Derrick Simmons Jr: Det er kraft i lammets blod”

Jesu Kristi blod renser for all synd. I kristen tro er blodet, Jesu Kristi blod sentral. “Bare en dråpe av Jesu blod -har kraft til frelse, gjenopprettelse. “Kraften i Lammets blod” er temaet for unge broder Derrick Simmons Jr. ord for helgen. Jesu blod må være over våre liv, er det som beskytter, renser og helbreder,” er budskapet til den 19 år gamle gutten som hver eneste uke er ute for å spre evangeliet og gi trøst og hjelp til fattige og nedtrykte. Derrick fra Nashville, Tennessee er en del av den gruppen av mennesker som åpent erklærer krig mot mørkets makt som dominerer dem som ennå ikke har fått del i omvendelse og frelse Les videre

Derrick Simmons Jr: “Do you Love God like you say you do?”

Derrick Simmons Jr er ikke blant dem som skammer seg over Jesus Kristus og det frelsende evangeliet. I de siste to årene har han lagt ut en rekke videoer med Gudsord og oppmuntringer basert på hva Bibelen og den kristne tro lærer. Elsker du Herren slik du sier du gjør, er temaet for 18 åringens vitnesbyrd. Den unge broderen er en del av Guds verdensvide menighet som består av brødre og søstre i alle aldre, av alle hudfarger og med bakgrunn fra titusener av forskjellige menigheter og kristne trossamfunn. Les videre