Spanske myndigheter planlegger å lage register over alle som nekter Covid-19 vaksinen

Et register over de personer som nekter å ta Covid-19 vaksinen som er en banebryter for dyrets merke, er noe spanske myndigheter nå vil ta i bruk. Dette registeret skal lagres og deles med andre EU land. Det er NRK som melder dette. Gjennom å registrere individ som nekter å ta Covid-19 vaksinen kan unionen holde kontroll på hvilke borgere som ikke lar seg kue og hvem som er medgjørlige. Vaksinen er foreløpig “frivillig” men mange har advart om at det vil kunne få alvorlige følger å ikke ta vaksinen. Velkommen til tyranniet i 2021.

8 tanker om “Spanske myndigheter planlegger å lage register over alle som nekter Covid-19 vaksinen

 1. Alle land har et register over terrorister og andre som representerer en stor fysisk fare for innbyggerene i det landet.
  Disse som ikke tror at korona ikke eksisterer og som ikke vil ta vaksinen av den grunn er en stor fare for det landets befolkning.

  At man har et register over også korona vaksine motstandere er derfor helt naturlig. Korona vaksine motstandere har selvsagt ingen moralske betenkeligheter med å ta livet av andre mennesker og det betydelige mengder andre mennesker. Liv de allerede har tatt. Men allikevel burde resten av befolkningen beskyttes mot disse.

  Det er bare terrorister og korona mordere som synes dette er et problem og som klager.

  5
  5
  • Og Gud har også noen registre, et for de få utvalgte som skal til himmelen. De som fikk sitt navn skrevet i Livets bok fra før verdens grunnvoll ble lagt, og et stor register over dere som skal kastes i ildsjøen, til evig pine med gråt og tenners gnidsel.
   Hvilket register står så Bernt i?
   Jeg tror jeg vet svaret

  • De virkelige terroristene, er de som vil frata oss alle friheten og rettighetene vi fremdeles har. Det skjer gradvis, mens den likegyldige og lettlurte massen gir dette fra seg. Bit for bit.

   At vaksinen kanskje inneholder stjålne stamceller fra myrdede fostre, som ikke fikk lov til å bli født, bryr folk seg visst ikke om heller. Hva tenker du om dette i så fall stemmer? Er det noe du kan stille deg bak, bare du får tilbake din egen hverdag, slik du kjenner den?

  • Hei Bernt!

   Kan du forklare følgende utsagn fra deg:

   «Korona vaksine motstandere har selvsagt ingen moralske betenkeligheter med å ta livet av andre mennesker og det betydelige mengder andre mennesker.»

   Hvordan kan du si at de som nekter vaksinen kommer til å ta livet av mange mennesker? Det er helt absurd. De som er redde for sykdommen vil komme til å ta vaksinen. Da kan jo disse ikke bli syke. Ikke sant? Hvis man fortsatt kan bli syk er jo vaksinen fullstendig unødvendig.

   Det er jo bare de som ikke vil ta vaksinen som kan bli syke. Og hva er problemet med det? Disse har selv valgt denne risikoen. Smitten vil jo kun eksistere blant de som ikke frykter sykdommen. Å skulle påtvinge noen en vaksine er jo diktatorisk og rett og slett groteskt!

   En annen ting. Hadde vi ikke hatt tv og internett, da hadde vi aldri visst at det var en «pandemi». Det dør ikke flere mennesker i verden nå enn tidligere. Plutselig finnes ikke normal influensa lenger???

   Folk er så lettlurte!

   Vaksinen skal IKKE i min kropp!

  • Det ligger åpenbart en skjult agenda bak mye av det vi i dag ser i nyhetsbildet. Så også med hensyn til covid 19. Det er selvsagt alltid skummelt å bli rammet av mikrober som truer liv og helse. Hva enten vi kaller det corona eller svineinfluensa. Men sanne kristne kjenner godt til at Guds hovedmotstander Satan Djevelen vet han har kort tid igjen, og at han derfor akkurat nå åpenbart animerer sine jordiske medspillere til å bruke alle midler for å bekjempe kristendommen.

   Globale oligarker har en åpenbar agenda om å samle verden i sine hender. Vestlig frihet og kristendom er det siste reelle hinderet for deres djevelinspirerte plan. Vi vil derfor snart se dette internasjonale “dyret” finne at tiden er moden for å ødelegge livsgrunnlaget for det bibelen kaller den religiøse “skjøgen” – all falsk religion med den frafalne kristenheten som fremste eksponent.

   Når dette snart inntreffer vil dette “dyret” (nasjonene) samle seg en kort tid i “dyrets bilde” (FN) og “gi det makt til å ødelegge skjøgen og brenne henne opp med ild”. Når de så ser at det fortsatt finnes sanne kristne tilbake som ikke oppgir sin tro, går de lik Farao løs på oss. Men da “rører de ved Guds øyensten”, og Harmageddon baner lynraskt veien for det tusenårige riket.

 2. Bjørn.

  Hvem av oss som blir frelst og ikke, vet Gud. Jeg ville vært veldig forsiktig med å spekulere i enkeltpersoners utgang av livet. Alle som omvender seg, og tar imot Jesus som herre og frelser, kan få tilgivelse. Noen tar den avgjørelsen tidlig i livet, andre senere, og noen dessverre aldri.

  Ja, vi skal advare når folk er på avveie, men ikke påstå/antyde hva andres ende på livet faktisk blir.

  Da Peter spurte Jesus om den andre disippelen om han skulle gå fri, ble han irettesatt. Det var ikke hans sak, og han skulle følge Jesus selv. Husker ikke helt ordrett hva som stod her, og hvor dette atod, men dette kan vi ta til oss selv også.

  Mener også det var Paulus som sa noe om å ransake oss selv også, for å se om vi faktisk er i troen. Det er en viktig påminnelse til oss alle.

  4
  1
 3. Erna og MSM følger oppskriften til Amnesty for hvordan psykisk tortur utøves. Det norske folk skal psykes ned, isoleres og fengsles i sine hjem slik at den Globalistiske revolusjon lar gjennomføres uten at folket er i stand til å organisere seg og gjøre motstand.
  Dette har vært planlagt over lang tid.
  Covid-19 er et politisk redskap/verktøy for å gjennomføre revolusjonen.
  MSM, Twitter, Facebook Google er alle ombord i revolusjons skuta.

  Dette er helt i tråd med The World Economic Forum og FN sin Agenda 2030 og Klimakur 2030. Erna er av FN ansatt som leder av Agenda 2030.

  Det norske folk trenger ikke å bekymre seg for oljefondet.

  8
  1
  • Alt det vi nå ser aksentuere av pur djevelskap bringer oss på rett spor mot Jehovah Guds endelige oppfyllelse av de bibelske endetidsprofetiene. Sanne kristne har derfor både nå og frem til kulminasjonen all mulig grunn til “å reise oss opp og løfte våre hoder når vi ser alt dette skje”. Endelig er troens folk der de har lengtet til i rundt 6000 år. Husk derfor på å vinkle det positivt, og ikke reager med politiske motstandsmidler. For du er vel glad for at profetiene endelig nærmer seg oppfyllelsen?

Det er stengt for kommentarer.