Kristen You Tuber under massivt angrep -trues og anklages for hatefulle ytringer

EU og de politisk korrektes krigføring mot bibeltroende kristne fortsetter for full styrke. En av dem som er rammet er den populære kristne You Tube kanalen “The Vigilant Christian” som var drevet av Mario Brisson fra Canada. Hans kristne og radikale You Tube kanal hadde nærmere 600 000 følgere, men nå etter omfattende klager og krav har Brisson selv fjernet innholdet fra sin populære kanal. Brisson er bare en av flere som nå opplever økt press fra liberale krefter som ikke tåler at det ennå finnes røster som holder frem hva Bibelen sier om ulike etiske spørsmål som islam og homofili. Mario Brisson er bare en av flere som nå opplever massivt press, og presset har dels oppstått som en følge av EUs direktiver om nulltoleranse for det de hevder er “hatefulle ytringer”, og dels etter at de store sosiale plattformene besluttet å utestenge Infowars og Alex Jones

I sin siste video lagt ut på Marios nye “Vigilant Vlog” forteller den kristne You Tuberen om hva som skjer og har skjedd. Det pågår et omfattende angrep mot bibeltro kristne røster og andre som måtte bære frem et budskap som ikke er politisk og religiøst korrekt. Mario tilhører den gruppen av mennesker som ennå står fast på at ekteskapet er for en mann og en kvinne og at homofili er i strid med Skriftens ord. Sett av de tolv minuttene det tar å lytte til Marios budskap.

282 tanker om “Kristen You Tuber under massivt angrep -trues og anklages for hatefulle ytringer

 1. Dette utspillet viser bare at nettet snører seg sammen rundt kristenheten. Globalistene ser kristenhetens ”Gud, Konge og Fedreland” som det største hinderet for globaliseringen i vesten. Mottoet er: First we take the West, then we take the rest.

  Kristenhetens implisitte motstand mot One World Order, og den langdryge avviklingen av bibelens fortsatte påvirkning gjør også at verdenseliten ønsker å få knust nasjonen Israel. Ikke minst ved å degge for og finansiere palestinerne med håp om at et skikkelig blodbad i Midt-Østen også kan knuse de navnkristnes lit til at nasjonen Israel er Guds folk.

  Mens altså kristenhet, nasjonalkonservative og andre hedninger slåss om verdenshegemoniet er det et helt annet slag som seiler opp. Og det er avgjørelsen på det store universelle stridsspørsmålet om hvem som har rett til å styre jorden og menneskene – Jehovah Gud og Kristi rike, eller Satan Djevelen og hans jordiske globalelite.

  Denne kampen må du ha Guds ånd for å se. Og det er denne kampen i de himmelske regioner som til slutt vil avgjøre det hele.

  Den avgjøres når FN’s angrep på religionene er sluttført og de med ett oppdager at det er en siste gruppe de har oversett fordi disse ikke har blandet seg i styre og stell. Når de så lik Farao haster frem for å knuse Guds sanne tjenere er det som de rører ved Guds øyesten. På vegne av sin Far Jehovah vil Kristus da raskt la Harmageddons vinder knuse og tilintetgjøre alle makter, myndigheter og krigere som våger å løfte en finger mot Guds sanne tjenere.

  Frem til da vil det politiske klimaet hardne til og ingen vil til slutt tørre å bli stående mot ateistene uten ekte Guds ånd. Det vil bli tøffere og tøffere, men de som holder ut helt til enden vil bli frelst.

  28
  10
 2. Jeg gjentar spørsmålet mitt til deg med dekknavn Bibelen : Når inntreffer Harmageddon ? Du utviste stor regneferdighet her nedunder – basert på profeten Daniel. Slik du også har fortalt tidligere ; så er du en av 12 personer som er utplukket til å styre hele verden. Da vet du nok tidspunktet jeg etterlyser. Du nevner jo Harmageddon i ” annenhver setning “.

  8
  30
  • Hyggelig at du er så interessert i min ringe person. Gud har jo ”utvalgt det som intet er for å gjøre til skamme de som tror de er noe”. I Hans verden er det nemlig omvendt av denne verden. Vi kan kalle det den omvendte pyramide med spissen ned. I denne pyramidiske verden finner vi fiffen og eliten på toppen båret av vanlige hardt arbeidende mennesker slitende nedover mot bunnen.

   I Guds omvendte styringspyramide med spissen ned finner vi altså Gud i bunnen rett under engler, så videre oppover mennene og på toppen der det er lettest å leve finner vi kvinnene og barna. Dette samsvarer godt med Jesu svar til sine strebende disipler om at ”den som vil være størst av dere kal være de andres største tjener”. Fint sagt ikke sant? Det er slik kjærligheten skal praktiseres.

   Når det gjelder det nøyaktige tidspunktet for enden sier Bibelen at ikke engang Jesus visste dagen og timen da han oppholdt seg på jorden. Noe helt annet er at Bibelen viser oss nøyaktig når ”folkeslagenes/hedningenes tider” sluttet. De begynte da de kjødelige jødene mistet råderetten over sitt land i 607 fvt. og sluttet i 1914 evt. ved starten av 1. verdenskrig. Siden da har vi altså levd i endetiden og den avsluttes med Harmageddon.

   Bibelen forteller også at ”om det dryger så komme skal det”. Men når verden med sine ledere i spissen vender seg mot både de kristne og all annen religion er det ikke lenger noe å vente på. Da kommer det! Og fra da av ”vil Han ikke lenger høre bønner” fra andre enn sine jordiske etterfølgere. Nådens år er derfor NÅ!

   Vi kan selvsagt spekulere, og vi får noen få tips. Vi kan eksempelvis ”be om at det ikke kommer om vinteren” på den nordlige halvkulen der kulden affiserer flest mennesker. Dessuten heter det om de som eksisterte i 1914 at ”den generasjon skal ikke forgå før enden kommer”. Disse er i så fall straks 105 år gamle om de ble født i 1914 og det er ikke så mange tusener tilbake av dem i dag. Men vi kan jo heller ikke være sikre på at ordet ”generasjon”(genea, gresk) skal profetisk forstås slik. Det kan jo også hende Jesus mente at den ødelagte generasjonen av onde mennesker som utviklet seg fra 1914 ikke skulle klare å utrydde menneskeheten før Gud selv grep inn ved Kristus.

   Men uansett ser vi jo helt tydelig at vi lever på tampen av endetiden. Derfor bør vi leve som om hver dag er den siste og være edrue og våke.

   PS.
   Å være kalt til himmelsk liv betyr ikke at man nødvendigvis at man ender opp som utvalgt.Det var først på slutten av livet at Paulus ga uttrykk for at han var endelig utvalgt. “Mange er kalt men FÅ er utvalgt”, sier Bibelen. Det er den endelige beseglingen som betyr noe.

   Ellers kan nevnes at Noah fikk vite den siste dagen for vannflommen bare syv dager før den inntraff. Og Jesus sier jo: “Som det var i Noahs dager skal det være i menneskesønnens dager”.

   29
   8
 3. Den tyske filosofen Alexander Graus bok ”Hypermoral” er blitt en bestselger i Tyskland. Den handler om globalistenes energiske forsøk på å skaffe seg en ny og politisk korrekt gudløs moral. Vi opplever denne moralen rundt oss på alle kanter. Vi som tror skjønner at Satan Djevelen har et påtrengende behov for å vende absolutt alle mennesker bort fra Gud. Fra hans ståsted er dette den endelige kampen om verdensherredømmet.

  Denne nye moralen er totalitær, og nåde den som fraviker den. Da kan både familie og arbeidsplass stå i fare. Den er i realiteten blitt en erstatningsreligion som skal bidra til avskaffelse av kristendommen. Du kan lese mer om fenomenet her:

  https://www.document.no/2018/10/19/en-knivskarp-diagnose-av-en-alvorlig-syk-samtid/

  29
  8
 4. DANIELS SYVENDE VERDENSRIKE

  Daniels profetier om de syv verdensrikene som skulle være toneangivende rommer Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Grekenland (Hellas), Romerriket og til slutt Anglo-Amerika som utviklet seg fra 1763 da de øvrige europeiske sjømaktene ble slått.

  Vi skjønner derfor at vi må befinne oss på tampen av endetiden i det Daniel forteller at føttene på billedstøtten etter hvert utviklet seg mot svekkelse i form av en symbolsk blanding av ”jern og leire”. Vi ser nettopp dette i og med at demokratisk ”leire” truer det republikanske ”jernet” i kampen om makten i dette syvende og bibelsk sett siste verdensriket i opposisjon til Jehovah og Kristus.

  Den engelske delen av dette bibelsk sett dobbeltriket er nå svært svekket av demokratisk ”leire”, men interessant nok har folket valgt å frigjøre seg formelt fra resten av Europa via Brexit. Trump hyller dette som bringer England nærmere USA og har lovet drahjelp.

  Men trolig er denne fastgjøringen av det syvende verdensriket bare en siste krampetrekning før verden ender for Kristi hånd. Vi lever derfor i meget spennende tider, og tiden er ikke inne for å gi seg underholdning og nytelser i vold. Snarere må vi være årvåkne og følge med i timen for ”dagen kommer i en time vi ikke tenker det”.

  31
  10
  • Som vanlig : Denne mannen roper bare ULV – ULV ( Harmageddon ), men han har intet konkret å fare med – utover denne JV-vranglæren om 1914.
   Altså bare en flom av ord uten reelt innhold . Han kunne jo bare svare : At han ikke har peiling på når den enorme panserkrigen på Harmageddon-sletten vil starte.

   12
   32
 5. Guds den Allmektiges store dag i Harmageddon representerer Jehovah Guds hovedoppgjør med den frafalne menneskeheten etter at Han først har latt ”dyret” – denne verdens herskere – ta hånd om all falsk religion – ”skjøgen”.

  Harmageddon innebærer et sluttoppgjør globalt og ikke en ”heimevernsøvelse” i et lokalt ørkenområde i Midt-Østen med eller uten jordisk våpenhermetikk.

  Guds oppgjør vil ramme ALLE mennesker, og KUN Guds sanne tjenere vil overleve og komme inn på ”den nye jord”, som da er blitt renset for alt menneskelig avfallstankegods. Bibelen er klar på at ”blodet av de døde vil renne over fjellene og stå til bisselet på hestene” – m.a.o. gigantiske mengder døde mennesker.

  ”Det blir bare få mennesker tilbake”, sier skriften og dette samsvarer med Bibelens ord om at kun ”få går på den smale sti” allerede nå. Dette er Guds ord enten man liker det eller ikke. Men det er også klart at ethvert menneske worldwide står fritt til å nærme seg Gud og ”unnfly alt dette som kommer over jorden”. Det er opp til DEG å velge livet eller døden, sier vår himmelske Far. Jeg anbefaler: Velg livet! Det blir helt fantastisk godt for skapningen i den nye verden!

  Og ikke forundres over de som svarer mine innlegg med bibelfraværende oppgulp og uvennlighets ord. Dette må også skje akkurat som Jesu disipler ble forfulgt av skrikende personer som fotfulgte disiplene. Husk – ”har de forfulgt meg SKAL de forfølge dere, og hele verden skal hate dere”, sa Jesus. Så uten slike i blant hadde det ikke vært sannheten.

  32
  10
 6. Denne sekten Jehovas Vitner har om lag 11000 medlemmer i Norge. De utgjør slik kring 0,2 % av befolkningen.

  Leser man denne nettsiden ; skulle man tro at disse JV-erne utgjør et stort flertall i landet – og vi kristne et tydelig mindretall. Ja , da kan man filosofere over grunnen til at disse vrang-lærerne finner denne nettsiden så interessant å spre sin informasjon. De er alle anonyme og har således ikke mot til å stå frem med fullt og riktig navn. Ja , de frykter gjerne alvorlige represalier fra sine egne som holder til i Rikets Sal kringom i landet. Da kan de bli utstøtt – og det er en alvorlig foreteelse – som til og med vil medføre at den enkelte bli utstøtt fra egen familie.

  Ingen ” kjære mor ” eller tilgivelse der ! Vi kjenner til at Russland kom med totalforbud mot denne sekten i dette landet for en tid tilbake.

  8
  25
  • Ja her er vi mye på linje hr. Andersen. Men jeg visste ikke at det var vakttårnister her inne. Trodde ikke disse hadde lov å skrive på ”det farlige” nettet. Hver gang de besøker oss avslører de at det enkelte medlem har en svært begrenset bibelkunnskap. Ja, i sommer dukket det opp tounge damer derfra som bare spilte av en ferdigtygget video på mobiltelefonene sine. Det var en pussig opplevelse.

   Men at de er forbudt i Russland er nok dessverre bare et forsignal om at flere andre også risikerer å havne i forbudspotten. Jeg er redd russerne bare har avventet vestens og USA’s reaksjon før de forbyr videre. Dette kan også trigge andre lugubre land til etterfølgelse. Vesten selv ser jo ut til å hate kristenheten og snarere lagt sin elsk på islam. Sistnevnte er nok trolig importert for å vippe det tidligere kristne åndelige hegemoniet av pinnen. Så gled deg ikke for tidlig.

   24
   8
 7. DJEVELENS PLAN

  YouTube, Facebook, Twitter og stort sett resten av de øvrige mediale møteplattformene worldwide er samtlige kontrollert av verdens global-interesser. Gigantiske multinasjonale interesser står bak og trekker i trådene for å understøtte globalismen i kampen mot nasjonale grenser generelt og kristendommen spesielt.

  Det samme ser vi innen journalistikk og markedsføring. De vil en og samme ting – gripe makten over hele jorden. Eliten narrer sine tilhengere til å tro at dette prosjektet vil avskaffe krig og rasemotsetninger. De minst reflekterte lar seg narre med på dette – svært ofte kvinner.

  Da Adolf Hitler sto på nippet til å kuppe en hel verden var menneskeheten lykkelige nok til å bestå av mer enn en maktkonstellasjon på kloden. Takket være dette kunne USA intervenere i nazistenes planer om verdensdominans.

  Skulle globaleliten i dag lykkes med å fjerne landegrensene og på sikt etablere en eneste verdensregjering vil det med denne Adolf-reprisen ikke finnes noen makt på jord som kan stanse en verdenshær under samme kontroll fra å gå bananas og gjøre prosjekt Adolf 2 til det største marerittet i verdenshistorien.

  Globalistene tar alle triks og knep i bruk for å mørklegge hva som skjer og unnslår seg ikke fra å benytte skitne nazi-merkelapper på de få som tør si imot – merkelapper som jo egentlig representerer deres egen agenda som hånd i hanske.

  Bak står selveste åndeskapningen og eks-kjeruben Satan Djevelen som har klekket ut planen om en total verdensovertagelse for sine jordiske drabanter – global-eliten. Det er derfor kristendommen må bort. Satan vet jo inderlig vel at kristendommen er den eneste sanne kanal for hans største motstander Jehovah Gud og Hans sønn Kristus. Derfor har han inspirert til utviklingen av et vell av religioner for å gjøre det vanskeligst mulig for menneskene å finne den ene sannheten midt oppe i kaoset.

  Som om ikke dette var nok har Djevelen infiltrert alle organisasjoner som kaller seg kristne, og vridd dem bort fra Bibelens egentlige lære. ”En liten surdeig ødelegger hele deigen”, forklarer Gud i sitt ord. Derfor har denne strategien lyktes for Satan og hans millioner av falne engler – demonene.

  Dette kan virke skremmende og desillusjonerende for en søkende kristen, men vi må huske på at Gud og Kristus er sterkest. Det utfordret da heller aldri Djevelen Gud på. Satan sa kun at alle ville følge ham, og forkaste Gud. Og så forsatte han med Job etter suksessen med Adam. Men der gikk han fem på.

  Vi vet i dag at Satan har tapt stridsspørsmålet med Jehovah. Alle følger ham ikke, og derfor står han foran sin snarlige arrestasjon og tusenårige varetektsfengsling før han til sist avlives for alltid.

  Det er i virkeligheten dette spillet som foregår i kulissene bak kulissene. Kampen om det fysiske verdensherredømmet er kommet dit Adolf kom da det gikk opp for ham at hans verdenskupp var i ferd med å strande. Skulle han tape og dø skulle ALT bli ødelagt med ham.

  Vi ser på samme måte at de nye globalistene tar alle råtne grep i bruk for å stanse deres verdenskupp. For dem er det nå eller aldri. Det er 68’ernes siste sjanse. Men lite vet de i sin a-religiøsitet hva som snart skal sette en stopper for dem. Satans smarteste grep er nemlig at de som i virkeligheten tjener ham ikke selv tror at han eksisterer. Derfor heter det at ”de skal stå med blussende ansikter av forbløffelse når de ser va som kommer over dem”.

  Hvilken side står du på? Velg i dag hvem du vil tjene!

  28
  7
  • Dette var virkelig mat i rette tid. Du har avkledd Djevelen og hans plan på en fantastisk måte. Håper flest mulig leser og forstår hva Bibelen sier at egentlig foregår i vår tid. For det er ikke lite. Håper du fortsetter å skrive og opplyse oss alle. Takk, Bibelen.

   27
   9
  • Utrolig bra Bibelen. Ikke bry deg om mørke maktmennesker. Det er slutt på at deres falske helvetestrusler holder folkene nede i mørket. Stå på! Tiden er kort og vi er flere som leser deg her på bloggen.

   25
   7
  • Gunvor sier takk, Bibelen. (du er kanskje en Gunnar)
   Det høres ut som du har denne personen du takker til din avgud.
   Ingen andre enn Gud kan du takke for Bibelen. Guds Ord.
   “Mat i rette tid” skriver du. Junk food. Du er forført. Har du tenkt på hva det er å være forført? Når man er forført så vet man ikke at man er forført.

   I går leste jeg fra Markus14:32 og videre. Utfordrer deg til å lese det samme. Uten å ta imot det Jesus har gjort for deg er du fortapt. Guds Ord Bibelen kan ikke lyve.

   5
   23
 8. Begynner å bli lei av kommentarfeltene her. Personen som underskriver med «Bibelen» har lyktes med det han vil, nemlig å spamme ned kommentarfeltet.

  Vakttårnet lære er å betrakte som spam. Vakttårnselskapet er i Satans tjeneste.

  Jeg har mange artikler på bibelogtro.com som avslører dette okkulte fellesskapet, som har lagt et stort åk på sine godtroende følgere. De stakkars vitnene tror de følger lyset, men de vandrer i et stort mørke.

  11
  28
  • Det som er egentlige problemet Richard, er at Norge er et frafallent land med såkalt religionsfrihet, så i 1964 ble prinsippet om religionsfrihet en del av grunnloven.

   Det er her problemet ligger for da måtte vi jo i dekke av religionsfriheten slippe til på lovlig måte alle andre religioner og avguder.

   Så nå til dags så importerer storting og regjering avguder an mass. Og klarer vi ikke å importere flere avguder så lager vi avguder ved våre henders verk, se bare på programmet idol, idol betyr avgud.

   Så når vi har religionsfrihet så er det tilsynelatende så edelt, fint og kristelig å slippe til alle disse røstene med sine avguder på alle pratformer offentlige og private.

   Så blir det da spørsmål om moderator på denne siden vil slippe til alle røstene til djevelen, også kalt satan.

   For han har mange røster, mange veier, som ikke peker på Jesus Kristus, slik som satanister, muslimer, hinduer, okkultister av alle slag, new age, jehovas vitne, adventister, alle slag av meditasjons teknikker, osv i det uendelige.

   Djevelen har et stort arsenal av røster og slipper moderator de til som blir det en kakofoni av djevelskap her inne.

   Men det er bare en sann røst og det er de som peker på Jesus Kristus og Ham korsfestet for våre synder.

   Mvh RJ

   3
   23
 9. Den enkleste måten å avsløre farlige, totalitære mennesker på er at de ikke tåler andres meninger. Dessuten har de sjelden eller aldri vel funderte motforestillinger. Dette er da også grunnen til deres forbudsiver, slik vi etter hvert ser i hele samfunnet rundt oss.

  Som om det ikke er nok tåler de heller ikke at andre syn enn deres egne meninger skal presenteres på ANDRES nettsteder. De skriver gjerne at alle motforestillinger mot deres egne skal FORBYS.

  Av dette følger at de tyr til angrep på personen og ikke utsagnene hans. Det er trist å være vitne til en slik utvikling. For de totalitære hadde vært bedre med pavelige bannbuller. Pussig nok hevder de å være mot utstøtelser – forstå det den som kan.

  Et viktig trekk for de totalitære er også å tillegge dem tilhørighet og meninger de ikke har. Globalistene benytter nazistempel på konservative. Pussig nok, for det som minner mest om nazismen er dem selv der andres meninger skal forbys. Denne taktikken benyttes i mange varianter der noen skal tåkelegge en tapt sak.

  Hadde jeg vært lei kommentarfeltet på Søkelys hadde jeg bare trukket meg stille og rolig vekk. Dessverre tenker ikke de totalitære slik. De skal styre ALLES tanker. Det har jo vært profitabelt i kristenhetens historie.

  30
  8
  • Innertier til “Bibelen”. Det er livsfarlig for den frie tanke at totalitære, religiøse eller politiske mørkemenn får holde på med sin desinformasjon og sakesløse personangrep uten så mye som ett ørlite skriftsted med på veien. Hør ikke på dem og ønsk dem god tur til sine egne propaganda-hjemmesider. Middelalderen er gått over Richard. Si heller som bibelen: Prøv alt og hold fast ved det gode.

   29
   8
  • Titus 3:9-11

   “Men tåpelige stridsspørsmål, slektstavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du holde deg borte fra, for slikt er unyttig og meningsløst. En vranglærer skal du avvise etter første og annen gangs tilrettevisning. For du vet at et slikt menneske er på avveier. Han synder og fører dom over seg selv.”

   Personen “Bibelen” er en vranglærer!!

   Guds Ord advarer oss mot unyttige diskusjoner med vranglærere. Dette er en unyttig diskusjon! Å diskutere slike uviktige detaljer som du med et Jehovas vitne er meningsløst. Det som vi kan fortelle ham av nytteverdi avviser han på det sterkeste. Han tror ikke på Bibelens Jesus, men på Vakttårnets Jesus. Vakttårnet er en Satans tjener, en tjener som har forkledd seg som lysets engel, men som i virkeligheten er en forførerisk ondskap som gjør sine undersåtter til slaver for sin falske lære.

   7
   25
 10. Titus 3:9-11

  “Men tåpelige stridsspørsmål, slektstavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du holde deg borte fra, for slikt er unyttig og meningsløst. En vranglærer skal du avvise etter første og annen gangs tilrettevisning. For du vet at et slikt menneske er på avveier. Han synder og fører dom over seg selv.”

  Personen “Bibelen” er en vranglærer!!

  Guds Ord advarer oss mot unyttige diskusjoner med vranglærere. Dette er en unyttig diskusjon! Å diskutere slike uviktige detaljer som du med et Jehovas vitne er meningsløst. Det som vi kan fortelle ham av nytteverdi avviser han på det sterkeste. Han tror ikke på Bibelens Jesus, men på Vakttårnets Jesus. Vakttårnet er en Satans tjener, en tjener som har forkledd seg som lysets engel, men som i virkeligheten er en forførerisk ondskap som gjør sine undersåtter til slaver for sin falske lære.

  7
  28
  • Ja , Richard ; dine ord medfører nok sannhet – og takk for at du går ” rett på sak ” med denne personen som kaller seg for ” Bibelen “.

   Han er nok styrt av Satan . Så får vi håpe at dette går opp for han FØR det er for sent. Det er vondt å være vitne til dette – selv om det foregår på nettet.

   7
   25
  • Ja, han er nok ikke uten synd heller. Han har MANGE ord, men INGEN lære. Det fordi at der det er mange ord, mangler det ikke på synd.

   4
   8
 11. Spørsmålet er hvem som er vranglærer. Er det de som dyrker et trehodet troll i himmelen, de som tror på Platons udødelige sjel, de som tror på det ikke-bibelske helvete ELLER er det de som holder seg nøye til Guds ord i Bibelen.

  Disse fundamentale læresetningene MÅ diskuteres om de ikke har støtte i Guds ord men er et resultat av den frafalne kristenhetens drømmerier.

  Når Paulus formante Titus om å unngå debatt om ættetavler var det fordi disse jødiske ættetavlene ikke hadde noen verdi for kristne. 6 år senere forsvant de da også da tempelet ble plyndret og nedbrent av romerne.

  ”Krangel om spørsmål i Moseloven” var også uaktuelt for de kristne som levde etter den kristne loven. For meg er Richard og hr. Andersen ”vranglærerne”. De vil snart oppdage at de er Jehovah og Kristus de slåss imot, akkurat som de fariseiske Vakttårnvitnene.

  Det er hyper-spennende tider. Og Jesus selv understreker viktigheten av å gå nøye til verks når man studerer Bibelen:
  ” En LITEN surdeig ødelegger hele deigen, sa Jesus og tenkte på fariseernes og sadukeernes falske læresetninger.”

  25
  6
  • Eller hvem som er vranglærer; den som påstår at Harmageddon er i utgangen av 20188? Eller hvem som er vranglærer; den som påstår seg å være blant de 144000 av Israels tolv stammer som dømmer verden?

   3
   9
  • Og jeg gir ikke meg selv likerklikk, slik DU gjør. Regner ikke med å få det fra andre heller.

   3
   10
 12. TAKK TIL FORFØLGERNE,
  burde YouTuberen Mario Brisson fra Canada si. Uten forfølgelse, ingen sann tro.

  I dag er bibelkunnskapen blant de som påstår seg å være kristne lik null. Men skråsikkerheten øker derimot proporsjonalt med uvitenheten. Det de fleste lirer av seg er så diametralt motsatt av den bibelske lære at bare det viser at menneskeheten er kommet til veis ende.

  Når dette glimtvis synker inn blir ikke slike mennesker ydmyke, men de griper til substansløse personangrep akkurat på samme måte som jødene angrep Jesus. Og ettersom de er barn av den Jesus kalte løgnens far, ligger løgnen også lett for tungen hos disse.

  Det er fantastisk å være vitne til at alle profetiene om disse endetidens mennesker går i oppfyllelse til minste detalj. Når Jehovah Guds store dag opprinner vil disse gjøre i buksen av redsel. ”Vannet skal renne fra deres knær”, står det.

  For oss som tror er det svært trosstyrkende å få oppleve disse såkalte kristne. Faktisk hadde man ikke hatt den rette tro om de ikke var der. De falske forfølgerne er lovt oss – de sanne kristne. Det er vidunderlig å se det gå i oppfyllelse. Og det gir stor kraft til å fortsette forkynnelsen, hvilket jeg herved gjør.

  15
  6
 13. For noen dager siden fikk vi en hilsen fra Søkelys’ redaktør med ønske om å huske ham og hverandre i bønn, og bibelverset Jes.40:31. Det er et fantastisk vers å få.

  På sabbaten i går leste jødene bl.a samme verset. (de starter på v.27 til kap.41:16) Overskriften på kap.40 lyder : “Herren trøster og leder sitt folk. Messias kommer”.

  (Kanskje ikke så intr. for alle, men de leste også 1.Mos. 12:1 -17:27. Og tallene 17 og 27 minner meg straks på Noah/flommen, hvor 17 er det første tallet som blir nevnt og 27 det siste. Og neste sabbat (Va-Yera) faller på dagene 17/27. (17.dagen i jødisk kalender og 27. i vår) Da leser de kap.18 “Løftessønnen”. Dette er spennende lesning som starter med ordene: “Så viste Herren seg for ham..” Va-Yera er hebraisk for “Han viste seg”)

  4
  2
 14. Hvordan bør YouTuberen Mario Brisson fra Canada – og alle kristne som blir spottet og forfulgt – egentlig takle den forfølgelsen de utsettes for fra ateister og falske kristne?
  Som vanlig er trøsten å finne i Guds ord Bibelen:
  «Lykkelige er dere når folk håner dere og forfølger dere og løgnaktig sier altslags ondt om dere for min skyld. Fryd dere og spring av glede, for deres lønn er stor i himlene.» — (Matteus 5: 11, 12)

  ”12 Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøve dere må igjennom, som om det hendte dere noe merkverdig. 13 Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser”. (1.Peter 4:12,13)

  ” 22 Men vi vil gjerne høre av deg hva for meninger du har. For vi vet i alle fall så meget om denne sekten at den overalt støter på motstand.» (Apostelgj. 28:22)

  ”12 Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, SKAL bli forfulgt.” (2.Timoteus 3:12)

  20 Husk at jeg sa: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. …21 Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld, FOR DE KJENNER IKKE HAN SOM HAR SENDT MEG”. (Johannes 15:20,21)

  Her ser vi problemet til forfølgerne. I følge Jesus ”kjenner de ikke Han som har sendt Jesus” – nemlig JEHOVAH!

  11
  4
 15. Se for dere at du skal entre det religiøse marked for første gang og du søker veien til himmelen, du kommer til et kryss som her et veiskilt som beskrevet under her.

  Islam
  Hinduisme
  Agnostisisme
  Satanisme
  Buddhisme
  Adventister
  Tradisjonelle kinesiske religioner
  Nasjonalreligioner, inkludert skriftløse religioner
  Ateisme
  Mormonere
  Jehovas vitner
  Nyreligiøsitet
  Sikhisme
  Jødedom
  Kristendom
  Spiritisme
  Bahai
  Jainisme
  Naturreligioner

  Du vet at ved veikrysset står det hus, der bor det en sannferdig mann og en løgner. Men du vet ikke hvem av dem du treffer. I dagens kjas og mas så har du ikke tid til å stille mer en ett spørsmål, til den du treffer. Og du vil finne veien til himmelen. Hvordan vil du gå frem for å finne hvilen og freden du vet finnes i himmelen?

  Mvh RJ

  2
  11
  • Var jeg ydmyk ville jeg nok kikket i Bibelen og funnet ut hvilken destinasjon som egentlig var aktuell. Kanskje ville jeg lest Jesu egne ord som sier at:
   ” Salige er de ydmyke for de skal arve JORDEN”. (Matteus 5:5)

   Så heter det også at atter andre har en annen destinasjon:
   (Vers 3) «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.”

   Her er det straks to muligheter. Og da ville jeg vendt meg til Gud i en inderlig bønn og bedt om å få korrekt svar på hvilke av de to destinasjonene som gjaldt meg.

   10
   4
  • Birger sa det slik:
   Var du vært ydmyk, ville du søkt Åndens ledelse.

   Birger det er jo nettopp det JVèn gjør, det er bare spørsmål om hvilken ånd? det er uansett ikke DHÅ for den vil de ikke ha noe med å gjøre.

   Mvh RJ

 16. Når dere nå får tenkt dere litt om, og dere har vært moderator for denne siden ville dere ha sluppet til alle disse religionene på denne nettsiden?

  Eller er det noen av disse religionene dere ville ha sensurert?

  (Husk nå endelig at som kristne så skal vi være elskelige, tolerante, fredelige slik at vi skal holde fred med alle, og elske religionsfriheten som vi har i dette landet.)

  Islam
  Hinduisme
  Agnostisisme
  Satanisme
  Buddhisme
  Adventister
  Tradisjonelle kinesiske religioner
  Nasjonalreligioner, inkludert skriftløse religioner
  Ateisme
  Mormonere
  Jehovas vitner
  Nyreligiøsitet
  Sikhisme
  Jødedom
  Kristendom
  Spiritisme
  Bahai
  Jainisme
  Naturreligioner

  I tilfellet hvis noen sensur skulle bli utøvd, på hvilke kriterier skulle sensuren utøves?

  Da blir spørsmålet: skal det være en religions side eller en kristendoms side?

  Hvis det skal være en kristendoms side så må vi være tolerante og slippe til alle kritiske røster ikke sant? For vi er jo for religionsfrihet, må vite.

  Selv om alle andre religioner både hater og spotter Jesus Kristus, det eneste navnet som er nevnt i himmel og på jord som har makt til å frelse.

  Mvh RJ

  2
  10
 17. RJ’s påstand:

  ” Selv om alle andre religioner både hater og spotter Jesus Kristus,.DET ENESTE NAVNET som er nevnt i himmel og på jord som har makt til å frelse.”

  Joel 3:5:
  ”Hver den som påkaller JEHOVAS navn, skal bli frelst.”

  Mika 4:5:
  ”Hver den som påkaller JEHOVAS navn, skal bli frelst.”

  Peter siterer Joel: (Apostelgjerningene 2:21)
  ”Hver den som påkaller JEHOVAS navn, skal bli frelst.”

  Paulus: (Romerne 10:13)
  ”Hver den som påkaller JEHOVAS navn, skal bli frelst.”

  Noen sier JAHVEH, men i de skriftstedene både Peter og Paulus siterer står det uomtvistelig JHVH. Dette er Faderens navn, Han Jesus selv ba til og sa følgende i Johannes 14:28:

  ”Faderen er større enn jeg.”

  ” Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.” (Johannes 12:44)

  43 Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg…. 44 Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos DEN ENESTE GUD?” (Johannes 5:43)

  ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” (Jesus ba ikke her i Matteus 27:46 til seg selv.)

  ” Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, DEN ENESTE SANNE GUD, og ham du har sendt, Jesus Kristus.” (Jesus selv i Johannes 17:3)

  ”Under himmelen – blant mennesker – er imidlertid Jesu navn historiens største”. Men Jehovah Gud, Faderen, har ALDRI vært et menneske. Det er den største blasfemi å ligne Skaperen med skapningen. Derfor advarer Paulus romerne i 1:25:

  ” De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.”

  Men selvsagt er Jesu Kristi navn også viktig. Jesus sa i Johannes 16:23:

  ” Hvis dere BER FAR om noe, skal HAN gi dere det i mitt navn.”

  Dette betyr at når vi ber våre bønner til Faderen Jehovah, må vi avslutte vår bønn med å vise til at Jesus, Hans sønn, ga sitt liv for å oppfylle loven om ”like for like” som dømte oss til døden. Derfor avslutter vi alle bønner til Skaperen Jehovah med: ”I Jesu navn amen”. Verre er det ikke.

  17
  5
  • Som om ikke de utallige skriftstedene i Bibelen skulle være nok til å vise at JEHOVAS navn gir frelse, kan man stille følgende spørsmål:

   HVA BETYR NAVNET JESUS?

   Jovisst, det betyr sannelig direkte translittert fra det hebraiske Jehoshuah:

   JEHOVAH ER FRELSE.

   All videre debatt burde da være grei skuring.

   17
   5
  • Ja her har nicket Bibelen satt skapet så grundig på plass at enhver opposisjon mot bevisføringen er ren kverulering. Men det er han nok sikkert vel vant med. Stå på og fortell verden hva bibelen egentlig sier!

   13
   5
 18. Til JV.
  Hvis jeg skal jeg lese noen kommentarer her utenom deg, så må jeg bla i noen år for å finne dem. Jeg er lei av det, det er ondt gjort.

  Du vet at du plager noen. Det er ingen hemmelighet at du har stor glede i det. Det minner meg om noe ekkelt…

  Jeg vet jeg har brødre og søstre her inne. Det er jo litt trist for deg hvis du tror at noen av oss skal bli JV’ere. Vi har opplevd Jesus i våre liv og blir hos Ham for evig. Men det vet du jo. De ønsker det beste for denne siden. Det gjør ikke du. Det må være en tom følelse å ha…

  Litt vennlighet og høflighet ville være normalt å vise -av en som skriver meter på meter av sin releegion.

  4
  21
  • Hannah: ” Det minner meg om noe ekkelt…”

   ”15 For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt: 16 EN DUFT AV DØD TIL DØD FOR DEM SOM GÅR FORTAPT, en duft av liv til liv for dem som blir frelst”. (2. Korinterbrev 2:15,16)

   “Og enten de vil høre eller ikke – for de er en trassig ætt – så skal de forstå at en profet har vært hos dem…Du skal tale mine ord til dem enten de vil høre eller ikke, for trassige er de.” (Esekiel 2:4-8)

   20
   5
  • Det er sant det du skriver Hannah:
   JVèn liker å gjøre onde ting, for han gleder seg over det onde og den forvirring han tror han påfører andre, og ja det er ekkelt.

   Men JVèn har nok ikke noen tom følelse nei, for han følger jo bare sin gud, og har sin glede i det onde han får til å gjøre.

   Mvh RJ

   1
   1
 19. EN BIBELSK PLIKT

  Religiøse liker sjelden at noen kommer til dem og viser at det de tror på er feil. Da går mange av dem i baklås og tyr til følelsesladede personangrep. De vil som Bibelen sier heller få servert ”det som klør dem i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. (2. Timoteus 4:3,4)

  Det var fordi Jesus standhaftig forkynte sitt upopulære budskap i synagogene og for jødene generelt at de rett og slett ble så lei ham at de drepte ham.

  Men som Paulus sier:

  ” Men det at jeg forkynner evangeliet, er ikke noe jeg skryter av. Det ligger på meg som en tvang. VE MEG OM JEG IKKE FORKYNNER EVANGELIET OM RIKET! 17 Gjør jeg det frivillig, har jeg jo krav på lønn. Men gjør jeg det fordi jeg må, er det en forvalteroppgave som er betrodd meg.”

  Prinsippet bak og konsekvensen av ikke å advare menneskeheten om det som skal komme står utrykkelig skissert i Esekiel 3:

  ” Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg. 18 Hvis du ikke advarer den ugudelige når jeg sier til ham at han skal dø, hvis du ikke taler til den ugudelige og advarer ham mot hans onde ferd, så han kan berge livet, da skal han dø for sin misgjerning. Men deg vil jeg kreve til regnskap for hans blod. 19 Men hvis du har advart den ugudelige og han likevel ikke vender om fra sin gudløshet og sin onde ferd, da skal han dø for sin misgjerning. Men du har berget livet.”

  22
  7
  • En mulig anonym JV. skrev:
   “Religiøse liker sjelden at noen kommer til dem og viser at det de tror på er feil.”

   Jeg har lest Bibelen mange ganger uten å ha funnet noe som underbygger de forklaringene du presenterer. Men jeg har mange ganger hørt og lest slike og lignende forklaringer. Typisk forklaringer som kun bygger på “spesielle åpenbaringer” eller “helt spesiell innsikt”. De har som regel ingen annen praktisk betydning enn at folk skal fiskes inn i en ny lære. Oftest en sekt. Gjennom hele Bibelen advares det mot dette.

   En mulig anonym JV. skrev:
   “De vil som Bibelen sier heller få servert ”det som klør dem i øret.”

   Jeg har ofte hatt JV på døra og de er eksperter på dette. Man kan bare melde seg inn i “guds organisasjon”, “den eneste som er godkjent av gud”, så er man trygg. Da vil man kunne bo på jordkloden i milliarder av år. F. eks dyrke poteter i tusen milliarder år.
   At mange JV lever like verdslig som alle andre snakkes det lite om.

   Grunnen til at de fleste kan glemme å komme til Himmelen er JV’s krav på å være de eneste forvalterne av riktig lære. De sier det meste i Bibelen er skrevet for bare noen ytters få. Alle andre skal forholde seg til JV’s alternative evangelium om et 100% kjødelig menneske og en evig jordklode. På den måten slipper man å forholde seg til Den Hellige Ånd. I praksis vil dette si at forholdet til Gud blir rent teoretisk. Mye likt det man har innen Islam.

   En mulig anonym JV. skrev:
   “Det var fordi Jesus standhaftig forkynte sitt upopulære budskap i synagogene og for jødene generelt at de rett og slett ble så lei ham at de drepte ham.”

   Dette er testen. Ingen som har lest Bibelen kan unngå å se den store forskjellen på hva Jesus gjorde og sa og det den mulige anonyme JV skriver i de fleste innleggene sine.

   De bedrevitende fariseerne som hevet seg over vanlige folk hatet Jesus. Men mange helt vanlige folk trodde på ham. Slik har det vært siden. I tider hvor evangeliet har hatt fremgang har millioner omvendt seg fra synd og levd i lyset. Men like sikkert har motkreftene prøvd å lede folk inn i mørket igjen. Inn i død religiøs lære eller liberale tolkninger av Bibelen som gir rom for mye synd. Og mye som ligger mellom dette.

   4
   10
 20. TV VISJON NORGE I ØKONOMISK TRØBBEL

  I går kveld kl. 2041 gikk Jan Hanvold ut med melding til sine ansatte om at kanalen er i økonomisk trøbbel grunnet svikt i inntektene i 2018. Derfor blir det iverksatt sparetiltak og muligens oppsigelser. Så langt jeg vet er det kring 60 personer ansatt i TV Visjon Norge.

  Når vi samtidig vet at Forum kino i Bergen skal få nye eiere ( skipsreder Dan Odfjell 15 mill. og Salt Bergenskirken ) – så vil nok TV Visjon Norge selge seg ut der – for å innkassere sårt tiltrengte midler.

  Men : Avisen Norge i dag har skrevet, for et par uker siden, at Salt Bergenskirken skal låne 15 mill. kroner for å gå inn på eiersiden – og dette lånet var slett ikke innvilget da.
  Her på Strilelandet sa de gamle : – Ein må taka tæring etter næring og følgja mark – ikkje hoppa opp som ein hjort og detta nedatt som ein lort…

  5
  10
 21. EIN HORDALENDING STARTA KRF – EIN ANNAN HORDALENDING AVVIKLA

  No må eg be om orsaking fordi eg fråvik temaet. Men sidan denne nettsida sjeldan vert oppdatert ; så tek eg meg friheit til dette.
  Kristeleg Folkeparti vart skipa i 1933 av Nils Lavik som budde på Hosanger inne i Osterfjorden – eit par mil i luftline frå heimstaden min. Han var bibelskule-lærar og trudde sjølvsagt på Bibelen. Såleis trudde han også på dei omskrivne hendingane i Sodoma og Gomorra – og kvifor Vår Herre sende eld og svovel mot desse to byane ved Daudehavet.

  Knut Arild Hareide er frå Bømlo i Hordaland. og er nositjande leiar i Kristeleg Folkeparti. Han gjekk i homo-parade i Oslo ; leiande på si kone. Med denne handlinga ville han syna alle oss andre at Bibelen er heilt feil – og at utslettinga av Sodoma og Gomorra ikkje fann stad.

  Denne skrivaren trur på Jahve som ein mykje handlekraftig GUD – det har eg mange døme på frå eige liv. HAN styrer nok også det som no skjer med Krf og herr Hareide som formann i dette partiet.

  2
  12
 22. SANNE KRISTNE DRIVER IKKE POLITIKK

  Det er helt galt for en sann kristen å blande seg direkte inn i denne verdens politikk. Å kommentere utviklingen sett med bibelske øyne er ok. Men vi vet at da jødene tilbød Jesus å lede dem avviste han dette umiddelbart og kom seg unna:

  ” Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene. ” (Johannes 6:15)

  Romerne var smarte og lot de 7 forskjellige av Herodes-familien styre over jødene i tur og orden. Disse var etterkommere av Edom – Esau – bror til Jakob. Esau var egentlig de førstefødte fremfor Jakob, men han ga fra seg denne retten til Jakob mot litt rød velling en dag han var svært sulten. Siden ble etterkommerne bitre over dette. Derfor passet det romerne godt å ydmyke jødene på denne måten og hindre opprør.

  Det er fire ulike former for blodskyld i Bibelen. Det er drap, å spise blod, å unnlate å forkynne og å delta aktivt i politikken eller innen ukristen religiøs virksomhet. Gud har sagt at denne politisk styrte verden skal gå til grunne, og da vil det være umulig for en kristen å forsøke å gjøre Guds ord til intet.

  Kristne har tre prioriteringer å følge:
  A) Først familien. ”Den som ikke har omsorg for sine nærmeste er verre enn en vantro”.
  B) Dernest medkristne. ”Hjelp først og fremst troens egne folk”.
  C) Først til sist vil man hjelpe denne verdens mennesker. Selvsagt avviser vi ikke hjelpetrengende som tilfeldig kommer i vår vei, men politisk organisert hjelp kommer ikke inn under en kristens organiserte ansvar.

  16
  4
  • Nedrakking av andre er den kristnes endeholdeplass. Denne destinasjonen nås gjerne når argumentene svinner og ydmykheten uteblir.

   Jeg setter imidlertid stor pris på deg Birgir. Uten deg var det liksom noe som manglet i det kristne totale trosbildet. Jeg ønsker deg således alt godt og ser frem til at du gir oss et videre innblikk i din tankeverden.

   8
   2
  • Riktig Birger:
   Kristne opphøyer seg ikke selv, men den gudløse og stolte gjør det.

   Sal 36:2 Synden visker sine ord til den gudløse, dypt i hans hjerte. Frykt for Gud «vet han ikke av»

   Mvh RJ

   3
   6
  • “Nedrakking av andre er den kristnes endeholdeplass.”
   Og akkurat DET er kjennetegnet ditt.

   1
   6
  • Bekymre deg ikke og se deg ikke engstelig om, for de fordervedes JVs tankeverden er lett å lese for de som har DHÅ .

   Mvh RJ

   3
   5
  • “Jehvas vitne” skrev:
   “Selvsagt avviser vi ikke hjelpetrengende som tilfeldig kommer i vår vei, men politisk organisert hjelp kommer ikke inn under en kristens organiserte ansvar.”

   Hvis ingen hadde tatt opp kampen mot nazistene hadde det nok ikke vært en eneste jehovas vitne igjen i dag. Da kunne Hitler med letthet ha overtatt hele verden. Det samme kunne sies om folk som Stalin og Mao også.

   Heldigvis har vi Bibelen. Vi vet hva Jesus sa til soldatene. Og vi vet at han aldri sa noe spesiellt om politiske verv. Derimot vet vi at mange kristne politikere har vært til stor velsignelse for land og nasjoner.

   3
   3
 23. SYNDEN

  Synd er pr. definisjon brudd på Jehovah Guds lov. Gud skisserte sine retningslinjer gjennom 600 lover og tilleggslover presentert i Moseloven. Konsekvensen av brudd på disse lovene ble konkludert slik i selve Guds grunnlov:

  ”Like for like, tann for tann, liv for liv”. I praksis betød dette at tok en mann eller kvinne en annens liv, så måtte man selv bøte med eget liv.

  I Edens have fikk Adam og Eva NESTEN alt som gave til eget bruk. UNNTATT treet til kunnskap om godt og vondt, samt at de måtte vente med å spise av livets tre og formelt få det evige livet etter en prøveperiode på deres ulastelighet.

  For et fullkomment menneske gjaldt andre regler for konsekvensen av adferd enn for oss som lever under nåden. Dersom de første menneskene syndet som fullkomne, var det med overlegg, og alle slike bevisste synder ble straffet med døden.

  Når Adam og Eva således spiste frukten av treet for å forsøke å bli lik Gud var det som følge av at de fulgte Djevelens råd og gikk mot Jehovah. Det var rett og slett TYVERI. Og for fullkomne mennesker er tyveri et bevisst valg som fører til døden.

  Den dagen begynte de første menneskene å dø, og Adam ble bare 930 år. Han kunne levd evig til ubestemt tid.

  Adam og Eva fikk ikke barn før etter syndefallet. Og som følge av synden ble de som ufullkomne støpeformer. Deres videre produkter ble også ufullkomne og arvet synden. Der er vi i dag.

  Guds grunnlov om like for like, liv for liv krevde nå et FULLKOMMENT offer for å oppheve menneskehetens forbannelse. Men som Bibelen sier: ”Ikke en eneste ren (fullkommen) kommer fra en uren”. Det så mørkt ut for oss. Men Jehovah visste råd. Han lot sin førstefødte himmelske sønns personlighet og identitet implantere i Marias morsliv, der Jesu mannlige dominante sædcelle overskygget Marias recessive eggcelle. Resultatet ble det fullkomne mennesket Jesus. Med ett var det et fullkomment menneske på jorden.

  Men frelsen kunne ikke realiseres før dette fullkomne mennesket døde og oppfylte Guds lov om ”like for like, liv for liv” – den totale rettferdighet. Derfor måtte Jesus dø som menneske. Hadde han vært menneske etter sin død, hadde han jo tatt tilbake sitt offer, så derfor heter det at ”han led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden”. Han var altså nå kun en åndeskapning, slik han var før han kom til jorden.

  Heldigvis er ikke Jehovah Gud bare rettferdig når det er nødvendig. Han er også barmhjertig når det er mulig. Derfor ser Han at vi tross alt ikke kan noe for at Adam syndet og ga i fra seg og oss livet. Av den grunn gir Han oss en sjanse til. Han vil se hva som bor i oss, og dette har pågått helt siden Jesu død. Og derfor heter det at Han ikke tilregner oss synd”.

  Men det er også en passus til. Paulus resonnerte og sa: ”Hva skal vi da si? Skal vi synde desto mer for at nåden skal bli større?” ”Nei, slett ikke”, kommenterer han. Vi må selvsagt gjøre alt vi kan for å leve opp til de nye kristne normene Jesus presenterte for oss. Han sier også at det ikke skader å lese om Moseloven, fordi vi der finner mange momenter menneskene skal leve etter på den fremtidige nye jord.

  Vi skjønner av dette at vi ALLE er syndere som trenger verdien av Jesu offer. Men av denne grunn er det også viktig for oss å ta til oss alt vi kan finne om Guds vilje i Hans ord. Gjør vi det og forsøker å strekke oss etter dette etter vår beste, ulike evne, finner Han behag i oss.

  12
  2
  • For en fantastisk forklaring på syndefallet du ga oss her Bibelen.
   Dette har jeg ikke forstått helt ut før nå. Og hvilken utrolig god og snill himmelsk pappa vi har i himmelen. Blås en lang marsj i disse herserne med alle sine ukvemsord. De har ikke ETT eneste bibelsk argument som slår deg! Vennlig hilsen Gunvor

   10
   2
  • Tusen takk Gunvor, men tankene er ikke mine – de stammer i fra Bibelen, og det er Gud som står bak de alle som en.

   Jeg er meget glad for at det alltid er et kobbel av ukvemsord-kelnere etter mine innlegg. Det er faktisk lovet av Jesus, som sa til sine sanne disipler at: “Har de forfulgt meg så skal de forfølge dere!” Så uten disse burde jeg llure på hvor de var hen.

   Det er jo enkle bibelske opplysninger jeg legger frem, men desverre er det “et dekke for deres øyne”, sier Bibelen. De kan være aldri så oppegående, men om ikke Gud Jehovaqh dra dem til seg, tar dekket bort, åpner deres øyne og gir vekst, er det lite du og jeg kan gjøre.

   Djevelens makt er stor, men Guds er større. Hjelpen kommer om man bare er ydmyk mot skriften og ber mye.

   9
   2
  • “Jehovas vitne” skrev:
   “Vi skjønner av dette at vi ALLE er syndere som trenger verdien av Jesu offer.”

   Hvor i Bibelen står det at vi trenger “verdien” av Jesu offer?

   Slike omskrivninger minner meg om noe jeg både har lest og erfart. Det handler om ekte eller falskt. Det falske skal ligne men det er noe annet. Og det kommer alltid til utrykk på en eller annen måte. Judas satte en “verdi” på Jesus. Nærmere bestemt 30 sølvpenger. Han trengte sikkert pengene men vi vet hvordan det gikk.

   4
   7
  • Hyggelig at “evangekisk kristen” leser innlegget. Og bare spør mer. Det er det vi lærer av vet du.

   4
   1
 24. Så var det å bla noen meter forbi JV igjen.
  For meg går det ok, men JV skal leve med sin plagsomhet mot andre. Det kommer en dag han ikke vil makte det. Ingen av oss kan leve med slike ting.
  Hans skryt av Søkelys’ redaktør er falskt.

  “For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst.” Rom. 10:9-10

  Rom.3:21-26 og 1.Kor. 15:1-20. Disse bør du studere nøye JV. Og det er ikke om å gjøre å skrive en meter etterpå 🙂 Beklager, men jeg leser det ikke lenger.

  4
  9
  • Det er lenge siden jeg sluttet å lese noe av det JVèn skriver, ruller bare forbi det søplet, for det er jo intet nytt under en JV himmel.

   JV lever godt med sin plagsomhet mot andre, det er jo nettopp det som er deres mat og glede, dess med de får til å plage de Evangeliske kristne dess med gleder de seg i sitt hjerte. For de har jo sin glede i det onde.

   Men du har rett det kommer en dag Jesus setter en stopper for dette, og da blir de stående der i sin skam.

   Jeg tror at søkelys moderator Kjell Andersen er en voksen mann, som ikke lar seg falle for smiger av JV.

   Tror du virkelig at JV vil lese noe om frelse og rettferdighet i Jesus Kristus, det er jo nettopp derfor de hater evangeliet om frelse, for da må de jo ta i mot DHÅ som de på død og liv ikke vil ha noe med å gjøre.

   Mvh RJ

   2
   9
 25. Det en helt alminnelig Evangelisk troende skriver, er jo fortreffende rett, ingen religiøse liker at noen pirker i det de tror på, skal de ta inn over seg det så vil jo hele deres trosverden ramle sammen.

  Det er slik at: Når løgnen møter sannheten så ramler løgnen sammen som et korthus.

  Derfor advares det sterkt i JVs miljøer å ha noe med kristne å gjøre, og de går på «skolen» for å trenes i hvordan de skal svare de kristne. Og så derfor støtes de såkalte «frafallende» ut for de har avslørt løgnen. JV er livredd de utstøtte for at de skal fortelle sannheten til de som ennå er fanget i JVs nett.

  Det er jo bare vakttårnet og de okkulte lederne av JV sekten i Amerika som har den rette åpenbaringen og den helt unike innsikten i Guds Ord, må vite. Det er jo det de indoktrinerer JVèn med. Slik at de faktisk har skrevet en egen Bibel for JVène slik at de forhåpentlig ikke skal lese i den offisielle Bibelen.

  Hvis jeg husker rett så var det et spiritistisk medium i Amerika som ville oversette Bibelen, og han oversatte den slik at alt det okkulte ble strøket ut, det førte selvfølgelig til at spiritistiske seanser ble helt legalt og lovlig.

  Akkurat slik oversetter JVène også Bibelen slik at JV læra kommer klarere frem. Og selvfølgelig vil da JV bibelen klø ekstra godt i JV ører. Det blir som den søteste musikk for dem.

  En gang jeg hadde Noen JVèr på døra så ville de diskutere, jeg var ikke interessert i det, Jeg bare forklarte dem hva DHÅ har gjort for meg, og hvordan Han leder meg. Det likte de ikke å høre.

  Vedkommende svarte: Vi mener at DHÅ ikke er en person osv….

  Jeg svarte at jeg bryr meg ikke om hva dere mener, jeg sier bare det DHÅ har gjort for meg, og hvordan Han presenterer seg for meg. Så får nå dere holde på med teoriene deres, så holder jeg med på selve livet med DHÅ.

  Da sa JVèn resignert at: Her kan jeg ingen ting gjøre, så gikk de i flokk og følge.

  Dette betyr at JVène ikke har noen fofm for erfaring med DHÅ eller Jesus Kristus, så hele deres religion blir bare teorier. Nå er det slik i den åndelige verden at det er en demon som står bak alle andre religionene. Det betyr at VJ har kontakt med JV ånden, slik at de tror alt det den ånden forteller dem. Hvilket igjen betyr at de hater de evangeliske kristne, og vil gjøre alt de kan for å ødelegge dem, alt i samsvar med djevelens ønsker. På samme måte som de som treller under islam.

  Med rette advarte Jesus sterkt mot den fariseiske lære:

  Matt 16:12
  Ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne.» 12 Da forstod de at det ikke var surdeig i brød de skulle passe seg for, men fariseernes og saddukeernes lære.

  Det er en lære uten DHÅ, men basert på løgnåndene som blir lagt i JV munn.

  1 Kong 22:22
  Da spurte Herren: «Hvem vil dåre Akab så han gjør en hærferd til Ramot i Gilead og faller der?» En svarte så og en annen så. 21 Da gikk ånden fram, stilte seg for Herrens åsyn og sa: «Jeg skal dåre ham.» «Hvordan?» spurte Herren. Den svarte: «Jeg vil dra av sted og være en løgnens ånd i munnen på alle hans profeter.» Da sa Herren: «Ja, du kan få dåre ham, og det skal også lykkes for deg. Dra av sted og gjør det!

  MVH RJ

  5
  8
 26. HVEM SKAL TROENDE FORKYNNE FOR? OG HVORFOR?

  ” Du skal tale mine ord til dem enten de vil høre eller ikke, for trassige er de.” (Esekiel 2:7)

  Selv forkynner jeg for hele kristenheten, selv om Jesus er klar på at bare FÅ vil høre. I dag har jeg og mitt hus levert flere brosjyrer om Guds rike på gatearbeid. Brosjyrene har jeg produsert selv.

  Vi møter alt fra pinsevenner, statskirkelige, mormonere, adventister og Vakttårnvitner. Noen tar imot, og atter andre vil bare lytte.

  Når enden kommer er det en ting som er sikkert, og det er versene foran det nevnte:

  ” Og enten de vil høre eller ikke – for de er en trassig ætt – så skal de forstå at en profet har vært hos dem.”
  Dette er formålet med forkynnelsen. Selv om bare få tar imot har mange fått sjansen men sagt neitakk. På denne måten viser Jehovah Gud sin rettferdige barmhjertighet og alle er uten unnskyldning.

  ” Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.” Matteus 18:6)

  9
  4
 27. LØSEPENGENS VERDI

  Evangelisk kristen: ”Hvor i Bibelen står det at vi trenger «verdien» av Jesu offer?”

  Det er alltid hyggelig å kunne undervise menneskebarna i Guds hensikter:

  Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som LØSEPENGE for mange.» (Jesu egne ord i Matteus 20:28)

  En ”løsepenge” er noe alle vet har en verdi. I Jesu tilfelle er verdien stor fordi hans død oppfylte Guds grunnlov slik at menneskene kunne få livet tilbake. De fleste ser dessverre ikke noen verdi i dette her og nå. Men når religionene faller, den store trengsel begynner og Harmageddon kulminerer vil”alle knær bøye seg”. Vi skjønner derfor at denne store VERDIEN etter hvert vil gjøre at pipen får en annen lyd.

  Håper du herved forstår at en løsepenge innebærer en verdi.

  12
  3
 28. FN-SJEF: -”EUROPA MÅ TÅLE BRENNENDE BYER”

  Det er ingen grenser for den nye ”globalkirkens” målsettinger for verden. Først vil denne ledende ”menigheten” take the West before they take the rest.

  FN’s Agenda 2030 er et uttrykk for Djevelens forsøk på å etablere et verdensrike i opposisjon til Guds rike. Det er et høydramatisk dokument der vesten skal underlegge seg den øvrige verdens kaos og diktatur.

  Alt dette viser at enden for denne onde verden nærmer seg sitt klimaks med stormskritt. Vær edrue og våk!

  https://www.document.no/2018/10/23/forbered-dere-pa-afrikansk-migrasjon-eller-risiker-brennende-byer/

  11
  3
 29. En helt vanlig Evangelisk kristen skriver:

  «Slike omskrivninger minner meg om noe jeg både har lest og erfart. Det handler om ekte eller falskt. Det falske skal ligne men det er noe annet.»

  Ja du har helt rett, det handler det som er ekte og det som er falskt.

  Den onde har alltid hatt problemer med det som er ekte, de vil alltid få mennesker til å vende seg bort fra det ekte ved å lyve, og sette i miskreditt det som er godt og rent.

  Og når noe er falskt og ondt så omskriver de det, for å få det til å høres ut som noe som er bra. (Vi trenger ikke å gå lenger en til dagens aktuelle politiske tema for å se akkurat det)

  Et annet eksempel som datt ned i hodet mitt nå, er at under krigen så kalte tyskerne det for deportering, mens sannheten var drap.

  Slike omskrivninger har de onde alltid gjort.

  De onde er eksperter på slikt.

  Et annet eksempel er ordet kjærlighet som de homofile misbruker, når det egentlig er begjær som er sannheten.

  For kjærlighet høres mye finere ut enn begjær, ikke sant.

  Så hva er egentlig det motsatte av kjærlighet? Og nei det er ikke hat.

  Så hva er egentlig hat da?

  Mvh RJ

  3
  8
 30. BIBELSK KJÆRLIGHET

  Gresk har 4 ord for kjærlighet, mens vi på norsk kun har ett. Det ene greske ordet er ”eros”, seksuell kjærlighet, et ord som ikke finnes i Bibelen. Vi må derfor kikke nærmere på de tre andre uttrykkene som alle bare oversettes med det norske mono-ordet ”kjærlighet”.

  Storge er ordet Bibelen benytter når hengivenhet mellom familiemedlemmer omtales.

  Filia er det andre bibelske ordet og som uttrykker kjærlighet mellom venner. Som mellom Jesus og ”den apostelen han elsket” – Johannes.

  Det viktigste bibelske ordet for kjærlighet er imidlertid agape. Dette innebærer kjærlighet bygget på prinsipper. Vi kan si at ordet – som er ett av de ni åndens frukter – innebefatter de øvrige åtte. Når vi studerer Guds ord og lærer om hva han ønsker å tilflyte oss innen mellommenneskelig adferd, oppdras vi til den agapeo – den kjærlighet – som er målet for våre studier innen troen. Ingen har vist større agapeo enn Kristus som frivillig ga sitt liv for oss av egen fri vilje for å redde sin Fars skaperverk.

  Hat er et mangesidig ord – også bibelsk sett. Vi oppdras til å ”hate DET onde”, men ikke ”DEN onde”. Dette er noe nytt som Kristus kom med, for vi vet at eksempelvis Guds tjener kong David uttrykte hat overfor flere mennesker. ”Jeg hater dem med et fullkomment hat”, sier han. Men slik reagerer ikke lenger den kristne. ”Hevn dere ikke selv mine elskede, for hevnen hører meg til, sier Gud”.

  Når vi forkynner Guds ord for alle viser vi at vi gjenspeiler Guds kjærlighet og gir alle en sjanse til å høre og vende om. ”Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens åndehær i himmelrommet”, sier Paulus i Efeserbrevet 6:12.

  Det er Gud som til sist skal dømme våre hjerter og sende oss ”til høyre eller venstre”. Men tankene kan vi bedømme. Vi bryter ned falske trosmurer ved hjelp av Bibelen. Men da må vi vite hva som står der og ikke bare lytte til tilfeldige pastorer. Døm selv hva som er rett. Prøv alt og hold fast ved det gode.

  8
  3
 31. KRISTNE OG DERES TJENERE HEDNINGENE

  Evangelisk kristen: ” Hvis ingen hadde tatt opp kampen mot nazistene hadde det nok ikke vært en eneste jehovas vitne igjen i dag. Da kunne Hitler med letthet ha overtatt hele verden. Det samme kunne sies om folk som Stalin og Mao også.”

  En kristen lar denne verden passe sine egne kriger. Sanne bibeltroende ”skal ikke engang lære å føre krig” sier Bibelen. Det var ”jorden som kom himmelen til hjelp” under krigen. Jehovah sørget for at ”jorden” – de demokratiske maktene – kom ”himmelen” – Guds hensikter og Hans folk på jorden til hjelp ved at Hitler tapte.

  Uten at jeg tilhører Vakttårnet vet jeg at INGEN av dem gjorde motstand av krigersk natur. Gud lot ”de som er skapt for undergang” – de hedenske vestmaktene i dette tilfellet – vinne krigen.

  ALLE verdslige mennesker er i relativ forstand Guds ”tjenere”. De sørger for at Guds folk kan la budskapet lyde. Dere hedninger lager maten vi spiser, husene vi bor i, klærne vi går i, bilene vi kjører i når vi forkynner og alt det andre vi trenger for å kunne fullføre våre liv som forkynnere av Guds rike. Jehovah Gud og Kristus lar dere altså leve KUN fordi det gagner Hans sak nå slik at vi – Hans ambassadører – har livsgrunnlag til å gjøre Hans vilje.

  Når Hans tid så er inne vil alle Hans jordiske motstandere dø, mens Hans sanne tjenere kommer inn på en renset jord der de skal forsørges og tjenes av englene og de 144000 under Kristus. Det heter at det kun er få som overlever fordi ”få går på den smale sti”. Det er jo trist, men alle fikk en sjanse.

  ” 21 Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump kan lage én krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk? 22 Og enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne.” (Romerbrevet 9:21)

  8
  5
  • At pottemakeren bestemmer over leiren betyr ikke at et menneske skal avgjøre hvilke kar er til fint eller simpelt bruk, slik jehovas viter gjør når de opphøyer seg selv til “den eneste organisasjonen som er godkjent av gud”. Og det gjør de enda de lar veldig verdslige mennesker stå oppført som medlemmer. Enda mer hyklersk enn praksisen i mange andre trossamfunn siden de går så høyt ut på banen for å markere seg som de eneste sanne etterfølgere.

   Guds ord sier mye om krig og politikk i GT. Det interessante er hva Jesus sier, eller ikke sier om dette. Jeg tror Jesus, og siden, apostlene gav oss alle de føringene vi trenger for å leve i den nye pakten. Det gjelder bare å lese Bibelen slik den er og ikke trekke sluttninger ut fra egne fortolkninger. Det er slikt som skaper grunnlag for sekter.

   Hvis Jehovas vitner skulle ta konsekvensen av alt det de sier, helt uten egoistiske tilpasninger, så måtte de antagelig frasi seg statsborgerskapet og leve slik som skogsfinnene som invandret til Norge for noen hundre år siden. Eller kanskje danne sitt eget sekstenhundretallssamfunn ala amish. Eller selvsagt, innrømme at de bare velger løsninger som passer dem best.

   Ellers er det nok mange som lurer på hvorfor “bibelen” sier at han ikke er medlemm av det amerikanske tidsskriftet “vakttårnet”. Og hvorfor gir han inntrykk av å vite så mye om jehovas vitners lære uten kjenne til hvordan denne læren ble til. Eller hvem som konstruerte den.

   Personlig mener jeg dette er helt avgjørende for at man ikke skal bli ført vill. Bibelen snakker om at vi skal kjenne dem på “fruktene”. Og om fruktene til de som var opphavet til jehovs vitners lære finnes det informasjon i store mengder. Blandt annet fra avhoppere som var med på å utvikle selve organisasjonssystemet. Mye av dette bygger på erfaringer fra aktiviteten i Tyskland etter 1.VK.

   6
   4
 32. Har Gud noen gang i sitt ord lovet å frelse organisasjoner eller kirkesamfunn??

  Har Gud noen gang i sitt ord lovet å frelse mennesker??

  Svaret på første spørsmål er: Nei.

  Svaret på andre spørsmål er: Ja.

  Nå er det mange organisasjoner og kirkesamfunn som hevder å være den eneste og sanne og Guds utvalgte på jord.

  Vi kan i haugevis nevne Nardus sekten, Katolske kirke, Adventistene, Pinse påske og Julevenn, Smiths venner, Kirken Den Norske, Jehovas Vitner, og ennå flere som påstår å være den eneste sanne organisasjon.

  La oss ta eks. Nardus sekten som påstår at alle andre en de er den eneste sanne kirke på jord og at alle andre tilhører skjøgen kirken.
  Hvordan vil en samtale mellom JV og Nardus sekten arte seg??

  Når det gjelder pottemakeren, som en helt alminnelig Evangelisk kristen snakker rett om, så er Jesus Kristus som er pottemakeren, og han har full kontroll på hvilke leirkar Han lager og knuser de pottene han vil, og lager potter som han vil bruke til hvert sitt spesielle arbeid her på jorden. Han gjør akkurat som Han vil med sitt skaperverk, ganske enkelt fordi Han er skaperen.

  De pottene som verden forakter, ser ned på, de som ingen ting er, nettopp de bruker Han til sin tjeneste.

  Og nettopp derfor vil han ikke bruke noen av JV eller andre som opphøyer seg selv. Så absolutt ingen av de 144000 som JVène hevder å være vil Han bruke.

  Det helt avgjørende er fruktene av menneskers verk, så hva er fruktene til JV organisasjonen for uten å ødelegge de utstøtte menneskene og deres familier??

  Mvh RJ

  5
  5
 33. MENIGHETEN – REDSKAP FOR GUDS FRELSE

  Ordet Menighet forekommer ofte i Bibelen. I Det Gamle Testamente møter vi Israels Menighet i ørkenen. I Det Nye Testamente tales det om Guds Menighet, som er Kristi Legeme – altså de kristne.

  Det greske ordet for Menighet er ordet “ekklesìa”. Dette uttrykket forekommer 114 ganger i Det Nye Testamente. Ordet betyr ”De utkalte”. Det tales altså om de frelste, de som er kalt ut av folket for å være Guds hellige folk som er samlet i menigheter hvorav syv nevnes i Åpenbaringen kapittel 2 og 3.

  Guds Menighet i Det Nye Testamente var en helt ny ting. Den er ikke nevnt i GT, og var ikke kjent for GT’s profeter . I Det Gamle Testamente brukes det hebraiske ordet “gahal” om Israels menighet. Gahal i GT tilsvarer ekklesia i NT.
  Vi bruker også ordet kirke. Dette ordet kommer av det greske ordet “kuriakos”, som betyr “det som hører Herren til”.

  “…og la oss ikke holde oss borte når menigheten kommer sammen, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.” (Hebreerne 10:25)

  Like klart som Bibelen formaner den enkelte kristne person til å bygge og frekventere menigheter er det den enkelte kristne som blir frelst.

  Men at menigheten er et viktig verktøy for den kristne viser Åpenbaringens ord der engelen taler direkte til den kollektive menigheten i Filadelfia i kapittel 3:10:

  ” 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.”

  Her er det tydelig at Gud frelser menigheten i Filadelfia. At dette gjelder i dag fremgår av følgende:

  ”Dette hendte dem som forbilleder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet.” (1.Korinterbrev 10:11)

  “Men i fall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.” (1 Timoteus 3:15)

  Dette viser at menigheten er åndelig livsviktig for kristne. Om man er ufrivillig avskåret fra dette fellesskapet vil Gud selvsagt like fullt støtte oss. En menighet behøver heller ikke være stor, for Jesus lover at der to eller tre kristne er samlet er han midt i blant oss.”

  6
  5
 34. RJ: ” …….Jesus Kristus…………… Han gjør akkurat som Han vil med sitt skaperverk, ganske enkelt fordi Han er skaperen.”

  Jesus Kristus var MEDSKAPEREN sammen med sin Far Jehovah som i utgangspunktet også ga Jesus livet – ”den førstefødte fremfor enhver skapning”.

  Etter at Jehovah Gud hadde generert sin førstefødte sønn lot Han Kristus være md på det videre skaperverket. Derfor sier 1. Mosebok etter hvert i 1:26:

  ” Og Gud sa: La OSS gjøre mennesker i vårt billede”.

  Her ser vi at Jehovah har tatt den førmenneskelige Jesus inn i skapelsesprosessen. Dette var FØR syndefallet i Eden og rundt fire tusen år før sønnen frivillig lot seg sende til jorden for å oppfylle Jehovahs grunnlov.

  6
  3
 35. Hva skal vi som definerer oss som kristne ; gjøre for å bli kvitt denne vranglæreren.
  Har han ikke andre nettsider – der han kan fortelle sine egne om sin Jehova Gud ?
  Skjønner han ikke at han er uønsket her ? Jehovas Vitners lære blir ikke definert som en kristen religion – men en religion med visse kristne islett.

  Vedkommende overaktive skribent ; må ha fullstendig manglende antenner – han skjønner ikke at vi som liker denne nettsiden ; misliker hans deltakelse her.

  6
  17
  • ”Du skal tale mine ord til dem enten de vil høre eller ikke, for trassige er de.” (Esekiel 2:7)

   ” Da de hørte dette, ble de så rasende at de skar tenner mot ham.” (Apg.7:54)

   ” Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han talte med. ” (Apg.6:10)

   17
   4
  • Ja , Gunvor B : Hold deg til denne JV-vranglæren : Men spar oss kristne for slikt !
   Jeg håper at du også kan bli en kristen og komme ut av JV-ernes tvangsnevrose : Slik at du også kan gå i bursdagsbesøk ; kan feire jul og motta blodoverføring når slikt trengs og hilse på dine nærmeste om de blir utstøtt fra denne villfarelses-sekten.

   Her hvor jeg bor var det enn liten gutt som trengte blodoverføring ved fødselen. Foreldrene var JV-ere og gutten fikk ikke denne nødvendige blodoverføring. Resultat : Han ble blind resten av livet !

   3
   5
  • Jeg forstår du har behov for et ekkokammer. Men ettersom det ser ut til at eieren av denne nettsiden også tåler andre meninger enn sine egne ville det vel være best om du startet din egne lukkede side. Skal du likevel fortsette å være her på bloggen kunne du heller kanskje skrive om din egen tro – om du har en tro som gir deg fred i sinnet. Lykke til med det.

   Det er for øvrig ikke mitt syn at denne “Bibelen” er i Vakttårnet. Det er ikke jeg heller. Du kommer med en masse ville påstander Ture. Skjerp deg!

   6
   3
  • All oppmerksomheten denne ”Bibelen”’s motstandere gir ham tror jeg passer han godt. Hadde dere klart å konsentrere dere om deres egne trostanker ville dere trolig fått glede av skrivingen og ikke bare irritasjon og sorg. Mange religiøse ser ut til å være diktatoriske mørkemenn. Hva slags lys har dere som ikke tåler å bli motsagt? Stakkars dere!

   5
   3
  • Denne JVèn er helt schizofren, for dette er en og samme person, må vite.

   Når du nevner blod og JV så er det en selsom historie, like tåpelig som katolikkene og nattverds vin.

   Disse JVène må jo bli hysterisk når de skader seg stygt og mister masse blod, de tenker vel som så, “nå rinner sjela mi ut”.

   Det som hente denne gutten du nevner, er jo forferdelig, og ikke kan de be om helbredelse heller, for da må jo de han DHÅ for å kunne be til Jesus. Uten DHÅ ingen kontakt med Jesus.

   Mvh RJ

   2
   5
  • Ja når man står naken og avkledd tilbake etter å ha tapt debatt etter debatt er det nok greit å snakke om andre ting. Men vi som leser her ser jo at RJ, Ture og Birgir er maktesløse. Jeg er ikke enig med skribenten Bibelen i alt, men dere burde lese mer i Bibelen så dere kan svare han. Dette er bare heltrist å være vitne til. Vil dere egentlig tilbake til den tiden ingen skrev her unntatt om Smyrna?

   4
   4
  • JV Gunvor, En virkelig stygg måte å bruke bibelvers på mot mennesker. Det skinner SÅ igjennom hvordan du opphøyer deg selv her og gjør andre små.
   Dette skal du leve med.

   5
   4
  • Ja slik følte helt sikkert fariseerne det også når Jesus satte skapet på plass og lærte og refset dem i hva Bibelen egentlig går ut på. For ikke å snakke om pengevekslerne i tempelforgården når Jesus flettet seg en pisk av oksehud, dundret løs mot dem, veltet bordene deres og jagde dem vekk. Kanskje du er servert et ensidig, feil bilde av ham..?

   3
   5
  • “Ja slik følte helt sikkert fariseerne det også når Jesus satte skapet på plass og lærte og refset dem i hva Bibelen egentlig går ut på.”
   Til dags dato har jeg ikke på noe tidspunkt sett at dere JVtilhengere har satt skapet på plass og lært noe i nærheten av hva Bibelen går ut på. Alt dere har servert er selvopphøyelse og skvalder. Ikke ÈN av dere har vist sin åndelighet i noe som helst dere har skrevet. JVen som tittelerer seg som Bibelen, har ikke på noe tidspunkt gjort som Jesus, men gått nøyaktig samme vei som de skriftlærde fariseerne på Jesu tid. Ikke bare har hann gjort det under nicket Bibelen. Han har brukt/bruker MANGE nick.

   4
   2
 36. HOVEDPUNKTER I KRISTENHETENS VRANGLÆRE (1)

  HELVETESLÆREN. I Norge kjenner vi helvete fra vikingenes norrøne åsatro. Det var Tor og Odins dødsgudinne Hel som rådet over den evige pinefulle straffen mennesket kom til som ikke ble godkjent av avgudsflokken. Hels viti – viti betyr straff – er så avguderisk og langt borte fra den sanne bibelske verden som det er mulig å komme.

  Her får altså folk seg til å tro at små barn som ikke blir døpt skal pines i all evighet i et flammehav. Kirken forsøker nå å pynte på dette med å si at straffen er ”fravær av Guds velsignelse og ånd”, men bare tanken på en slik gudstro viser klart og tydelig en psykopatisk opphavsperson – nemlig Satan Djevelen.

  Der det står helvete i norske bibler, står det gehenna i ALLE grunntekster. Dette var søppelplassen utenfor og på nedsiden av Jerusalems to høyder – Sion og Moriah. Tempelet lå på Moriah og Davids slott på Sion. Nede i gehenna – gai hinnoms dal – holdt jødene ild levende kontinuerlig ved hjelp av brennbar svovel.

  Gud har lagt fremfor oss det evige livet eller den evige død. Jesus lot gehenna symbolisere den evige død da han dømte fariseerne til nettopp evig død som det ikke er noe håp omoppstandelse fra. De fleste andre mennesker har etter sin død ligget i minnegravene og venter fortsatt på en oppstandelse av rettferdige og urettferdige i det snarlig kommende tusenårige riket.

  En liten surdeig ødelegger hele deigen sier Bibelen. Større blasfemi enn å bytte gehenna med helvete finnes knapt. Men det ble gjort i den norske oversettelsen for at prestene lettere skulle få vikingene over til den nye kvitekrist. Ordene i utenlandske bibler skyldes en annen falsk læresetning som jeg kommer til.

  6
  5
  • Det du her forteller , er stikk i strid med Jesu egne ord om en evig fortapelse. Du som kaller deg ” Bibelen “; tror at Jesus bare var erkeengelen Mikael. Kan du stadfeste dette ? Videre kan du stadfeste at Jesus for med ren vranglære : Når han snakket om evig fortapelse og pine for de som går fortapt ? Nå MÅ du komme med klar tale som svar på disse spørsmål – og ikke komme med bare ull og svada !

   3
   5
  • Jeg har svart på det flere ganger før Ture, men du følger ikke med i timen. Der det står ordet “evig pine” i den norske Bibelen, er det oversatt feil fra det koinegreske ordet “kolasis”. Dette ordet skal oversettes “everlasting cutting off” – m.a.o. evig avskjærelse og da fra selve livet. Man mister altså livet for godt. Dette er straffen fra en normal og barmhjertig Gud. Selv ikke Adolf Hitler eller andre sadistiske entiteter hadde behov for å pine folk i all evighet. En slik gud er motbydelig for ikke å snakke om tilhengerne til slik tortur og sadisme.

   5
   4
 37. HOVEDPUNKTER I KRISTENHETENS VRANGLÆRE (2)

  DEN UDØDELIGE SJEL. Bibelen legger fremfor menneskene to valg. Livet eller døden. ”Så valg da livet”, sier Bibelen. Kristenheten annammet imidlertid tidlig – under Djevelens innflytelse – Platons lære om at mennesket har en udødelig sjel.

  Men hva betyr det hebraiske ordet for sjel (nephesh) og det greske ordet for sjel (psyche)? For jødene som Jesus gikk til betød sjel oversatt ”en puster”. Ordet ble benyttet på BÅDE dyr og mennesker. ”Mennesket har i så måte ikke noe fortrinn fremfor dyret”, sier skriften. De er alle som Bibelen sier ”en pust i en nese” og slett ikke udødelige selv om nær alle de falske religionene hevder det.

  Djevelens presteskap har forsøkt ALT for å gi Platon rett opp igjennom med sine bibeloversettelser som de endret på. Det var Satan selv som narret Adam og Eva i Edens have der han sa: ”Har Gud virkelig sagt at dere skal dø? Det skal dere slett ikke”, sa han i verdens første alvorlige løgn.

  Et kjempeproblem for Platon-tilhengerne var og er at dersom ingen dør, så trenger man et oppbevaringssted også for de onde. Dette oppbevaringsstedet fant de så opp – helvete, som jeg har vært inne på tidligere.

  Da Jesus døde, døde han for evig som menneske. ”Han led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden”, sier Bibelen. Han for deretter opp til himmelen, der kjøtt og blod ikke har tilgang. (”Kjøtt og blod kan IKKE arve Guds rike”, heter det definitivt.) Jesus er således ikke lenger en sjel, men en ånd. For de 144000 kvinner og menn som er kalt til himmelsk liv etter sin død må det altså også en gjenskapelse til – ”en ny skapning” som ånd.

  Men for de milliarder av mennesker som har som mål å få være på jorden til evig tid, betyr det at de etter sin død må oppreises og gjenskapes som mennesker med utsikt til jordisk liv.

  Med sjelen menes altså en persons hele og fulle kjøtt og blod, inklusive hans/hennespersonlighet. Sjelen lever ikke videre etter et jordisk menneskes død. Dette er en løgn Satan var den første på banen med. Men sanne kristne tror ikke på’n!

  5
  5
 38. Du stadfester herved JVs vranglære om at det ikke finnes noen evig pine for de som går fortapt.
  Men du svarer IKKE på om JV har degradert Jesus til bare å være erkeengelen Mikael. Vi venter spent på ditt svar i klartekst – det nytter ikke å vri seg unna !

  5
  3
  • Ikke diskuter med ham, Ture. Det er vranglære alt han skriver, bare tomhet. De kom på døra vår da jeg var liten. Min far ba dem inn, så kunne vi be sammen. Da gikk de alltid. Jeg har stor nød for dem. Det hadde min far også.

   Richard har mye bra stoff på bibelogtro. Det som er trist er at de er så trassige, de tør ikke gå inn å studere der- i tilfelle de kan ta feil. De har alltid vært litt pinglete sånn, det er ikke vondt ment -jeg FORSTÅR at de kan være litt redde for bloggen. Men det er jo litt viktig å sjekke ting FØR vi dør.

   JV lurer på om Hannah kanskje kan ha servert et feilaktig bilde av Jesus. Det viktigste er ikke hva jeg ble servert, det viktigste var å bli kjent med Jesus, få et PERSONLIG forhold til Ham, bli kjent i Guds Ord selv og skjønne hva Han har gjort for meg. Håper han også kan oppleve det snart, det er mitt inderlige ønske.

   JV skal lære Hannah om Jesus med pisken osv. Jesus kunne si og gjøre Han vil, JV, Han har ALLTID rett -uansett. Ikke noe problem det, for oss 🙂

   Angående det at Jesus setter oss på plass av og til: Det som Jesus er mest kjent for blant oss som elsker Ham, er Hans HELT unike måte å sette oss på plass. Kjenner JV til det mon tro 🙂 INGEN er som Jesus. Rettferdig og kjærlig. Strengheten hans får vi kanskje aldri oppleve før vi lever fullt og helt for Ham. Jesus ville ALDRI behandlet Ture sånn du JV har behandlet ham.

   Nå vet jeg hva JV kommer til å skrive…

   5
   2
  • Det her klarte du fint Hannah, jeg mener det å skille mellom sak og person.

   Jeg må bare også innrømme at jeg ber for denne JVèn for at han skal kunne se hvem Jesus egentlig er, og ikke bli forblindet av JV læren.

   Jeg ser det at JVèn tar dette vi skriver her helt personlig, mens det vi skriver om er JV religionen.

   Så når JVèn tar dette personlig så vil det oppleves absolutt truende for JV å lese noe annet en JV litteratur.

   Nå ser jeg at Richard har lagt ut masse bra stoff, jeg har ikke rukket å lese alt enda, men det er helt bortkastet på JVène for de tør på bare livet ikke å lese det han skriver.

   Du skjønner Hannah at JVène er også livredde for både Jesus og DHÅ, de vil ikke ha noe med dem å gjøre. Derfor kan de ikke be til Jesus.

   De er ikke opptatt av å kjenne Han som er fra evighet av, de tør rett og slett ikke å bli kjent med Jesus på det personlige plan.

   Jeg elsker den siden av Jesus som streng, tuktende, refsende, rensende og rettferdig, jeg kjenner det at når Jesus møter meg på den måten, så begynner det å skapes Gudsfrykt i meg.

   Takk og lov

   Mvh RJ

   2
   3
  • RJ, jeg vet det om JV. Men gir ham ikke opp for det 🙂 Han er så høyt elsket at Jesus døde for ham. Han er jo her inne på siden og skal være med oss opp.

 39. KRISTENHETENS SADISTISKE GUD = DJEVELEN

  Det er KUN kroniske sadister som tror at den sanne Gud piner barn og voksne i et evigvarende torturkammer. Hva er hensikten? Å vettskremme folk til å tro på seg? Jeg tror på Gud av kjærlighet til Ham. Jeg har tidligere bevist skriftmessig at evig pine er en feiloversettelse av greske kolasis som egentlig betyr evig avskjærelse fra livet – m.a.o. evig død/ikke-eksistens lik det var før du ble født.

  Ingen normal far ville ha torturert sine barn i all evighet. De som mener slikt er ikke friske. Det er derfor overtydelig at det er SATAN DJEVELEN som er slike tragiske menneskers onde gud.

  Nå er ikke jeg med i noe annet trossamfunn enn ”menigheten av de førstefødte i himlene” som Bibelen beskriver. Men jeg ser at Ture Andersen fordømmer en Vakttårn-person som på grunn av mangel på blodoverføring ble blind. Men at vedkommende barn skal pines i all evighet er altså ok.

  Hele denne blasfemiske og ubibelske Åsatro-læren er så rav ruskende psykotisk og sadistisk at det bare kan skyldes et religiøst skrekkvelde i et stakkars menneskes innerste ganglier.

  Normale mennesker tar heldigvis total avstand fra en slik gud og lære. Sanne kristne synes synd på stakkarer som har latt seg narre slik. Det er sannelig ikke godt å si hvem det er mest synd på – de fariseiske vakttårnistene som ”kaller” seg vitner for Jehovah eller kristenheten med sin sadistiske gud.

  Vend heller om til den rettferdige og barmhjertige Jehovah Gud og Hans sønn Jesus Kristus. Paulus skriver: ”Jeg skriver ikke annet enn det dere selv kan lese og forstå”. Men Bibelen advarer også mot å trekke i fra og legge til”. Det hadde det ikke vært nødvendig fra Gud at stod om ingen kunne klare å få det til. Les derfor flere bibeloversettelser. Jeg har et bibliotek fullt av slikt og da ser jeg at noen oversetter diametralt motsatt av andre avhengig av personlig agenda.

  4
  6
 40. DEKKNAVNET ” BIBELEN ” TØR IKKE SVARE PÅ MITT SPØRSMÅL !

  Jeg gjentar mitt spørsmål til deg : Tør du ikke svare på om du mener at Jesus er den samme som erke-engelen Mikael ?

  Dette spørsmål vil jeg gjenta inntil du gir et klart svar på dette enkle spørsmål – ja i hvert innlegg du skriver.

  Videre vil jeg takke Hannah og RJ for kloke kommentarer – og videre Richard for mange nettsider som forklarer i detalj vranglæren til sekten Jehovas Vitner.

  Disse vitnene kjenner jo Bibelen ut og inn – så de skjønner sikkert i sitt indre at de tar feil. Men : De er trolig så grundig hjernevasket av sine egne ; at de IKKE tør å tenke selv. Om det ikke finnes noen evig fortapelse og pine – og at Jesus egentlig bare er erke-engelen Mikael ; så faller jo hele ” bunnen ” ut av kristendommen og Bibelen. Man skal ikke tilbe engler sier skriften ; således kan disse vitnene heller ikke tilbe Jesus.

  Denne anonyme med dekknavn Bibelen har jo fortalt oss at han er en av 12 personer som er utvalgt til å styre hele verden. Jesus tiltaler han stadig som sin bror.

  Ja , da er det all grunn til å tro at denne mannen ser seg selv på høyde med sin bror Jesus. Neste spørsmål blir da : Har du anonyme allerede startet din gjerning og karriere som utvalgt styrer av din del av verden ? Du har uttalt tidligere at du ikke vet hvilken del av verden du skal styre. Personlig vil jeg håpe på at det er / blir Antarktis inklusive små-øyer i Stillehavet ! Dette er jo bare ren paranoia ; iscenesatt av denne entiteten med mange dekknavn – sist som ” Bibelen “.

  5
  4
 41. Når jeg tilber Herren Allhæres Gud Jesus Kristus, og ligger på kne for Ham og tar disse ordene i min munn.

  «Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!»

  Så fryder jeg meg i min sjel, og tårene renne av glede over å kunne prise min Gud av hele min sjel og all min kraft. Ja i sannhet er det godt å prise Jesu navn, å opphøye min Gud. Og jeg ser for meg den dagen vi alle skal gjøre det sammen i Himmelen, for å ære Faderen og Jesus, og jeg gleder meg til det.

  Jeg ber ofte om at Jesus må fylle min lampe med DHÅ slik at han setter meg i brann for Ham. Setter fyr på marg og bein i meg, slik at jeg med større kraft kan be, og bekjenne Hans navn.

  Hans svar er ofte Angre, angre, angre.

  Han vil ha en mye større grad av ydmykhet, av meg.

  Ydmyk deg for meg, ydmyk deg.

  Han vil ha intimt fellesskap med meg.

  Når Han møter meg på denne måten så gjør det vont godt.
  Det river og sliter i hjertet, og jeg gråter.

  Etterpå gjør det bare godt.

  Mvh RJ

  3
  3
 42. SATAN NARRER KRISTENHETEN

  Men det hedningene ofrer, ofrer de til onde ånder og ikke til Gud. (1.Korinterbrev 10:20)

  Bibelen viser altså at noen tror de ber til og har samfunn med Gud, mens de i virkeligheten ber til og tilber demonene.

  Ute i tjenesten for Gud i en større by i dag traff vi en dame som vi drøftet mirakler med. Jeg nevnte at også demonene ”kommer med all maktens tegn og under”, akkurat som de kopierte de tre første miraklene da Moses frekventerte Farao.

  Så demonene kan også virke overbevisende på mange. Djevelen kommer ikke som styggen med horn i pannen, men som Bibelen sier ”kler han seg ut som en lysets engel og forfører mange”.

  Matteus 7:21:

  ”MANGE skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!”

  3
  5
 43. Sitat Ture Andersen:
  ” Jeg gjentar mitt spørsmål til deg : Tør du ikke svare på om du mener at Jesus er den samme som erke-engelen Mikael ? Dette spørsmål vil jeg gjenta inntil du gir et klart svar på dette enkle spørsmål – ja i hvert innlegg du skriver.”

  Hvilket navn den fremste, førstefødte åndeskapningen i himmelen hadde før han ble sendt ned til oss er trolig Mikael. Det heter jo i Daniel 12:1:

  På den tid skal Mikael,
  den store fyrsten, stå fram,
  han som verner dine landsmenn.

  Det er vanskelig å forstå noe annet enn at det er Kristus det er tale om. Hvem skulle det ellers være? Det er jo Kristus som rir på hesten i Åpenbaringen i enden og Daniel beskriver jo dette videre.

  Mikael betyr dessuten: Hvem er lik Gud”, og som førstefødt ble jo Jehovahs sønn skapt i sin Fars bilde. Han er lik gud fordi han aldri har syndet.

  Ellers ser det ut til at Kristus har et annet navn i himmelen nå enn han hadde på jorden:

  12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive MIN GUDS NAVN (Jehovah) på ham sammen med navnet på min Guds by – det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra Gud –OG OGSÅ MITT EGET NYE NAVN.” (Åpb. 3:12)

  Hva dette navnet i himmelen er får vi ikke vite.
  Også jeg får et nytt navn i himmelen:
  ”Og jeg vil gi ham en hvit stein, med et nytt navn risset inn, et navn som ingen kjenner uten han som får den.(Åpb.2:17)

  Håper dette gir deg fred i sinnet Ture. Åndelig forvirring kan avspeile at ”man er overlatt til et sinn som intet duger”. Men jeg vet det finnes hjelp å få.

  4
  7
  • JV, jeg prøver å forstå hvordan det er mulig å skrive noe sånt som de 2 siste setninger til Ture. Jeg er målløs…Noe sier meg nå at du må være yngre enn jeg først trodde. Fordi med årene kommer visdom.

 44. Ja , der måtte dekknavnet ” Bibelen ” slippe katten ut av sekken – endelig : Han stadfester at Jesus ( Yeshua ) er den samme som erkeengelen Mikael – etter hans og JVs vranglære. Men du ” Bibelen ” som fordømmer meg som har vært offiser i Hæren : Du vet vel at erkeengel Mikael er HÆRFØRER for alle styrker i Himmelen ? Eller har du ikke fått dette med deg ?

  Det undrer meg at DU som skal styre mye av verden ; ikke har mot nok til å bruke ditt eget og rette navn. Jeg bruker mitt eget navn ; men jeg har også et dekknavn som er gitt meg av styresmaktene i landet for mer enn 50 år siden.
  Ja , selv min kone i 53 år kjenner ikke dette dekknavnet ; men hun har selv arbeidet på rådhuset her i kommunen i nær 30 år – så hun skjønner inderlig godt at det er noe som heter taushetsplikt.

  Men slikt kan du IKKE påberope deg. Det er vel bare feighet og redsel som gjør at du dekker deg bak mange ulike ” nick “.

  6
  4
  • Hærføreren ER Kristus. Det er bare å lese her:

   ”Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. 12 Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. 14 Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. 15 Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. 16 Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: KONGENES KONGE OG HERRENES HERRE. ”

   (Åpenbaringen 19:11-16)

   3
   7
 45. HOVEDPUNKTER I KRISTENHETENS VRANGLÆRE (3)
  DET PÅSTÅTTE TREHODEDE TROLLET:
  Jesus:
  ”Faderen er større enn meg”. (Joh. 14:28)

  ” Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror IKKE på meg, men på ham som har sendt meg”. (Joh. 12:44)

  ”For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Far som har sendt meg, har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale. 50 Og jeg vet at hans befaling er evig liv. Det jeg sier, det sier jeg slik Far har sagt meg det.» (Joh.12:49,50)

  ”Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! ”(Markus 10:18)

  « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matteus 27:46) Jesus hadde neppe forlatt seg selv)

  ”Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, OG ham du har sendt, Jesus Kristus.” (Joh.17:3)

  ”Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham.” (Joh. 6:44)

  ”Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. NÅR DET STÅR ALT ER DET KLART AT GUD ER UNNTATT. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.” (1.Korinterbrev 15:24-27)

  ”Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver!” (Jakob 2:19) (Gud er en, ikke tre)

  Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop, med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. 8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet ved å lide.” (Hebreerne 5:7,8) (Han var lydig mot Jehovah, ikke seg selv. Og han ba ikke til seg selv)

  ”Jesus ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil”. (Matteus 26:39)

  ” De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.” (Rom. 1:25)

  Og slik kunne vi fortsette med sitater fra Bibelen som motbeviser treenigheten. Treenighetslæren er rendyrket djeveldyrkelse. Amen.

  3
  7
  • Du har ikke svart på alle mine vesentlige spørsmål : Har du allerede startet å styre 1 / 12 – del av verden slik du før har beskrevet ?

   I tilfelle nei på dette spørsmål : Når vil dette skje ? Videre : Har du fått nye åpenbaringer som forteller hvilken del av verden du skal styre ?

   7
   2
  • Bare et lite eksempel på hvordan denne JVen forvrenger Skriften. Han viser til Johannes 12:44, men «glemmer» å ta med vers 45 for å få en riktig forståelse:

   44 Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. 45 Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg.

   Det Jesus sier er at dersom man sier at man tror på Ham betyr det at man tror på Jehova. Den som har sett Jesus har samtidig sett Han som har sendt Ham. Faderen har sendt Ham. Faderen og Sønnen er ett. Så dersom man tror på Sønnen tror man ikke på en annen guddom, men på Den Ene og Sanne Jehova.

   Dette viser at JV bruker Bibelen akkurat slik Satan bruker den. Fordreier Ordet og forståelsen av Ordet.

   JVs Bibeloversettelse er det reneste makkverk og omtolker masse av Bibelvers til å passe med sin djevelske lære. I Det Nye Testamente som er skrevet på gresk er ikke navnet Jehova nevnt en eneste gang. Så hvorfor har de da brukt navnet Jehova gang på gang i deres oversettelse?

   7
   2
 46. Du har rett i at jeg er kalt til liv i himmelen som en av de 144 000 i Kristi regjering. Om jeg er endelig beseglet vet jeg ikke. Det er denne beseglingen av de siste salvede hele verden venter på:

  ” Deretter så jeg fire engler stå ved jordens fire hjørner. De holdt jordens fire vinder tilbake, så det ikke skulle blåse noen vind over jorden eller havet eller trærne. 2 Og jeg så en annen engel som steg fram i øst, der solen går opp, og bar den levende Guds segl. Med høy røst ropte han til de fire englene som hadde fått makt til å føre skade over jorden og havet: 3 «Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har merket vår Guds tjenere med segl på pannen.»
  4 Og jeg hørte tallet på dem som fikk seglet: Det var 144 000, fra alle stammene i Israels folk.” (Åpb. 7:1-4)

  De av oss som er kalt til å være igjen på jorden i 40 år for å ta i mot de nye bøkene til menneskene før også vi opprykkes hjem, utgjør 12 menn. I himmelen vil vi forenes med de 12 apostlene og sammen utgjøre ”de 24 eldste” foran Jehovahs trone. I det jordiske tempelet var det også 24 skift.

  Dagen og timen kjenner jeg ikke. Det gjorde heller ikke bror Kristus da han var på jorden. (Ja, han kaller oss brødrene sine. Vi er derimot barn av Jehovah og ikke Hans brødre.) Men vi vet at Noah fikk vite dagen for vannflommen 7 dager før den inntraff.

  Men ett vet jeg. Vi lever på tampen av endetiden. Straks den siste salvede er endelig beseglet starter forbudet mot offentlig religion over kloden. Da er vi inne i den store trengsel som kulminerer i Harmageddon der ”Gud skal ødelegge de som ødelegger jorden”.

  Frem til da finsliper jeg daglig åndens sverd – Guds ord – slik at jeg er beredt til å møte verdenseliten. Jeg hadde aldri drømt om at en liten person som meg skulle bli kalt til dette, men jeg trøster meg med disse ordene:

  ” Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. 27 Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. 28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.” Paulus i 1. Korinterbrev 1:26-31)

  6
  7
  • Fikk lyst til å ta med bror Jesu følelser over at Jehovah har kalt unnselige småfolk som meg til å styre verden under storebror Kristus:

   ”I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje.”(Lukas 10:21)

   4
   7
  • «Du har rett i at jeg er kalt til liv i himmelen som en av de 144 000 i Kristi regjering.»

   Feil!

   Jeg liker ikke å være så hard, men denne påstanden viser at du er så forført av den ondes makt. Dersom du ikke vender om fra denne forførelsen og vanhelligselen av Gud er din framtid følgende:

   Åp 21
   8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»

   7
   4
  • Ser du starter med tallet 144000 igjen.
   Lest bibelogtro.wordpress.com om hvem de 144000 er?

   5
   2
  • Din søknad er til behandling.

   Matteus 7:1:Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! 2 Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.

   Åp 21:8:
   ”Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. DET ER DEN ANNEN DØD.”

   Den annen død er ”gehenna”, som det ikke finnes oppstandelse i fra. Det betyr evig avskjærelse fra livet.

   4
   7
 47. Richard:
  ”I Det Nye Testamente som er skrevet på gresk er ikke navnet Jehova nevnt en eneste gang. Så hvorfor har de da brukt navnet Jehova gang på gang i deres oversettelse?”

  Svar:
  At Jehovahs navn forekommer i NT er logisk alle de stedene de kristne siterer GT. Ellers hadde jo sitatet vært falskt. At de kristne jødene også var forsiktig med å skrive JHVH skyldes at det var umuddelbar dødsstraff for det i Sanhedrinet.

  Richard:
  ” Det Jesus sier er at dersom man sier at man tror på Ham betyr det at man tror på Jehova. Den som har sett Jesus har samtidig sett Han som har sendt Ham. Faderen har sendt Ham. Faderen og Sønnen er ett.”

  Ordet ”sett” som du henviser til er ikke det greske ordet for å se med øynene. For Bibelen er klar på at ”mennesker kan IKKE se Gud og leve”. Derfor sendte han sønnen som vi kunne se. Ordet ”se” her sikter til å ”kjenne” og ”forstå”. Det betyr at vi ikke kan se Jehovah Gud fordi ”Han er lys og kysenes Far”. Det ville vi ikke overleve. Men vi kan lære Ham å kjenne gjennom å lære Jesu personlighet å kjenne.

  Derfor heter det ikke at de to er EN, men ”ett”. Ordet ”ett” her er ikke et tallord, men beskriver at de to er i fullkommen harmoni med hverandre moralsk og hva hensikt med skaperverket angår.

  Dette er bevist ved at også den gifte mann og kvinne er ”ett” kjød, og Jesus oppfordrer disiplene til å være ”ett” liksom Jesus og Faderen er ”ett”.

  Det er flott at du tar frem disse spørsmålene Richard, så bibelen

  6
  7
 48. Ja , da stadfestet denne anonyme JV-eren følgende :

  1. Han er utplukket som en av tolv menn som skal styre jorden i 40 år – før han blir rykket opp til himmelen sammen med de 11 andre herskere av jorden.

  2. Oppe i himmelen skal han og de øvrige 11 andre slå seg sammen med de 12 apostlene som allerede er der ( disse vet vi navnet på ) og således utgjør hele ledergruppen i himmelen 24 personer.

  3. Denne JV-eren har sannelig ambisjonene klare for sin egen fremtidige status. Om disse linjene jeg her har skrevet blir fremlagt for en psykiater – så ville han nok ha sin diagnose klar på stående fot.
  Noe mer er ikke å tilføye fra min side.

  4
  5
 49. Ture Andersen:
  ”Om disse linjene jeg her har skrevet blir fremlagt for en psykiater – så ville han nok ha sin diagnose klar på stående fot.”

  Svar:
  Den samme type diagnose fikk både storebror Kristus og bror Paulus. De frafalne jødene regnet ham som gal og demonbesatt hvorpå de stilte ham for retten. Fint at du oppfyller profetiene Ture. Det gleder mitt hjerte at jeg er funnet verdig til å hånes for Kristi skyld.

  ”Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å ta hånd om ham, for de sa: «Han (Jesus)er gått fra forstanden.»
  22 De skriftlærde som var kommet fra Jerusalem, sa: «Han har Beelsebul i seg! ” (Markus 3:21,22)

  ”Festus med høy røst: Du er vanvittig, Paulus! din megen lærdom driver deg til vanvidd. 25 Men han sier: Jeg er ikke vanvittig, mektigste Festus! men jeg taler sanne og sindige ord.” (Apgj. 26:24,25)

  ”Men da fariseerne hørte det, sa de: Det er bare ved Be’elsebul, de onde ånders fyrste, han (Jesus) driver de onde ånder ut.” (Matteus 12:24)

  Jesus Kristus:
  -Slik de har forfulgt meg, skal de forfølge dere.

  Ture Andersen:
  ”Noe mer er ikke å tilføye fra min side.”

  Svar:
  Da registrerer jeg at du LOVER dette. Løgnere skal jo som kjent ikke arve Guds rike.

  5
  7
  • Rart at DU nevner løgn. Du har løyet og løyer om at DU er en av de utvalgte 144000 som skal regjere…. bla bla bla bla….
   Du er flink i gi deg selv vitnesbyrd. Men DET holder ikke mål. Den som bruker seg selv som målestokk og sammenligner seg med seg selv, mangler forstand.

 50. RELIGIONSSUBSTITUTTENE

  Onsdag 31. oktober feires atter et nytt religionssubstitutt i Vesten. Halloween. Det er Satan Djevelen og hans demoner som står bak. De vet at det dypt i menneskesinnet er nedlagt et behov for å nærme seg en gud.

  Men ettersom den bibelske Gud er Djevelens fiende har demonene og deres jordiske politikere lenge drevet et intenst spill for å fjerne kunnskapen om Gud Jehovah og Hans sønn Kristus fra samfunnet.

  Sannheten er KUN en, og jo flere falske gudsoppfatninger menneskeheten presenteres for, jo vanskeligere håper Djevelen det blir for menneskene å finne den ene sannheten midt oppe i kaoset.

  Jo mer latterlig det hele presenteres, jo lettere tar menneskene avstand også fra sannheten. Denne taktikken er så vellykket at de aller fleste faller i denne fellen. Det ser vi også her inne på Søkelys.

  Bare ”få skal gå på den smale vei som fører til livet”, sier Bibelen og legger til at ”det blir bare få mennesker tilbake” etter Harmageddon.

  Lar du deg narre?

  10
  6
  • Den som lever får se Birgir. Håper du og dere andre ser sannheten og får en sjanse til. Jeg har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Det er derfor Satan Djevelen jeg dømmer når jeg slåss mot hans sviktende argumenter – presentert gjennom dere. Dere er bare hans ofre.

   8
   6
  • Nei, du har kamp MED kjøtt og blod. Du kjemper MED ondskapens åndehær i himmelrommet. Derfor er det du er dømt av deg selv.

   3
   8
  • Håper du vender om og vinner livet Birgir. Saulus var også en motstander før han kom til sann tro og fikk et nytt navn – Paulus. Vend om og få et nytt navn du også. Fra Birgir til Borger – av den nye verden.

   Ellers finner du alternativet her:

   Jesus i Matteus 7:1:Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! 2 Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.

   9
   6
  • Som sagt. Det er ikke JEG som dømmer, men Guds eget Ord. Din egenrettferdighet fører deg til fortapelsen.

   2
   3
  • JV, har ingen troverdighet om de så ramser opp alle bibelversene som er å oppdrive fra bibelen. Alle kan svare bibelvers med bibelvers, man blir ikke mer åndelig av den grunn.

   Djevelen brukte flere bibelvers da han fristet JESUS i ørkenen. Nå har jeg fulgt denne bibelargumenteringen til «bibelen», og kjenner at det er en veldig varm hersketeknikk som brukes for å slite ut andre debattanter.

   Før var det «Josef», nå er det «bibelen», og han er blitt så varm i trøyen IGJEN, at nå kjører han i hundre mot alle som argumenterer mot ham, akkurat som forrige gang da det måtte settes en stopper for den slitsomme aktiviteten hans.

   6
   3
 51. “bibelen” skrev:

  Men det hedningene ofrer, ofrer de til onde ånder og ikke til Gud. (1.Korinterbrev 10:20)

  Bibelen viser altså at noen tror de ber til og har samfunn med Gud, mens de i virkeligheten ber til og tilber demonene.

  Ute i tjenesten for Gud i en større by i dag traff vi en dame som vi drøftet mirakler med. Jeg nevnte at også demonene ”kommer med all maktens tegn og under”, akkurat som de kopierte de tre første miraklene da Moses frekventerte Farao.

  Og:

  Så demonene kan også virke overbevisende på mange. Djevelen kommer ikke som styggen med horn i pannen, men som Bibelen sier ”kler han seg ut som en lysets engel og forfører mange”.
  sitt slutt.

  Paulus skrev bla. om nådegavene litt lenger ut i brevet! Og hvordan skiller man egentlig mellom mirakelene til Moses eller apostlene og mirakelene til faraos tjenere? Dette sier Bibelen mye om. “Fruktene” er et stikkord. F. eks om “profetene” er opptatt av penger og brennevin slik det finnes en del eksempler på.

  Slangens tvetydighet da den ville manipulere Eva er erfaringsvis et annet sikkert tegn. Og hvis noen sier man “ikke er medlem av the watchtower” kan man bli veldig mistenksom. Et utrolig manipulerende utsagn. Samme hvis man notorisk forkynner frimureren og den falske profeten Russels teorier samtidig som man gir inntrykk av at man ikke vet hvem han var. Og hvis noen fremsetter det samme kravet som alkoholikeren Rutherford, om å ha den eneste sanne tolkning av Bibelen, uten å vite hvem han er, og sammtidig ikke vil si hvem han selv er, da burde det blinke veldig i ganske mange varsellamper. Da faller man nemlig i en kategorien som “ingen vet hvem er”. Bibelen sier litt om dette. Og hvis noen som skriver anonymt og samtidig “takker fordi han er martyr” pga det andre skriver, da er han rett og slett falsk. Kan vi tro det er “en sann profet”?

  5
  7
 52. Vakttårnet har mange likhetspunkter med Bibelens sanne lære. Det har ikke kristenheten. Men nettopp derfor er det viktig å granske nøye ”om det stemmer det som blir fortalt deg”.

  Jeg viser hele tiden til Bibelen, og siterer dens skriftsteder. Om de ikke faller i smak hos leseren er det helt ok. Det er bare ”få som skulle gå på den smale sti”.

  Se for eksempel den tidligere kommuniststaten DDR – Deutsche Demokratische Republik. De kalte seg altså demokratiske, men var i virkeligheten en kommuniststat der ”proletariatets” diktatur skulle gjelde, ikke demokratiet.

  Vi vil derfor ofte se at noen som skjuler seg bak sanne navn fra Bibelen – som ”Jehovas vitner” (Jesaja 43:10) – nettopp ikke er det.

  Bibelen oppfordrer oss nemlig til å granske daglig for å se om det stemmer det som blir fortalt oss. Og finner vi bare ”en liten surdeig, er hele deigen ødelagt”. ”Troløs i smått er troløs i stort”, sier Skriften.

  Vakttårnet lar kvinner tale i menigheten, der er medlem som NGO’er i FN som de samtidig fordømmer som ”det skarlagensrøde dyret i Åpenbaringen”, de nekter menn med det bibelske skjegget å tale i menigheten, mange av kvinnene der klipper seg kort på håret, de sier de ikke tar blod, men samtidig kan de ta alle blodbestanddelene enkeltvis – bare ikke samtidig.

  Mange av de læresetningene de praktiserer er i strid med Bibelens ord og dette understrekes av at Bibelen omtaler de sanne lærestedene som ”helt nødvendige ting”, ”ikke skikken i Guds menigheter” eller ”den som ikke godtar dette vil selv ikke bli godtatt”.

  Jeg kunne ramse opp tyvetalls ting til som de er i strid med Bibelen med. Jeg ville derfor aldri være medlem der. Forbannelsen hviler på dem, der ”de sier en ting og gjør noe annet”. De er derfor et meget passende bilde på de frafalne jødenes fariseerklasse.

  Men akkurat som DDR ga inntrykk av å være demokratiske men ikke var det, har også Vakttårnet elementer – ikke minst blant de vanlige vitnene med jordisk håp – som kan gi dem håp for omvendelse i fremtiden.

  ”Alt som før er skrevet til oss til hvem de siste tider er kommet”, heter det. Tenker vi tilbake på den onde Adonja som ville kuppe kongeriket Israel foran Salomo i strid med Jehovahs vilje, vet vi at rett før hele folket skulle salve Adonja til konge, påvirket Jehovah folket direkte slik at alle i stedet forlot Adonja og gikk over til Salomo i siste øyeblikk.

  Dette vil inntreffe før enden er kulminert om kort tid. Da vil ”det styrende råd” i Vakttårnet bli styrtet. Noen av dem er ikke salvet. De har ikke ”bryllupsklær”. Andre som har fulgt dem vil ”få noen slag og mange slag”. Hele dette fariseiske ledersjiktet vil bli renset slik at de sanne salvede vil overta.

  Ser vi på historien om Josef ser vi også forbildet. Josef bla hatet av sine onde halvbrødre som ikke ville ha noe med ham. Men til sist måtte de bøye seg dypt for Josef for å få lov til å leve.

  De salvede Vakttårnistene er altså det frafalne Israels motbilde. De er åndelige jøder, men har mistet guds gunst. De øvrige er lik de som fulgte Israel ut av Egypt på Mose tid. Dette er ”de fremmede” nubierne, egypterne, libyerne etc. som fulgte med jødene og ble frelst da Jehovah knuste Farao og hans hær.

  Det hjelper altså ikke å kalle seg ”Jehovas Vitne”. Man må også være på linje med Jehovahs sannheter. Det vil straks gå opp for både dem og alle dere øvrige ateister, filistre og øvrige bisittere.

  7
  6
  • Da vet vi jo litt mer. Men ikke mye mer. Det er som du sier om surdeigen. Men den er ofte det siste man informerer om. Det kan finnes veldig mye av den samtidig som man bare fremstiller “det riktige” i alle sine tolkninger av Bibelen.

   I en av dine forklaringer om ordet “Jahve” viste du klart at du ikke hadde dypere innsikt i det du snakket om. Hvordan vet vi at du har dette i de andre sammenhengene? Representerer du en trosrettning eller er du helt alene med dine meninger?

   Det er alle troendes plikt og finne ut av dette. Hvis det ikke er mulig og man ikke en gang vet hvem du er, er det da riktig og ta det du skriver for god fisk?

   Millioner av mennesker har studert Guds Ord gjennom lange tider. Men ingen har enda lagt frem en facit for hvodan alle ting skal forstås. Og utallige splittelser har oppstått fordi man har begynt å trekke konklusjoner som det faktisk ikke er grunnlag for. Men det viktigste er lett å forstå. Det er dette man skulle snakke mest om. I praksis, omvendelse fra synd. Og dette trenger ikke og kobles med kompliserte teologiske utredninger. Folk flest har begrenset evne til dette.

   Mange av de som opp gjennom tidene har tjent Gud kjennetegnes nettopp ved at de har hatt evnen til å overbevise folk om synd. Ikke gjennom intellekuelle utredninger, trussler eller mye snakk. Men ved ånd.

   6
   4
 53. Jeg har skrevet litt om Lik-kledet i Torino på min blogg – som heldigvis er JV-fri !

  6
  5
 54. Det å tolke Bibelen er en krevende øvelse, nå er det 7,6 milliarder mennesker på vår lille blå klode. Så hvis vi spør alle mennesker på denne blå planeten om hvordan Bibelen skal tolkes, så ville vi fått 7,6 milliarder forskjellige svar.

  Nå er det kun en måte å tolke Bibelen rett og korrekt på.

  Jeg vi presisere: Det er kun 1- en – måte å tolke Bibelen rett på.

  Skal vise det med et praktisk eksempel, det et dikt av: Inger Hagerup

  Når jordens drøm er over,
  og alt av liv blåst vekk,
  da flyver gjennom rommet
  for iskald gjenomtrekk
  på millioner lysår
  et bitterts hjerts frø:
  Det finnes andre stjerner
  som visselig skal dø!

  Så blir spørsmålet: Hva mener forfatteren med dette diktet?
  Her også er det rom for myriader av tolkninger.

  Men for å finne ut hva forfatteren egentlig mente så må vi gå til forfatteren selv for å få forklaringen på det.

  Slik er det også med Bibelen.

  Skal vi få tak i den ene og korrekte tolkningen så må vi gå til forfatteren selv å spørre Ham om forklaringen på ting og tang i Guds Ord.

  Hvem er så forfatteren av Gods Ord?

  La oss se hva Guds Ord selv sier om det.

  2 Tim 3:16
  Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd.

  Mark 12: 36
  Selv sier jo David, drevet av Den Hellige Ånd:

  Apgj 4:24
  Da de andre hørte det, forenet de seg alle i bønn til Gud og sa: «Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, 25 du talte ved Den Hellige Ånd gjennom din tjener David, vår far, og lot ham si:

  Her ser vi klart og tydelig at Gud tarer til mennesker ved DHÅ og lar den skrive det DHÅ sier til dem.

  Så skal vi tolke og forstå Bibelen på den ene rette måten, så må vi gå til forfatteren selv for å få forklaringen på: «Hva mente du her»

  Det samme ser vi her:

  2 Pet 20:21
  Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.

  Så når Jehovas vitner hevder at de er de eneste som har den riktige tolkningen av Bibelen, så viser Guds Ord helt klart at de farer med løgn for JV vil absolutt ikke ha noe med Den Hellige Ånd å gjøre.

  Ergo JV er: Løgnere.

  Absolutt alt JV forkynner er: Løgn, Dikt og Bedrag

  Mvh RJ

  4
  5
 55. Nå er det en kjempe haug med alle slags religiøse figurer igjennom alle år som hevder at Bibelen er forandret. Spesielt etter kirkemøtet på kirkemøtet i Nikea i år 325.
  Nå er også JV tilhenger av disse konspirasjons teoriene.

  Les om kirkemøtet her:
  http://www.trotvil.no/no/2007/10/16/hva-skjedde-pa-kirkem%C3%B8tet-i-nikea/

  Nå har vi Jesu egne ord på hva som skal være med i Bibelen, Guds Ord.
  Luk 24:44

  Han sa til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.»

  Her samler Jesus hele Det Gamle Testamentet i to setninger.

  Men i alle dager: Hva med Det Nye Testamentet som inneholder den nye pakten i Hans blod?

  Frykt ikke og se deg ikke engstelig om, for det står skrevet.

  Jes 8:16
  16 Jeg vil binde vitnesbyrdet sammen og forsegle budskapet hos mine disipler.

  Så har vi da altså hele Det Gamle Testamentet og Hele Det Nye Testamentet
  Uttrykt av Jesu egen munn, og ved DHÅ ved profeten Jesaja.

  Takk og lov.

  Mvh RJ

  5
  5
 56. BIBELOVERSETTELSER

  Bibelens forfatter Jehovah Gud hadde ikke hatt noe behov for å advare menneskene mot ”å legge til eller trekke i fra” Hans hellige ord dersom dette ikke var mulig eller kom til å skje.

  Eksempelvis er tetragrammet JHVH (Jehovah/Jahveh) fjernet over 7000 ganger i mange bibler og erstattet med tittelen ”herren”, som ikke er et navn.

  Versaler og minuskler fantes ikke blandet i grunntekstene. Heller ikke nedtegnet ortografi – tegn som vi bruker.

  To av de mest kjente engelske oversetterne av bibeltesten B.F.Westcott og J.A.Hort nslår at det finnes 250 000 variasjoner i teksten. Det vil si at for hvert andre ord i originalteksten er tre varianter.

  Men 7/8 av NT er udiskutabel. Den siste 1/8 kan man ikke komme frem til opprinnelig ordlyd av. Mange av variasjonene i denne 1/8 er avvikelser og ombytte av ord. Kun 1/60 del av tekstgrunnlaget kan kalles usikkert. Og bare 1/1000 inneholder betydelige uoverensstemmelser. Av disse er det bare noen som har med læresetninger å gjøre, og da er det viktig å se om disse omtales andre steder i skriften slik at totalbildet kan korrigeres.

  Tekstgranskeren Kroll er enig i dette, men mener totalbildet er rimelig godt for grunntekstenes overlevering. Men husk – nå snakker vi grunntekster (som Dødehavsruller) og ikke moderne oversettelser produsert for salg. Bibelselskapets utgave er endret fra 1930 til ny i 1978, 1985 og sist i 2011.

  Kommersielle bibelutgaver lanseres med tanke på et ønsket publikum, og det skal ikke mange kontrollsjekker til for å avsløre hvilke trosretninger de ulike variantene er tiltenkt.

  Sånn er det, men for de av oss som lar oss påvirke av den virkelige hellige ånd – og ikke Satans etterlikning – er det enkelt å avsløre bedragernes forsøk på å ”legge til og trekke fra” for å få Bibelen til å passe med nettopp deres tro på alt fra helvete til treenighet og udødelig sjel.

  4
  6
  • Så da har du lest tekstene på orginalspråket? Eller velger du bare ut de oversetterne du stoler på? De som er enige med deg i hvordan ting skal tolkes?

   7
   2
 57. RUSSERNE SKAL SKYTE MISSILER UTENFOR MØRE-KYSTEN

  Det er nettopp kommet melding om at AVINOR har fått melding fra russerne om at de skal skyte missiler utenfor Møre : 1. , 2. og 3. november . Dette er midt i området der den store NATO-øvelsen pågår.

  Som jeg i dag skrev på min blogg : Landgangsfartøyet ” IVAN GREN ” har gått fra Østersjøen og nordover norskekysten. Et landgangsfartøy kan ikke skyte missiler ; så her kommer nok andre store russiske krigsskip for å avfyre slike våpen. Det kan være både russiske ubåter og overflate-fartøy. Flaggskipet deres : ” Peter den store ” er et missil-skip.

  Kun AVINOR er varslet – ikke vårt forsvar. Altså : En advarsel til norske luftfartsmyndigheter som dirigerer flytrafikken.

  Jeg følger selvsagt spent med på fortsettelsen……

  4
  1
  • Jeg har også lagt ut på min blogg : Norske myndigheter lærte opp over 100 russiske navigatører med detaljkunnskap om vår kyst – og disse fikk såkalt ” Farledbevis “

   4
   1
 58. Sitat Snusken: ” Så da har du lest tekstene på orginalspråket? Eller velger du bare ut de oversetterne du stoler på? De som er enige med deg i hvordan ting skal tolkes?”

  Disse faktarelaterte opplysningene er bare en korreks du blant annet finner i Bibelselskapet. Jeg får hele tiden alle nyheter blant annet derifra, og supplerer mitt svært rikholdige bibel-bibliotek kontinuerlig. Jeg har hele utredningsmaterialet til Nestles oversettelser.

  Filologi er en komplisert og til tider skjønnsmessig intellektuell øvelse. Og også en åndelig utfordring.

  Ta som eksempel verset der det heter ”Guds rike er inne i dere”. (Lukas 17:21) Preposisjonen ”inne i” kommer av det greske ordet ”entos”, som KAN bety ”inne i”. MEN det kan også oversettes ”midt iblant dere”. Når Jesus sa dette til fariseerne, forstår vi jo at han umulig kunne mene at de fariseerne han dømte til evig død samtidig kunne bety at de samtidig var Guds tjenere med Guds rike inni seg. Vi må derfor benytte varianten at ”Guds rike også var ”midt iblant” fariseerne i og med Jesu nærvær der og da.

  Fordelen for meg som frittstående kristen er at jeg slipper å måtte binde meg til religiøse dogmer. Jeg er åpen for det ånd og intellekt hjelper meg med å forstå. Bare slik kan jeg stå med rak rygg når dagen kommer.

  Ingen ”snuskete” motiver her i gården.

  4
  5
 59. Jeg ser at JVèn begynner å bli temmelig desperat.

  Nå skal vi se hva Guds Ord sier.

  Jer 1:11-12
  Herrens ord kom til meg, og det lød så: «Hva ser du, Jeremia?» Jeg svarte: «Jeg ser en gren av våketreet.» 12 Da sa Herren til meg: «Du så rett; for jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk.

  Her ser vi at Jesus Kristus våker over sitt Ord, og sørger for å utføre det Han har sakt skal skje.

  Hvorfor er det nødvendig for Gud å overvåke sitt Ord?

  Selvfølgelig for å utøve dom over de som er frekke nok til å forandre noe i Hans Ord.

  Slike som JV og en del andre frekke og onde mennesker.

  Jes 8:16
  16 Jeg vil binde vitnesbyrdet sammen og forsegle budskapet hos mine disipler.

  Hva betyr dette verset her:

  «Jeg vil binde vitnesbyrdet sammen.»

  Når Jesus binder sammen vitnesbyrdet om seg selv, så er det ubrytelig. Ingen kan bryte noe Herren selv har bundet sammen.

  Matt 18:18
  Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen.

  «Forsegle budskapet hos mine disipler.»

  Nok en garanti for at ikke budskapet om Jesus ikke skal kunne brytes så forsegler Herren sitt Ord sammen med sine disipler.

  Noe som utelukker enhver forandring på Hans ord, ved å binne sammen, og
  forsegle sitt ord sammen med disiplene sine.

  Så det nytter ikke for JVèn å komme med all slags krumspring i språklige finurligheter, for å finne på nye forklaringer.

  Jeg registrerte at JVèn er nå så desperat at han har funnet på en ny type Hellig Ånd.

  Hvor tåpelig kan man bli?

  Mvh RJ

  3
  5
  • Han er så desperat at han bruker seg selv som målestokk og sammenligner seg med seg selv. Derfor mangler forstand. Han har “glemt” å lese der det står om den som gir seg selv vitnesbyrd. Det blir bare mer og mer tragisk, som han maler seg inn i sin egen tomhet.

   2
   6
  • 2 Kor 10: 12-18

   JVèn har nok lest det, men han overser det og later som det ikke står der, for det ikke passer inn i det opphøyde synet han har på seg selv.

   Og det viser jo bare hvor tåpelig JV er.

   Nå er det slik som det står skrevet, at det er ikke den som gir seg selv anbefaling som JVèn gjør som består prøven, men den som Jesus Kristus anbefaler.

   Som vanlig så vil jo JVèn forsøke å vri på denne teksten også.

   Men han klarer ikke å vri seg unna den prøven som Jesus prøver sine arbeidere med, for å se om de holder mål.

   Mvh RJ

   2
   2
 60. RJ: ” «Forsegle budskapet hos mine disipler.»

  Det har du rett i. Spørsmålet er HVEM som er Jesu disipler i dag.

  *Er det de som tror på Tor og Odins dødsgudinne Hel og hennes helviti?
  Eller de som tror på Bibelens ”gehenna” som betyr evig avskjærelse fra livet = evig død/ikke-eksistens.

  *Er det de som tror på Platons udødelige sjel og Satans påstand i Edens have om at menneskene “visselig ikke skulle dø om de valgte ham?
  Eller de som tror som Bibelen sier at ”det går menneskenes barn som det går dyrene – de vender alle tilbake til støvet som de er tatt i fra” – døden.

  *Er det de som tror på det trehodede trollet fra eventyrene og kaller det Gud?
  Eller er det de som tror på Bibelen som sier at ”Gud er en” og at den førstefødte sønnen Hans er det som det står rett ut – Guds odelsgutt.

  Desperate dogmatikere innen kristenhetens mange innbyrdes uenige pengevekslende menigheter er på full fart utfor stupet. Snart faller de for Guds hånd ved at verdenseliten ”kler dem nakne og brenner dem opp med ild”. Da får kvekkingen deres en annen lyd. Det lar ikke Gud dem skjønne før det er for sent. For ”den dagen vil jeg ikke høre bønner, sier Jehovah hærskarenes Gud”.

  Denne dagen nærmer seg med stormskritt:

  « Falt, falt er Babylon den store!
  Hun er blitt et tilholdssted for onde ånder…
  3 For alle folkeslag har drukket
  vredens vin fra hennes horeri… Fra Fra himmelen hørte jeg en annen røst:

  «DRA BORT FRA HENNE, mitt folk,
  så dere ikke tar del i hennes synder
  og ikke rammes av hennes plager.

  16
  9
  • Hei! Bare noen spørsmål.
   1. Hva vet du om det Bibelen kaller “dødsriket?
   2. Har du noen tanker om hvorfor Gud skal skape kopier av avdøde mennesker for så å kaste det i gehenna?
   3.Guds Hellige Ånd er omtalt ganske mange steder i Bibelen. Hvordan skal vi skille mellom Gud og Ånden? At det er en sammenheng er jo tydelig siden de som spotter Den Hellige Ånd, ved f. eks kalle den et hode på et troll, aldri skal bli tilgitt.
   4. Er Jesus gudommelig?

  • JV, anbefaler deg en barnebibel i ditt store bibelbibliotek, så slipper du å lure sånn på ting.

   4
   10
  • Jeg tror det som det står når det gjelder fortapelsen. Det er jo skrevet at bøker skal åpnes og enhver skal få igjen etter sine gjerninger. Det står også skrevet om ulike straffenivåer for den enkelte som dømmes, da må jo det bety at dette er en evig straff. JV, tror ikke på helvetet, det synes jeg er rart når selv Jesus omtaler hvordan det er. La oss håpe vi alle når fram til det himmelske håpet om fred/glede og kjærlighet, i en verden uten krig og nød.

   8
   10
  • Hvordan definere bort helvete?
   Jo, man tar en JV og lar de oversette Guds Ord, og drive litt ordkløveri og vips er helvete borte.

   Hvordan kan en definere bort hva Jesus sier?
   Jo, man tar en JV og lar de oversette Guds Ord, og vips så er ikke Jesus Kristus Messias frelseren.

   Hvordan definere bort navnet Jesus?
   Jo, man tar en JV og lar de oversette Guds Ord, og vips så har Jesus byttet navn til Michael

   Mvh RJ

   3
   9
 61. Sitat Hannah: “JV, anbefaler deg en barnebibel i ditt store bibelbibliotek, så slipper du å lure sånn på ting.”

  Jeg får svare deg som bror Paulus i 1. Korinterbrev 13:11:

  ” 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige.”

  17
  8
  • Joda JV -du trenger en barnebibel eller en tur på bedehuset på søndagskolen sammen med et barn/barnebarn når du enda ikke kjenner Jesus 🙂

   Nei, du forsto ikke som et barn.
   Nei, du har ikke lagt av det barnslige.

   Heb.5:12 “For selv om dere på denne tiden burde være lærere, trenger dere at noen lærer dere hva som er de første grunnsannhetene i Guds Ord….” (Deretter kommer de kjente ord om melk og fast føde). En 15 åring kan ha kommet lenger enn en 80åring.
   Men du JV leser ikke Guds Ord som meg, så bare ta det som en hilsen 🙂
   Du er fortsatt her inne på siden og ser at vi har noe spesielt. Håper du finner freden du også 🙂

   5
   15
  • Ditt problem Hannah er at du ikke tror på Bibelen. Du setter din lit til andre mennesker som selv setter sin lit til tradisjonene og flertallet. Akkurat som jødene.

   Disse narrer deg til å tro på en Jesusvariant som egentlig er “Satan Djevelen som kler seg ut som en lysets engel”. Når Guds dag opprinner vil du være der menneskene var under vannflommen. “De skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle”.Dette er DITT valg Hannah.

   9
   5
  • Jeg tror på hvert Ord i Bibelen, JV.
   Uten grovskive til frokost dør du.
   Uten bibel og bønn dør du også.
   Er så takknemlig for at Norge er mitt land der vi har både søndagskole og menigheter, grovbrød og Bibel.

   Det nærmer seg da Hannah flyr opp i skyen JV -der møter jeg Jesus. Og du må være der 🙂 Det blir fantastisk. Du må følge med på Israel. ALT blir som Bibelen sier. Mat. 24:35: Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri forgå. Til deg, JV, fordi du er glad i bibelvers:

   https://youtu.be/E_GsKLJcum8

   For rockerne:

   https://youtu.be/VXIBP2BdYR8
   https://youtu.be/1HYtYvs-1jw
   (3 brødre fra Afrika som elsker å synge om Jesus. Trykk på “Vis mer” under video, så kommer nydelig tekst opp)

   3
   4
  • Hannah: Himmel og jord skal forgå,

   Bibelen sier også at “jordens søyler skal ALDRI i evighet rokkes”.

   Når det derfor heter at “vi venter en ny himmel og en ny jord”, betyr dette at “jorden” representerer menneskeheten – ikke planeten. Det heter jo også at “hele jorden hadde ett og samme språk”. Det betyr ikke at Galdehøpiggen snakket, men at menneskeheten hadde samme språk før språkforvirringen.

   Himmelen er høyere enn jorden, og betyr her regjeringene. Gud har ikke behov for å ødelegge sitt eget velfungerende bosted. Selve jorden skal derfor bestå også i all evighet.

   5
   4
  • Du har jo ikke sett den fine videoen med bibelversene.
   Det var jo dumt…
   Og jeg orker ikke snakke om Galdhøpiggen med deg, det ble litt kjedelig nå (men du kunne sikkert blitt en flink søndagsskolelærer, selv om barna skjønner ganske fort Babels tårn-fortellingen)

   3
   3
 62. 4 svar til Rusken:

  1: Hva vet du om det Bibelen kaller «dødsriket?

  Svar: Her er vi igjen inne på oversetteres agenda. ”Dødsriket” er ikke noe ”rike” i det hele tatt og en valgt oversettelse fra en del norske bibeloversettere av det greske ordet haides (uttales hades) og det hebraiske ordet sjeol. Ordet haides forekommer ti ganger i de eldste håndskriftene til NT.

  I Septuaginta, den greske oversettelsen av de hebraiske skrifter (GT) er ordet hades (ekvivalenten for sjeol) benyttet 73 ganger. Betydningen av ordet er ”menneskehetens feles grav”, som det i motsetning til ”gehenna” finnes oppstandelse i fra.

  Hades brukes også symbolsk og billedlig. I Åpenbaringen 6:8 følger ”hades” like etter rytteren på den bleke hesten – den personifiserte døden som samler opp ofrene for krig, hunger, m.m.

  Denne felles graven skal imidlertid gi sine døde tilbake inne i tusenårsriket. Både havet (den våte grav) og hades (gravene i jorden) vil altså tømmes og de fleste mennesker få en ny sjanse. Både rettferdige og urettferdige. Deretter blir døden (hades) symbolsk kastet i ”ildsjøen” den annen død. Det betyr at døden ikke skal være mer for de som står opp og tar i mot Jesu tilbud om liv.

  Det hebraiske ordet ”sjeol” finnes 65 ganger i den massoretiske tekst, og norske oversettere velger også her å skrive ”dødsriket”. Det er selvsagt fordi de tradisjonsmessig tror at menneskene ikke dør. De oversetter etter eget skjønn og tro. Men ordet betyr KUN døden.

  2. Har du noen tanker om hvorfor Gud skal skape kopier av avdøde mennesker for så å kaste det i gehenna?

  Svar: Om du tenker på de som får en oppstandelse i tusenårsriket og som vil dø for Guds hånd rett etter slutten av de tusen år, skyldes det at Gud er rettferdig. Alle de som har dødd uten å kjent til verken Kristus eller Jehovah omtales som ”en oppstandelse av urettferdige”. Disse får således en ny sjanse til å lære sannheten å kjenne. Men de har, som alle andre, en rettferdig sjanse til å takke nei til både Jesus og Guds systemer. Akkurat som i dag. Men Gud vil ikke la dem leve videre og ødelegge for de som vil leve i fred med hverandre på den nye jord.

  3.Guds Hellige Ånd er omtalt ganske mange steder i Bibelen. Hvordan skal vi skille mellom Gud og Ånden? At det er en sammenheng er jo tydelig siden de som spotter Den Hellige Ånd, ved f. eks kalle den et hode på et troll, aldri skal bli tilgitt.

  Svar: Jeg har mange ganger vist at 3-enighetslæren er bunnfalsk og at Jesus Kristus i sin førmenneskelige tilværelse ble skapt/født først av alt Jehovah skapte i fordums tid. Før det var Jehovah alene. Den hellige ånd er rett og slett Jehovah Guds virksomme kraft – Hans åndelige muskler – som Han har benyttet til alt sitt skaperverk. Ånden er dynamisk og mye mer avansert enn våre datamaskiner i forhold til oss. Guds åndelige muskler er dynamiske og ”utfører alt Han sender den til. Denne ånden gjennomsyrer alle de Han har behag i, og er livsaoppholdende for oss alle. Vi kan kalle den selveste urkraften som opprettholder alt i vårt univers.

  Vi døpes til denne ånden fordi denne kraften gjennomsyrer den sanne kristnes liv og gir frukter som er i samsvar med Guds ønsker for oss som skapninger i Hans helhetlige univers. Som alt i Bibelens poetiske språk personifiseres både ånden, døden og andre elementer, men det betyr ikke at verken døden eller ånden er selvstendige personer slik mennesket, englene eller de andre skapningene er.

  Både det greske og det hebraiske ordet for ”ånd” har det fellestrekk at det vitner om ”kraft i bevegelse” som i utgangspunktet er usynlig for det menneskelige øyet som bare ser begrenset innefor en liten ramme fra ultrafiolett til infrarødt. Men like fullt kan ånden avstedkomme synlige resultater.

  Men la det være sagt at disse ordene også benyttes dynamisk om en rekke ulike fenomener.

  4. Er Jesus guddommelig?

  Svar: Bibelens ord ”gud” kommer fra det greske ordet ”theos”. Rotordet gir klare assosiasjoner om en person i himmel eller på jord som har stor makt over andre. Kristus er et godt eksempel på en skapning som har stor makt over andre og av den grunn er det riktig at han kalles guddommelig.

  Men også Israels dommere og eldste omtales som ”guder” og ”gudesønner” i skriftene. Jesus omtales som ”Guds sønn/gudesønn”, men det gjorde også det første mennesket Adam.

  Det står også at Kristus ”presiderer i gudenes forsamling” i himlene. Som skapt før alle andre er han ”den førstefødte fremfor enhver skapning” i himmel og på jord.”

  Men vi ser også klart i 1. Korinterbrev 15 at han kun er gitt all makt for en periode på tusen år. Deretter skal han underlegge seg Faderen helt og fullt igjen, og Gud skal være alt i alle.

  Dersom jeg til slutt vil bli beseglet til den oppgaven jeg er kalt til, vil også jeg kunne kalles guddommelig. Men det vil tiden vise. Alle de 144000 vil ha det på samme måte. Pr. i dag er jeg ”valgt ut blant det som intet er”, og jeg kjenner godt Bibelens ord om at ”den som er noe blant dere skal være de andres største tjener. Det blir altså omvendt av dagens politiske ledelse som tråkker på folkene. Vi skal bære dere og være til tjeneste for dere.

  17
  13
  • Det kunne vært interessant å visst hvordan du fikk kallet ditt.

   En ting er sikkert. Mange leser Bibelen som et rorshackbilde. Et ubestemmelig bilde som skal lokke frem forstillinger fra underbevisstheten. Jo mer bildet betraktes, jo tydeligere blir tolkningen.

   En ting er enda mer sikkert. Hvis du har lest alt som står i Bibelen om Guds Hellige Ånd og kommer frem til en slik beskrivelse som du har gitt, så sitter du like fast i Rutherfords lære som alle de andre. Man må vri og vrenge på alle skriftsteder som ikke passer.

   Hvordan vil du oversatt Daniel 12, 2 hvor Gud selv sier at
   mange av dem som sover i jorden, skal våke opp, noen til evig liv, andre til evig skam og avsky?

   Hvis Gud skulle lage kopier av avdøde mennesker, slik Rutherford og hans tilhengere påstår, hvordan kan disse holdes ansvarlig for noe de ikke har gjort? Hvordan kan man si at et helt nyskapt individ”skal få en ny sjanse”???

   Hvis dette skulle være riktig ville Gud ikke være rettferdig. Da ville “skyld” bli noe som kan kopieres på samme måte som JV mener mennesker skal kopieres. På samme måte ville “lønn” være noe som ett avdødt individ gjorde seg fortjent til mens en kopi av dette menneske kunne innkassere den.

   Det hele ville fremstå som et upersonlig spill hvor alt handlet om teoretiske sammenhenger.

   Hvor var Jesus etter at han døde på korset tro? Eller ble også han vidreført som en kopi etter oppstandelsen? Eventuellt, hvor var det evighetsindividet som Jesus var hos Gud før han ble menneske?

   7
   2
 63. VI SKUER ENDEN I HVITØYET

  ” Derfor skal landet sørge,
  og alle som bor der, skal tørke bort
  sammen med dyrene på marken og fuglene under himmelen,
  selv fiskene i havet skal utryddes.”
  (Hosea 4:3)

  Ny rapport fra Verdens naturfond:

  VILLDYR-BESTANDEN STUPER:

  Skrekkrapport om dyrelivet på jorden

  https://www.tv2.no/storm/10178941/

  Nyhetene viser klart at vi nærmer oss enden for den gamle verden med stormskritt. Nå nytter det ikke lenger å strebe etter en bedre lugar. Nå gjelder det å gå i den livbåten som er tett i bunnen og ikke lekker!

  9
  6
 64. Spørsmål fra Rusken:

  1) Hvordan vil du oversatt Daniel 12, 2 hvor Gud selv sier at mange av dem som sover i jorden, skal våkne opp, noen til evig liv, andre til evig skam og avsky?

  2) Hvis Gud skulle lage kopier av avdøde mennesker, slik Rutherford og hans tilhengere påstår, hvordan kan disse holdes ansvarlig for noe de ikke har gjort? Hvordan kan man si at et helt nyskapt individ skal få en ny sjanse»???

  3) Hvor var Jesus etter at han døde på korset tro? Eller ble også han videreført som en kopi etter oppstandelsen? Eventuellt, hvor var det evighetsindividet som Jesus var hos Gud før han ble menneske?

  1) I vers en har Mikael stått frem. Vi befinner oss altså inne i det tusenårige gudsriket på jorden og oppstandelsen er begynt. Jesus sa at det skulle komme ”en oppstandelse av rettferdige og urettferdige”. ”De rettferdige” er alle de hensovede jødiske trosheltene og alle som lærte Gud Jehovah å kjenne OG reagerte positivt. Disse vil sannsynligvis også klare den andre prøven rett etter de tusen årene og vinne det evige livet.”De urettferdige” er alle de som aldri fikk høre budskapet på jorden. På den nye jord vil de både få høre OG så ta stilling til Guds håndsrekning. Blant disse er det dessverre noen som takker nei til Gud og vi leser at de vil gjøre opprør etter at Satan slippes løs en siste gang rett etter de tusen år. Disse går bort ”til evig skam og avsky”.

  2) I oppstandelsen på jorden vil de fleste avdøde nyskapes med eksakt den samme personlighet de hadde. Derfor kaller Jesus det bare en søvn. Det er hva de DERETTER gjør som vil avgjøre om de får leve videre evig eller ikke.

  3) Jesus var helt død i deler av 3 dager. ”Han led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden” sier Bibelen. Etter sin oppvekking fra de døde var han altså en åndeperson. Alle åndepersoner er i stand til å materialisere seg slik atvi kan se dem. Satan materialiserte seg som en slange, mens engler har materialisert seg som mennesker.

  Jesus oppfylte Guds lov om like for like, liv for liv og utlignet den fullkomne Adams død. Hadde Jehovah gitt ham et liv som menneske tilbake hadde han jo tatt dette offeret og løsepengen tilbake og vi hadde vært like langt uten fremtidshåp og bare med evig død i vente.

  Men Jesus fikk livet tilbake som den ånd han hadde vært i himlene helt siden sin skapelse i fordums tid. ”I denne” – åndskroppen – for han så ned til åndene som er i varetekt og forkynte Guds seier for disse”. Kjøtt og blod kommer ikke ut av våre fire dimensjoner, men som ånd går det greit. Etter en pause i himmelen på 33,5 år var Jesus nå tilbake og kunne forberede ”alle tings gjenopprettelse” – en ny jord der rettferdighet bor. Starten på dette ligger rett foran oss.

  4
  4
  • Så Gud lager altså kopier av avdøde mennesker og straffer eller lønner dem alt etter hvordan tidligere avdøde menneskene har levd. Mennesket er altså ikke et selvstendig individ men kun et produkt av en slags “kakeoppskrift”. Siden du i det hele tatt kan tenke i slike baner tror jeg ikke du vet stort om hjernen og molekylær biologi. Tror heller ikke du begynte med Bibelen når du utviklet din lære. Det vanlige er at folk som deg først blir interessert i en teoretisk forklaring og så leter de i Bibelen for å få denne til å passe med “interessante forklaringen”.

   Hvis jeg hadde trodd det du skriver ville jeg nok avskrevet Bibelen som Guds Ord med en gang. At Jesus, han som var med på å skape universet, på et tidspunkt bare opphørte helt og eksistere er en virkelig sprø tanke. Hva er da et åndelig evighetsvesen? Da ville ikke Jesus vært stort annet enn en konsekvens av en “kakeoppskrift” han heller.

   Hvis Guds Ord ordlegger seg så knotete som du påstår måtte Gud hatt veldig begrenset intelligens. For ingen stedet står det at menneskekopier skal gå rundt på denne falne jordkloden i evighet. Det er vel mer i skrekkfilmer slikt skjer.

   At noen kan “oppvekke” et ikke-eksisterende menneske kan trykt avskrives. Hvis det var slik hadde Gud sakt at han skulle lage “kopier”.

   Hvorfor lager ikke Gud bare masse kopier av de beste menneskene. “Ikke-eksisterende mennesker” vil neppe bry seg om det. Eller hvorfor lagde han ikke bare lagde gode mennesker i utgangspunktet. For han kan jo lage hundretusner av kopier på et blunk.

   Jesus nevner at man skal samle seg skatter i Himmelen. I følge deg har alle de som hørte ham si dette opphørt og eksistere. Kan et ikke eksisterende menneske eie noe? Dette er nesten like sprøtt som de som setter masse penger i banken og lar seg dypfryse i håp om at de en gang skal vekkes til live igjen. Jordisk eiendomsrett for steindøde mennesker.

   Du må være virkelig blind hvis du ikke ser de enorme innkonsekvensene i det du skriver. Du har redusert Guds plan med skapelsen til noe som ligger på samme nivå som et billig dataspill hvor elementer kan slettes og nye lastes opp etter behov.

   Mange steder i Bibelen står det at Gud ikke gjør forskjell på folk. Jeg stoler hundre prosent på at alle de som omvender seg fra synd og tar imot Livet fra Jesus, har del i alle de løfter som Bibelen gir oss. Vi skal aldri i evighet dø. Og de som setter seg selv høyt skal settes lavt. OG OMVENDT!

   Et tips: sette seg lenger nede ved bordet.

   4
   2
 65. Hallingdølens enorme makt !

  Etter hans eget utsagn ; skal han om kort tid ( Harmageddon ) styre hele jorden sammen med kun 11 andre. Han får således enorm makt – ja , minst på høyde med den amerikanske president.
  Da er det at jeg faller i undring : Han benytter mesteparten av dagen til å skrive her på Søkelys – om man satte det hele sammen ; ville det bli en tykk bok.

  Burde han ikke heller benytte tiden til å forberede seg på sin nye maktposisjon og ta en Master i ledelse ?

  Vi vet jo at Donald Trump har gått på militær-akademi og fikk der inngående kjennskap til ledelse.

  3
  2
  • ”Gå derfor ut og gjør disipler av alle folkeslag”, sier Bibelen. ”Du skal tale til dem om de vil høre eller ikke, for de er en trassig ætt”, sier skriftene også.

   Dette viser at den aller viktigste utadvendte oppgaven en ambassadør for Jehovah Gud har i dag er å advare menneskeheten og gi dem en sjanse til å vende om.

   De andre oppgavene du omtaler kommer DERSOM jeg blir beseglet og ETTER Harmageddon. En så ringe person som meg kan ikke ta det for gitt at jeg blir endelig beseglet. I mellomtiden trøster jeg meg med at: ”Gud utvalgte det som intet var, for at de som mener seg å være noe skal bli til skamme.”

   ”Mange er kalt, men FÅ er utvalgt”, heter det også. Jeg skriver ut i fra det kallet jeg har fått, men skulle min elskede Far Jehovah og min storebror Kristus finne at de er bedre tjent med at jeg får andre oppgaver stiller jeg som alltid opp – uansett hva jeg blir satt til.

   4
   5
  • Hei du JV.

   «Mange er kalt, men få er utvalgt» sikter til hedningeslekten og Israel.

   Alle jordens folk er kalt til tro, men bare jødene er utvalgt!

   Så de utvalgte du sikter til har Ingenting med disse ord fra Jesus. Det siktes til jødene som Guds utvalgte folk.

   6
   2
 66. Nettopp lagt ut på min blogg : Lebesbymannen og russisk angrep på Norge ??

  4
  1
 67. Herskeren fra Hallingdal

  Denne Hallingdølen med mange dekknavn har jo fortalt oss flere ganger at HAN skal styre hele jorden sammen med 11 andre han ikke kjenner. Videre fortalte han oss , for kort tid siden , at denne enorme posisjonen skulle han ha i 40 år etter Harmageddon : Da skulle han rykkes opp til himmelen og sammen med de 11 andre herskerne fra jorden ; skulle de forene seg med de 12 opprinnelige apostlene som gikk sammen med Jesus. Således skal 24 personer styre hele universet. Om Jesus får noen rolle i denne sammenheng ; skriver han intet om.

  Men i siste innlegg her virker det som han faktisk ikke er helt sikker på at han får denne svære lederoppgaven. Ja , er du på vikende front når det gjelder dine egne ambisjoner – herr anonyme Hallingdøl ?

  4
  1
  • Ture:”Herskeren fra Hallingdal”

   Jeg håper ikke det militære etterretningsvesenet du som norsk offiser er avhengig av under krig er like dårlig som deg til å gjette hvor fienden befinner seg hen. :=)

   3
   4
 68. Ture: “Ja , er du på vikende front når det gjelder dine egne ambisjoner – herr anonyme Hallingdøl ?”

  Du har sikkert hørt om at Jesus Kristus også var på prøve under sin jordiske visitt. ”Således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led ” (Hebreerne 5:8) og på et kritisk tidspunkt var han så usikker på utfallet at han ropte med høy røst: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” ( Matt 27, 46 og Mark 15, 34)

  Han snakket ikke til seg selv, og om Jesus var Gud Jehovah selv – hvem var det så han lærte lydighet mot…

  Nei, Kristus var også på prøve, lik oss som er kalte. Derfor ”må vi holde ut helt til enden” for å bli beseglet og så frelst.(Matteus 24:11-13 og Matteus 10:22)

  Også bror Paulus sa: ”Jeg sier ikke om meg selv at jeg har grepet det, men strekker meg ut etter det som ligger foran”.

  Du legger nok også merke til at Jesus kaller oss sine brødre., mens Jehovah Gud kaller oss sine barn. Det er m.a.o. stor forskjell på Jehovah og Jesus.

  «For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.» Hebreerne 4,15.

  Ettersom vi ikke er større enn Kristus må også vi bli prøvd i alt. Først da kan vi ”arve riket sammen med ham”. Det er følgelig Jehovah Gud – Faderen – vi arver i fra – sammen med førstearving og odelsgutt Kristus – sønnen.

  4
  4
  • Jeg har aldri gjort noen anstrengelse for å finne ut hvor du bor. Men vi som er i besittelse av en smule langtids-hukommelse ; husker at du uttalte for lang tid tilbake at du bodde nær Bjørneparken. Så langt jeg vet ligger denne i Flå i Hallingdal – denne vesle kommunen med bare 1000 innbyggere. Kanskje bor du litt lenger nede i dalen ved ” Hallingeventyret ” : Der ” Åndenes Makt ” ble tilkalt og resultatet fremvist på TV Norge for noen uker siden.

   3
   3
  • Ture: “Jeg har aldri gjort noen anstrengelse for å finne ut hvor du bor.”

   Den replikken får du dra lenger ut på havet med. Du har hele tiden kalt meg “hallingdølen” med den største suffisanse. ” En tjener er ikke større enn sin herre”, sier skriften Og løgnens far kjenner vel de fleste her inne til.

   Sannheten er at du kjenner meg _ “Bibelen” – like lite som du kjenner boken Bibelen.

   3
   4
 69. Rusken: ” Så Gud lager altså kopier av avdøde mennesker og straffer eller lønner dem alt etter hvordan tidligere avdøde menneskene har levd.”

  Ser du har problemer med å lese mine svar. Det er ETTER sin oppstandelse fra de døde at Gud vil bedømme dem som i sitt første liv ikke lærte Ham å kjenne.

  Rusken: ” Jesus nevner at man skal samle seg skatter i Himmelen”.

  Ja, og dette representerer åndelige skatter – som gir et godt forhold til Jehovah Gud og Kristus slik at du ”kan arve jorden” om du eksempelvis er ”mild”.

  Rusken:” Hvorfor lager ikke Gud bare masse kopier av de beste menneskene. ”

  Fordi Gud vil gi ALLE en rettferdig sjanse til selv å velge. Den frihet har Han gitt oss. Dessuten pågår det et universelt stridsspørsmål – en rettssak – der Satan har bestridt Guds rett til å styre menneskene. En slik rettssak tar tid – faktisk rundt 6000 år – og i en rettssak finnes forsvar, anklager OG vitner. At du takker nei til Jehovah er ditt eget frie valg. Lykke til i Harmageddon – skal vi si ”tullerusken”!

  5
  3
 70. Når jeg skriver om Hallingdølen : Hvorfor svarer da du – hvis du ikke er fra Hallingdal ?
  Ja , kanskje skulle vi ta deg på ordet og finne ut nøyaktig hvor du bor. Alle som er på internett etterlater seg spor – som du vet !

  2
  3
  • All datatrafikk i kongeriket Norge blir kontrollert fra en bombesikker bunker langt under marknivå – et sted i Norge.
   Jeg var nede i denne svære bunkeren ( med sluser og det hele ) for få år siden. DET hører også med til sannheten !

   2
   3
 71. VOLD

  Allerede før vannflommen kan 1. Mosebok fortelle om et voldssamfunn:

  ” Men jorden ble fordervet for Guds ansikt. Den ble full av vold”. (1.Mo.6:11)

  ” Da sa Gud til Noah: «Jeg vil gjøre ende på alt kjøtt og blod. For jorden er blitt full av vold på grunn av dem, og se, jeg vil ødelegge dem sammen med jorden.”(Menneskesamfunnet).(6:13)

  Vi ser i dag at vold på hjemmebane her i Norge også er i full blomst. I kveld meldes det om en etnisk norsk tenåring på Vinstra som har drept en tenåringsjente i sjalusi, samt skadet en voksen som ville forsvare jenta.

  Det er en trist utvikling samtidig som Bibelen sier at dette vil gå fra vondt til verre. ”Til slutt skal det bli så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli”, sier skriften. Og Jesus supplerer og sier at:
  “slik det var i Noahs dager skal det være i menneskesønnens dager”. (Matteus 24:37)

  ”Derfor skal vi løfte våre hoder og rette våre rygger når vi ser alt dette”, fortelles det. Det er når det røyner på at troen manifisteres. Derfor alle lesere – ”vær edrue og våk”, og ”be om kraft til å komme igjennom alt det som ligger foran dere”

  4
  2
 72. IMORGEN , TORSDAG , STARTER MISSIL ” KRIGEN ” UTENFOR MØRE

  De russiske krigsskipene kan ligge inntil 22 km fra land. Trolig er det ubåter der også – som NATO driver jakt på. Men de nyere ubåtene av ” Borei-klassen ” er så stillegående at disse er nesten umulig å oppdage.
  Så har Russland nå fått overflateskipet ” Admiral Gorshkov ” på plass – i tillegg til de andre russiske skipene som jeg har beskrevet på min nettside.
  Eksperter fra vårt Sjøforsvar kan fortelle at de missiler som ” Admiral Gorshkov ” sender ut ; er så upresise at de kan treffe krigsskip fra NATO i dette området.

  Da er den virkelige krigen i gang ! Ja , man leker ikke med ilden….

  2
  3
 73. KRIG OG RYKTER OM KRIG (MATTEUS 24:6)

  ” Og dere skal høre om krig og rykter om krig;SE TIL AT DERE IKKE LAR DERE SKREMME! for det må så skje, men enden er ikke enda”.

  Selv verdenskrig på Mørekysten behøver ikke korrelere med Kristi komme. For de av oss som er mest opptatte av Bibelen er det viktig å påpeke at ”Guds dag kommer i en time vi ikke tenker oss det”.

  Det beste er å fokusere på åndelige ting. Så får de onde,hedenske krigsmennene holde på med sitt.

  5
  5
 74. Richard: ” «Herrens dag» er en av grunnene til at bortrykkelsen må finne sted”.

  Både i Markus 13:20 og Matteus 24:22 heter det:

  ”21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. 22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. MEN FOR DE UTVALGTES SKYLD skal disse dagene forkortes.”

  Vi ser følgelig at under den store trengsel som fører frem til Harmageddon befinner de utvalgte seg der hele tiden, og derfor blir dagene forkortet, ellers hadde ikke noe kjød – heller ikke de utvalgte – overlevd.

  De av de salvede som overlever Harmageddon som mennesker vil være med på å etablere Jehovahs og Kristi administrasjonssenter ved Jerusalem og ta imot den tredje hovedpakten – de ”nye bøkene” som gjelder den store skare av mennesker som også overlever, samt de avdøde som etter hvert får en oppstandelse til liv på jorden.

  Når denne jobben er utført for de salvedes del, vil de salvede ”rykkes opp” til himmelen og forenes med sine brødre der. Ettersom den adamittiske død er borte i tusenårsriket, må opprykkelsen skje på denne måten.

  I og med den tredje pakten er Guds frelsesplan gjennomført. Hensikten med den første pakten til Moses var å få frem Jesus Kristus. Den andre pakten til de kristne var å få frem de 144000 salvede. Den tredje pakten er altså for å føre menneskene tilbake til den fullkommenhet Adam tapte i Eden.

  Og vips er hele skaperverket tilbake til utgangspunktet, og Djevelen har tapt stridsspørsmålet endelig uten ankemulighet. Pris Jehovah og Hans sønn Kristus i all evighet!!

  4
  5
 75. Det du har skrevet her Richard er veldig bra, mye skryt fra meg for dette Bibelstudiet, men jeg savner en beskrivelse av det grove mørket som skal komme over hele jorden.

  Jeg holder på å skrive litt om dette mørket, men arbeidet med det har godt litt i glemmeboken.

  Men jeg kan legge ut det jeg har samlet av Bibelvers og noen små kommentarer. Så kan andre se om de har noen elementer som de har sett.
  Mørket over jorden.

  Se også:
  http://www.toreblogg.info/361912471

  Luk 23:44-46
  Det var allerede den sjette time, og det ble da et mørke over hele landet helt til den niende time, 45 fordi solen var formørket. Forhenget i templet revnet i to. 46 Og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han.

  Matt 27:45-46
  Fra den sjette time hvilte et mørke over hele landet, helt til den niende time.46 Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

  Mark 15-33-34
  Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet, og det varte til den niende time. 34 Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Eloï, Eloï, lamá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

  Det var på grunn av dette 3 timers mørke at Jesus sa, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

  Fordi det påvirket Ham så sterkt, Han opplevde helt fysisk og åndelig at Faderen forlot Ham.

  Matt 12:30-40
  39 Men han svarte dem: «En ond og utro slekt krever tegn; men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. 40 For som profeten Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens dyp.

  Det samme mørke vil en gang til komme over hele jorden og vare i tre dager. (like lenge som Jesus var i dødsriket)

  Nå har jeg samlet noen vers som beskriver dette mørket og hvordan dette virker på mennesker.

  Amos 5-18-20
  Ve dere som lengter etter Herrens dag!
  Hva vil dere med Herrens dag?
  Den er mørke og ikke lys.
  19 Det er som når en mann
  vil flykte fra løven – og møter en bjørn;
  og kommer han hjem
  og støtter hånden til veggen,
  blir han bitt av en orm.
  20 Ja, mørk er Herrens dag, ikke lys,
  stummende mørk og uten lysskjær.

  Amos 8:9-10
  På den dagen skal det skje,
  lyder ordet fra Herren Gud:
  Jeg lar solen gå ned ved middagstid,
  gjør jorden mørk ved høylys dag.
  10 De festene dere feirer,
  gjør jeg om til sørgehøytid
  og alle visene til klagesang.
  Jeg legger sørgeklær om alle lender
  og lar hvert hode rakes glatt.
  Jeg volder slik sorg som når en sørger
  over sin eneste sønn,
  og enden skal bli som en ulykkesdag.

  Dette mørket kommer ved middagstid sett fra Israel

  Jes 60:1-2
  Reis deg i stråleglans!
  For nå kommer ditt lys,
  Herrens herlighet går opp over deg.
  2 Se, mørke dekker jorden,
  det er stummende mørkt over folkene.
  Men over deg stråler Herren fram,
  hans herlighet åpenbares over deg.

  Denne stråleglansen kommer over kristne som er funnet verdig til det, det er det samme som Moses opplevde når han mottok De Ti bud på Sinaifjellet da det lyste av ansiktet hans.

  Joel 3:4
  Solen forvandles, den formørkes,
  og månen blir som blod
  før Herrens dag kommer, den store og skremmende.

  De 4 blodmånene http://www.toreblogg.info/355739066

  Sef 1:14-18
  Nær er Herrens dag, den store;
  den er nær og kommer med hast!
  Hør, besk er Herrens dag,
  da roper krigeren høyt.
  15 Den dagen er en vredens dag,
  en dag med nød og trengsel,
  en dag med storm og herjing,
  en dag med mulm og mørke,
  en dag med skyer og skodde,
  16 en dag med hornlåt og hærrop
  mot de faste borger
  og mot de høye tårn.
  17 Da vil jeg gjøre folk så redde
  at de går omkring som blinde,
  for de har syndet mot Herren.
  Deres blod skal kastes ut som avfall
  og deres kjøtt som møkk.
  18 Deres sølv og gull
  kan ikke berge dem.
  På sin vredesdag skal Herren
  i sin brennende iver
  fortære hele jorden.
  For han gjør ende, ja, brå ende
  på alle som bor på jorden

  Jes 13:6-22
  6 Stem i med klagerop,
  for Herrens dag er nær.
  Den kommer med ødeleggelse
  fra Den Allmektige.
  7 Derfor blir alle hender slappe,
  hvert menneske mister motet.
  8 De blir slått av redsel.
  Rier og smerter griper dem,
  de vrir seg som en fødende kvinne.
  Målløse stirrer de på hverandre,
  ildrøde er de i ansiktet.
  9 Se, full av gru kommer Herrens dag
  med harme og brennende vrede;
  den skal legge jorden øde
  og utrydde synderne der.
  10 For himmelens stjerner og stjernebilder
  lar ikke lyset skinne.
  Mørk er solen når den går opp,
  og månen lyser ikke.
  11 Jeg vil straffe jorden for dens ondskap,
  de gudløse for deres misgjerning.
  Jeg gjør ende på de frekkes stolthet
  og lar voldsmenns hovmod bøyes.
  12 Jeg gjør det slik at mennesker
  blir sjeldnere enn rent gull
  og folk blir mer sjeldne enn gull fra Ofir.
  13 Derfor skaker jeg himmelen,
  og jorden skjelver og skifter plass.
  For Herren, Allhærs Gud, er harm
  den dagen hans vrede flammer opp.
  14 Likesom skremte gaseller,
  lik sauer som ingen samler,
  skal alle vende seg til sitt folk
  og flykte, hver til sitt land.
  15 Den som blir funnet, skal gjennombores,
  og den som blir grepet, skal falle for sverd.
  16 Deres småbarn skal knuses mens de ser på,
  deres hus skal plyndres og kvinnene voldtas.
  17 Se, jeg egger mederne mot dem,
  de som ikke bryr seg om sølv
  og ikke har lyst på gull.
  18 Med bue feller de unge menn,
  de skåner ikke fosteret i mors liv
  og har ikke medynk med barna.
  19 Med Babel, herligst blant rikene,
  kaldeernes stolte pryd,
  skal det gå som den gang Gud
  gjorde ende på Sodoma og Gomorra.
  20 Aldri skal byen bygges mer,
  fra slekt til slekt skal ingen bo der.
  Der skal ingen beduiner slå opp telt
  og ingen gjeter la dyrene hvile.
  21 Men ørkendyr skal ligge der,
  og husene skal bli fulle av ugler.
  Der skal strutser holde til
  og raggete troll hoppe omkring.
  22 Ville hunder skal ule i borgene
  og sjakaler i slott der det før var lyst og glede.
  Byens time nærmer seg,
  dens dager blir ikke mange.

  Her ser vi at folk blir som gale, dette mørket er et åndelig mørke, når all slags djevler og demoner får fritt spillerom,

  Da må ingen gå ut, og ikke slippe noen inn, ingen vil ha gale mennesker inn i sitt hus, som er besatt av djevelen, de vil bare drepe, stjele og ødelegge.

  Derfor må alle vinduer blendes for slik at det ikke slipper noe lys ut, for lys vil tiltrekke galningene, som møll mot ei lampe.

  Stakkars de kristne som har barn, ektefelle som ikke er kristne, for da har de besettelsen og galskapen på innsiden av huset.

  Bare se på dette verset.

  Luk 12:51-53
  Mener dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. 52 Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: Tre mot to og to mot tre; 53 far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.

  Esek 30:3
  Dagen nærmer seg,
  Herrens dag er nær.
  Det blir en dag med mørke skyer,
  en tid med dom over folkeslag.

  Joh 9:4
  Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide.

  Jes 5:30
  Den dagen skal det bruse over folket,
  som når havet bruser.
  Ser en ut over jorden, er det trengsel og mørke.
  Lyset svinner under tunge skyer.

  Jer 13:16
  Gi Herren deres Gud ære
  før mørket faller på,
  før dere snubler og faller
  på fjellene når det skumrer.
  Dere håper på lys, men det skal bli
  stummende mørke og svart natt.

  Klag 2:1
  Å, hvor Herren i sin vrede
  har hyllet Sion i mørke skyer.
  Han har kastet Israels pryd
  fra himmelen ned på jorden.
  Sin fotskammel kom han ikke i hu
  på sin vredes dag.

  Mvh RJ

  1
  1
  • Hei RJ.

   Mye interessant å ta tak i her, men usikker på hvor du vil med dette mørket. Min første tanke er at når Guds Ånd ikke er til stede da blir det virkelig mørkt! Når menigheten blir rykket bort forsvinner alle, ja absolutt alle som er fylt med Den Hellige Ånd denne jorden. Det vil bli et åndelig mørke som jorden aldri har sett før. Dette mørket vil manifestere seg fysisk også, mest sannsynlig som et følge av den katastrofen som vil inntreffe globalt. Et globalt jordskjelv skal komme. Jorden skal oppleve en global katastrofe og Israel vil bli angrepet. Ja, et mørke både åndelig og fysisk vil skje på begynnelsen av Herrens dag/Den store trengsel som denne jorden aldri har vært vitne til før.

   https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/29/den-blodrode-manen-det-bibelske-tidspunktet-for-bortrykkelsen/

   Mvh Richard

  • Hei Richard.

   Jeg vet egentlig ikke selv heller hvor dette fører hen, men jeg ser Bibelversene.

   Leser mye på nett om ting og tang, noen ganger skriver noen om dette mørket. Da må jeg sjekke Ordet om hva som står skrevet, prøver å finne ut av hva DHÅ sier om saken.

   Det er vanskelig dette. Så det blir lange pauser.

   Kanskje det er bare tull?

   Mvh RJ

 76. Richard: ”De utvalgte er jødene.”

  Ja, men de er de nye ÅNDELIGE JØDENE Bibelen nå snakker om. Jøde betyr rett og slett gudsdyrker. Det fremgår KRYSTALLKLART hvem som er Guds godkjente ”jøder” i Romerbrevet 2:28,29:

  “28 Rett jøde er IKKE den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer IKKE i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og IKKE ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.”

  De kjødelige jødene mistet muligheten til kollektiv frelse da de drepte Jesus. ”Hans blod over oss og våre etterkommere”, ropte de høyt, og Jehovah hørte deres bønn. Som enkeltpersoner kan de imidlertid bli salvede på lik linje med alle andre folkeslag:

  ”Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører riket.” (Matteus 21:43)

  ”Paulus til galaterne i Galaterbrevet 3:28,29:

  ”Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt

  14
  6
  • Det er nærmest umulig å fastslå i dag hvem som er ekte etniske jøder. Dette er et stort problem i Israel der mange strømmer til fra blant annet Afrika og hevder de er etniske jøder. Alle ættetavlene ble brent av romerne i år 70, og 1,1 millioner ble drept og 97000 ble bortført til Roma. Staten Israel er derfor ikke noe homogent etnisk land.

   14
   7
 77. Da er det bare å fastslå at Richard tror Gud er en løgner når han ikke tror at:

  «28 Rett jøde er IKKE den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer IKKE i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og IKKE ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.”

  Og at:

  ”HER ER IKKE JØDE ELLER GREKER, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.29 Og hører dere Kristus til, ER DERE ABRAHAMS ÆTT”

  ”Løgnere skal ikke arve Guds rike!” I motsetning til Richard tror jeg Gud på Hans ord og det er jeg komfortabel med. Lovet være Jehovah Gud i himmelen. ”DITT ORD ER SANNHET!”

  15
  8
  • Hei!

   Du har tydeligvis ikke lest linken om erstatningsteologien jeg har lagt ved. Der forklares alt du skriver i klar tekst. Alt med en solid bibelsk begrunnelse.

   Bedre å legge til en link enn metervis med kommentar.

   Men, vi vet jo at det er fånyttes å henvise til annen litteratur enn det Vakttårnselskapet har godkjent. Dere begår jo en dødssynd ved å lese annen litteratur. Faren er stor for at dere er så intelligente at dere vil oppdage Vakttårnselskapets bedrag!

   Vakttårnselskapet er ikke Kristi tjener, men et åndelig mørke i Satans tjeneste!!!

   7
   2
 78. DEMOKRATI ELLER TEOKRATI?

  Demokratiet har i det siste virkelig vist oss baksiden av medaljen. Vi ser fylkesavstemminger over det ganske land generere delegater til et landsmøte der de som valgte dem plutselig kan erfare at den valgte representanten kan snu på hælen og stemme noe helt annet enn det de ble valgt og utsendt for. Hva var da vitsen med fylkesmøtet? Skinndemokrati?

  Vi ser et såkalt demokrati der fem prosent av velgerne kan styrte en flertalls-folkevalgt regjering etter forgodtbefinnende.

  Demokratiets mega-svakhet er altså at det er min demokratiske rett å ville avskaffe det. I kampen mot totalitære krefter som vil holde på med utallige avstemminger helt til de overvinner et utmattet og apatisert folk gir dette svært dårlige odds for en sann demokrat.

  Derfor satser ikke kristne på politikk i det hele tatt. Jesus selv flyktet vekk da folket ville ha ham til konge. Hans tid var ennå ikke kommet. Slik ser også sanne kristne det. Det blir selvmotsigende å ville redde en verden Gud har sagt skal gå til grunne. Det blir som å sette nye lapper på gamle skinnsekker.

  Nei vi venter heller på Guds rike som ikke er et demokrati, men et TEOKRATI. ”Da vil Guds bolig være hos menneskene”, ”ingen borger skal si:jeg er syk”, ”kornet skal bølge over åsene”, ”ingen barn skal fødes til en brå død” fordi ”Guds ånd skal fylle alt som lever med velbehag”.

  Valget er enkelt. ”Hver den som påkaller Jehovahs navn skal bli frelst! Amen i Jesu navn.

  14
  11
  • Huttetu.

   Teokratiet i for eksempel Iran er ikke noe å hige etter. Tror heller ikke JVs eldstestyre med undertrykte følelser, hjerterå utfrysing og menns rett til ubegrenset pedofili er tingen.

   Mange gjetter klokt på at demokratiet ikke vil tape for teokratiet, men for diktaturet. Dessverre. Det kan godt hende når innsamlingen og bruken av big data blir så effektiv at diktaturene går forbi demokratiene i å levere de beste tjeneste til folket, trygghet, god levestandard osv.

   Men de fleste fundamentalistene på Søjelys er nok for gamle til å oppleve dette for alvor.

   På grunnlag av “Bibelens” antiglobalistiske hatretorikk, dogmatiske skjebnetro og arrogante dødslengsel tipper jeg han minst er 120 år gammel. Hjelpe seg, da rekker neppe tåkefyrsten Jesu comeback! JV har mast om snarlig Harmageddon siden 1870-tallet. I likhet med Hans Bratterud og andre tallmystikere tolker “de bibelstuderende” fram en eskatologisk tidsplan som er helt fullstendig crazy.

   Jeg vet ikke om vi bør le eller gråte. 120-åringen vil i alle fall ikke rullet å få bekreftet sin dommedagsklokkertro.

   Taze Russel var vel omtrent like gal som vår tids evangelikaliske TV-pastorer.

   Jo, jeg grøsser.

 79. Richard: “Men, vi vet jo at det er fånyttes å henvise til annen litteratur enn det Vakttårnselskapet har godkjent.”

  Jeg må smile av stråmannsargumentasjonen din. Som om jeg noensinne har henvist til selskapet Vakttårnets litteratur.

  Nei, det som plager Richard & co er at jeg ALDRI henviser til dette Vakttårnet, men ALLTID til Bibelen. Du skjønner det Richard at ettersom jeg har Bibel i huset trenger jeg IKKE hverken din eller andres litteratur. Derfor må du spe på med løgner om det motsatte for å komme deg unna tapene og rette søkelyset mot noe annet.

  Det mest morsomme er at den samme regla om at jeg er i mørket og trenger noe annet kommer de gangene vakttårnistene er på besøk her. Jeg fryder meg over å være “mislikt av ALLE”. Hadde jeg ikke det, så hadde det vært noe galt. men nå kan jeg altså smile og le hele veien til Harrmageddon. Og videre også…

  3
  5
  • JV, de 2 siste linjene dine… det ser ut som du mener du er forfulgt p.g.a. din tro 😉 DET vet nok ikke du hva er, gjeesp…..

 80. “Bibelen” sier:

  “oppstandelsen på jorden vil de fleste avdøde nyskapes med eksakt den samme personlighet de hadde. Derfor kaller Jesus det bare en søvn.”

  Og:

  “Ser du har problemer med å lese mine svar. Det er ETTER sin oppstandelse fra de døde at Gud vil bedømme dem som i sitt første liv ikke lærte Ham å kjenne.”

  Ingen problemer med å lese dine svar. Du sier vel det samme som jehovas vitner, at mennesket kun er som et matematisk definert produkt som kan beskrives teoretisk i en oppskrift og at deres gud har en kjempehaug med slike oppskrifter. Det handler mao ikke om personlige individer.

  Dette blir som om Gud skulle “nyskape” folk akkurat som asiatiske land kopierer ting som lages i vesten og sender det ut på markedet som orginaler. Og hvis disse f. eks hadde et batteri som tok fyr så skulle den orginale produsenten få ansvaret. Og hvis den uorginale produsenten ikke lenger eksisterer så vil det kunne oppstå sammenlignbare kontradiksjoner.

  Man må være totalt blottet for juridisk forståelse av rett og galt for å kunne tro noe slikt. Og man må være uten evne til å se de ordene som Bibelen faktisk bruker. Og hvis man eventuellt fortolker alle disse ordene slik jehovas vinter gjør, så kan man veldig lett fortolke resten av Bibelen også slik at man kan få frem en hvilken som helst sekterisk lære. Og dette ser man jo mange eksempler på.

  En teoretisk konstruksjonsbeskrivelse kan ikke sove eller stå opp. En oppskrift har ingen egen moral. En oppskrift har ingen egen vilje eller eller ansvarsfølelse. Men den kan være dårlig eller god i den forstand at den f. eks har utelatt gjær eller rosiner. I det et menneske blir en teoretisk oppskrift inne i hodet på guden til jehovas vitner vil det kun si noe om denne gudens indre motsettninger. “Jeg gir meg ikke, jeg vil prøve en gang til uten gjær og rosiner.” “For jeg er rettferdig”.

  Synden undergraver troen. Og da blir det ofte slik at den Bibelske troen konverteres til noe jordisk. Noen ganger helt jordisk slik som i kummunismen. Men andre ganger gjøres Guds Ord mest mulig jordisk. Jesus var som en kakeoppskrift, Guds Hellige Ånd er bare en “muskel” og de fleste mennesker skal aldri bli noe annet enn vanlige mennesker som skal gå rundt på en jordisk jord i alle evighet.

  Den synden som i størst grad skaper sekteriske lærer er “stoltheten”. “Jeg er noe helt spesielt”. “Jeg ser ting ingen andre ser”. “Og jeg har altid rett”. “Det er bare jeg som er meg”. “Og det vet gud”. “Han ser hvor ydmyk jeg er”. Osv.

  3
  1
  • Jeg er med.
   Hjerteskjærende… Hadde ikke hørt om denne saken. Tyler har blitt 7 år!! Og han spør etter foreldrene sine.

   2
   1
 81. Jeg har registrert Hareides tap i dag, og nå skal Krf gå i forhandlinger med Erna, hun har jo så smått lovt å gjøre noen endringer i abortloven.

  Kanskje dette er et gyldent øyeblikk for kristne å be mot denne ugudelige loven, og en ny omkamp om abortloven?

  Hva mener skribentene på denne siden om det?

  Mvh RJ

  3
  1
 82. KORT MILITÆR OPPDATERING

  Det ser ut for at jeg får rett i det jeg skriver på min nettside : Det ble nok bare et skinnangrep russerne utførte på Mørekysten. De svidde av noe løskrutt fra krigsskipene ( kalt ” fis ” på militærspråket ) og satte så kursen nordover mot Finnmark. Her blir det nok skarpskyting av missiler og andre våpen fra deres krigsskip – hendelser som trolig kan observeres fra kysten / land ved Berlevåg.

  Men vi vet at det svære landgangsfartøyet ” Ivan Gren ” også er på vei nordover med 300 marinesoldater , 13 stridsvogner og helikopter. Hva skal de med et landgangsfartøy når de skal skyte missiler fra andre krigsskip ?

  Videre har russerne hatt fire tokter med langtrekkende bombefly sørover vår kyst – der noen fly snudde ved Bergen og andre ved Stavanger. De har benyttet to flytyper : TU-160 ” Black Jack ” og TU-95 ” Bear “. TU står for Tupolev. Bodø har scramblet og sendt opp to F-16 for å observere hver gang.

  Ja , hva kommer til å skje langt nord i Finnmark fra den 6.november og utover ?

  4
  2
  • Kaaanskje blir det krig, Ture. Da tror jeg vi flyr hjem 🙂
   Det verste er alle mine kjære og andre som lever uten Jesus og ikke vil høre. Noen sa til meg for en tid siden: “De har sagt i 50 år nå at Jesus kommer… Han kommer heller ikke nå!”. (Bibelen taler om dette)
   Men Gud har full kontroll Ture. Vær ikke bekymret for noe… hverken for Ivan eller for Tupolev’ene. Vi må holde oss nær til Gud.

  • Nei, det blir nok ikke noe krig nå, Russerne er ikke dumme heller.

   De vil nok heller vente til øvelsene er over, og alle soldatene er reist hjem.

   Så skal jo alt utstyret skrues ned repareres, vaskes, renses smøres, og når alt utstyret er demontert i fjellhallene.

   Og når halvparten av Norges befolkning ligger å ruller seg i julefylla.

   Da passer det for Ivan å ta seg en liten tur til i Norge.

   Mvh RJ

 83. DAGEN JEHOVAH SPOTTER SINE FIENDER ER NÆR!

  Når Guds oppgjør med menneskeheten straks er et faktum hjelper det ikke det spor med verken spretterter eller atombomber. Guds åndeskapninger er upåvirket av våre fire materielle dimensjoner.

  I Salme 2:2-4 ser vi Jehovah Guds reaksjon:

  ” 2 Jordens konger reiser seg,
  fyrstene slår seg sammen
  mot Jehovah og mot Hans salvede.

  3 «La oss slite i stykker lenkene
  og kaste reipene deres av oss!»

  4 HAN SOM TRONER I HIMMELEN LER..
  JEHOVAH SPOTTER DEM.”

  Hele NATO-øvelsen vil være å likne med en fjert på en fotballstadion. ”Alle knær skal bøye seg”, heter det når Jesus åpenbarer seg. ”Da skal de kjenne at Jeg er Jehovah”, sier Bibelen.

  Det blir en dag der ateistene, etter å ha knust all offentlig religionsutøvelse, med ett vil stå som fjetret ”med blussende ansikter av forbløffelse” av det som kommer over jorden.

  Det blir Guds den allmektiges store dag i Harmageddon. Stakkars det menneske som da ikke har valgt rett side.

  Åpenbaringen 19:18 er klokkeklar om resultatet:

  “Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store festmåltid!18 Dere skal få ete kjøttet av konger, hærførere og mektige menn, kjøttet av hester og rytterne deres, kjøttet av alle mennesker, både frie og slaver, små og store.»

  4
  7
 84. Hannah

  Jeg skriver ikke om det russerne foretar seg fordi jeg er redd ; men fordi dette er uvanlige hendelser som man bør være oppdatert på. Men leserne av denne nettsiden er kanskje ikke interessert i slik info ?

  I dag har det også kommet frem at russerne har satt i gang støysending ( jamming av GPS-signaler ) slik at våre rutefly og skipstrafikken får problemer med sin navigasjon i Finnmark. Da må man tilbake til det ” urgamle ” og unøyaktige : kart / kompass / klokke / logg.

  5
  5
  • Men leserne av denne nettsiden er kanskje ikke interessert i slik info ?
   Egentlig ikke Ture. Alle nyhetene er fulle av krig og vold så det holder i lange baner. Kan du ikke heller skrive om Jesus og bibelen og sånn? Det er vel det denne siden er til for. Orker snart ikke mer elendighet. Gi meg heller håp fra Jesus.

  • Det var bra Ture. (Jeg har vært bekymret, men er det ikke lenger. Takket være Guds Ord, bøker, Søkelys, Richard’s “bibelogtro” og annen bra undervisning på nett.)
   Jeg liker å følge med på alt fra Ture-nytt til Israelnytt 🙂 Og Nato-øvelsen på NRK. Men kan ikke si jeg satte pris på 2 litt FOR nærgående -både Bell-helikopter og Hercules, over huset vårt på lavtflyvnings-øvelse, der de brøt reglene begge to.
   .

   1
   5
  • Så først Annemor sin kommentar etter å ha trykt “send” (måtte forlate pc’en midt i kommentaren min)
   Enig med Annemor, vi skriver for lite om Jesus. Og vi savner redaktøren, jeg tenker ofte på hvordan det er med ham.

 85. ANGLOAMERIKA – DET SISTE VERDENSRIKET

  Billedstøtten i Daniels bok kapittel 2 representerer alle de syv verdensrikene som Bibelen omtaler. Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Grekenland, Romerriket og Anglo-Amerika i våre dager som det siste. I Åpenbaringsboken er dette siste riket utstyrt med to horn – ett for England fra 1763 da de manifisterte sin europeiske makt og ett til USA.

  Dette siste riket – angloamerika – finner vi omtalt som billedstøttens føtter. Disse føttene er delvis av leire og delvis av jern. Altså to uforenlige elementer som også gjør riket svakt. Leiret i dag er de radikale venstreorienterte kreftene vi finner hos Demokratene og Labour. Jernet symboliserer Trump og Republikanerne samt Brexit i England.

  Man kunne kanskje tro at disse motstridende elementene ville rive hverandre i filler og bane veien for et nytt verdensrike. Men Bibelen er klar på at Anglo-Amerika er det siste før Harmageddon. Det heter om dette riket at: ”Det skal gå levende ned i døden”.

  Vi kan derfor treffe den slutning at vi nærmer oss slutten med stormskritt. De ulike kreftene i de vestlige demokratiene begår nå snart kulturelt selvmord på grunn av åpne grenser der de inviterer sine fiender velkommen inn som den reneste gresshoppesverm.

  Det er nå så spennende at vi kan forvente den bibelske enden hvilket år som helst innen overskuelig tid. Vær derfor åndelig edrue og våk og be om at dere må komme velberget gjennom det som ligger foran oss alle.

  6
  5
 86. HVA ER SANNHET?

  Ja det spurte Pontius Pilatus, stattholder for den romerske okkupasjonsmakten i Jerusalem, Jesus om i Johannes 18:38:

  ” «Du sier at jeg er konge», svarte Jesus. «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» 38 «Hva er sannhet?» sa Pilatus.”

  Det samme spørsmålet kommer alle søkende til. Pilatus skjønte nok at det var noe ekstraordinært med Jesus da han rett etterpå erklærte: ”Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.” Like full ville jødene heller ha en røver frigitt enn Jesus.

  Slik er det i dag også. De fleste mennesker vil ikke forholde seg til sannheten. De velger heller:

  A) Det mest populære.
  B) Det mest bekveme.
  C) Det mest inntektsbringende.
  D) Det ufarligste.
  E) Det minst forpliktende.
  F) Den fristende løgnen.

  Løgnen er uendelig. Du kan lyve et helt liv og skjule en sannhet for deg selv ved hjelp av et helt register av usannheter. Sannhetens ”svakhet” i dette bedragerske spillet er at den gjerne er ett eneste forhold i kampen mot en uendelighet av løgner. Sannheten kan ikke endre seg underveis for å vinne, men det kan løgnen.

  Derfor er sannheten til tider vanskelig å oppdage midt i havet av løgner. Men hvorledes skal da en søkende finne hva som er rett svar? Bibelen sier: ”Grav som etter sølv og gull og skjulte skatter”. ”Undersøk alt og hold fast ved det gode”. Det er ingen annen vei å gå om du står i startgropen .

  Men Bibelen sier om den som gjør seg disse anstrengelsene: ”Let og du SKAL finne”. Og Jesus gir oss håp midt i en bedragersk verden ved å love oss at: ”Hver den som er av sannheten skal høre min røst”. Dette gjør han ved å be sin himmelske Far og Gud Jehovah om å sende sin hellige ånd til opplysning og trøst samt til beskyttelse mot det kolossale forsøket på forvirring som ”denne verdens ånd” utgjør. Guds ånd eliminerer altså denne verdens ånds makt over oss slik at vi på et fritt og selvstendig grunnlag kan ta et personlig valg basert på sannhet i et hvert av livets anliggender.

  ”Til frihet har Gud kalt oss”, sier Bibelen. Det betyr at vi velger Gud av frihet og ikke av tvang basert på bunnløs frykt. Gud vil ingen tvungen tjener ha. Han vil og sier at: ”Sannheten skal frigjøre oss!” Men det betyr også at vi ikke må være feige som Pontius Pilatus og gi etter for flertallets makt, men frigjøre oss fra all løgnen og vandre ydmykt, men trygt og godt under Guds beskyttende hånd i visshet om at det vi står for har trygg forankring i Guds Ord – skritt for skritt, dag for dag fra vi står opp til vi legger oss. Da har sannheten frigjort oss og gitt oss ”den indre Guds fred som overgår all forstand”.

  7
  7
  • Du skrev: Men Bibelen sier om den som gjør seg disse anstrengelsene: ”Let og du SKAL finne”.

   Mitt inntrykk er at mange finner bare det de vil. De plukker ut det som passer best og fortolker resten av Bibelen slik at det passer egne meninger.

   At alle de trosrettningene som bruker Bibelen har delt seg i uendelig mange grener kan vel tas som et bevis for dette.

   Hvem er mest troverdig?

   Og hvis man leser mye i Bibelen og kommer frem til helt andre ting enn andre, hvem har rett?

   Jeg har enda ikke sett noen som leser Bibelen akkurat slik den er. Alle vrir og vrenger slik at den skal passe inn i egne forklaringer.

 87. Ja , da er saken grei : Jeg slutter å kommentere den militære situasjonen her på Søkelys. Videre ser jeg at personer i flere land viser interesse for det jeg skriver på min blogg : Spesielt mange klikk fra Ukraina og USA. Så kanskje bør jeg bli mer forsiktig i framtiden . Dessverre har jeg hittil fått rett : Russerne hadde bare en skinn-manøver utenfor Møre og 200 bønder har allerede meldt inn skader på sine bruk i forbindelse med militærøvelsen. Så får jeg håpe at jeg tar fullstendig feil når jeg forteller om Lebesbymannens syn om russisk invasjon av Nord-Norge. Ja , la oss bare være ” strutser ” og lese hva denne hovedskribenten , JV-eren , forteller oss. Vi er alle blitt lurt – utenom han selv – idet Jesus bare er erkeengelen Mikael. Som kjent skal man ikke tilbe engler.

  Så da Annemor og Hannah : Da nytter det ikke å skrive om Jesus heller – slik dere anbefaler….

  5
  6
  • Det kommer gjerne til et punkt i livet der vi blir litt tufsete og rare alle mann, Ture. Vi blir kanskje litt retrospektive og det som lå oss på hjertet i yngre dager blir mer fremtredende. Ditt yrkesliv som militær vil derfor selvsagt bli mer og mer dominerende etter hvert som årene legger på seg.

   Som tidligere journalist og redaktør i dagspressen er jeg i så måte heldigere fordi jobben min førte meg rundt i alle land og miljøer. Derved unngikk jeg ensporetheten som lett henger seg ved oss.

   Når Jesus derfor sier at ”vi skal høre om krig og rykter om krig, men la dere ikke skremme”, så tar jeg det helt bokstavlig. Det er lite jeg kan gjøre med det uten å registrere det innimellom. Samme med pest og hunger.

   Detaljerte oppramsinger av teknologiske militærdetaljer hører nok snarere hjemme i våpentidsskrifter eller lignende. Men setter du det inn i en bibelsk sammenheng kan det være ok innimellom.

   Det er en tid for alt Ture. Som gammel kriger kunne du kanskje putte AG3’en i sekken og heller trekke ”åndens sverd”. Du har sikkert mange meninger om den kristne tro. Skriv heller om det. Det er et råd fra en annen eldre herre som også minnes ungdommen i blant. Lykke til! Nå skal jeg ut i tjenesten på gatearbeid.

   7
   8
 88. Der har du skutt ut flere nye ” bomskudd ” – herr JV-er som forteller at han selv har vært journalist og redaktør og reist verden rundt. Dette visste jeg for lengst. Men :

  – jeg har vært lengre ansatt som leder av Vestlandsavdelingen til det største skadeforsikringsselskapet i landet – enn offiser i Hæren
  – vi hadde US-selvladegevær og US-karabin : Ikke AG3 da jeg gikk på Krigsskolen og utover.

  – Ja , du skryter av alle land i verden du har besøkt og tror at jeg er en ” heima-føing ” – som de gamle strilene kalte det. Jeg har vært i svært mange land og bygget i sin tid hus i Spania nær Benidorm. Men mest glad er jeg for min reise til Israel – der har du IKKE vært. Men din kone har vært i Israel !

  6
  5
  • Når jeg tenker etter : Så kom du nok med en liten bløff her : Du har ikke vært redaktør – men nådde ditt yrkesmessige høydepunkt som vaktsjef i en avis. ER ikke du i sannheten , JV-er ??

   6
   5
  • Til : RJ

   Takker deg for gode og varmende ord ! Det undrer meg at min blogg blir så mye lest i utlandet. Ukraina ligger på 2. plass etter Norge , så kommer USA ( og Alaska spesielt ) , Tyskland , Nederland og Sverige samt Myanmar ( Burma ). Tydeligvis har mine militære vurderinger fattet interesse også langt borte.

   Vi vet at russerne til en hver tid har mer enn 20 spioner i Norge. De kjører rundt i bobiler og store SUV-er – og har med seg elektronisk utstyr samt droner. I Bergen leier russerne en leilighet i en boligblokk ved marinebasen Haakonsvern – der de har full oversikt over aktivitetene på denne hovedbasen.

   Disse spionene er slett ikke ufarlige. For et par år siden sprengte de en stor TV-mast i Sverige. Så jeg ber alltid Vår Herre om beskyttelse av meg og mine og alt vi eier !

   Hilsen

   Ture

   10
   8
  • Ture, håper du fikk med deg at jeg satte pris på å lese alt fra Ture-nytt til Israel-nytt 🙂 RV skriver så fint om deg at “vi har behov for en som deg”. Så sant. Og du imponerer med en flott blogg!
   Jeg synes du er høflig når du sier “unnskyld at dette er utenom temaet”. Ikke alle som gjør det.
   Jeg savner selvfølgelig stoff fra Søkelys.
   (JV, du forsøpler og skriver metervis, og jeg merker aldri vennlighet fra deg. Du skriver så “korrekt” tenker du – til Ture i dag kl. 10:25. Det er en motbydelig undertone der, jeg ser 2 stygge horn stikke ut fra teksten din.)
   Når han får 30 likes skjønner jeg ikke hvorfor ingen av dem kommenterer.

   7
   8
  • Ture, vet at vi ser forskjellige på dette med bortrykkelsen før trengselen og at jeg noen ganger føler fokuset på å overleve og redde vårt jordiske gods går foran løftet om at vi kan stole på Herren, at Han vil gå med oss uansett hva som skjer.

   Men, Ture, jeg leser alt du skriver og finner det veldig interessant. Du er kunnskapsrik både på forsvar og fisk ?

   Jeg står med deg her i kommentarfeltene mot all den motstanden du møter. Disse treenighetsfornekterne, engledyrkerne og gjerningsbaserte spotterne er fylt med en vemmelig Ånd.

   Dine betraktninger om det som skjer oppmuntrer meg for det viser meg at tiden for forløsningen nærmer seg, samtidig som jeg føler en enorm sorg for mine nærmeste som ikke ønsker å ta tak i den frelsende hånden som Jesus rekker ut til dem og som må gå inn i Den store trengsel.

   Stå på Ture?

   7
   7
  • Årsaken Ture til at så mange er interessert i det du skriver på bloggen din er to ting, det ene er din bakgrunn som offiser i forsvaret, og dine vurderinger som er nøktern, konkret uten noe fjas.

   Og det andre er: At du oppleves som troverdig, nettopp pga det jeg nevnte ovenfor.

   Hannah. Han der JVèn får aldri noen likes hvis han ikke gjør det selv. For å få det til å se ut som at det er mange som liker det han skriver.

   Og når han får kommentarer som liker det han skriver, så er det også ham selv som skriver det også under forskjellige navn.

   Alt med JVèr er løgn, dikt og bedrag. Absolutt alt.

   Nå er det kun to veier inn til vår sjel, og det er hørsel og syn.

   Derfor leser jeg ikke noe av det JVèn skriver, for det søplet han representerer vil jeg ikke ha innabords.

   Jeg leser kommentarene til dere andre, og derav får jeg mer en nok info. om denne figuren.

   Mvh RJ

   4
   7
 89. Takk , Richard !

  Jeg har skrevet det før og gjentar det gjerne : Du er utvilsomt en sann Guds mann !
  Slikt merker man etter en stund. Disse JV-ene sender ut en uhygge og ondskap som er rent ufyselig – slikt kommer nok av deres vranglære som er langt verre enn jeg visste før. Men de må nok finne noe interessant her på Søkelys som tiltrekker dem – deres ( hans ) aktivitet vitner om det.

  Ellers er det jo en og annen Gudsfornekter som skriver her : Men disse er det jo greit å forholde seg til.

  Til slutt : Jeg blir mer og mer forbauset hver gang jeg oppdager hvilken kraft man kan utløse ved inderlig bønn til Vår Herre. Det er bare en uke siden jeg sist fikk være vitne til dette. Og jeg har fått mange slike opplevelser .

  God helg , Richard !

  Mvh

  Ture

  9
  8
 90. TIL ALLE KRIGSMENN!

  Jesus Kristus: ”Den som griper til sverd skal falle for sverd”.

  Det gjelder ikke minst de militære som lever av sverdet. Den som tror han skal redde denne verden kjemper mot både Jehovah Gud og Kristus. Det er Satan Djevelen som er ”denne verdens gud” og som forfører menneskene til å leve ved og av sverdet. Dette vil vi få se og merke når engelens innbyr dyrene til å spise opp likene av krigerske mennesker etter Harmageddon:

  ” Og jeg så en engel som sto inne i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store festmåltid!18 Dere skal få ete kjøttet av konger, HÆRFØRERE og mektige menn, kjøttet av hester og rytterne deres, kjøttet av alle mennesker, både frie og slaver, små og store.» (Åpenbaringen 19:17,18)

  Har noen lagt merke til alle åtselsfuglene som nå bygger opp gigantiske kolonier? Selv i innlandet kryr det av havmåker, og det kryr av skjærer og kråkefugl.

  Tiden er kommet nær! Nådens år er NÅ. Om litt er det for sent. Skyld ikke på Guds ambassadører og andre tjenere som lik profetene gir dere et budskap fra Skaperen og Hans sønn. Når dagen opprinner vil dere snu på flisa og klage over at vi ikke advarte dere enda oftere. Men da skal dere vite at det er Gud som drar de Han vil ha. Han leser hjertene. Drar Han ikke vil Han ikke ha dere.

  13
  7
  • Denne mannen har alt dømt seg selv ! Hans IP- adresse forteller to ting. Dette vil jeg komme tilbake til .

   7
   6
 91. NYE VERDEN!

  Tenk deg når Harmageddons vinder har lagt seg og den nye jord er et faktum. Med en gang vil det forestå et gigantisk oppryddingsarbeid. Våpen brukt til krig skal smis om til hakker, ploger og vingårdskniver. Ja hele jorden skal omgjøres til det paradiset som Adam og Eva tapte i Edens have.

  Dette er det Bibelen kaller ”alle tings gjenopprettelse”, og som vil sette et endelig punktum for all miljøødeleggelse, all ufred og all vold som har dominert jorden siden det menneskelige fallet.

  Tenk hvor vidunderlig det skal bli når det ”ikke lenger skal fødes barn til en brå død”, ”kornet skal bølge over åsene”, ”ingen borger på hele jorden skal si ”jeg er syk” og ”freden skal være uten ende”. Det er dette menneskene har i vente når Gud Jehovah ved Kristus setter en stans for all akkumulert ondskap gjennom 6000 år.

  Tiden er NÅ for å vende om fra en aggressiv ferd og bli ”en ny skapning” som lever i pakt med Guds og Kristi foranstaltninger. Valget er vårt.

  7
  9
  • Sa en vond og dømmende mann : Fullstappet av vranglære ! Vi må be for ham -slik at han kan åpne sine øyne og forstå sine feiltrinn.

   4
   2
 92. AVSLUTNING

  Mitt forrige innlegg om den nye verden på jorden blir mitt siste i denne omgang. Nå reiser familien til syden for overvintring, og der nede er daglig gatearbeid en vesentlig del av vår forkynnelse. Å tukle med en liten datamobiltelefon er heller ikke adekvat for meg.

  Når jeg kommer tilbake til våren vil jeg etablere en egen nettside, der leserne kan komme med spørsmål og jeg skal gi svar ut i fra Bibelen etter beste evne.

  For de av dere som leser, og ikke kommenterer, men som synes Bibelen er interessant og har hatt glede av alle de skriftstedene jeg har formidlet ønsker jeg dere en riktig god fremtid med å søke i Guds ord.

  Husk at du må grave i Guds ord som etter gull, sølv og skjulte skatter for å finne. Ser Jehovah Gud at du gjør deg anstrengelser, vil også Han komme deg til hjelp.

  Det skal bli godt å komme ned i varmen med ømme ledd og dårlige knær. Av erfaring vet jeg at det hjelper. Jeg får dessverre ikke anledning til å svare på nye innlegg. Når går turen straks til flyplassen og jeg må si at det gjør ikke noe som helst. Jeg gleder meg. Lykke til alle sammen!

  Mvh. Bibelen

  2
  11
  • Jeg ønsker deg alt godt på din reise og opphold i Syden. Måtte dine øyne og din forstand se og skjønne hva som er til behag for vår evige Frelser !

   Mvh

   Ture Andersen

  • “bibelen” (med liten d) sa:
   “Når jeg kommer tilbake til våren vil jeg etablere en egen nettside, der leserne kan komme med spørsmål og jeg skal gi svar ut i fra Bibelen etter beste evne.”

   Du kunne vel sagt: der skal jeg repetere JV’s lære og til stadighet gjennta mange av deres påstander. Men det er jo bra du skal holde deg til din egen nettside i stedet for å spamme andres. Men hvis du fortsetter med å lære folk at Guds Hellige Ånd er et hode på et troll vil du kanskje dra andre med deg inn i den evige fortapelse.

   Til de som vil søke Gud vil jeg si: les Bibelen selv. Det er ikke nødvendig at noen skal si at det som står i den ikke er sant. Slik som jehovas vitner gjør. De forvrenger skriften fullstendig.

   I Peters 2.brev står det bla: Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og: Da skal elementene fortæres av ild og elementene brenne og smelte.

   Men dette passer ikke JV. Dette må forvrenges veldig. For dette er denne jorden de sier de vil tilbringe evigheten i. Jeg skriver “i” siden dette muligens blir den “ildsjøen” som brenner med ild og svovel, som beskrives i Joh.åp. 21. 8. Den som slangen skal tilbringe evigheten i.

   Vi andre, vi som tror at Bibelen sier det den mener, vi venter på en ny himmel og en ny jord slik Johannes beskriver den i Johannes åpenbaring 21:

   Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte.

   8
   1
  • JV, du har mange her som har pekt på Jesus for deg. Det er nifst hvis du velger å glemme våre ord. Du har merket at jeg bryr meg. Jeg håper du tenker mye, men ikke lenge, og kommer med en fantastisk tilbakemelding snart. Det kan være for sent i morgen. Tiden er kommet for noe nytt. Jeg tror ikke du vil kjenne på en fred for å forkynne den læren der nede.
   Alt godt.

   9
   1
  • Reiser til syden for å vente på overtagelse av den eiendommen dere har utvalgt dere når verdens ende kommer, er vel grunnen.

 93. Hvis man ser nedover på alle kommentarene på denne siden så handler det omtrent alt om denne JV`en.

  Hvorfor er det slik?

  Hvorfor lar vi oss provosere av denne JVèn?

  Skulle ikke denne siden handle om hva vår himmelske far sier i sitt ord, og hva Han gjør i dag?

  Mvh RJ

  • Det er mange meninger om hva som står i Guds Ord. Mange meninger om hvor viktige disse ordene egentlig er. Og mange meninger om hvordan de skal tilpasses vår tid. Jeg har aldri møtt noen som leser hele Bibelen slik den er og prøver å leve etter det. Jeg har lett, men ikke funnet noe trossamfunn eller menighet som er i nærheten av å være slik som Bibelen lærer. Og for hvert år som går blir det færre og færre kristne.

   Det viktigste tema jeg kan tenke meg er hvorfor det har blitt slik og hva som kan gjøres med det.

  • Hm, det er kanskje ikke så interessant hva de mange mener.

   Jeg vet ikke hvor mange mennesker du møter, men jeg tror nok at mange kristne leser Guds Ord slik det er.

   Men det å leve etter det og praktisere alt det som står skrevet, er ganske krevende øvelse, i alle fall for meg.

   Men som de fleste av oss må, er å ta ett skritt av gangen.

   Nå er det slik at det tar et mikrosekund for Jesus å frelse oss fra verden, men det tar et helt liv å få verden ut av oss.

   Moses er vel et godt eksempel på det han måtte bli 80 år, før Gud kunne bruke ham.

   Nå er det slik at menigheter og trossamfunn ledes av mennesker som ikke har blitt 80 år, og ikke har gått de rundene med Jesus som skal til for å være hyrde for flokken.

   Og således helt uegnet for denne oppgaven, det har jeg dessverre alt for godt kjennskap til.

   Hvorfor det har blitt slik? Og hva kan vi gjøre med det?
   Tja, si det du?

   Det eneste jeg vet, det begynner med enkeltindividet.

   Angre, angre, angre.

   Omvend deg, omvend deg.

   Ydmyke deg, ydmyke deg.

   Gå ned på knærne, og tilbe Jesus til Gud Faders ære.

   Det er her alt starter, den største vekkelsen Norge noen gang har sett.

   Mvh RJ

  • Hvorfor det har blitt slik? Og hva kan vi gjøre med det?
   Tja, si det du?

   Det eneste jeg vet, det begynner med enkeltindividet.

   Angre, angre, angre.

   Omvend deg, omvend deg.

   Ydmyke deg, ydmyke deg.

   Gå ned på knærne, og tilbe Jesus til Gud Faders ære.

   Det er her alt starter, den største vekkelsen Norge noen gang har sett.

   Mvh RJ

   Du har helt sikkert rett i dette. Problemet ligger kanskje i at folk ikke vil innse HVA de må omvende seg fra. Eller HVA det vil si å ydmyke seg. Og derfor er det kanskje ikke så mye anger heller. Ydmykhet er ikke bare en påtatt væremåte. Kanskje har dette betydning for om bønnene i det hele tatt blir hørt?

   Tror jeg vil innføre begrepet “kulturelt akseptable synder”. Og det er alle de syndene som blir naturlige når Gud skal tilpasses tiden vi lever i. Og er man ikke med på dette vil man antagelig bli et veldig ensomt menneske. For da blir man “lovisk” i menighetene og “relliøs” i verden.

  • Litt vanskelig å svare, når maskinen døde, skriver nå fra en gammel pc.

   Nå er det slik at det er DHÅ som skal overbevise mennesker om synd, rett og dom. Og DHÅ er svært så tydelig på det området, når Han sparker i gang samvittigheten til et menneske. Så når samvittigheten begynner å tale i vårt indre, da er det alvor.

   Nå beskriver du den falske ydmykheten, som er en slags oppførsel, som vedkommende tror er ydmykhet.

   Sann ydmykhet er når du tar din egenvilje, og knuser den med vilje, og legger den under Jesu vilje.

   Anger kommer av at loven er skrevet i våre hjerter, og når loven har sagt sitt, så oppstår angeren, fordi man er tatt på fersk gjerning

   Nå er det mennesket som skal tilpasse livet sitt til Guds Ord, og ikke at mennesket skal tilpasse Guds Ord til sitt liv.

   Men du har rett i at dette skjer over en lav sko i alle slags menigheter og religiøse samfunn, det er fordi mennesket vil ha enkelte synder fordi de smaker så godt.

   Du ser at endetidsforfallet er godt i gang.

   Mvh RJ

  • Du ser ut til å være en fornuftig mann RJ. Hva synes du man skal man gjøre? Gå i dekning?

  • Nei, så absolutt ikke.

   Vi må sørge for å rense våre liv, slik at vi kan stå klar når Jesus, forløser sine planer for endetiden, og sender en flodbølge av Den Hellige Ånd.

   Mvh RJ

 94. Hei!

  Jeg tar meg frimodigheten og ber ydmykt om forbønn. Står i en sak, ja en sak der mitt homofilisyn, tro på en himmel og en fortapelse, oppgjør med aktører i DnK i homofili-debatten blir trukket frem i en sak.

  Står rett og slett foran en ny type forfølgelse pga at jeg virkelig tror på Bibelens ord. Kan dessverre ikke gå helt i detalj på hva det gjelder.

  Matt 5:11

  Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.

  Med ydmykhet Richard

  2
  1
  • Selvfølgelig skal Jeg (vi) be for deg.

   Er det noen tidsfrister i denne sak som skal avgjøres, og eller vil det ha konsekvenser for deg over tid, etter som du nevner forfølgelse?

   Hvis tilfelle så skal vi også be om beskyttelse i Jesu blod?

   Mvh RJ

   2
   1
  • Ja , selvsagt Richard : Jeg ber for deg i denne stund ! Vi kristne har en enorm kraft til disposisjon når vi vender oss i ydmyk bønn til Vår Herre. Stå fast på dine standpunkt mht din Bibeltolkning – la ingen få rikke deg – verken DnK eller andre.

   Hilsen

   Ture

   3
   1
  • Hei!

   Denne sak kan få store ringvirkninger for enkeltpersoner og skal for retten 20-22 november. Takker så mye for at dere vil stå med i bønn, vårt sterkeste våpen.

   Mvh Richard

   1
   1
  • Jeg skal be! I samme sekund jeg leste kommentaren din nå kom dette til meg: “Vær ikke redd, jeg holder deg oppe med min rettferds høyre hånd”. Måtte Google, trodde først det var fra Salmene.Fant det i Jesaja 41:10 og jeg visste ikke at det kom noen spesielle vers etterpå.

   10 Frykt ikke, for jeg er med deg,
   vær ikke redd, for jeg er din Gud!
   Jeg gjør deg sterk og hjelper deg
   og holder deg oppe
   med min rettferds høyre hånd.

   11 Se, til skamme og til spott
   blir alle som er harme på deg.
   De blir til intet og går til grunne,
   de som går i rette med deg.

   12 Du skal lete, men ikke finne
   noen som er i strid med deg.
   Til intet og ingenting
   blir de som er i krig med deg.

   13 For jeg er Herren din Gud
   som har grepet din høyre hånd
   og sier til deg: «Vær ikke redd!
   Jeg hjelper deg.»

   Har lest på bloggen din om tidligere ting du har stått i. Det gjør dypt inntrykk på meg når noen tør å stå i disse kampene. Jeg har også ofte Ludvig Nessa på mitt hjerte. Takk for at du taler tydelig. Låner Ture og RV sine ord: Stå fast! Og Jesus Kristus dyre blods beskyttelse over deg og dine.

   For de som ikke har lest det før på Richards blogg, så søk “I gapestokken”. Det kommer en tid snart der vi andre også må våge mer. Det har jeg kjent på en stund.

   Jeg ser på det fantastiske ordet i vers 10: “Min rettferds høyre hånd”.
   Må du kjenne styrke, djervhet og glede.

   3
   1
  • Takker så mye til dere alle. Sitter her med tårer i øynene. Så fantastisk at brødre og søstre som ikke kjenner hverandre kan og vil løfte hverandre opp foran Gud.

   Kjenner varmen fra dere i mitt indre!

   Takk Jesus for enheten vi har i Ham!

   Takk for fantastisk vers Hannah!

   2
   1
  • Hei Richard. Det er trist å lese det du går igjennom nå. Min mann og jeg har vært i bønn for deg og situasjonen du står i. Tiden er kommet der kristendomsforfølgelse vi ikke har sett i Norge før, nå har fått en ny dimensjon. Kjenner det er blitt trangere å tørre og ytre seg om hva man mener nå enn tidligere.

   Tiden er kort, og det er dags at virkelig kaste av seg både synd og åk som holder mange av oss kristne så sløve og selvopptatte. Vi kristne trenger virkelig hverandre, for det er tøft å stå alene. Vi må alle be om at vi får frimodighet til å stå for Guds ord og ikke bakker ut. Guds fred, skal huske på deg videre.

   2
   1
  • Det er litt stille her nå på denne siden… kanskje skal det være litt stille…
   Jeg opplever virkelig at Gud ser Richard i dette.
   Han trenger virkelig å bli løftet frem i bønn -han og de andre i denne saken. Jeg håpet at Betina sitt navn skulle dukke opp i går, og ble veldig glad da jeg så det. Da er vi flere, og hun kommer alltid med kloke og gode ord -som også de to andre. Ture nevner f.eks den enorme kraften det er i vår bønn. Så sant! Det skal gå til seier.Og Richard skriver så takknemlig til oss. Jeg tror også vi alle kjenner stor takknemlighet for å være med å be.

   (Kom til å tenke på om det f.eks var noe spesielt med dagen i dag? Og fant ut at det må jo passe fint å slå opp fremst i Bibelen, Kap.7,11.vers.
   Den 7/11.
   Jeg blir aldri lei av å lese om Noah.
   Og “Som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer”.
   Jeg tenker også at vi er i 11.mnd. 7.dag = 117
   Det midterste kapittelet i Bibelen er Salme 117
   Og korteste kapittel i Bibelen.)

   Hilser dere alle med Salme 117.
   Takker for fine ord, Richard!

  • Hei Hannah. Takk så mye for fine ord. Selv synes jeg du utviser mye omtenksomhet til andre, om du er uenig eller ikke. Du kommer ofte med gode ord og ønsker for de du er uenig med, så du viser stort sinnelag og lar deg ikke så ofte provosere. Vi ber for søkelys og gjengen her inne for tiden, vi ber om at bloggen må være til velsignelse og veiviser for mange som er søkende og ikke er frelst. Har meldt meg litt ut av diskusjoner det ikke kommer noe nyttig ut av, da det er så lett la seg provosere. Ønsker alle en fin lørdag, også Kjell som driver Søkelys.

  • Det var veldig fint sagt, Betina. Tusen takk! Det betyr så mye!
   Da har du sett det som er ok 🙂 (Ser selv at ikke alt jeg har skrevet har vært så lurt , det føles ikke ok når jeg ser i ettertid.)

   Du nevner redaktøren, og jeg tror vi alle tenker og ber for ham. I dag har jeg sett på videoen han ga oss i forrige innlegg -den fine sangen: “I himmelen er det mange ting jeg ønsker å få se”. De som ikke har spilt sangen til nå; anbefales på det varmeste!

   Ja, SÅ enig med deg, vi ber om at denne bloggen skal være en velsignelse og veiviser for nye lesere! Oss også, og vi er jo allerede blitt mye velsignet!

   Fant en ny side i går. (Om damemøter -som ikke er noe for meg) Det var en tale av Elisabeth Muren der -fint det hun sa om Jesus. Du kan se hvis du vil. Den er helt øverst på facebook-siden til DAMER I BYEN. Talen starter ved 54 min.
   En god helg til dere alle!

 95. UNDERLIGE PERSONLIGE OPPLEVELSER

  Det jeg her vil fortelle om meg selv ; er høyst personlig og jeg vet lite om slikt.

  Dagen da Utøya-tragedien startet ; ble jeg syk om morgenen like etter frokost. Min kone og jeg hadde mye å gjøre denne dagen – vi skulle slå en plen på ca fire dekar ( vi bor i et kulturvern-område ). Jeg bruker en hagetraktor og hun slår innimellom alle trær og busker med en mindre plenklipper. Jeg var så syk i hele kroppen at jeg vurderte å oppsøke lege. Om lag kl 1530 fikk vi høre nyheten om tragediene i Oslo og på Utøya på TV – og smertene mine gikk da bort av seg selv.

  Episode nr . 2 : Helikopterulykken på Turøy. Kroppen min reagerte på samme måte og jeg ble syk flere timer før nyheten kom i media om denne alvorlige ulykken – der mange omkom. Turøy ligger om lag 20 km fra mitt hjemsted.

  Episode nr. 3 : Kollisjon mellom norsk fregatt og stor oljetanker ved Sture i Øygarden kommune om lag kl. 04 i natt. Kollisjonsstedet ligger ca 20 km fra mitt hjem.

  I går hadde jeg flere gjøremål ute siden været var fint : Jeg er så heldig at jeg eier både en ATV og en UTV. Jeg hadde kjøpt tectyl på sprayflasker og benyttet det gode været til å spraye understellet på disse kjøretøyene. Senere på dagen var jeg ved sjøen og satte ut et torskegarn.

  Men om kvelden i går begynte jeg å bli skikkelig dårlig. Jeg sa til min kone at enten skjer det noe alvorlig – eller så har jeg pustet inn så mye tectyl i sprayform at jeg har blitt syk av dette. Jeg ble bare verre og verre og hadde store problem med å få sove – ja , klokka var nok om lag 0100 før jeg sovnet og sov dårlig.

  Om morgenen i dag fikk vi svaret !

  Da spør jeg : Er dette et fenomen som er kjent og som andre opplever ?

  Kanskje skal jeg gå ut på Søkelys og fortelle neste gang jeg får en slik forferdelig følelse i kroppen ? Har dette noe navn ?

  • Hei Ture.

   Interessant å lese om. Tror jeg kan huske du har nevnt dette fenomenet før. Vet ikke hva fenomenet kalles, men jeg tror faktisk ikke det er så uvanlig. Jeg har hørt om flere tvillinger (eneggede) som kan være langt borte fra hverandre og hvis den ene slår seg får den andre vondt på samme sted.

   Det er mye mellom himmel og jord som vi ikke forstår. Kanskje er dette tilfeldigheter eller så er det muligens en gave. Da gjelder det å søke Herren og spørre hvordan du skal bruke denne gaven.

   Det er fort gjort å bli gjort til latter dersom du går ut med et varsel og ingenting skjer. Men, dersom du legger det ut her i kommentarfelt med ydmykhet der du pga tidligere opplevelser tror at noe spesielt vil skje om kort tid, så er jeg sikker på at du vil bli tatt alvorlig av dine venner her i kommentarfeltet. De andre gjør narr uansett!

   ?Richard

   4
   1
  • Jeg takker for synspunkter på dette underlige ” fenomenet ” – som på ingen måte gir noen gode opplevelser – heller tvert imot. Men selve kristendommen kan vel kalles noe overnaturlig – slik må disse mine opplevelser også karakteriseres. Om dette vil fortsette, vet jeg ingenting om.

   Den siste tiden har jeg tenkt på Lebesbymannen og hans syn om den voldsomme tsunamien som vil komme i Nordsjø-bassenget. Han stod ved stranden i Trondheim da han fikk se flodbølgen komme. Ja , får jeg et nytt slikt varsel – og det er tsunamien som kommer – så er det jo uhyre viktig at folk kommer seg vekk fra sjøen og opp i høyden.

   Men jeg vet jo ikke HVA som vil skje om jeg blir dårlig igjen…..

  • Nå har jeg lurt på hva det var med Richard sitt innlegg jeg reagerte på, for det fylte meg med irritasjon, sinne og frykt.

   Så hva var det med innlegget som er så fornuftig som gjorde at jeg reagerte, i natt så, så jeg det.

   Det var blandingen.
   Blandingen mellom Hellig og uhellig.
   Hva har fornuft med tro å gjøre.
   Hvordan kan de to forenes.

   Beliar betyr – Den som hindrer i å stige opp.

   Vi kalt til å bygge hverandre opp, ikke til å trykke ned.

   Nå har Jesus prøvd å få Tures oppmerksomhet, og det har Han klart.

   Ture har begynt å koble sammen den byrden han kjenner på kroppen, med det han ser skje rundt i Norge.

   Nå skal vi ikke slukke denne gaven som er under utvikling, med å henvise til fornuften og frykten.

   Jeg tror Ture at når du ber Jesus om å vise deg hva Han har for deg, så vil du lære og å forstå signalene fra Herren, uten at Han går veien om kroppen din.

   Vær bare modig og djerv Ture og treng deg inn på Jesus og rive til deg Himmelens rike med makt.

   Så vil du bli stående som en sann vaktmann for Herren i Norge.

   Mvh RJ

  • Apropos den profeterte flodbølgen i Nordsjøbassenget: Vi har hentet opp enorme mengder olje fra hull under havbunnen i Nordsjøen. Selv om de fylles med vann, er det enorme trykket som opprinnelig var der, borte. Det gir en svakhet i bunnsedimentet. Når vi også får en nyhet denne uka om at det har vært et kraftig jordskjelv ved Jan Mayen på hele 6,8 (og det er et kraftig jordskjelv!), så kan en slikt jordskjelv lenger sør, rive opp den allerede skadede havbunnen i Nordsjøen, og den kan kollapse\rase sammen og skape en flodbølge at apokalyptiske dimensjoner. Jan Mayen ligger jo på den midtatlantiske ryggen, der bl.a Island også ligger. Det undersjøiske eggjaraset utenfor Mørekysten for 7000 år siden, skapte også en stor flodbølge. Men flodbølgepotensialet for et jordskjelv med en kollapsende havbunn er mye større.

   https://no.wikipedia.org/wiki/Den_midtatlantiske_ryggen

  • Hei RJ.

   Håper ikke du forstod innlegget dit hen at jeg bagatelliserer Tures opplevelser. Det kan være mange grunner til at dette er en åndelig manifestasjon.

   At jeg nevnte at det finnes mange historier med tvillinger som føler den andres smerte har ikke noen naturlig forklaring.

   Min tanke til Ture er å være lydhør til denne manifestasjon og be Herren om å bruke gaven rett.

   Min tanke var heller å gi Ture en klapp på skulderen?

   ?Richard

  • Jeg forstod det også slik at Richard ga Ture en klapp på skulderen.
   Og takk for at du delte det Ture! Det satte jeg pris på.
   Da Ture skrev om det kom jeg til å tenke på boken ” 22.juli-profetien” Har bare lest litt av den. Der var det flere som hadde hatt opplevelser i timene før Utøya. (Jeg tror på deres opplevelser. Men kjenner meg ikke helt trygg på forfatteren Jeremy Hoff, nok om det)

  • Jeg takker deg RJ for dine kommentarer og leser om dine opplevelser – også nattestid. Vi mennesker skjønner lite av det som foregår – men støtter vi oss til Vår Herre ; så har vi en enorm kraft til vår disposisjon i våre bønner !
   Videre ser jeg at Russland viser interesse for min nettside inklusive Ukraina og flere andre land – herunder Polen , Tyskland og ikke minst USA.
   Tja , kanskje finner de noe interessant her på denne nettsiden min siden de er innom hver dag. Derfor ber jeg om Herrens beskyttelse hver eneste dag. Men jeg er ganske rolig – kjenner verken angst eller frykt i denne sammenheng. Men : Som gammel offiser i Hæren ; har jeg selvsagt også våpen til disposisjon i hjemmet ( helt lovlig ). Forhåpentligvis får jeg aldri bruk for egne våpen – Vår Herre vil beskytte meg !

   Til deg Richard : Jeg tenker og ber for deg og dine og vet at 20.-22. november er viktige datoer for deg. Men : Du har en enorm kraft til din disposisjon om du ber den Allmektige om hjelp !

   Kanskje kan du oppdatere oss andre om utfallet av denne saken ?

  • Hei Ture!

   Takk for omtanke! Jeg skal selvsagt fortelle?

   Ja, det å vende seg til Herren i bønn er det sterkeste våpenet vi har. Heldigvis har jeg mange venner som jeg kan spørre om å være med å be. Slik Daniel gikk direkte til sine venner og ba dem om å være med i bønn for den oppgaven han hadde fått med å fortelle kongens drøm og tyde den. Slik Jesus ba sine venner om å være med å be over den oppgaven han stod overfor på Korset.

   Medkristne som ber sammen med en er en helt utrolig gave og en styrke som er uten sidestykke????

   Men, vi må aldri glemme den viktigste bønnen oppi alt; «La din vilje skje». Vi må stole på at Gud finner den beste veien for oss ut av problemene. Ofte er ikke den veien slik vi tenker oss.

   Mvh Richard

 96. Andersen skrev:

  Om morgenen i dag fikk vi svaret !

  Da spør jeg : Er dette et fenomen som er kjent og som andre opplever ?

  Kanskje skal jeg gå ut på Søkelys og fortelle neste gang jeg får en slik forferdelig følelse i kroppen ? Har dette noe navn ?

  Jeg har hørt om lignende ting. Alt fra folk som blir syke i forbindelse med konflikter i menigheter til folk som opplever sykdomstilstander i forbindelse med sterke åndelige tjenester. Jeg tror det kan handle om former for delaktighet i åndskamper. Både direkte og indirekte.

  I en eller annen forbindelse har jeg hørt David Wilkerson snakket om dette også.

  I GT står det mye om millitære seire og tap. Og veldig ofte beskrives årsakene til hvorfor ting går som det går. Når jeg tenker på det som skjedde med fregatten er det ikke vanskelig å tenke i samme baner. Det er nesten ikke mulig å forstå at noen kan være så udugelig at de bare kjører en fregatt rett inn i et saktegående tankskip. Og det etter stadige advarsler. Og hva konsekvensen lett kunne ha blitt tør jeg nesten ikke tenke på. Man må vel tilbake til krigen for å finne noe å sammenligne med.

  Apropos krigen. I et av krigens mest kjente sjøslag mistet engelskmennene sitt sterkeste slagskip. Det tyske slagskipet Bismark åpnet ild fra veldig lang avstand og ved en utrolig tilfeldighet falt skuddene fra Bismark nesten rett ned på dekket og skipet eksploderte. Dekket var skipets akilleshel. Det tyske slagskipet satte kursen sydover og var overbeivst om at de var i sikkerhet. Men et enslig fly fikk øye på Bismark og slap en torpedo. Et treff ville neppe skade skipet særlig. Men Bismark gjorde en unnamanøver og torpedoen traff helt bakerst og rorakslingen låste seg fast og ble stående i samme vinkle som det hadde ved unnamanøvren. Deretter kunne det bare gå i ring. Roret var Bismarks akilleshel og det ble dens bane. Er ikke så sikker på at alt slikt er tilfeldigheter. Både England og Tyskland hadde alt mye å svare for i forhold til Israel og jødene.
  Alt stort og stolt som reiser seg mot Gud vil på ett eller annet tidspunkt erfare konsekvensene.

  Det finnes mange historiske hendelser som gir asossiasjoner til det man kan lese om i GT. Og om noen år så vil kanskje noen trekke slike konklusjoner for Norges del også. Ser ikke lyst på fremtiden for Norge. Egentlig har vel mange profetert om dette. Om venstresidens dominans og hvordan dette fører til Norges undergang.

  • Ja , jeg takker for ditt innlegg : ” sa bare innom ” !

   Slike tanker har jeg også hatt . Det er nok ikke bare tilfeldigheter som gjør at denne kollisjonen fant sted – er nok styrt ovenfra ; tror jeg. Har lyttet til lyd-loggen flere ganger ( har litt peiling på slikt siden jeg gikk opp til kystskippereksamen da jeg var 71 år , D5L ).

   PÅ VHF-en sier krigsskipet at de er i Vetlefjorden . Helt ukjent for meg – de var i Hjeltefjorden. Så sier han at de ikke kan svinge styrbord for tankeren pga blokkene ! Ja , hva er blokkene ? Helt ukjent for meg som er lokalkjent i dette farvannet. På sjøen er det ikke noe som heter blokker – meg kjent.

   Nei , dette var nok styrt av høyere makter – og som nå viser et havarert skip i milliardklassen : Et eksempel på vårt forsvar i disse dager….

 97. Jeg satt og stirret på ditt innlegg Ture der du nevner Lebesbymannen og flodbølge i Trondheim.

  Da kom jeg på en livaktig drøm jeg hadde i ca. 1982 + –
  Jeg var i er stort to etg. rødt hus som ligger helt nede ved sjøen ikke så langt fra Trolla bruk. (Det huset står der den dag i dag.)

  Der sto jeg å så ut på sjøen, som plutselig trakk seg tilbake så bunnen kom til syne, og jeg så måkene kom flygende og satte seg på sandbankene på bunnen.

  Det neste jeg husker av drømmen var at jeg satt i bilen (den gangen en gul Nissan Datsun) og kjørte raskt oppover Okstadbakken.

  Jeg var kommet ca. 2/3 deler opp bakken da sjøvannet sprutet rundt meg, og jeg tenkte: det var nære på.

  Slutt på drømmen.

  Har ikke tenkt på dette før nå, når jeg ble sittende se på hva du hadde skrevet om Lebesbymannen.

  Ser at også Arnold Tveegg skriver om dette, med en mulig forklaring.

  Tja, hvem vet?

  Mvh RJ

Det er stengt for kommentarer.