Sør afrikansk pastor knallhardt ut mot velstands evangeliet

Omtaler vestlig herlighetsteologi som skadelig  Thuso Kewana som er ordinert pastor som tjenestegjør blant fattige sør-afrikanere sier han ikke lenger kan forholde Thuso Kewanaseg taus til de mange skadevirkninger som kommer som en følge av amerikanisert tros og velstands forkynnelse. Den USA produserte tros og velstandsforkynnelsen er både ubibelsk og blir anvendt av ulver i fåreklær som gyver løs på pinsekarismatiske forsamlinger over hele verden. Den sør-afrikanske pastoren som virker i Limpopo provinsen som ligger i grenseområdet mot Botswana, Zimbabwe og Mosambik forteller til den kristne storavisen “Christian Post” at han har vært vitne til hvordan velstandsevangeliet ødelegger folks forståelse av Gud med sine løfter om velstand, helse og materiell fremgang. Troende over hele Afrika blir lokket til å gi penger til bestemte forkynnere, tv kanaler eller organisasjoner i bytte mot fremtidige økonomiske og helsemessige velsignelser,” sier den sør-afrikanske pastoren som er dypt bekymret over utviklingen

Thuso Kewana som er ordinert pastor som tjenestegjør blant fattige sør-afrikanere sier han ikke lenger kan forholde seg taus til de mange skadevirkninger som kommer som en følge av amerikanisert tros og velstands forkynnelse. Den USA produserte tros og velstandsforkynnelsen er både ubibelsk og blir anvendt av ulver i fåreklær som gyver løs på pinsekarismatiske forsamlinger over hele verden. Den sør-afrikanske pastoren som virker i Limpopo provinsen som ligger i grenseområdet mot Botswana, Zimbabwe og Mosambik forteller til den kristne storavisen “Christian Post” at han har vært vitne til hvordan velstandsevangeliet ødelegger folks forståelse av Gud med sine løfter om velstand, helse og materiell fremgang. Troende over hele Afrika blir lokket til å gi penger til bestemte forkynnere, tv kanaler eller organisasjoner i bytte mot fremtidige økonomiske og helsemessige velsignelser,” sier den sør-afrikanske pastoren.
Svekker lokalmenighetene
Konsekvensene av velstandsforkynnernes massive virksomhet rettet mot Afrika har ikke vært av det gode for lokale menigheter. Folk som blir lokket av disse ulvene i fåreklær blir borte fra menighetene, enkelte danner små husgrupper men svært mange vender tilbake til det gamle livet fordi de blir skuffet over at velstandsforkynnernes løfter ikke blir innfridd, sier Kewana som er kritisk til endel predikanters besettelse av å ha de største forsamlingene og materielle ting. Den afrikanske pastoren skriver i sin bok “Where Are We Heading To” at endel kristenlederes grådighet til rikdom, materiell velstand og store og hurtigvoksende forsamlinger i realiteten jager skuffede mennesker bort fra Gud og den kristne tro. Skuffede mennesker i hopetall har forlatt spesielt de pinsekarismatiske forsamlingene da man mister tillit til ledere som praktiserer såkalt “åndsfylt kristendom” preget av jag etter materielle goder og penger.

Ødeleggende for bibelsk kristendom
Velstandspredikantenes introdusering av tros og velstands evangeliet har ikke vært av det gode for Afrika. De utenlandske forkynnernes vektlegging av tros og fremgangsteologi har omgjort mange afrikanske kristenledere til å være selvopptatte og grådige jegere på jakt etter verdslig rikdom, svulmende medlemstall og berømmelse. For svært mange pastorer er Kristi enkle evangelium ikke lenger godt nok , og mange pastorer er blitt dradd ned i ugudelig oppførsel, nettopp på grunn av dette type teologi, sier pastoren videre. Også i Sør Afrika er pesten fra Bethel Church med skrik og rop etter “fire” eller ild fått spre seg blant kristne som lett biter på slikt tøv. I en tid som denne som preges av falske profeter og mennesker som besitter en falsk salvelse av kraft, er det viktig for Guds menighet å kunne anvende åndelig dømmekraft.


Krev dine rettigheter i Jesu navn

Den type velstandsevangelium som de fleste blir grepet av er “Word Of Faith” eller “si det og krev det” filosofien som blir båret frem av en rekke amerikanske lykkeforkynnere. Nylig hadde Sør Afrika besøk av den skandalepregede trosforkynneren Todd Bentley som ble verdenskjent etter den såkalte “Lakeland vekkelsen” som var preget av fyll, falske helbredelser og utroskap. Todd Bentley som er en del av den såkalte ny apostoliske reformasjonen (NAR) har fått fotfeste i det norske Normisjon. Den økende påvirkning fra USA produsert “herlighets-teologi” har blitt et økende problem blant kristne i den fattige del av verden. For en tid tilbake utgav den kristne artisten Shai Linne en låt med tittelen “false teachers” hvor han navngir en rekke av de falske profetene som sprer sine løgner, falske dogmer og tomme løfter til fattige kristne i Afrika.