Evangelist Svein Magne Pedersen advarer mot å la vaksinen tukle med ditt DNA -styr unna denne giften

“Jesus sa at i endens tid ville bli lik det som skjedde på Noahs tid (tiden rett før vannflommen – Guds dom over en syndig verden). Jesus sa: “Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være.” (Mat 24:37) På denne tiden materialiserte noen falne engler seg og hadde samkvem med kvinner (1 Mos 6:2-4). Avkommet ble kjempestore mennesker, hybride mennesker med et forandret DNA. Goliat var et slikt avkom. Slike mennesker kan ikke komme til himmelen, for genene ikke er rene. De er ikke rene mennesker lenger, slik Gud skapte oss. Siden alle mennesker på denne tiden ble hybrider, ble de onde tvers igjennom: “Alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang” (1 Mos 6:5),” skriver evangelist Svein Magne Pedersen på Facebook.

Og Pedersen fortsetter: “Bare Noah var ren i sine gener. Bare han og hans familie fikk komme inn i arken for å videreføre slekten. Alle andre druknet i flommen. Dagens “vaksine” er genmanipulasjon. Den er et endetidstegn. De som tar sprøyta, får sine gener forandret, sier seriøse forskere. Den er samtidig et biovåpen som inneholder tusenvis av bitte små metallbiter, det giftige stoffet graphene oxide, parasitter (!) og deler av aborterte fostre (!!) m.m. Gift for kroppen og forberedelse for fremtidens kommunikasjon med 5G, 6G osv. Og chippen. I så måte har sprøyta med Antikrist å gjøre. Det første steget mot en-mannskontroll gjennom implanterte finesser. Vi går nå inn i den tiden hvor “transhumanismen” står for døren, forberedt gjennom en lang tid. Implantert teknologi som forandrer oss til hybrider. Slutt å tro at politikerne vil deg bare vel! Dette er første steg til en verdernsvid plan til et totalitært styre med folkereduksjon, globalistenes plan (slik som i Australia, Frankrike og nå også Canada). Sprøyta er første “stikket”. Her er helse brukt som et vikarierende motiv for makt og kontroll over folk – land etter land, til slutt hele verden. Hvis du har tatt giftsprøyta, bør du be Gud om å få renset ditt blod – gjennom hans blod. Gjennom tro og bønn, kan vi nøytralisere skadestoffene som du bærer inne i deg og som kan føre til sykdom om død, nå eller senere. Jeg tror ikke at genene til de som har tatt sprøyta, er blitt så forandret at de ikke lenger kan komme til himmelen, men grunnlaget for de neste avgjørende implantasjoner er lagt,” skriver evangelisten i sin innlegg. Mange av dem som følger Svein Magne Pedersen på Facebook ser ut til å være glade for at han er en tydelig røst: “Takk forat du er en av få som står opp og advarer..Hadde flere kristne ledere søkt Gud i dette så hadde de ikke anbefalt andre å ta vaksinen..😥💔,” skriver Berit Knudsen. “Ja, sannheten er det som er viktig å formidle. Dessverre så er det for tiden mest populært å forkynne det som klør i øret , for da får vi jo di gode følser og føler oss elsket . Men sannheten driver oss til omvendelse og er vår redning . Bruden gjør seg rede .Så da får vi håpe og tro at vi er bruden og ikke brudepikene. Den er dyp , så her bør det graves dypt ned i skriftene og her finner vi disse hemligheter som har vært skjult i lengre tid .Shalom,” skriver Eva Reeves. Hanvoldkanalen tar som vanlig til orde for å fjerne ytringsfriheten ved å oppfordre folk til å rapportere innlegget til Facebook.

Kontroversiellt tema

Var “fornuftig” og tok vaksinen. Døde seks timer senere

Tingene evangelist Svein Magne Pedersen tar opp i sitt innlegg er høyst kontroversiellt og vil uten tvil møte motbør og kritikk fra dem som har tatt vaksinen og forsvarer sitt valg. Det faktum at vaksinen har påført mange mennesker sykdom, lidelse og endog døden -ser ikke ut til å gjøre inntrykk på de som forsvarer vaksinen. For dem er etthvert dødsfall og sykdom som følge av vaksinen en kalkulert risiko og derfor er det pytt pytt om noen dør. “Fornuftige folk har latt seg vaksinere, mens endel ekstremreligiøse stadig avstår. Da får vi bare godta at vi nå har en sykdom som i stor grad skåner fornuftige mens den istedet rammer endel ekstremreligiøse. Det er deres valg. Det er darwinisme,” skriver Jan Otto Reberg på Hanvoldkanalens oppslag om temaet. Reberg ser ikke ut til å kunne godta at stadig flere av de “fullvaksinerte” både blir Covid-syke og dør. Ei heller tar Reberg inn over seg at det er “fornuftige” folk som dør av hjertestans, blodpropp og slag fremkalt av vaksinen.

9 tanker om “Evangelist Svein Magne Pedersen advarer mot å la vaksinen tukle med ditt DNA -styr unna denne giften

 1. De kristne jeg kjenner har tatt sprøyta uten å tenke på konsekvensene. Som svigermor sa: Jeg måtte gjøre det som krevdes av meg.”
  Andre tror de kan ta gift og fremdeles ha Guds beskyttelse, for det står i Bibelen sier de.
  Jeg vet om flere ikke-kristne som ikke vil la seg vaksinere, fordi de er skeptiske.
  Kristenledere, og kristenavis-redaktør er I harnisk over S M Pedersen’s skepsis mot vaksinen. Så får vi se hvem som får rett…

  3
  3
  • Vel – ett av Jesu ord som han ofte nevner for endens tid – er Våk! Som her:

   Det jeg sier til dere, sier jeg til alle: Våk!
   Mark 13:37

   Det står ikke direkte i Bibelen om vaksiner – men om man leser eks. Åp. 18:23 – så står det trolldom – som er pharmakia – altså legemidler. Og går vi til den hvite hesten i Åp. 6 – så har han Korona på sitt hode – og buen kan minne om det engelske ordet toxid – altså gift – Her kan man lese hva Steve C. sier om det:

   https://vekterbloggen75.blogspot.com/2021/06/28-juni-2021-den-hvite-rytteren-og.html

   Mange kristne, står nå i fare for å falle bort fra nåden, og inn i villfarelse – og det er ikke fordi de ikke er utdannet innen geneteknologi eller forstår vaksiner og legemiddelindustrien – det er fordi de ikke våker, og ikke ser faren med å sammenblande seg med ugudelige myndigheter – å ha respekt for dem, er ikke det samme som man skal stole på dem. Men mange kristne føler det er viktigere å gjøre som staten vill – og da går det som det går.

   Farao i sin tid kommanderte jordmødrene å drepe guttebarna – men lot det være, fordi de fryktet Gud – så istedenfor å fortelle Farao (myndighetene) sannheten – så løy de – og Gud velsignet dem. Noe å lære for kristne som tror at de må være mest mulig inne i systemet – for å få Guds behag over livet sitt. Noen ganger kan det være på sin plass – å være en opprører – og følge de Lovene som er over denne verdens lover – ved Guds Ord og ved å følge Herren.

   4
   2
  • Til Tore:

   “Mange kristne, står nå i fare for å falle bort fra nåden”…

   Jeg synes du tidvis har gode og fornuftige innlegg, noen ting er jeg enig i, men av og til er det lov å stille spørsmål til dine påstander.

   Når jeg leser denne setningen øverst her, da føler jeg noe reagerer i meg, og vil derfor ta det opp med deg. Kan denne setningen forsvares i NT som vi kristne har å forholde oss til? Hvis ja, hvilket vers?

   Som du kanskje har lest tidligere så er jeg ingen vaksineforkjemper, men jeg føler meg av og til ledet til å si fra om noen av mine (og dine) søsken i Herren får en slik lære servert, -søsken som kanskje ikke er grunnfestet i Ordet og Frelsen. Jeg har også sagt fra når vaksinen blir presentert som dyrets merke.

   Du sier selv at det står ikke direkte i Bibelen om vaksiner, noe som er riktig, men det står tydelig om synd, og det står tydelig om dyrets merke. Sistnevnte er så alvorlig at der er ingen vei tilbake. Er det ikke naturlig at det ville stått ganske klart og tydelig om vaksiner og konsekvensene om din påstand var slik du sier?

   Nytestamentlig kristendom handler om hjertet, og ikke kroppen. Vi finner særdeles lite om kroppen i NT bortsett fra noen vers i 1. Kor kap 3 og 6 som handler utelukkende om falske lærere/menigheten/hor. I stedet forkynner NT at “Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent.” (Matt 15:18)
   Selv om vi naturligvis har et ansvar å ta vare på oss selv, så er det allikevel ikke hva vi tilfører kroppen vår som er synd, synden kommer fra hjertet.
   Det er mitt og ditt hjerte Gud tar seg av fra den dagen vi blir frelst, til vi forlater denne siden av evigheten, den dødelige kroppen vår får vi naturligvis ikke med oss videre. Derfor er ikke dette noe NT gir noe særlig oppmerksomhet til heller.
   Hadde kroppen vært i fokus, så ville vi kanskje sett helbredelser og god helse i takt med helliggjørelsen, noe som ikke er tilfelle. I stedet oppfordrer Skriften til å ta seg litt vin for de med dårlig mage, noe som isolert sett, også inneholder gift (alkohol).

   Mitt ståsted i dag er at jeg ikke ønsker å ta vaksinen, vi vet rett og slett ikke hvilke bivirkninger den kan gi i det lange løp. Men jeg har brødre og søstre i Herren som har tatt den fordi de føler seg tryggere med enn uten, har vi igrunn noen rett til å dømme deres tanker/tro for dette valget? Når vi leser Romerne 14, så ser vi at noen har mye tro, mens andre har lite, uten at vi skal gjøre oss til dommere over dem.
   Det er et valg hver enkelt må gjøre hva de ser er riktig, det forhindrer ikke vårt fellesskap av den grunn.
   Jeg vet om misjonærer som måtte ta vaksinen for å dra dit Herren hadde kalt dem til å misjonere også, de måtte å gjøre det for å være lydig til kallet, i stedet for å bli hjemme. Jeg tviler på at vaksinen er noe Herren ikke hadde tatt stilling til da Ham kalte dem ut som misjonærer.

   Men når det er sagt, så er det situasjoner hvor vaksinen kan være synd, det finner vi også i Romerne 14; om en person tror at vaksinen er synd og allikevel tar den, for han er det synd.

   Det er viktig å belyse at vaksinen kan være skadelig, det er viktig å få frem historier og sannheter som en ellers ikke hører om i media, og her synes jeg du gjør en god jobb, Tore.
   Du er en av få “røster” som legger arbeid i dette, noe jeg vil berømme deg for.
   Samtidig må vi være særdeles forsiktig med å koble frelsen/nåden opp mot vaksinen, for her har vi rett og slett ikke grunnlag for en slik teori fra Skriften. At vaksinen forandrer vårt DNA er fortsatt en konspirasjonsteori og pr dags dato kun det, men at noen mister livet pga vaksinen er selvfølgelig tragisk og må aldri legges skjul på heller.

   Hilser deg med de fine versene fra Romerne 8:38-39: “For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.”

   5
   1
  • Jesus oppfordret folket til å våke og be. Hvorfor?
   Paulus skrev: La ingen forføre dere på noen måte.
   Å la seg forføre er å tre utenfor nåden.
   Å synde med viten og vilje etter å ha lært sannheten å kjenne, er å trå utenfor nåden.
   Kristi nåde er stor, men ikke stor nok til å romme fastholdt synd.
   Ta den norske kirke. Der har kirken som en samlet størrelse valgt å fastholde synd som noe rett og prisverdig.
   Denne kirken er nå utenfor Kristi nåde. De forkaster Guds ord om omvendelse til syndenes forlatelse og preker i stedet syndenes tillatelse. De har dermed trådt utenfor nåden og står ikke i nådefellesskap med Jesus.

  • Bibelsk tro: så når man synder sm må drt være uten vitende og vilje? Ellers så faller man ut av nåden?

 2. Dette er de samme tanker som jeg har. Da jeg fikk vite at denne vaksinen tuklet med de menneskelige genene : Så bestemte jeg meg for å IKKE ta vaksinen. Vi ser fra dyreverdenen hvordan man har fått svære kyr og okser ved samme teknologi. Eller se til lakseoppdrettene der de har yngel som vokser fort – og spiser mye fór på kort tid. Gen-manipulering er blitt viktig de senere år – men de menneskelige gener bør man aldri tukle med. Da tukler man med skaperverket og mennesket står fremst i dette verket.

  8
  4
  • Helt riktig Ture – alt dette som Pedersen sier, har jeg selv funnet ut – ved å søke etter forskere og leger som sier det samme. Også kristne som er våkne, sier det samme. Gud velsigne Svein Magne Pedersen, at han våger å stå opp for det som er rett – det er ikke mange som gjør det lengre!

   8
   9
 3. Til Tore (som jeg antar er redaktør 2)

  Til “Den er samtidig et biovåpen som inneholder tusenvis av bitte små metallbiter, det giftige stoffet graphene oxide, parasitter (!) og deler av aborterte fostre (!!) m.m. Gift for kroppen og forberedelse for fremtidens cosv. ”

  Man kan ikke si at vaksinen (i entall) inneholder dette eller dette. Der er 4 forskjellige vaksiner som er godkjent for bruk i Norge selv om to av dem ikke anbefales. I tillegg har russerne, kineserne, cubanerne og muligens andre utviklet sine egne vaksiner. Innholdet og virkemåte til vaksinene er forskjellig.

  Påstanden om at vaksinen inneholder grapene oxid stammer fra en spansk professor. Han har selv innrømmet at vaksineprøven han testet har ukjent opphav og at en ukjent avsender sendte den til ham. Det gjør at testen ikke er troverdig. Et argument for at graphene-teorien er falsk er at selv med 1% innhold av graphen ville vaksinen fått en mørkere farge.

  Parasitter: At noen har publisert bilder av noe som ligner en “mikroskopisk blekksprut” betyr ikke det at dette finnes i vaksinen.

  “..deler av aborterte fostre”:
  vaksinene som brukes i Norge er helsyntetiske.

  “..kommunikasjon med 5G, 6G”
  5G står for 5. generasjon mobilnett.
  Forskjellen mellom 3G (GSM), 4G og 5G er i hovedsak hastighet og kapasitet. Ikke noe annen mystisk egenskap. Det er ikke mulig å koble kroppen til mobilnettet bare ved hjelp av en bitteliten chip.
  Alle som har en mobiltelefon i dag vet f.eks. at batterikapasitet er et problem. En 5G-chip inne i kroppen vil også trenge strøm.

  “Vi går nå inn i den tiden hvor “transhumanismen” står for døren, forberedt gjennom en lang tid. Implantert teknologi som forandrer oss til hybrider.”
  Jeg velger å la være å kommentere dette. Uttalelsen faller på sin egen urimelighet.

  Og dersom det faktisk var slik at å ta “vaksinen” var det samme som å takke nei til frelsen, må der finnes en fellesnevner med alle vaksinene.
  Hva er denne fellesnevneren?

  Hva er det med covidvaksinene som gjør at man mister nåden?
  Flere vaksiner som store deler av Norges befolkning har tatt er utviklet ved hjelp av de samme cellestrengene som man brukte for å utvikle og teste covidvaksinene.
  Mister man frelsen også dersom man tar disse andre vaksinene?

  9
  1
  • Stiller meg bak Qanon. La oss holde oss på et saklig nivå uten å falle i fristelsen for å ty til usannheter.

Det er stengt for kommentarer.