Statsadvokaten opprettholdt politiets henleggelse av Christensens anmeldelser av pastor Torp

Ingen ny rettssak for Christensen etter at politiet henla hans fiktive anmeldelse av pastor Torp

Jan Kåre Christensen har brukt sommern på å håpe at hans anmeldelse av Jan Aage Torp og to andre navngitte personer skulle gi ham en ny runde i hans årelange konflikt med Torp. Høsten 2014 ble bloggeren anmeldt av pastor Torp, og da saken var oppe til rettslig behandling i Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett, -led bloggen et sviende nederlag. Pastor Jan Aage Torp i Oslokirken som hadde fått mer enn nok av Christensens skremmende og plagende adferd på internett og gikk til det skritt å politianmelde Christensen. Christensen ble siktet for brudd på straffelovens paragraf 390 a hvor det stod å lese: “Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.” Som kjent fikk Christensen først en bot på kroner 10 000 som han nektet å vedta,-og saken kom deretter opp for domstolene som påførte Christensen to rettslige nederlag.  Nå, i 2019 ville ikke dette ha skjedd da straffelovens paragraf 390 a er opphevet.

Det blir ingen nye rettslige runde for blogger Jan Kåre Christensen etter at statsadvokaten har stadfestet politiets henleggelse av blogger Jan Kåre Christensens fiktive anmeldelse av Jan Aage Torp. Torp som selv anmeldte Christensen i 2014 er mer enn fornøyd med resultatet av domsfellesen i januar 2016. I etterkant av den svært lange prosessen som endte med at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ikke ville behandle Christensen klage med den begrunnelse at “Christensens menneskerettigheter ikke ble krenket i den norske domstolen. I etterkant av saken fremmet pastor Jan Aage Torp et krav overfor Google som har fått den konsekvens at Google har usynliggjort søkeresultat som gjør at det blir få treff som peker til Christensens nettsider dersom du søker på navnet Torps navn + himmelske blogg. I pastor Torps fremsatte krav står det: “Mr. Jan Kåre Christensen was sentenced by Oslo Tingrett on January 25, 2016 for ongoing harassment and persecution of Aina & Jan-Aage Torp.. The ruling was affirmed by Borgarting Lagmannsrett on April 27, 2017. And the appeal was denied by Norges Høyesterett on June 21, 2017. His ongoing violations since 2011 are in hundreds of blog articles on his blogs_ 1) http://blog.janchristensen.net; 2) http://the-heavenly-blog.janchristensen.net; 3) http://janchristensen.net; 4) http://undervisning.janchristensen.net; Page 8_ “Christensen har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og han synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten, selv om enkeltstående uttalelser i blogginnleggene isolert sett ikke ville være straffbare. Det er den samlede helthetsvurderingen som er avgjørende. Konklusjonen er at straffeloven § 390a får anvendelse i dette tilfellet.”,” skriver Torp i sin klage til Google. I sitt oppfølgende krav skriver Torp videre dette: “Explanation of Court Order. Straffeloven § 390a for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred Grunnlag_ I perioden fra januar 2012 til mars 2015 fra sin bopel i Krokstien 2C i Oslo eller andre steder, fremsatte han på nettsiden jan.christensen.net og/eller andre nettsider som han hadde opprettet, en rekke blogginnlegg hvor [REDACTED]. DOMSSLUTNING 1. Jan Kåre Christensen, født 03.08.1964, dømmes for overtredelse av straffeloven 1902 § 390 a til en bot på 12 000 – tolvtusen – kroner, subsidiært fengsel i 20 – tjue – dager. 2. Jan Kåre Christensen frifinnes for oppreisingskravet. 3. Jan Kåre Christensen dømmes videre til å betale statens omkostninger,” skriver Torp videre. At Google har tatt pastor Torps krav til følge ser man lett dersom man “googler” Torps navn for å se hvor mange søkeresultat som peker til Christensens nettsider

Pastor Jan Aage Torp i Oslokirken fikk en fiktiv anmeldelse mot seg

En fiktiv og falsk anmeldelse

“Jeg anmeldte Pastor Jan Aage Torp bl.a. fordi han har rundlurte Oslo politiet og Oslo Tingrett,”  dette skriver bloggeren som kjapt hopper over ordene han selv så mange ganger har referert til når han har fordømt Torps anmeldelse av ham i 2014. “Når en av dere har en sak mot en bror, hvordan kan han våge å legge den fram for hedninger og ikke for de hellige? Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og dersom verden skal dømmes av dere, er dere da ikke i stand til å dømme i småsaker?  Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Da må dere kunne dømme i saker som angår dette liv.  Men når dere har slike saker, hvordan kan dere sette folk som menigheten ser ned på, til å være dommere?  Dette er en skam for dere! Finnes det da ikke en eneste blant dere som har visdom og kan ordne opp i saker mellom brødre? Nei, bror fører sak mot bror, og det for vantro dommere.  Allerede det at dere har rettssaker mot hverandre, er et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide et tap?” skrev Paulus uten at Christensen lar slikt spille inn på sine handlinger. Vers og formaninger i Skriften gjaldt tydeligvis for Jan Aage Torp når han anmeldte Christensen, men når anmeldelsene går andre veier, hopper Christensen lett over dem.

Ville ikke se på saken dersom ikke det var snakk om drap

Kan ikke fortsette å bruke av politiets ressursjer og kapasitet til tøvete anmeldelser av fiktive lovbrudd

I sin siste oppdatering omkrig den forlengst avgjorte saken skriver bloggeren at “politiet ikke ville se en gang til på det -siden ikke der snakk om drap. “Det er egentlig det de skriver når de sier at de ikke vil etterforske denne saken selv om det kan vise seg at jeg har rett. Det vil bli for dyrt og tidskrevende!  Kommer tilbake til mer når jeg får brevet i fra Oslo politiet,” avslutter Christensen som gjennom flere måneder har forsøkt å innbille seg selv og andre at han ville få revansj mot Torp. Faktum er at saken er ferdig behandlet av de norske domstolene og blogger Jan Kåre Christensen vil få nok å gjøre med å rive ned igjen alt han har oppført på tomten av ulovligheter.

4 tanker om “Statsadvokaten opprettholdt politiets henleggelse av Christensens anmeldelser av pastor Torp

 1. Slike gjensidige anmeldelser innen kristenheten er svært nedbrytende for omgivelsenes syn på bibel og kristendom. Det beste er om mulig “heller å lide et tap” selv, fremfor å skade det kristne omdømmet”.

  Det ville i det lange løp øke kristendommens anseelse, fremfor de nedbrytende, uåndelige stridighetene som omverdenen tror kan knyttes til sann kristendom. Slutter man å ta igjen erfarer man oftest at “når det er slutt på veden slukner ilden”.

 2. Min anmeldelse henlagt da Oslo politiet ikke vil gjøre opp for sine feilsteg og hva de har gjort av horrible valg!

  4 Mosebok 32. 23 Men dersom I ikke gjør så, da synder I mot Herren, og I skal vite at eders synd skal finne eder.

  Fikk dette ordet når jeg fikk høre avslaget. Trist, men før eller siden vil Gud dømme og sette ting på plass. Alt i Guds time!

  Se her: http://justismord.janchristensen.net/2019/09/nr-464-var-anmeldelse-nr-referanse.html

  http://justismord.janchristensen.net/2019/09/nr-463-hvorfor-det-var-en-fiktiv.html

  http://justismord.janchristensen.net/2019/09/nr-462-hvorfor-jeg-mener-at-pastor-jan_8.html

  http://justismord.janchristensen.net/2019/08/nr-452-pastor-jan-aage-torp-evnet.html

  http://justismord.janchristensen.net/2017/12/nr-160-tilsvar-pa-jan-aage-torp.html

  1
  4
  • Jeg har sagt til deg fra første dag, at disse anmeldelsene er bortkastet møye. Norsk politi har viktigere ting å drive på med enn å etterforske ikke-eksisterende forbrytelser du hevder Torp har begått.
   1. Hans anmeldelse av deg var pr definisjon ikke falsk eller fiktig. Hadde den vært falsk eller fiktig, hadde politiet aldri reist sak mot deg. Selv om du eventuelt hadde vunnet saken i tingretten og blitt frifunnet, hadde likevel ikke Torps anmeldelse av deg vært falsk eller fiktiv. Vi som har sett tiltalepunktene har jo sett at det som objektivt ble lagt til grunn var en stor haug med bloggartikler som inneholdt ord og uttrykk som pr definisjon er hetsende.
   Og kalle noen horebukk, horkarl, psykopat, spedalsk osv osv i det omfang du gjorde, er straffbart etter loven.
   Noe også kjennelsen i tingretten og lagmannsretten konkluderte med.
   I denne siste anmeldelsen din mot Torp har du egentlig ingen reell anklage. Du nevner fiktig anmeldelse -jeg syntes nå det finnes en overveldende bevismengde som beviser at det var hold i siktelsen mot deg. Det neste punktet du nevner i din artikkel, er at du mener barnevernet burde ha tatt barna til Torp. Så du som selv tidligere omtalte barnevernet som Satans forlengede arm inn i familien -når du selv hadde barnevernet på nakken -mener at det er ok at Satan sin forlengede arm skulle få grep om Torps barn, men ikke dine egne??? Uansett er det du her skriver ikke noe politiet har noe med. Dersom du anmeldte Torp fordi barneverne ikke grep inn overfor Torps barn, da har anmeldelsen feil adresse.
   I så fall måtte du anmelde barnevernet for tjenesteforsømmelse.
   Det siste punktet om gaven fra Petar. Hva er straffbart her?
   Det er ennå ikke straffbart av en forsamling å ta i mot donasjon fra folk som er villige til å gi. Du fremstiller det slik at Petar må være en stakkarslig noldes som ikke var i stand til å skjelne og forstå.
   La meg spørre? Er Petar evneveik eller under verge?
   Ditt siste punkt er påstanden om at Torp brukte gaven til personlig forbruk.. Menighetens regnskaper viser noe annet, men du har kanskje bevis for din påstand?
   Har du ikke bevis, bør du slette din påstand.
   Og dersom noe var straffbart i forbindelse med gaven, burde Petar være den som anmelder og ikke du.
   Tilslutt.
   Fra dag forstod jeg at disse anmeldelsene ikke ville ende noe sted.
   Politiet kan ikke hive bort ressurser på slikt tøv.
   Det har jeg sagt til deg mange ganger, så det er ingen grunn til å være overrasket. Selv min katt forstod at dette var en blindvei for deg.

   3
   1
  • Det er minst fem ting jeg vil si er feil med du skriver.

   1.) Min advokat Brynjar Meling hadde en taktikk som slo fullstendig feil!

   2.) Sannheten er at dette var et typisk justismord, da politiet, retten og alle var kun opptatt med hva jeg hadde skrevet. Hva andre hadde skrevet, ble helt, helt oversett.

   3.) Jeg var ikke i nærheten å skrive noe kriminelt. Det som var i siktelsen var ikke «kriminelt.» Derfor fant dommerne ut at da skal de dømme meg for «mengde» av skriverier som ikke ble behandlet i retten.

   4.) Jeg og min familie er blitt langt, langt mer hetset og sjikanert enn noen andre. Med andre ord, det viser at dommen imot meg var kristendomsforfølgelse!

   5.) Retten har satt seg over tros- og ytringsfriheten!

   Kort fortalt, hele rettsprosessen, dommen og hele saken er et makkverk!

   1
   3

Det er stengt for kommentarer.