Søkelys vil ønske våre besøkende en riktig god jul

Luk 2,1-20 Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall.  Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by. Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,  for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig.  Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulde føde.  Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget. 

Og det var nogen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.  Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet. Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket!  Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad.  Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe.  Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa:  Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag! Og det skjedde da englene var faret fra dem op til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nu gå like til Betlehem og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss!  Og de skyndte sig og kom og fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben; og da de hadde sett det, fortalte de dem det ord som var sagt dem om dette barn.  Og alle som hørte det, undret sig over det som blev dem sagt av hyrdene;  men Maria gjemte alle disse ord og grundet på dem i sitt hjerte.  Og hyrdene vendte tilbake, og priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, således som det var blitt sagt dem.

Ble Jesus virkelig født den 24 desember?

En ting kan vi slå fast med 100 prosent sikkerhet og det er at Jesus Kristus virkelig er født. Det vi ikke kan slå fast er datoen når dette skjedde. Store deler av kristenheten feirer “jul” eller Jesu fødsel den 24 og 25 desember, men hvorvidt dette er riktig dato er heller tvilsomt. Dog kan vi glede oss over en ting og det er det faktum at Jesus ble født, at han levde, led og døde for våre synders skyld. Imidlertid stanset det ikke ved Jesu død på korset i år 33. For sammen med den universelle verdensvide kirke kan vi i frimodighet slå fast at Jesus Kristus stod opp fra de døde. Nettopp derfor bekjenner Guds barn frimodig at Jesus lever! Han er! Han forblir den evige Guds sønn, ett med Faderen og Den Hellige Ånd. En sann Gud som døde og stod opp igjen for våre synder. Hvorvidt Jesus ble født i desember eller mars er på ingen måte et frelsesavgjørende spørsmål. Her snakker den messianske kristne Jonathan Cahn om spørsmålet og med dette ønsker vi leserne en god jul for Jesus lever!

https://www.youtube.com/watch?v=ptlsXtTf6n0

32 tanker om “Søkelys vil ønske våre besøkende en riktig god jul

 1. JESU FØDSEL

  Det er relativt enkelt å fastslå når omtrent Jesus ble født. Johannes døperen, sønn av levittpresten Sakarja og hustruen Elisabeth, ble født rundt et halvt år før Jesus.

  Sakarja tilhørte Abjas prestelige skifte i tempelet. Skiftene var delt inn i 24 skift. Ettersom vi på grunnlag av denne tempelvaktordningen vet når Johannes måtte vært født, vet vi også at Jesu fødsel et halvt år senere fant sted i skiftet september/oktober.

  En annen og enda enklere pekepinn er Jesu liv som varte 33,5 år. Han døde 14. nisan. (Ca. 1.april, selv om den gregorianske kalender varierer litt fra jødenes måneår.) Dette betyr at han måtte ha blitt født rundt september/oktober. Enkel hoderegning.

  Både den romerske saturnalia-festen og det nordeuropeiske midtvintersblotet (jol) fra den norrøne åsatroen fant og finner sted ultimo desember.

  Da Kvitekrist skulle innføres med sverdet i vår del av verden ble Kristi fødsel lagt oppå midtvintersblotet for å lette innføringen av det nye blant en gjenstridig populasjon. Akkurat som coca cola-nissen overtok for Santa Claus i det nittende århundrets fremadskridende tilbakevending til ateismen.

  At de fleste ikke bryr seg om disse fakta får være opp til den enkeltes samvittighet. Men det står vitterlig i skriftene at en liten surdeig syrner hele deigen og at løgnere ikke skal arve Guds rike.

  Ha noen riktig fine feriedager alle sammen.

  10
  2
 2. God jul til deg og dine, Kjell. Og god bedring. Må Herren gi deg meget styrke og krefter, både åndelig og legemlig.

  3
  3
  • Jeg tviler på at dette medfører den fulle sannhet. Først må vi understreke at de nye F-35 jagerflyene er ” stelth ” – DVS at de ikke vises på radar. Noe annet er at de har elendig tank-kapasitet. Israel var det første land i verden som tok i bruk F-35 i krigshandlinger. Videre kan Israel / USA bruke raketter sendt fra skip / bakke mot mål i Syria.
   Men Russland har utviklet et supersonisk missil som intet våpen kan skyte ned pga farten – 10x lydhastigheten. Missilet er nå under utprøving i Russland og kan leveres bl.a. fra jagerfly.

  • T.A.: Videre kan Israel / USA bruke raketter sendt fra skip / bakke mot mål i Syria.

   Ja, men både hangarskip og fly kan snart nærme seg museumstilværelse om denne utviklingen fortsetter.

  • Både Iran, Tyrkia og Syria hater Trump og USA. Sannsynligvis Putin også. Med kun to tusen mann har de amerikanske soldatene veldig begrensede muligheter til å forsvare seg over tid. Og med en gang de tar i bruk hangardskip vil disse bli legale mål. Iran har vel noen hundretusen raketter.

   Det som kan skje er at Israel blir involvert i ett eller annet. Da vil det lett kunne oppstå et uoversiktelig kaos. Og EU-landene vil sikkert, som de tradisjonellt pleier å gjøre, innføre blokade mot Israel og stenge flyplasser.

   Ser for meg at europeeiske politikere som gjerne er trumphatere og islamelskere gjerne så at USA gikk på et nedelag i området. Da vil de si han har blitt ydmyket og spillt politisk falitt. Alle aviser vil skrive om “klovnen som spiller russisk rullett med verdensfreden”.

   Og eu-politikere drømmer nok fremdeles om at Israel skal komme under arabisk kontroll og at de kan gjennoppta handlen med Iran.

   For det vi vet kan dette være enda et tegn på at tilliten mellom USA og EU forvitrer. Kanskje var dette noe den avgående forsvarsministeren forsto? Noe som kanskje kan ende med oppløsning av Nato.

   Arogante EU-politikere står i kø for å angripe og rakke ned på Trump samtidig som krever at han skal være finnansiere Europas sikkerhet. Tror det kan skje noe fortere enn vi aner.

   Hvis Nato oppløses vil neppe noen EU-land ofre resursser på å forsvare oss. De vil knapt kunne forsvare seg selv.

   Og alt startet med Obamas støtte til “den arabiske våren”. Først rev han ned USA’s politiske inflytelse i regionen, og så startet borgerkrigene. Og merkelig nok skjedde dette i de landene USA hadde et nogenlunde fungerende forhold til. Tilfeldig? Mange tror ikke det.

   Men god jul.. .

  • EU’s globalist-elite tåler ikke Trump, i det han satte snublefot på global-kapitalistenes seiersparade mot en ny verdensorden. Heller ikke USA’s krigsindustri-baroner og deres mediale støttespillere tåler en president som avvikler ”fredsprisvinneren” Obamas kriger. Glem ikke at det var USA’s demokrater som forsvarte slavehandelen under den amerikanske borgerkrigen og som også stiftet Ku Klux Klan. Hele verden narres rett foran våre øyne.

   Vi er vitne til Satan Djevelens siste krampetrekning med et verdenskupp som vil få Adolf Hitler til å fortone seg som en statist. Men JHVH Gud vil ved hjelp av sin sønn Kristus innen svært kort tid sette en evig stopper for denne menneskelige ondskapen. Vi er inne i siste setning i siste kapittel av historieboken. Snart ryker religionene, og verden utroper ”Fred og sikkerhet”.

   ” Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna.” 1. Tess. 5:3

   2
   2
 3. En riktig god jul ønskes til alle.

  Det er dessverre ikke alle barn som har det like godt. Spesielt gjelder dette barna i Jehovas Vitner som blir voldtatt og mishandlet av sine JV fedre og andre i den sekten. En djevelsk sekt der pedofile rår grunnen.

  Vi skal forsvare barnas rett til en fin kristen oppvekst uten mishandling av slike som bare vil dem vondt og vil bare misbruke dem. Jehovas Vitner er blandt disse som bare voldtar barn.

  Vi må sørge for at disse barna får oppleve en hverdag uten vold og deres sekts perversjoner.

  Derfor skal vi i år be spesielt for barna i Jehovas Vitner og be om at disse blir befridd fra deres daglige liv i fornedrelse.

  6
  2
  • Innlegget er skjermdumpet og oversendt vakthavende i Politiets Sikkerhetstjeneste.

   1
   1
  • Endelig noen som sier sannheten om Jehovas Vitner. Denne sekten burde politiovervåkes som Gjest skriver og fratas retten til å drive på med deres voldtekt og mishandling av barn under dekke av å være en kristen sekt.

   Derfor har Gjest gjort det helt riktige når han har rapportert dem til Politiets Sikkerhetstjeneste.

   3
   1
  • Israel har virkelig forstått at mennene og kvinnene i Jehovas Vitner voldtar barna i sin sekt og andre barn. Det er derfor de overvåker Jehovas Vitner og restrikterer deres virksomhet i Israel.

   Det er derfor vi har mye å lære av Israel. Et land som tar vare på sine egne barn mot farer som truer dem.

   2
   2
  • Og med all respekt. Man kan ikke generalisere slikt over Jehovas Vitner. De fleste JV foreldre vil ta sterk avstand fra slikt og en slik generalisering gjør mange foreldre dyp urett. Fædrelandsvennen hadde for en tid tilbake noen oppslag om JV og denne problematikken. Vi kan ikke ta alle under en kam.

   2
   2
  • Men like fullt lar du dette stå som klart rammes av straffelovens §135a? Glem ikke at det heter i loven “..og den som medvirker her til”. Lykke til på politikammeret hr. Andersen.

   3
   3
  • Dette viser hvilket moralsk og etisk lavmål denne bloggen er på. Jeg tilhører selv ikke noe trossamfunn utover statskirken, og til alle nye som leser slikt. Gå aldri ut av statskirken og over i slike miljøer. Det er utenfor den trygge moderkirken dere opplever slikt som dette. Phøy!

   3
   1
  • Det er ikke noe å bry seg om Lisbeth. Hva annet kan du vente av personer som har Satan Djevelen til far. De har for lenge siden fått sin dom av Jesus.

   2
   2
 4. Det er for lengst slått fast at julen er en hedensk høytid og derfor skjønner troende at julefeiring er av Djevelen. Den som deltar i dens nissefeiring og juletrefester har følgelig ikke Guds og Jesu gunst.

  3
  5
  • Ser ut som om vaktmannen har gått over til å bruke stadig nye falske navn.

   Personlig mener jeg at folk selv velger hva de legger i julefeiringen. Det finnes ingen generelle forbud mot kristne høytider i den nye pakt.

   Svært mye rundt oss i samfunnet kan spores tilbake til hedensk tid. Navnet på måneder og ukedager f.eks. Og ikke minst stedsnavn. Og koble dette med tro blir nesten som å si at kristne ikke skulle kunne bo på steder med “hov” i navnet. Og det vil bli som å kapitulere for hedenske krefter.

   I hedensk tid var det slik at de gamle gudehovene gjerne lå på de mest sentrale stedene i bygdesamfunnet. Der hvor folk møttes. Og der ble gjerne kirkene bygget da hovene ble lagt ned. Det samme ble tilfelle med tidspunkt. Midt på vintren, da dagene var kortest, hadde folk mye tid til overs. Det ble et naturlig behov for å bruke tiden noe.

   Steder og tidspunkt er i seg selv helt nøytrale helt til noen legger noe i det. Man kan snu litt på det og sammenligne det med “religion”. “Religion” kan fylles med hva som helst. Ikke på grunn av tid eller sted, men på grunn av hva man i praksis sier og gjør. Det er f. eks lite troverdig hvis noen prøver å være mest mulig dømmende og plagsomme i “jehovas navn” og begrunne det med sitt “høye kall”.

   Da ligner man mer på den gamle nissen som folk trodde bodde på låven. Hvis man ikke gav den grøt ble den ondskapsfull. Og nissen gav seg ikke åpent til kjenne den heller. Jo, nissen kan på mange måter indikere at kristen tro svekkes.

   4
   2
  • Det er løgner gjest fremfører. “Hele skriften er inspirert av Gud”, sier skriftene.

   ” 2 Så sier Jehova: Venn eder ikke til hedningenes vei, og reddes ikke for himmelens tegn, fordi hedningene reddes for dem! 3 For folkenes skikker er tomhet. De feller et tre i skogen, og treskjæreren lager det til med øksen; 4 med sølv og gull pryder de det; med spiker og hammer fester de det, så det ikke skal falle.” (Jeremia 10:1-4)

   “8 Barna sanker ved, og fedrene tender op ild, og kvinnene elter deig for å lage kaker for himmelens dronning, og de utøser drikkoffer for andre guder, for å volde mig sorg. 19 Mon det er mig de volder sorg, sier Herren, mon ikke sig selv, så deres ansikter skal rødme av skam? 20 Derfor sier Jehova, Israels Gud, så: Se, min vrede og min harme blir utøst over dette sted, over menneskene og dyrene, over markens trær og jordens frukt, og den skal brenne og ikke slukkes. 21 Så sier Jehova, hærskarenes Gud, Israels Gud:” Jeremia 7:18-20)

   2
   2
 5. De fleste som blir tatt for voldtekt av barn her i Norge og i vesten forøvrig, er medlemmer av Jehovas Vitner. Dette sier statistikken helt klart. I Russland var det så ille at denne sataniske kulten ble forbudt.

  Vi skal i jula be for barna i Jehovas Vitner og vi skal i neste år sørge for at de blir utfritt fra et liv i fornedrelse og nød. La 2019 bli det året da disse barna blir utfridd og blir frelst til et liv i tjeneste for Herren. Dette er oss kristnes plikt.

  3
  3
 6. JULEN

  Siden julen er en hedensk høytid må konklusjonen være at det er Satan Djevelen som står bak den. Han var den første løgner og løgnens far, sier Bibelen. Ergo er de som feirer julen og hyller den med å utbryte: God jul! – Satans egne disipler.

  Det ser man på alle de andre løgnene deres også. Men det skjønner de ikke ennå. For dem er det bare tradisjon. Men når Jehovas og Kristi dag opprinner nytter det ikke for dem å klage. Da er det for sent.

  Det er dette domsbudskapet de ikke tåler å høre. Derfor vrir de seg som slanger for å slippe å høre. Men de skal ikke unngå Jehovas dag. Den kommer meget snart. Nær alle profetiene er oppfylt som leder frem til enden.

  Og jo råere de lirer av seg sine løgner, bannord og besvergelser mot Skaperen og Hans profeter, jo ivrigere skriver og taler profetene oppglødd av at vi river ned falske tankebygninger.

  Til slutt lukker de seg inne i sine ekkokamre mens de venter på dommen. Lik demonene som holdes i varetekt frem til Faderens store dag ved Kristus. Hallelujah!

  4
  7
  • Satan er bare ei pingle. Du virker så sint Ansgar. Du trenger å få en fin pakke av Hannah, så hadde du blitt glad 🙂 Klem fra Hannah.

   Uansett alle meninger om jula : I dag har JESUS bursdag 🙂
   DET må vi feire ! <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

   Happy birthtday JESUS, I love you sooooo much! See you soon 😉

   6
   3
 7. Etter en jul der menneskene i Jehovas Vitner har gjort de mest forferdelige ting mot sine barn, er det på tide at vi kristne utfrir disse barna fra denne satanistiske dødskulten.

  Vi må derfor gjøre disse barna fri og gi dem en god kristen oppdragelse vekk fra satan og all hans vesen i Jehovas Vitner. Det nytter ikke å be om barnevernet her. Vi må istedet for ta saken i egne hender. Og med de vitnemålene som disse barna vil bære mot denne satanistiske dødskulten, er vi i vår fulle rett til å gjøre det vi nå skal gjøre.

  La barna komme til meg sa Jesus.

 8. Ja , julen 2018 er over. I morgen lørdag stikker jeg til havs. Derfor vil jeg ønske alle besøkende på Søkelys : Godt nytt år !

  • Godt nytt år til deg og Ture. Må Herren velsigne deg i det kommende året også.

  • Ture, ikke dra langt -og vær forsiktig. Det er vinter. Det er litt trist her inne på søkelys. Godt nytt år til deg. STOOR Hannah-klem 🙂

  • Reisen i full storm på havet har jeg skildret på min nettside i dag onsdag.

  • Har lest, Ture 🙂
   Har som Ture opplevd å være ut i storm på havet der andre stresset og var redde, mens jeg gjorde som Jesus og sov fredelig. (Mark.4:38) I de nederste lugarene. Jeg tenkte; kan Jesus, så kan vel jeg også sove 🙂 For hver bølge var det som vi traff bunnen med et tordenbrak. Aldri opplevd maken. Det var en fin opplevelse(men uff, ikke for alle, stakkars) Vår ferje var siste som gikk, deretter ble de innstilt.
   Alltid fint på tur med Jesus!

Det er stengt for kommentarer.