Denne David Wilkerson talen er sett av nærmere en og en halv million mennesker på tre og et halvt år

David Wilkerson er en av de amerikanske predikanter jeg har satt mest pris på i årene som kristen. Allerede etter å ha lest den bemerkelsesverdige historien om hvordan David  Wilkerson som var en landsens pastor ble kalt av Gud til å dra inn for å tjenestegjøre blant narkomane og storby-gjenger i New York på slutten av 1950 tallet. Allerede etter å ha lest hans beretning om dette forstod jeg at vi i David Wilkerson hadde å gjøre med en mann lydig fulgte kallet slik at evangeliet nådde frem til unge som ikke var å finne i kirken. Wilkersons historie omkring dette arbeidet resulterte i flere gripende bøker og filmen “Korset og Springkniven” som er den rørende beretningen om hvordan Guds Ånd nådde frem til Nicky Cruz og andre unge kriminelle og narkomane som opererte i New Yorks storby-jungel. I etterkant av det som skjedde har Wilkerson skrevet et stort antall bøker hvorav Visjoner fra 1973 er en av de mest kjente

David Wilkersons liv og tjeneste har gjennom flere år fasinert og berørt meg kraftig. Selv nå, sju år etter hans bortgang finner jeg trøst og oppbyggelse både i Wilkersons mange bøker og prekener som ligger ute på You Tube. Disse gir både oppmuntring og trøst og i en tid som denne, med smerte og usikkerhet er det godt å kunne ta til seg av David Wilkersons forkynnelse som først og fremst peker på Jesus Kristus, men også er høyaktuell med tanke på tiden vi nå lever i. Jesus Kristus kommer snart tilbake, og som mange andre troende er det i meg en lengsel etter å oppleve den store dagen da vi skal skue vår frelser Jesus, ansikt til ansikt og slik som Han er. Gjennom en litt lengre periode har jeg følt meg både syk og utslitt, og denne følelsen har gjort at det i meg har vært en lengsel, en lengsel etter mer av Jesus, og la meg si det som det er. Jeg eier et håp, et håp som ingen kan ta fra meg, fordi det er knyttet opp mot Jesu Kristi løfter og ord, og selv om jeg ennå er sliten, til tider i smerte og litt utbrent, så vet jeg at Kristus er der for å gi den trøtte ny kraft og styrke på veien. Derfor kan jeg fremdeles synge med i Leif Egel Solheims sang: “Det eneste håp som jeg eier”

Et aktuelt budskap fra David Wilkerson anno 1973

Etter det korte avbrekket med Egil Solheims vakre sang om vårt håp i Jesus Kristus vil jeg legge ut videoen med en tale av David Wilkerson som er svært tidsaktuell nå i disse siste tider før Jesus Kristus kommer tilbake. Videoen er sett av mer enn 1,4 millioner mennesker, og mange har benyttet muligheten til å legge igjen en kommentar til talen der temaet er pastor Wilkersons visjon om de siste tider fra 1973. Ta deg tiden til å lytte til hans budskap.

Wilkersons sterke budskap viser at vi nærmer oss den store dag når målet for vår ferd er nådd. Nemlig himmelen og det evige liv. PS: Inntil videre vil jeg på basis av det jeg har skrevet i ordene overfor, bare sporadisk oppdatere Søkelys. Jeg håper og tror at jeg snart vil være tilbake med fornyet kraft og styrke. I mellomtiden: Våk og be. Be for meg og be for hverandre. Bønnens makt er stor. Jes 40,31 Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige. Må Herren Jesus Kristus velsigne og bevare

 

8 tanker om “Denne David Wilkerson talen er sett av nærmere en og en halv million mennesker på tre og et halvt år

 1. ENDENS TID

  Det er bemerkelsesverdig å se hvorledes de bibelske profetiske tider går i oppfyllelse i minste detalj. Bare tenk på profetien om Jesu komme som gjorde at jødene ”gikk i forventning” og ventet på Messias (Lukas 2:25,26 og 3:15). Dessverre trodde de at Messias skulle frigjøre dem fra romerne, mens Jesus kom for å frigjøre dem åndelig. Profetien om de 70 årsukene – 490 år i Daniel 9:24 – startet da jødene begynte oppbyggingen av murene rundt Jerusalem i år 455 og den siste uken dreide seg om Kristus. Fra år 29 da han stod frem til år 33 da han døde ”midt i den siste uken”, som endte i år 70 da romerne brant ned byen, bortførte 97000 til Rom og drepte 1,1 millioner jøder.

  I Daniel finner vi også den store profetien om endetiden i kapittel 4. Her får vi vite at det skal gå hele ”7 tider” frem til dagens ”endetid” begynner. 7 ”dager” er 490 dager, men om vi benytter 4. Mosebok 14:34 og legger som da til grunn at 1 dag representerer ett år (straffen i ørkenvandringen) finner vi at 7 år (2520 dager) utgjør 2520 år. Det bemerkelsesverdige med dette tallet er at det utgjør tallrekkende minste felles multiplum – det mest fullkomne tallet i tallrekken der alle tall fra 1 – 10 går opp uten desimaler.

  Legger vi så til 2520 år fra år 607 fvt. da profetien startet og tar utgangspunkt i at år null ikke finnes, havner vi i 1914. År 607 får vi fordi vi tror på Bibelen som sier at de skulle starte da jødene ble bortført til Babylon i 70 år. Vi vet at Kyros inntok Babylon i 539 fvt. Etter to år ble jødene sendt tilbake – altså 537 fvt. (Husk at tellingen går andre veien før år null) 537 pluss 70 år er 607, som altså er året profetien startet.

  Endetiden skulle etter de synoptiske evangeliene starte med store krig der ”folk reiste seg mot folk og rike mot rike”, pest, hunger etc. Og i juli 1914 startet den første verdenskrig. 56 nasjoner var innblandet i krigen. Mer enn 70 millioner soldater, blant dem rundt 60 millioner europeere, ble mobilisert i løpet av krigen. Over 9 millioner stridende og over 7 millioner sivile ble drept.

  Som ikke dette var nok fikk vi ”spanskesyken” en influensapest. Totalt ble en tredel av verdens daværende befolkning på 1,8 milliarder smittet. Det har blitt anslått at pandemien tok livet av mellom fem og ti ganger så mange mennesker som første verdenskrig, som var i sin sluttfase da spanskesyken brøt ut.

  Bibelens profetier om starten på endetiden gikk virkelig i oppfyllelse. Årsaken var at da 1914 kom ble djevelen og hans demoner ”kastet ut av himmelen og ned til jordens nærhet”. 1/3 av englene fulgte Satan under dette opprøret mot Gud. ”Stakkars jorden og menneskehavet” sier Åpenbaringen.

  Vi har nå vært i endetiden i 104 år. Det hele skal gå fra vondt til verre sier skriftene, før det hele kulminerer med Harmageddonslaget der ”Gud skal ødelegge de som ødelegger jorden”. Ødelegge jorden kunne de ikke i de 2520 år lange ”hedningenes tider” med spyd, pil-og-bue og sverd. Men nå kan menneskene ødelegge jorden. Tiden er derfor snart inne også til avslutningen på endetiden. Vær edrue og våk!

  6
  11
 2. Ler høyt av tallmagien! Dette er bedre enn flatjord-fantastene og åndenes-makt-tilhengerne tilsammen! Skjønner at Taze Russel fikk følgere for sine grublerier i en tid da staten gradvis erstattet religionen som garantist for en viss trygghet i hverdagen. Og jeg skjønner at særlig uopplyste amerikanere og villedede grupper i undertrykkende regimer i Afrika og Sør-Amerika fortsatt slenger seg på ønsketenkningen. Men jeg håper og regner med at overtroen dør ut når internett får spedd sannheten om alle løgnene. Ikke én eneste har klart å bevise en eneste av de religiøse dogmene hittil. Fint å være åpen for alternative tanker, men ikke bra å være så åpen at hele hjernen faller ut.

  6
  7
 3. Me disse regnestykkene dine – der grunnlaget hevdes å være hentet ut av Bibelen , så har du selvsagt funnet ut nøyaktig tidspunkt når ditt såkalte Harmageddon vil inntreffe : Dette bør du meddele oss andre – som ikke tilhører sekten Jehovas Vitner. På denne måte kan vi kontrollere om DU taler sannhet eller bare farer med tomt prat.

  6
  6
  • Hans Harmageddon var i utgangen av mai 2018. Han sitter nå og dømmer verden sammen med de 143000 eldste av Israels 12 stammer.

   5
   5
 4. Du er i mine bønner. Takk for velsignelse med fantastisk bibelvers og lesestoff, som jeg setter stor pris på. Sangen av Solheim var fantastisk, og nederste sang er min himmelsang. Jeg hadde ikke sett disse synge den på Y.Tube, så takk 🙂 Fint pianospill. En tale jeg så i dag, kanskje du vil se den – hvis du ikke allerede har :

  https://youtu.be/UK4b6tGThI4

  (Anbefaler hele, men spol gjerne til 30 min, der er Rom 15:4 med trøst og håp)

  4
  4
 5. http://www.christiantruthcenter.com/we-are-in-the-end-of-6000-years-since-creation/

  Mange har forstått at desse 6000 åra snart er til ende.

  “We are in the end of 6000 years since creation. We are about to enter into the Millennium Reign. Repent for the kingdom of heaven is at hand.

  God created for 6 days and rested on the 7th day in which;

  6 days of creation prophesies 6000 years since creation until the time Jesus Christ returns to set His kingdom on the Earth.

  The 7th day is the Sabbath which prophecy the 1000 years when Jesus Christ reign’s on earth; the Millennium Reign.”

  Det er over 15 år sidan eg kom til det same resultatet.

  http://water.cephas-news.com/bible_believers_6000_years.html
  http://bki.net/6000/6000aar.html

  “Year when 6000 years since creation comes to an end …year 2028”

  “This matches perfectly with the year when the fig tree generation will be over which is the year 2028. See the fig tree generation; the generation which shall not pass”

  Angåande fikentreet som Jesus nemner så er det eit bilde på nasjonen Israel.
  Israel vart gjenoppretta i 1948 og er endetidsteiknet. Den generasjonen som opplevde dette skal ikkje dø ut for alt har skjedd.

  ”Og då han var på Oljeberget,kom disiplane til Jesus…dei sa: ”Gjer kjent for oss kva som er teiknet på Din gjenkomst og verdas ende,slik at me kan forstå det og fortelja andre om det”..og Jesus sa: ”Forstå likninga om fikentreet. Når de ser at det skyt knoppar og det blømer ,då veit de at det er nær slutten”.Og eg Peter svara og sa til han: ” Forklar dette med fikentreet, korleis me skal forstå det,for fikentreet blømer og gjev si frukt kvart år. Kva er meininga med fikentreet?”
  Me forstår det ikkje. Jesus svara han og sa :
  ”Forstår du ikkje at fikentreet er Israels hus (nasjonen Israel).Likssom ein mann planta eit fikentre i hagen sin og det ikkje gav frukt sjølv om han venta på det i fleire år…..då han såg at fikentreet ikkje gav frukt ,gav han beskjed om å riva treet opp med rota…Jesus seier : Har de ikkje forstått at fikentreet er Israels Hus (nasjonen Israel). Eg seier til deg at når fikentreet skyt knoppar og blømer i endetida,då skal….”

  Israel vart oppretta 1948 og snart er 80 år til ende.
  http://bki.net/bkinos.asp?2000

  Barnabas skreiv.
  http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html

  “Barnabas 15:4
  Give heed, children, what this meaneth; He ended in six days. He
  meaneth this, that in six thousand years the Lord shall bring all
  things to an end; for the day with Him signifyeth a thousand years;
  and this He himself beareth me witness, saying; Behold, the day of
  the Lord shall be as a thousand years. Therefore, children, in six
  days, that is in six thousand years, everything shall come to an end.

  Barnabas 15:5
  And He rested on the seventh day. this He meaneth; when His Son
  shall come, and shall abolish the time of the Lawless One, and shall
  judge the ungodly, and shall change the sun and the moon and the
  stars, then shall he truly rest on the seventh day.”

  https://2028end.com/the-math/creation-day-6

  • Tja. Hvordan var dette igjen. Skulle ikke GWB gjenoppstå en andre gang som Antikrist etter Obama. Isteden fikk vi konservative Trump som står opp for land og folk i USA og taler MSM og den globale politiske løgnaktige venstresiden midt imot. Det virker som Trump er rake motsetningen til Antikrist.

  • Helt korrekt Q. Med Trump og Brexit er Anglo-Amerika samlet for siste gang. Tiden er moden for det store oppgjøret og Kristi komme. Verden lever på lånt tid.

Det er stengt for kommentarer.