Amerikansk megakirke-pastor fjernet fra stillingen pga umoralsk relasjon med to kvinner

Den amerikanske megakirke-pastoren Darrin Patrick som grunnla og ledet The Journey darrin-patrickChurch er blitt fjernet fra sin stilling på grunn av “pastoral uredelighet”. Patrick som også er visepresident for Acts 29 Network som har plantet mer enn 500 menigheter rundt om i verden, inklusiv  Mars Hill Church som ble ledet av den kontroversielle pastor Mark Driscoll skal ha blitt avsatt fra sin posisjon pga en rekke forhold, deriblant et umoralsk forhold til to kvinner og misbruk av makt. Resultatet av en undersøkelse samt tilståelser fra pastor Patrick samt et historisk mønster med synd, har ført oss til den smertefulle beslutningen om å fjerne pastor Darrin Patrick fra hans tjeneste ved “The Journey” og vi krever at han går av fra alle interne og eksterne lederskap-posisjoner, heter det i et brev menigheten har sendt sine medlemmer.

Den avsatte pastoren grunnla menigheten Journey Church og er også visepresident for Acts 29 Network som har plantet mer enn 500 kirker rundt om i verden. Organisasjonen Acts 29 har tidligere sparket Mark Driscoll fra sin posisjon for at ikke Jesu navn fortsatt skulle bli stilt i vanry på grunn av den omstridte pastorens virksomhet. Lederen og grunnleggeren av menigheten Journey Church ble i følge menigheten avsatt for å ha brutt den “høye standarden” som kreves av en eldste i forholdt til ekteskapet, inkludert en umoralsk kontakt med to kvinner. Menighetens styre slo også fast at pastoren forbrøt seg mot disse punktene. A) retningslinjene for hyrder i Tit 1,8  hvor det står: “men være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende.” Videre sviktet i sitt kall som eldste, i tillegg heter det at han skal ha hatt mangel på selvkontroll og videre manipulering ved hjelp av løgn, videre skal han ha misbrukt makt og søkt å dominere dem han hadde under seg, videre misbruk av sin autoritet og tilsist en historie med å bygge opp sin egen posisjon gjennom “tjenesten” og via plattformer i media. Vi kom ikke til denne beslutningen enkelt men med smerte og dyp fortvilelse over vår bror og etter å ha brukt mange timer i sammen med Darrin og hans kone Amie, vi har bedt flittig i sammen og søkt profesjonell rådgivning og ekstern assistanse. Vi har videre reflektert over dette og sett et langvarig og gjentatt mønster med tillitsbrudd mot andre ledere,” heter det videre i brevet. Dermed ser vi nok en pastor som faller for egne grep på grunn av misbruk av tjenesten og sin egen posisjon i menigheten.