Salem-kirken i Oslo legges ikke ned likevel men vil slå seg sammen med Intro

Salemkirkens lokaler kan bli overtatt av INTRO melder avisen Dagen

Salem kirken i Oslo var på midten av 1980 tallet en av Oslos mer populære salem-kirkenpinsemenigheter. Skarer av mennesker ble da samlet til menighetens mange aktiviteter og menighetslokalet som lå sentralt til i Sannergaten på Torshov var en populær menighet med et rikholdig arbeid.  (Foto fra Wikipedia) Under forstander Hans Fribergs ledelse på 1980 tallet var Salem kirken en betydelig størrelse i Oslo som samlet både unge og gamle til møter. Leiv Holstad som er kjent fra Marita filmen var i den tiden ungdomspastor i menigheten som hadde en stor ungdomsflokk.  Samtidig med dette hadde for alvor trosforkynnelsen gjort sitt inntog i Norge, en bevegelse som også medlemmer i Salemkirken i Sannergata fikk kontakt med, da et av deres medlemmer Morten Trolldalen tilbrakte et år eller to ved Kenneth Hagins beryktede bibelskole i Tulsa Oklahoma.

Vel hjemme i Norge, og på Salemkirkens talerstol stod den unge Morten Trolldalen som haginhadde oversatt Kenneth Hagins lille bok “Guds medisin” til norsk, på talerstolen og proklamerte sin helbredelse i tro. Morten Trolldalen som var et kjent navn innenfor sjakkmiljøet, hadde under sitt opphold i Statene pådradd seg svulst på hjernen, men var blitt bedt for og helbredet av selveste Kenneth Hagin, (bildet)-og vel hjemme i Norge forsøkte han å leve ut sin tro og “stå i tro” på sin helbredelse, og en rekke av Kenneth Hagins tros-bøker ble solgt i bok-kiosken i Salemkirken. Men en stund etter kunne man lese i et minneord at Trolldalen var godt bort, bare 24 år gammel. Selv ikke trosbevegelsens far, Kenneth Hagins bønner hadde hjulpet 24 åringen. For mange i Salem kirken ble dette et sjokk, og etter en tid med uro ble forstander Friberg erstattet. I årene siden da må det ha gått gradvis nedover med Salemkirken og i følge avisen Dagens oppslag, “skaper det reaksjoner at en nesten 100 år gammel pinsemenighet i Oslo ser ut til å stenge dørene. – Tragisk og enestående i Pinsebevegelsens historie, hevder tidligere hovedpastor Aril Svartdahl til avisen Dagen. “–Kirkehistorisk kunne det vært interessant, og ikke minst lærerikt, å forstå hvordan en stor og livskraftig menighet så totalt kan falle fra hverandre og gå ned for telling, mener Aril Svartdahl i følge avisen Dagen.

«Pinsemenigheten Salemkirken Oslo har de siste månedene hatt samtaler med pinsemenigheten Intro om et mulig framtidig samarbeid. Intro har vært leietaker i våre lokaler i tre år, og vi har samarbeidet godt om bygget og om endel virksomhet». Salemkirken «har kommet til et punkt der vi har måttet se på om vi har tilstrekkelige ressurser til å fortsette som en selvstendig kirke». Styrets enstemmige konklusjon ble at «Intro er blitt en naturlig samarbeidspartner for oss».

Ikke nedleggelse
«Sammenslåing av Salemkirken Oslo og Intro betyr ikke nedleggelse av Salemkirken, men en videreføring av virksomheten i ny form og med en livskraftig samarbeidspartner. Som styre tror vi på at dette er Guds gode løsning for oss».

Salemkirken vedtok i ekstraordinært årsmøte 3. april med to tredjedels flertall å gå inn for fusjonen. Vedtektene krever votering i to påfølgende årsmøter. Nytt årsmøte holdes tidlig i mai, skriver Dagen fredag

Uklar årsak

Den direkte årsaken til at det har gått nedover og nedover med Salemkirken de senere år vet jeg ikke. At den triste historien med Morten Trolldalen og striden i kjølvannet av hans død, har spilt inn, er sannsynlig -da en rekke personer i etterkant forsvant fra Salem menigheten. Flere meldte seg ut i ettertid i protest over og Søkelys har sett et brev hvordan en tidligere forstander i Salem kirken i et bryskt språk irettesetter medlemmet som meldte seg ut i protest etter at Friberg ble avløst av krefter som virker mer positive til trosbevegelsen. Tidlig og på midten av 1980 tallet var Salemkirken en populær pinsemenighet, selv om en rekke medlemmer opplevde fellesskapet i forsamlingen som “introvert” eller lukket. En person Søkelys har snakket med som ble døpt i forsamlingen mens hun var student i Oslo, forteller at hun aldri ble inkludert inn i den indre kjernen i forsamlingen -og kan hende dette også er en del av forklaringen på forsamlingens dødsprosess. Enhver menighet og forsamling som ikke klarer å inkludere nye inn i det jeg vil kalle det “indre koinonia” er på sikt nødt til å tape terreng og oppslutning. Svært mange kristne som i dag går i en eller annen forsamling tilhører det vil kalle “det ytre koinonia” -det vil si de er møtebesøkende, men ikke inkludert i menighetens indre liv og har heller ikke ekte venner i forsamlingen. I min egen vandring med Jesus har jeg møtt mange troende som styrer langt unna forsamlinger, nettopp fordi de aldri fikk skikkelige nære venner i forsamlingen de søkte til. Kanhende det ha vært mange som har erfart det slik i forhold til Salemkirken, og jeg vil gå så langt som å si at slike mer tette relasjons-bånd er det som er det sterkeste limet i en forsamling. En menighet som ikke tilbyr et slikt “lim” vil på sikt kunne oppfattes irrelevant og lite attraktiv å oppsøke. Det hjelper ikke om menigheten har en sunn og god forkynnelse dersom ikke det eksisterer et slikt lim.

Kan ha funnet seg lokale forsamlinger

En annen forklaring som også kan være relevant i forhold til Salem kirken er dette. Når forsamlingen var på sitt sterkeste på midten av 1980 tallet var det slik at menighetens medlemmer kom fra et geografisk stort område. Endringer i strukturen i samfunnet med bompenger og utflytting har kanskje gjort at familier som soknet til Salemkirken på 1980 og 1990 tallet har funnet seg forsamlinger der de bor, og slikt kan også ha bidradd til at Salemkirken har tapt terreng. I følge avisen Dagen er det ikke tatt en endelig avgjørelse om veien videre. Saken skal ikke bare behandles av styret, men skal opp i menighets-møtet to ganger. Endelig avgjørelse tas ikke før i mai. “Dersom man ser på de videoer som finnes fra Salem-kirken i Oslo ser det ikke ut til å være smekkfullt i lokalet akkurat og det er intet som minner om glansårene på 1980 tallet,” sier et tidligere medlem av forsamlingen til Søkelys.

https://www.youtube.com/watch?v=TdhreyJYWXs

 

 

Én tanke om “Salem-kirken i Oslo legges ikke ned likevel men vil slå seg sammen med Intro

  1. Kanskje kundalini-alarmen gikk etter Great Awakening møtene med Rodney Howard Browne møtene i Salemkirken i juni 2010?

    1
    1

Det er stengt for kommentarer.