Steve Cioccolanti: 12 merkelige profetier som peker på 2016

steve-cioccolantiSom kristen kirke er ikke vår hovedoppgave å være på kjetterjakt men å vinne mennesker for Jesus Kristus, sier Steve Cioccolanti i innledningen til sin siste undervisning om det profetiske i 2016. I sitt budskap har Cioccolanti sett bakover og funnet profetier som kan peke på 2016 som et avgjørende profetisk år. Diskusjonen om når bortrykkelsen vil finne sted er ikke et frelsesavgjørende spørsmål, og ulike syn på dette med bortrykkelsen gjør ingen til heretiker, sier Cioccolanti før han går løs på de 12 merkelige profetiene som kan peke på år 2016. For å finne disse profetiene har Cioccolanti sett bakover og studert hva ulike Guds menn har sagt om det profetiske langt bakover i tid. Den første Herrens tjener som Cioccolanti refererer til er  Jonathan Edwards som sa at de 1260 dagene i Johannes Åpenbaring peker på året 2016.

Sjekk ut hva Cioccolanti har å si om de 12 merkelige profetiene om 2016. En annen av kirkehistoriens store navn som blir hentet frem er Adam Clarke som skrev en 2000 sider lang bibelkommentar. I følge Adam Clarke skulle år 2015 være begynnelsen til den romersk katolske kirkes fall. Selv om mange vil bestride dette, har valget av pave Frans skapt et religiøst klimaskifte i den katolske kirke gjennom en pave som sender tildels motstridende signaler. En annen av de gamle som Cioccolanti referer til er Moses Lowman, en teolog fra 1700 tallet som ser ut til å bomme på årstallet men treffe på tiden. Alle disse menn av gammel tid peker på rundt 2016 . Riktignok har disse forskjellige Gudsmenn av gammel tid ikke truffet 100 prosent på året -men svært mye kan tyde på at de får rett på tiden vi nå lever i. Imidlertid har flere av disse troende menn som har vært døde i 200-300 år ikke truffet 100 prosent med sine kalkulasjoner om endetiden, men likevel, -kan de ha kommet svært tett. I følge John Brown lagde en 600 sider lang ordbok av den hellige Bibel ville tyrkerne i 2016 komme til å invadere Israel. Riktignok ser også John Brown ut til å være upresis, men med dagens diktatur og regime i Tyrkia kan alt skje. Spørsmål: Tar Steve Ciccolanti for lett på at flere av disse Guds menn fra 1700-1800 tallet ikke har truffet helt på året eller burde Ciccolanti unnlatt å fremheve disse forskjellige historiske navn? Si gjerne din mening…

 

Både

8 tanker om “Steve Cioccolanti: 12 merkelige profetier som peker på 2016

 1. Jeg har ikke sette denne videon. Men jeg mener at Steve Ciccolant er en oppriktig gudsmann. Men som han selv sier, han er ingen tid-setter. Han tar opp datoer, men sier ikke bastant at det eller det skal skje. Jeg synes hans undervisning om de 4 blodmånene er interessant. Også det at han tar opp den sekulære jødiske guttens syn om Harmageddon, Gog og Magog krigen ol. er også interessant.

  Husk: Jeg har enda til gode å møte en kristen som aldri tar feil. Om du vet om noen, så vis han til meg (David Wilkerson var kanskje en av de få som sjelden gjorde feil i det profetiske. Men jeg har hørt at andre har kritiserte han for å profetert feil. Men jeg er usikker på hvem profetier det er snakk om).

  Jeg husker en historie om en mann som profeterte at det ikke ville bli noen krig (2 verdenskrig). Vel, han hadde feil. Han drev da en bibelskole, jeg tror det var i Skottland. Og han satte igang hele bibelskolen til å be gjennom hele krigen rundt krigen. Og Herren ledet dem til visse steder,, og ba der, ettersom Ånden viste dem. Etter krigen, så møtte denne kristne “falske” profeten en etterretningsoffiser, som da tittet på notatene/dagboken denne kristne førte rundt når og hvor de ba. Og etterretningsoffiseren ble sjokkert. Fordi de hadde bedt på steder, som bla. var veldig avgjørende for at de allierte kunne vinne, og hvor krigen ble snudd i de alliertes favør. Og rett etter krigen, så var denne informasjonen enda hemmelighetsstemplet.

  Så å gjøre feil, er ikke avgjørende om du er falsk eller ekte. Det må andre kritererier til, som ligger på det dypere planet. Men klart, er det noen som profeterer ofte feil, og spesielt om de profeterer i en annen ånd, så må man sette spørsmålstegn med det. Men karakteren mennesket har i det private, hjertet det mennesket har for Jesus, og ens kjærlighet til sannheten og Guds Ord, er helt avgjørende for hva slags person det er.

  I GT så var det veldig avgjørende for en profet å ikke profetere feil. Ettersom Ånden ikke var gitt til hele menigheten. Om en profet profeterte feil, så kunne hele Israel gå feil. I den nyere pakt, så har Gud gitt Ånden til hele alle som tror, så ingen behøver å gå feil. Og dermed har Gud gitt oss nok, til å kunne bedømme alt vi hører. Men klart, i endetiden vil det komme mange, mange falske profeter. Rick Warren er en av dem. Men når Gud får renset ditt og mitt liv fra søppel i sjelen, så vil vi bli mer sensitiv ovenfor å høre Ånden. De fleste kristne har så store byrder, at det er vanskelig for dem å høre hva Ånden sier. Derfor trengs det en omvendelses vekkelse blant kristne, som kaller seg pånyttfødte.

  De menneskene som jeg er mer skeptisk til, er de som på det ytre planet ikke gjør noen feil, profeterer rett, og likevel er ulver i fåreklær. Tenk på Bileam. Han profeterte rett, virket til og med ydmyk og spurte Gud. Men det som skjedde på dypet i hjertet hans, hans kjærlighet til grådighet og sånn sett villighet til å svike Israel, var det bare Gud som så. Og bibelen kaller han en falsk profet.

  Jeg har vært på Evangelisenterets Østebo møter, og sett en populær forkynner få trampeklapp, mens jeg følte meg ille til mote med hele opplegget. Jeg vil ikke dømme han, men likevel så setter jeg et stort spørsmålstegn med dens Gudsfrykt og såkalte kjærlighetsbudskap.

 2. Bibelens ord i profeten Jeremias ser ut til å passe vår tid: “Forferdelige og gruelige ting skjer i landet; PROFETENE profeterer løgn, og PRESTENE styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det således. Men hva vil dere gjøre når enden kommer?” Jeremias 5:30-31.

Det er stengt for kommentarer.