Stadig flere for det verre under de blå-blå med sentrumshaleheng

Mange nordmenn, spesielt pensjonister, uføre og arbeidsledige har opplevd tildels betydelig skatteskjerpelse under den blå-blå regjeringen som støttes av KrF og Venstre. Siv Jensen og Erna Solberg hadde knapt funnet sine kontorer i regjeringsbygget før de fant på sitt første destruktive trekk som rammet minstepensjonistene hardest. I 2012 innførte Stoltenberg-regjeringen en støtteordning for tannbehandling for pensjonister som gjorde at disse fikk en knapp 1000 lapp annenhvert år til tannlege hjelp. Denne ble fjernet av Siv og Erna 1 januar 2014. Ved statsbudsjettet for 2015 satte de blå blå med hjelp av KrF og Venstre inn ytterligere et støt mot mange uføre, ved å endre forskriftene slik at uføre (med mindre de sitter i rullestol eller er under utdannelse/ i jobb) ikke lenger har mulighet for å få NAV støtte til innkjøp av bil.

Stadig flere mennesker i Norge sliter nå med å få endene til å møtes og stadig flere må nå søke nødhjelp hos Frelsesarmeen eller på fattighuset og Norge holder nå på å bli et samfunn mellom de som har og de som ikke har. De som nå rammes hardest er de grupper som trodde at Carl I Hagen og Siv Jensens “folk flest” også angikk dem. Etter litt over ett år med en blå-blå regjering er Norge blitt et samfunn med større forskjeller, et samfunn hvor de rike favoriseres og et samfunn hvor millionærenes skattelette (eller belønning for å ha gitt bidrag til de borgerlige partienes valgkamp) blir betalt av de som står lavest i samfunnet. Det Norge Frp/Høyre og Venstre/KrF er i ferd med å skape et kaldere samfunn, et mer umenneskelig samfunn og et samfunn som favoriserer de friske på bekostning av de syke, de rike på bekostning av fattige. Et eksempel på dette kunne Nettavisen fortelle om. Nemlig at millionæren Odd Kalsnes fikk seg bil med støtte fra NAV, mens personer som  Oddny H. Gustad ikke har rett til hjelp fra NAV. Under valgkampen lovet Frps Robert Eriksson at Frp i posisjon skulle endre regelverket slik at millionærer og nullskatteytere som Kalsnes ikke ville være berettiget til NAV støtte, men slik skulle det ikke gå, fordi Frp i posisjon er ikke er det samme som Frp i opposisjon.

For gammel til å søke TT kort

Det norske samfunnet er i ferd med å gå fra ille til verre og allerede før Høyre og Frp skled inn i regjeringskontorene ble forskriftene for tildeling av TT kort skjerpet inn. Plutselig fikk vi, utrolig nok, -en gruppe bevegelseshemmede pensjonister, som er for gamle til å få TT kort eller økonomisk hjelp til transport. Hvordan disse skal komme rundt uten denne krykkerhjelpen, er det ingen som kan forklare og når vi på oppdrag fra en av disse spør i kommunen, vises det kun til forskriftene og det er ingen hjelp å hente. Skal man ha sjanse på slikt TT kort er det viktig å bli syk og funksjonshemmet før du blir pensjonist, for dersom du blir funksjonshemmet etter at du har fylt 67 år kan du ikke få TT kort og vi siterer “. Funksjonsnedsettelsen må ha oppstått før fylte 67 år” Med andre ord står du fullstendig uten rettigheter til slike kort dersom du er 68 år og skulle bli syk eller funksjonshemmet, i hvert fall dersom du bor i Vest-Agder. (Ut fra det jeg kunne sjekke er ikke dette en regel for i Aust-Agder fylke, så det er de blå-blå i Vest-Agder som har fått dette på plass her). Det er knapt så man tror hva man leser lenger! Hvordan eldre uføre med dårlige ben eller andre sykdommer som kom etter at de ble 67 skal komme seg til lege, butikk osv er et spørsmål våre politikere åpenbart blåser en lang marsj i. Kanhende det var dette menneskesynet Børre Knudsens abortkamp også dreide seg om.

Njet til syke som ikke kan jobbe

nav.neiFrp/Høyre og KrF/Venstre`s enighet omkring statsbudsjettet kom for mange uføre til å bety kraftig inntektsreduksjon og betydelige skatteskjerpelse, og det er mange eldre, uføre og fattige som har grunn til å føle seg forrådt av Knut Arild Hareide og bedradd av Frps mange bløffer i forkant av valget. En av de endringer de fire borgerlige i fellesskap er ansvarlig for er skjerpelsen av ordning med NAV støtte til bil for syke og uføre. I følge de reglene er det kun rullestolbrukere og uføre som er i jobb eller under utdannelse som har mulighet til å søke om NAV støtte til kjøp av bil. Tidligere kunne uføre og mennesker med bevegelsesproblemer søke tilskudd til bilkjøp for å kunne komme seg ut og ikke være isolert, men med en regjering hvor det altoppslukende slagordet er “arbeit macht frei” får de eldre, uføre og funksjonshemmede som av helsemessige grunner ikke kan jobbe bare finne seg i og være isolerte og ikke kunne komme seg ut. Under Holocaust var det slik at jøder som ikke kunne arbeide gikk rett i gasskamrene, mens syke og uføre som ikke kan “yte” i Robert Eriksson og de fire borgerlige partienes iskalde forskjellsamfunn får bare være isolert og uten mulighet til å komme seg ut på egen hånd. Regelendringen som er presset frem av det mørkeblå Frp og det blåe høyre ved hjelp av KrF og Venstre vitner om et menneskesyn som er sterkt i strid med de verdier Arbeiderpartiet har stått for og etablert i Norge. Kanskje ikke så rart AP fosser frem på meningsmålingene og at folk flest ønsker Jonas og ikke Siv og Erna.

 

 

 

 

4 tanker om “Stadig flere for det verre under de blå-blå med sentrumshaleheng

 1. Det ser ut som om FrP har bløffet hele den tiden de var i opposisjon. De er slett ikke opptatt av å hjelpe de svakeste i samfunnet. Høyre, Kr.f og Venstre er ikke et hår bedre. Velgernes dom kommer ved neste valg…..

  • Ser sånn ut, og til neste statsbudsjett er det formueskatten som skal ned, hvem blir svarteper da? Regjeringen vil jo ikke bruke mer oljepenger ei heller røre oljefondet, og da må jo kutte i noe slik at de rikeste kan få mer formue. Hva kutter de da i? Hjelpemidler til funksjonshemmede? Kanhende man må betale for å leie krykker eller toalettforhøyer etter en operasjon på hjelpemiddelsentralen. En eller annen plass må de jo kutte utgifter for å finne inndekning til skatteletten til sine sponsorer.
   Det menneskesyn vi ser i virksomhet i dag, var det menneskesynet Børre Knudsen sa ville komme som en følge av at vi ikke vil verne om de svakeste av alle, de ufødte barna.

 2. Jeg forstår ikke at dette kommer som en overraskelse på noen. H har aldri vært partiet for de svake, og FRP har forsøkt å gi inntrykk av at de er partiet for ALLE. Men, vi visste jo at det ikke var tilfelle. Og når de er plassert til høyre for partiet høyre(litt feilaktig på en måte, da de på ingen måte er tradisjonelt blå/konservative, men liberale), så er det ingen overraskelse at de svake må lide for at de velbeslåtte skal få mer.

  Men, V og KRF har holdt igjen så godt de kan, og situasjonen ville vært ATSKILLIG verre for de svake i samfunnet, og for “folk flest”, dersom H og FRP hadde en flertallsregjering.
  Jeg har i mange år vært svært skuffet over at noen kristne har kunnet stemme FRP, da de står for det stikk motsatte av kristne verdier; Ja til fosterdrap, ja til homofili/partnerskapslov, fri flyt av alkohol og pornografi, fri flyt og tilrettelegging for spill(poker og andre pengespill på nett).
  I tillegg, og kanskje verst av alt er at de vil kutte nærmest all u-hjelp/bistand. Dette begrunner de med at “hjelpen kommer ikke frem allikevel”. Dette er tøv. FRP har jo svaret på ALT, og dersom de virkelig ville, hadde de selvsagt hatt oppskriften på å få hver eneste krone trygt frem til utviklingslandene.

  På toppen av dette vil de bygge ned distrikts-Norge, ved å kutte kraftig(helst all jorbruksstøtten).

  Jeg snakket en gang med en bonde, som sa at han stemte FRP. Han begrunnet dette med at han ville ha billigere sprit! Jeg spurte om han var klar over at det samme partiet ville ta fra ham flere hundre tusen i produksjonstilskudd?

  Faktum er at FRP har lovet litt i alle leire, og overalt er det naive mennesker som tror på dette, og dermed stemmer på dem.
  De har sågar sagt at de er så veldige Israel-venner. Dette er selvsagt ikke riktig. De liker ikke muslimene som omgir jødene i Israel, det er sannheten!

  Nå begynner heldigvis folk å forstå; de som føler seg lurt, de svake i samfunnet som føler seg sviktet. Den andre gruppen er de som er lovet store skatte og avgiftslettelser, billigere brennevin og bensin og kutt i u-hjelpen(slik at vi kan “hjelpe” oss selv først:-().
  Derfor kryper nå FRP ned under 10 %, og jeg håper de holder seg der.

  For egen del, har jeg alltid stemt KRF. Unntaket var ved siste valg, og det var av den enkle grunn at de ikke var tydelige på at de ikke ville samarbeide i eller om en regjering med FRP.

  Min stemme går neste gang også til SP, og jeg håper at KRF også finner sammen med dem, slik at vi får
  en flertallsregjering med AP, KRF og SP(fortrinnsvis med de to sistnevnte så store som mulig).

  • Flott vurdering Ansgar. Jeg tror KrF/SP kunne vært balanserte samarbeidspartnere til AP. Ingen av partiene i dag står kompromissløst på de kristne verdier i abortspørsmålet og i forhold til ekteskapsloven og selv minipartiet “De Kristne” ville regjere sammen med Frp -og har forsåvidt allerede i utgangspunktet da gitt opp deres restriktive syn på abort og ekteskapet. Som troende må vi bare erkjenne at abort og ekteskapet er tapte saker dersom det ikke kommer en himmelsendt vekkelse -og jeg mener personlig at vi derfor må se etter de partier som står nærmest det kristne synet på nestekjærlighet -og der mener jeg at AP og SP ligger nærmere på en rekke områder enn Høyre og Frp.
   Nå har Frp regjert sammen med Høyre med drahjelp fra KrF og Venstre i i ett og et halv år -og har bygd ned deler av velferdssamfunnet AP har bygd opp, for å gi skattelette til de rikeste i Norge, og prisen skal uføre og pensjonister betale. Det er bare tragisk at kristne gir sin støtte til dette..
   Forhåpentligvis befinner Frp seg på 8 tallet under kommunevalget og helst under sperregrensa ved neste stortingsvalg.
   De har nå fått prøvd seg og nok er nok og som kristne må vi ikke tie om uretten.

Det er stengt for kommentarer.