Reinhard Bonnke medarbeider omkom i trafikkulykke

Setter opp fond for å hjelpe Brad Braland’s familie

Bradley-Braland-Facebook

Foto: Facebook (med tillatelse)

Reinhard Bonnke medarbeider Brad Braland som var en av de ledende medarbeiderne i Christ for all Nation (CfaN) omkom i en tragisk trafikkulykke lørdag, melder Charisma Magazine. Braland har vært ansatt i Reinhard Bonnke’s organisasjon i mer enn ti år og har tjent CfaN med glede og innlevelse. Nå har Christ for all Nation satt opp ett fond for å støtte familien til den 40 år gamle medarbeideren som døde i den tragiske ulykken. Hans kone Bridgett ble lettere skadd i ulykken. Brad Braland etterlater seg foruten sin hustru barna  Ethan, Zion, Levi og Zoe som bør få en plass i våre bønner.

Christ for all Nation oppfordrer støttespillere til å yte hjelp til den hardt rammede familien og eventuelle givere bes ta kontakt på care@cfan.org og man kan også støtte hans kone og fire barn online via å klikke her. Reinhard Bonnke’s organisasjon har også satt opp en minneside på facebook. “Brad Braland Tribute Facebook-side

Også kristne blir drept i ulykker

davew

David Wilkerson omkom også i en trafikkulykke. (Foto: You Tube)

Brad Braland som tjente sin Gud så trofast er bare en av mange troende kristne som har omkommet i trafikkulykker. David Wilkerson som ble verdenkjent gjennom sitt arbeide blant narkomane og storbygjenger i New York omkom som kjent i en trafikkulykke i april 2011, og den samme skjebne opplevde også den kristne artisten Rick Mullins. I likhet med de mange andre kristne som har blitt rammet av brå død er han også et vitnesbyrd om at også kristne kan bli rammet av plutselig død og ulykker og at kristentroen ikke er en forsikring mot ulykker og sykdom. Guds Ord som er den absolutte sannhet sier at vi alle har noe til felles, -nemmelig at “tider og hendelser rammer oss alle”. Slik er det, og slik vil det også forbli inntil dagen da Kristus kommer tilbake og dette forgjengelige blir ikledd uforgjengelighet.