Full støtte fra menigheten til John MacArthur: Trosser myndighetene, praktiserer ikke sosial distanse eller tar på seg munnbind under gudstjenesten

Pastor MacArthur: «The Good News Is That We Are Here Not Social Distancing And Not Wearing Masks», sier pastor John MacArthur til en begeistret menighet. Som kjent har John MacArthur og Grace Community Church valgt å sette Jesu Kristi befalinger om menighetens fellesskap høyere enn myndighetenes forordninger: «Vi avholder ikke gudstjeneste for å være opprørske, men fordi Jesus Kristus befaler oss å komme sammen for å tilbe,» sier MacArthur som er pastor, bibellærer og forfatter av mer enn 400 bøker. Les videre