Svein Magne Pedersen: Pentagon har nå utvilket et chip som kan brukes til mange ting: koronapass, hvor du er, personlige data. Vi nærmer oss Antikrist.

“Konspirasjonsteorier, konspirasjonsteorier!!” vil mange rope. La dem bare rope som ikke forstår seg på tidens tegn. Den som kan lese, kan selv skjønne det. For 1926 år siden (i år 95) mottok apostelen Johannes et syn om endetiden som ble skrevet i boken Åpenbaringen. I kapittel 13 står det om Antikrist og hans nærmeste medarbeider, den falske profet. Ordet Antikrist er satt sammen av to ord: anti – “imot” eller “i stedet for” – altså: i stedet for Kristus. Han er Kristi motpol og vil prøve på å ta hans plass. I dag ser vi tendensen: Bort med alt som har med kristen tro og moral. På den tiden som omtales her, er chippen allerede utviklet. Men nå blir den tatt i bruk til Antikrist herrevelde med all makt over alle mennesker på jorden – gjennom dette chippet. Tar du chippen, kommer du i åndelig, ubrytelig union med Antikrists ånd. Uten denne chippen kan ingen kjøpe eller selge eller drive business, skriver evangelist Svein Magne Pedersen som tror at vaksinen og vaksinepasset er en brekkstang for å innføre Antikrists system

Folk vil bli tvunget til tilbedelse av Antikrist (“dyret”): “Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret” (Åp 13:3) Den falske profet vil komme til å sette i verk planen om chippen: “Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller i sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall. Og dets tall er seks hundre og sekti seks.” (Åp 13:16-18) Verden vil da være under et totalitært styre med Antikrist som verdensleder. I dag er det globalistenes visjon. For å nå dette stadiet blir sprøyta brukt som brekkstand for å få kontroll over hele verden. Alle skal tvinges inn i dette og merkes gjennom koronapass som senere vil bli til chippen i din høyre hånd eller på din panne. På tide å bli frelst slik at du kan (som Jesus sier det) “unnfly alt dette som skal komme” (Luk 21:36). Du kan lese mye mer om dette i min endetidsbok: “Snart kommer Jesus.” mjl@mjl.no

Hevder det microchip i vaksinen

Mens endel kristne hevder og tror at det vi ser nå er et prelude til det kommende antikrist-systemet, finnes det noen som mener at dyrets merke er her allerede nå, i form av vaksinen. Paul Mills iOff Grid Desert Farming with Paul & Adrienne, er blant dem som mener at vaksinen er dyrets merke. Paul Mills holdt tirsdag kveld en livestream hvor han mente å kunne bevise at vaksinen er dyrets merke, og at Donald Trump er Antikrist. I følge Paul Mills erstatter vaksinen vårt menneskelige DNA med Satans DNA slik at de vaksinerte blir luciferianere. Om barn og eldre som er blitt lurt/presset til å ta vaksinen sier Paul Mills dette: “Gud er nådig og kjenner til hvem som ufrivillig har tatt merket.  Videoen med Paul Mills kan du se her. (YouTube)

Blant de “bevis” Mills legger frem er videoen under som angivelig viser at man gjennom vaksinen har fått en microchip som kan avleses ved hjelp av en QR-kode scanner. I følge videoen får man sammen med vaksinen en chip som kan avleses ved hjelp av en QR scanner. Videoen under skal angivelig bevise at vaksinen er dyrets merke og det inne i vaksinen er en liten chip som de hevder er i vaksinene. Troverdig? Kanskje, men rent teknisk er nok dette mulig å lure inn noe i vaksinen. Personen i videoen hevder at dette skjer i vaksinene nå. Tja??. Det vi vet er at Bibelen forteller at dyrets merke vil bli innført i den siste tid og det kan selvfølgelig skje via en vaksine. Rent teoretisk kan videoen være fra et forsøksprosjekt hvor man har plassert en microchip i noen vaksiner for å teste ut dette, eller for å lage en video som dokumenterer påstandene. Alt er mulig, men man skal ikke se bort i fra at dette vil kunne skje senere. Det planlegges jo mange “boostere” og hvem vet hva de på et eller annet punkt putter inn i disse boostere? At Antikristens system før eller siden kommer, er Guds ord klinkende klart på. Vaksinen og vaksinepass og kontrollsystemet dette innebærer er i hvert fall varsler om at dette er på gang.

https://rumble.com/embed/vjacql/?pub=9g06i

 

12 tanker om “Svein Magne Pedersen: Pentagon har nå utvilket et chip som kan brukes til mange ting: koronapass, hvor du er, personlige data. Vi nærmer oss Antikrist.

 1. Det som er mest interessant i teksten Åp 13:16:18

  Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

  Her påkalles mennesker som har visdom og forstand.

  Hvorfor det?

  Jo, fordi at man kan handle det man trenger uten å ta merket på hånden eller pannen. For det nevnes tre elementer.

  1.Merket.
  2.Navnet
  3.Tallet.

  Merket er døden.
  Navnet er du venn/kamerat med.
  Tallet kan regnes ut for dem med Guds visdom og forstand.

  Så her gis det en mulighet for å handle hvis vi kan finne ut dette mysterium.
  Jeg regner med at dette er ikke løsbart før antiktist står fram, så vi vet hvem han er.

  Men dette er ikke noe problem for dem som blir regnet som verdig til å unnfly det som skal komme.

  Men det er de som blir «Left Behind» de trenger virkelig denne visdom og kunnskap.

  Mvh RJ

 2. En må ikke glemme vers 13-15: Og det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegnene som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyret som fikk sverdhogget og ble levende igjen. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.

  I dag brukes det tvang eller trussel for at folk skal la seg vaksineres, og er du ikke villig, da mister du mer og mer friheten. Og slik er det noen tolker at vaksinen kan være dyrets merke. Men det interessante med disse versene her, er at det kommer en falsk messias (antikrist) før dyrets merke blir introdusert. Denne falske messiasen utfører “store tegn”, sannsynligvis ikke ulikt hva Jesus gjorde her på jorden, og det er i følge Guds Ord disse tegnene som forfører folk til å bøye seg for dyret. “-Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegnene som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne.”

  Jeg tenker at dyrets merke kan lettest avsløres ved å se på dette som kommer i forveien, antikrist; falsk messias, falsk oppstandelse, store tegn, som får folk til å bøye seg for ham og ta imot hans merket. satan vil alltid kopiere Jesus, og når det gjøres store tegn, da vil mange la seg forføre og tilbe ham.

 3. Jeg skal ikke ta for meg teologien eller endetidsprofetiske tolkninger, kun det rent tekniske.

  “Pentagon har nå utvilket et chip som kan brukes til mange ting: koronapass, hvor du er, personlige data”
  Dette er helt sikkert riktig. Det samme har veldig mange andre selskaper. Veldig mange. Og har du en mobiltelefon kan den brukes til det samme og mye, mye mer. Også mye som er mye mer skremmende.
  Å si noe sånt blir omtrent som å påstå at “Opel har utviklet en enhet som kan transporere deg over lange avstander, samtidig som de hele tiden vet hvor den er og hvor fort du beveger deg, og denne enheten kan drepe deg.” For oss vanlige folk kalles det en bil.
  Så Pedersens påstand er så generell at den passer til omtrent alt du kunne tenke deg å bruke den til. Det er bare det at når man legger til Pentagon så blir det mer dramatisk.

  “På den tiden som omtales her, er chippen allerede utviklet”
  Der finnes allerede chiper som er mindre enn riskorn som kan opereres inn under huden og brukes til å betale med. Det er skremmende, ja, men det er ikke nytt. Søk gjerne opp på nettet selv. Her er en artikkel helt tilbake fra 2015: https://www.klartale.no/tema/2015/07/19/styrer-hverdagen-fra-mikrochip/

  Paul Mills sauser litt sammen når han snakker om QR-koder. Prinsippet for QR- og strekkoder er at en skanner eller en mobiltelefon tolker et bilde/foto.
  Det er ikke mulig å lese en QR-kode igjennom huden ettersom QR-koden er visuell informasjon. Derimot kan man lese av en chip som ligger under huden med en NFC-leser. Dersom du har merket kjæledyret ditt er det i prinsippet akkurat som å sette “et riskorn under huden”. Og det leses på samme måte som Paul Mills viser her.
  Andre eksempler er når du legger bankkortet ditt på kortterminalen i butikken eller låser opp døren hjemme eller på jobb med en adgngsbrikke. For de som har fått satt inn Pacemaker eller hjerteovervåkingsutstyr så ikke bare leses dette på samme måte, men da kan man også styre enheten trådløst gjennom huden.

  “I følge videoen får man sammen med vaksinen en chip som kan avleses ved hjelp av en QR scanner. ”
  Insinuasjoner og halvsannheter som skal underbygge en ferdig konklusjon. Man kan ikke lese elektronisk informasjon med en QR-skanner.

  “vaksinen er en liten chip som de hevder er i vaksinene”
  Dersom dette skulle stemme ville hver 7 vaksinert ikke få en chip ettersom mange kommuner klarer å få ut 7 doser av glass som er beregnet til 6 doser.

  Igjen er dette en artikkel som på forhånd er bestemt at skal være en dramatisk endetidsbeskrivelse.
  At hverken Pedersen, Mills eller Søkelys har den minste peiling på hva de snakker om gjør bare artikkelen fordummende.
  Og når Søkelys prøver å dekke seg bak at “de hevder”, spørsmålstegn og “man kan ikke se bort fra” endrer ikke det det faktumet at Søkelys er med å spre frykt, uro, halvsannheter og løgn.

 4. Jeg har alltid forundret meg over hvordan sektledere greier å få folk til å tro og gjøre helt syke ting. Alt fra masseselvmord til å hengi seg til umoral og perversiteter. Og de som blir fanget i dette er i utgangspunktet helt normale mennesker. Hvorfor er det så vanskelig å skille mellom Bibelsk kristendom og sprø spekulasjoner?

  Mye av det som hevdes i forbindelse med covid og vaksiner er også i ferd med å bli ganske sprøtt. Folk helt uten kunnskaper påstår ganske utrolige ting og uforståelig mange biter på.

  Ingen kan bli en tilhenger av antikrist mot sin vilje. Og hvis noen “lures til fall” kan man omvende seg. Hvis noen dør pga en “antikristelig vaksine” man tar i god tro så vil ikke det bety noe fra eller til for livet etter døden. Mye av det sekteriske som skrives om vaksinen er på linje med spekulasjoner om “giftige eksosstriper” fra fly og masseforgiftning av folk med bruk av “fluor”. Det eneste resultatet er at man bryter ned kristendommens troverdighet.

  Hvis folk hadde vært ærlige og hatt elementære kunnskaper hadde de sett at ganske mye i dag fremstår som langt mer sannsynlige “forløpere” til antikrist enn vaksinen. Det blir mer åpenbart og mer skremmende for hver dag som går. Men nesten ingen bryr seg det. Og dette skremmer meg.

  Big-tech har bokstavelig talt blitt en antikristelig verdensmakt som i stadig større grad prøver å styre folks tanker i marxistisk rettning. Og makten deres øker voldsomt gjennom alle pengene de tjener fordi folk uten betenkeligheter klikker “accept” på deres krav om å få spionere og kontrollere alt folk gjør. Både via nettbruk og telefoner som lytter hele tiden. De kan ekskludere presidenter og promotere ekstrem islamsk lære uten at noen kan stoppe dem. Det eneste man kan gjøre er å velge dem bort. Men hvor mange vurderer det?

  Folk kan gjerne late som om de ikke forstår men etter Snowdens avsløringer for noen år siden kan ingen unnskylde seg.

  Noe annet jeg selv tenkte på et tidlig tidspunkt var at det viktigste for å få kontroll på alt kjøp og salg var innføring av digital valutta. Hvis alle hadde brukt kontanter ville dette blitt umulig. Det er åpenbart men ikke mange bryr seg.

  I mange tiår har venstresiden hjernevasket barn og unge gjennom flere typer medier. Men likevel har hyklerske kristne vært med på å finansiert dem og på den måten legitimert den negative bruken av dem. Og utviklingen går stadig videre. Mye mer kunne nevnes. For meg har dette alltid pekt i rettning av en slik kristendom som David Wilkerson beskrev i boka “Skålende kristne”. Det handler ikke bare om å skåle. Det handler ikke om en “antikristendom”. Det handler om en “alternativ kristendom”.

  Ikke mange advarer mot dette. For da kan man til slutt ende opp som en ensom “mørkemann”, og ekstremist. Sprø spekulasjoner skaper skjelden åndskamp men i samme øyeblikk som man peker på de virkelige årsakssammenhengene kan ting virkelig begynne å skje.

 5. Om dyrets merke vil bli i form av en chip, en inntatovert QR kode eller en intatovert strek kode , men ett merke er et merke og for meg gir det mest mening at dette er ett inntatovert merke som kan leses av med skanner , da systemet for dette ligger klar og alle nye smart telefoner har skanner funksjon.

  Det er heller ikke ulogisk att , dette er en form for kontroll som kreves for å få full kontroll på smitten dvs at ved att alle har en intatovert QR kode på høgre hånden eller pannen ( dette at det må være en bestemt plass på kroppen har med flytt og logistikk å gjøre ) Så at ett inntatovert helse sertefikat i form av en QR kode er ikke noe annet en veldig mulig fremtids senario med dagens covid situasjon , som det blir fremstilt av masse media og myndigheter, så her er det snakk om logisk tenking.

  Når det i såfall blir påkrevd ett kropps fysisk helse sertefikat, vil de bli påkrevd uavhengig av om du har vaksinert deg eller ikke, men at covid, covid vaksinen og dagens QR kode helse sertefikat er noen av de siste viktige brikker for å få innført kropps fysiske helse sertefikat er jeg rimelig sikker på , ett neste viktig steg vil også bli å totalt fjerne kontanter , både fordi det kan overføre og bringe fysisk smitte , men også fordi folk da kan handle privat seg imellom uten at myndighetene har kontroll på dette og på den måten mindre kontroll på smitte.

  Jeg tror ikke at vaksinen i seg selv er dyrets merke , det kan det ikke være , men for din egen helse , bør du ikke ta dette svineriet som alt nå syner seg og ha alvorlige bivirkninger og i følge eksperter så ødelegge den ditt naturlige imunforsvar , om de har rett vil syne seg .

  IKKE TA VAKSINEN !!!

  1
  3
  • Til Rune Lye,

   jeg skal ikke motsi et eneste av dine argumenter!
   Jeg vil bare påpeke ovenfor andre lesere at en QR-kode kun er en statisk, punktvis gjengivelse av tekst eller tall. Dvs at når man skanner en QR-kode er det i 99,99% av tilfellene kun en referanse eller en link til noe i et elektronisk register. Bruken blir ikke så ulik når man må oppgi personnummer. Med QR-kode, eller strekkode, kan det skannes. Prøv gjerne å lage egen QR-kode her: https://no.qr-code-generator.com/

 6. At noe sånt får komme på trykk her på på søkelys skyldes i beste fall uvitenhet. Har redaktør mistet all dømmekraft? At Paul Mills m.fl. får plass her inne er for meg en stor gåte.
  Søkelys er blitt et talerør for løgn, dette er ikke representativt for kristendommen.

  5
  2
  • Det kommer nok veldig an på hvilken kristendom man refererer til det. Man får de nyhetene mange ønsker å høre 24/7 i MSM. Det må være plass til annerledes info enn bare den som kommer fra hovedstrømmen, så får man som man gjør med andre nyheter, hoppe bukk over det man ikke liker.

   1
   5
  • Mener du….
   Og du er fri til å mene og tro hva du vil.
   Rent personlig er jeg på linje med Svein Magne Pedersen.
   Et prelude, et varsel om hva som er på gang.
   Den andre sekvensen av oppslaget inklusiv videoen viser at det faktisk er mulig.
   Det kontroll og overvåkingssystemet Bibelen omtaler begynte med barkodene på 1980 tallet og har fortsatt å utvikle seg og videoen under dokumenterer at det er teknisk mulig å få til.
   Det er mulig å plassere en chip og sprøyte den inn via en vaksine. Få spør seg hva som er i vaksinene.
   Vi tar i mot fordi de sier at vi må.
   Frem til nå har folk vært litt kritiske til hva de fyller kroppen med.
   Det kan så avgjort være at de er i gang med å utprøve dette.

  • Helt riktig Betina,

   “Det kommer nok veldig an på hvilken kristendom man refererer til det.”
   Det er det som er det mest urovekkende i kommentarene på Søkelys. At noen lager seg sin egen, eller tilpasser kristendommen slik at den passer med egne meninger.
   Klipper litt herfra, siterer litt derfra, og krydrer med “fromme” ord. Det synes jeg er trist.

 7. Ja , hvem vet hva den vaksinen egentlig inneholder , at den er fra satan det er jeg aldri i tvil om .

  Uansett , vi må våke og be , for den tiden som ligger foran oss her på jorden blir ikke lett , att vi er i starten på de store trengslene, det synes jeg er ganske tydelig nå og det kommer til å eskalere .

  Og glem ikke det viktigste , vi kan spekulere oss grønne og blå og tro vi sitter på løsningen på både det ene og andre , men i møte med Gud hjelper det ingen ting.

  Jeg har ikke svarene , men jeg bøyer mine knær i dyp bønn til Jesus , jeg er ett fattig syndfult menneske og av Jesus nåde kan jeg bli frelst, jeg kan verken legge til eller tilføye noe selv, ei heller trekke fra , jeg er som røveren på korset, jeg er spikret fast og kan kun en ting be om nåde for mine synder og at Jesus må huske på meg .
  Jeg ber om at Jesus må ta meg bort fra denne verden , for den er virkelig ond !

  • Rune, la de «kloke» rase fra seg. Verden ligger i det onde, og det er mange ganger rett og slett ondt å høre og lese om alt som skjer. Jeg føler med din smerte, det er bare å heve seg over «klokskapen» som åpenbarer seg her. Vi må ikke gi opp, vi må oppmuntre hverandre vi som tror og håper å vinne en himmel som kan synes uoppnåelig. Jeg er som deg: «Se i nåde til en arme synder som trakker feil»! Guds fred håper jeg du får hvile i, den er ubetalelig!

Det er stengt for kommentarer.