Stå med Israel i bønn i konflikten -innpå 300 rakett og granat-angrep mot Israel mandag -fare for ny Gazakrig

Det israelske forsvaret har i dag gjennomført omfattende angrep mot mål på Gazastripen. Konflikten blusset opp etter at israelske styrker i helgen gjennomførte en kommando-aksjon inne i Gaza for å ramme palestinsk terror-struktur. I etterkant av det israelske raidet har Hamas og de andre palestinske terrororganisasjonene på Gazastripen svart med omfattende rakett og granatangrep mot sivile israelske mål. I følge israelske medier skal det være tap på begge sider. Søkelys vil oppfordre leserne til å følge utviklingen gjennom den israelske avisen “The Times Of Israel”.

Israel skal i kveld ha sendt panservogner mot grensen mot Gaza og det er stor frykt for at situasjonen skal utvikle seg til en ny Gaza-krig. Søkelys har fortiden av helsemessige grunner pause, og vil bruke anledningen til å oppfordre leserne til å be for Israel. Vi lever i viktige profetiske tider, og derfor føles det litt kjipt å ikke være helt i form.

Bønn er kirkens åndrett og å rope til Gud er vårt barnekår innfor Faderen.

-Samtidig som jeg oppfordrer til bønn for nasjonen Israel og det jødiske folk, vil jeg oppfordre Guds folk å stå sammen i bønn. I den gamle kirkebønnen som ble bedt i den norske kirke for knapt ett hundre år siden lød det slik: “Nu beder vi dig i vor Herre Jesu navn: Se naadig til din kristne kirke, bevar den og hellige den i din sandhet. Lad dit ord blive forkyndt klart og rent og dine sakramenter blive brukt rettelig. Giv din kirke retskafne tjenere, som baade lærer vel og lever vel. Driv arbeidere ut i din høst, og luk op troens dør for alle hedninger og for Israels folk. Tænk i barmhjertighet paa dem som staar dit ord imot, og giv dem omvendelse til livet!” Og bønnen fortsatte: “Hold din vernende haand over vort folk og fædreland og over vore landsmænn i det fjerne og paa havet. Bevar og velsign vor konge og hans hus, stortinget, kongens raad og al vor øvrighet. Vern vore hjem, velsign vore skoler og skoler, led vor ungdom paa dine veier!

Vær, o Gud, efter dit løfte enkers forsvar og faderløses fader. (Se også til barna i moders liv, og la vårt folk og land velge livets vei fremfor dødens vei, som i dag fremmes gjennom loven om fri abort) (tillegg) -Giv alle syke og sorgfulde lindring og trøst, kom naadig de anfægtede til hjelp, og dem som er i dødens nød. Vær deres styrke som lider trængsel for Jesu navns skyld. Giv et fredsommelig og lykkelig samliv, godt og tjenlig veir, retsindige og kristelige raad til al vor gjerning!” Og etter at menigheten flere ganger unisont hadde sluttet seg til prestens bønn med “Herre, Hør vår bønn,” ble kirkebønnen avsluttet med dette: “Miskunde dig, o Gud, over alle mennesker efter din store kjærlighet i Jesus Kristus, vor Herre. Og naar vor time kommer, giv os da at dø salig bort fra denne verden, og paa den ytterste dag at staa op til din herlighet!”  (Fra kirkebønnen 1920 + tillegg med bønn for barna i mors liv)

I videoen under taler pastor David Wilkerson om bønn

 

2 tanker om “Stå med Israel i bønn i konflikten -innpå 300 rakett og granat-angrep mot Israel mandag -fare for ny Gazakrig

  1. Ble glad da jeg så nytt stoff her 🙂 Jeg vet ikke hva det har kostet deg, vil bare si jeg setter pris på det. Ønsker alt godt for deg. Takker for tips med Israel-avisen og videoen!

    Fantastisk bønn! Med et veldig viktig tillegg. Takk for du delte den! På tide å be den i alle Guds hus i vårt land, og ikke vente til bønnen er 100år. Mens Søkelys tar den opp nå så venter kanskje de andre til 2020. (Søkte opp bønnen en annen plass, der stod det velsigne våre skoler og høyskoler. Og jeg la til barnehager. Barn i visse barnehager trenger virkelig bønn! Må det komme flere kristne barnehager.)

    David Wilkerson spør oss hva er vi kalt til? Hva kan vi som kristne gjøre? Folk rundt oss kjenner på håpløshet og frykt for fremtiden. Ja, vi har virkelig en oppgave. Min bønn er at vi er akkurat der Gud vil ha oss, og at vi gjør akkurat det Gud vil vi skal gjøre. Han vet best.

    4
    1

Det er stengt for kommentarer.