Søkelys svarer på Verdidebatt-redaktør Johannes Morken’s innspill omkring behandlingen av Magnar Tanem

ArkivetMorken: “Tanem hopper bukk over nettstedets retningslinjer” Magnar Tanem skrev mandag ett innlegg med tittelen “homofile åpner for pedofile” som han postet på “verdidebatt.no” som er et debattforum driftet av avisen Vårt Land. Nettstedet som smykker seg med “fritt ord” logoen krever blant annet at deltakerne skriver under fullt navn og er med andre ord ikke nettsted som tillater anonym skittkasting slik det er på enkelte forum. Det faktum at bidragsyterne skriver under fullt navn og ofte også med profilbilde av seg selv burde nettopp gjøre nettstedet mer romslig overfor kontroversielle debattinnlegg da det er forfatter selv som står for de uttrykte holdninger, og ikke redaksjonen eller den som modererer debattene.

Verdidebatt’s redaktør Johannes Morken etterlot torsdag en kommentar under vår sak omkring Magnar Tanem’s siste erfaring med debattforumet. Magnar Tanem som er leder for minipartiet “Norges Kristne” tok tirsdag kontakt med oss etter at han i følge seg selv først ble sensurert, og deretter utestengt fra nettstedet. Verdidebatt.no er et relativt populært debattnettsted, men interessen syntes å være avtagende da nettstedet har falt betydelig i følge Alexa.com. Pr i dag er verdidebatt.no målt som 261,409 i verden eller 1594 i Norge. På knappe 12 måneder har nettstedet falt fra 138,367 til nå 261,409 og utfra ulike nettsteder som måler nettsiders verdi har verdidebatt en klart fallende tendens. For ett år siden hadde verdidebatt anslagsvis “4,761 daily visitors mens dette tallet nå er falt til anslagsvis 2,428. Verdien av nettsiden er også falt fra anslagsvis $10,141 USD til  $5,172 USD i følge  http://hostcabi.net. Med andre ord har verdidebatt.no opplevd et markert fall i popularitet og man både kan og må stille spørsmål om dette kan skyldes nettstedets svært strenge praktisering av sine regler. Som kjent har en rekke markerte skikkelser enten hoppet av, eller og som Roy Vega, Geir Rune Karlsen og nå Magnar Tanem fått rødt kort.

Morkens oppklaring

I følge Morken’s korte kommentar under vår sak har Magnar Tanem brutt nettstedets retningslinjer for verdidebatt og vi siterer: “hoppar bukk over det viktigaste. Han nekta å forhalde seg til retningslinene til verdidebatt.no. Desse retningslinene måtte han godta for å bli med på forumet. Her er utdrag frå punkt 4: «4. Jeg erkjenner at ansvaret for en god dialog ligger hos begge parter, og forplikter meg til å følge disse punktene:


– Vis respekt, særlig for dem du er uenig med.

– Unngå nedsettende karakteristikker, personangrep og trakassering.

– Ikke så tvil om andres motiver.
 – Ikke fordrei andres meninger.
»
Eg bad han ta kontakt. Då han tok kontakt, gjorde eg greie for retningslinene. Dei var Tanem heilt uinteresserte i. Han hevda at han kunne hevde kva han ville, «alt er et spørsmål om tro» – altså om motpartens agenda eller konsekvensar. Dei som rettar seg etter retningslinene, er velkomne til å vere på verdidebatt.no.”

Anmerkninger til Morkens kommentar

Magnar Tanems debattinnlegg var uten tvil kontroversielt også sett fra vårt ståsted og koblingen mellom homofili og pedofili kan virke provoserende, men er det personangrep og trakassering og hevde det Tanem gjør finner vi tvilsomt. Vi har i dag fin-lest hans innlegg og han dokumenterer så langt vi kan se at det kan ha eksistert en kobling mellom DNF-48 og NAFP tidligere.  Tanem viser endog til “at LLH tar formelt avstand fra pedofil praksis som NAFP forsvarer.” Videre skriver Tanem: Dette mener jeg de gjør pliktskyldigst og fordi pedofil praksis er forbudt. Disse to politiske grupperingene har åpent kjempet på samme banehalvdel (vel, det er vel riktigere å si at det er på samme banehjørne) før og gjør det reelt sett fortsatt.”

Ser vi på formuleringene Tanem bruker fremstiller han  dette, ikke som et objektivt faktum men som sin teori og sett ut fra et kristent ståsted og ut fra Bibelens holdninger til homofili rent generelt,  er det ikke tvil om at man ut fra et bibelsk ståsted,  må kunne ha rett til å hevde at disse spiller på samme banehalvdel. Dette ut fra det faktum at homofile og pedofile handlinger blir fordømt som synd i Bibelen. Tanem begrunner sine utsagn ved å referere til (nettsiden er fjernet) som uten tvil bringer til torgs de synspunkter Magnar Tanem hevder de gjør. Dersom vi ser på resten av Tanems sensurerte innlegg finner vi dette ikke så oppsiktsvekkende at det burde medføre sensur og utestengelse. Dersom vi ser rent historisk på utviklingen er det jo slik at ettersom avkristningen av Norge har tiltatt, har en rekke fenomener som tidligere ble ansett som synd og uhørt, nå blitt godtatt av samfunnet. Sist ute er dette med homofile ekteskap. Frem til 1972 var homofilt samliv forbudt i Norge, deretter ble det en stille aksept for homofilt samliv, så kom partnerskaploven i 1993 og ekteskapsloven som godkjenner “likekjønnede ekteskap” kom 16 år senere. Som kjent står kampen nå om den norske kirke skal vie såkalte “likekjønnede ekteskap,” og sett i lys av utviklingen de senere år, skal man ikke se bort i fra at det som Morken i dag omtaler som  “konspirasjonsteori” om noen år kan bli virkelighet.

Ytringsfriheten under press

frie-ytringerAt ytringsfriheten er under et intenst press også i vårt demokratiske samfunn hersker det liten tvil om. I mange medier nekter man vanlige borgere spalteplass og nettdebatter sensureres eller “modereres” svært sterkt. Avisen Vårt Land er intet unntak. De forskjellige redaksjonene bruker ofte som en unnskyldning at avisene “ikke har plikt til å publisere alt som skrives” og dette rammer primært dem som har holdninger og meninger som ikke er “politisk korrekte” eller aksepterte i samfunnet. Med andre ord har man overlatt definisjonen av hvem som har rett til ytring til subjektive avis redaksjoner eller dem som sitter med ansvaret for å moderere debattinnlegg eller kronikker.

Ytringsfriheten må gå foran

Tros og ytringsfriheten har vært sentrale verdier i det norske demokratiet. Denne friheten er noe pressen selv burde kjempe aktivt for, men etter karikaturstriden i 2006 og 22 juli tragedien har vi sett ett hamskifte i norsk presse. Flere og flere mennesker frykter for alvor at ytringsfriheten vi alle har satt stor pris på er i fare, og vi i Søkelys har fått flere henvendelser fra nåværende og tidligere verdidebattdebattanter som nettopp uttrykker denne uroen. “Hvor blir det av den debattantene og hvor ble det egentlig av dette innlegget,” er spørsmål vi har fått fra bekymrede lesere eller brukere av verdidebatt. Vi forstår denne uroen og samtidig forteller dette oss at Johannes Morken og andre redaktører i realiteten er med på å begrense ytringsfriheten siden man i endel saker ikke er villig til å tillate fritt ordskifte. Innlegget Magnar Tanem skrev fortjente å bli publisert, debattert og eventuelt motsagt. Det er jo nettopp det debatt er, og derfor er det trist, og etter vårt skjønn – et angrep på Tanems frihet til å ytre seg. Debatten burde ha rullet, og så kunne eventuelt redaksjonen ha overvåket, og slått ned på overtramp.

Kjell Andersen