Colin Miller: Hvorfor Joel Osteen er en falsk lærer -sannheten om Joel Osteen

At den karismatiske velstands-evangelisten Joel Osteen er en falsk profet og lærer er noe vi alle har vist lenge. Den religiøse figuren som leder Lakewood Church i Houston har mer til felles med en motivasjons-trener enn en kristen forkynner av Guds Ord. Joel Osteen er en klassisk lykkeprofet og Kristus-kremmer som praktiserer en religion som har mer til felles med New Age enn bibelsk kristendom. I likhet med en rekke andre tilsvarende falske profeter proklamerer han “The Power Of I Am” evangeliet og hans kraftløse og manipulerende budskap har to hensikter. Først klø tilhørerne i øret og gi dem en “feel good” følelse i stedet for å forkynne noe som kan støte syndere til omvendelse. Les videre