Søkelys mener: Stø kurs Erna og fasthold nedstengingen av landet ut april og mai måned

Erna Solberg bør holde Norge stengt både i april og mai for å dempe viruset

Nedstengningen av Norge er i ferd med å få ødeleggende konsekvenser for norsk næringsliv og folk flest. Stengte skoler, stengte restauranter, stengte puber, stengte kirker og avlyste arrangementer landet over ser ut til å ha dempet de dødelige konsekvensene Corona viruset kunne ha fått. I vårt naboland Sverige går tingene stort sett som før -med den konsekvens at sykehusene ikke har nok plasser til å behandle folk på intensivavdelingene. Samtidig har antallet døde i Sverige vært betydelig høyere enn tallene her hjemme. Selv om norske myndigheter ikke reagerte raskt nok da nyheten om Corona viruset ble kjent i desember 2019. Allerede tidlig i januar ble det klart at viruset var svært smittsomt, men likevel strømmet kinesiske turister til Norge i stort antall. I likhet med amerikanske myndigheter bagatelliserte helsedepartementet og fagmiljøet lenge Corona viruset og omtalte det som en mild influensa vi enkelt skulle takle.

Nå, hundre dager senere har pipen fått en annen lyd og Erna Solberg og regjeringen som kom vaggene inn i katastrofen har tatt viktige og nødvendige grep gjennom å stenge ned store deler av landet. Selv om dette har kostet flesk og tappet oljefondet for noen kroner har vi langt på vei greid å begrense smitten og holdt tallet på innlagte og døde på et forholdsvis lavt nivå. Imidlertid begynner nå stadig flere politikere og ta til orde for å lette på tiltakene og slik risikere at smitten kommer helt ut av kontroll som vi ser fra Sverige. Der risikerer de at alle intensivplasser på sykehusene i Stockholm kan være fylt opp i løpet av helgen, skriver Aftonbladet. Uten å skrive for mye tror vi det er fornuftig av Erna Solberg og overse ropene fra populister  politikere som Tybbing Gjedde og Slagsvold Vedum om å begynne å gjenåpne landet.  Så langt har vi i følge oppdaterte tall 62 døde, 5519 smittede og 319 innlagt (Dagbladets tall) -og for å unngå svenske tilstander bør tiltakene med stengte skoler og nedstening av landet fortsette ut både april og mai måned. Å fylle opp skoler, puber, idrettsarrangement med barn og unge vil kunne forårsake at viruset kommer ut av kontroll slik at vi får svenske tilstander.

Endel ukloke grep fra helseministeren

Helseminister Bent Høie har gjennom å endre forskriften om fritt sykehusvalg -besluttet å forlenge syke og lidendes tid i helsekøen Foto: Kjetil Ree (lisens)

Samtidig som nedstengningen av Norge har dempet smittesituasjonen har regjeringen tatt en del amatørmessige grep som forlenger og forsterker plagene til andre syke. Blant annet har helseminister Bent Høie opphevet ordningen med fritt sykehusvalg og private aktører i helsevesenet som Aleris får ikke lenger undersøke og behandle pasienter på det offentliges omkostning. Tilbud som Aleris og Volvat medisinske senter er nå utelukkende forbeholdt pasienter med penger på bok, og dermed vil folk som kunne ha fått tatt bildediagnostistikk eller andre nødvendige undersøkelser få ennå lengre ventetid på undersøkelse og behandling. Dette gjør at syke og lidende blir stående mye lengre i kø enn det som strengt tatt er nødvendig, og både Aleris og de andre private aktørene kunne ha avlastet det offentlige helsevesenet i forhold til mange pasientgrupper, men Bent Høie og Erna Solberg drar her Norge baklengs inn i fremtiden.

Én tanke om “Søkelys mener: Stø kurs Erna og fasthold nedstengingen av landet ut april og mai måned

  1. Spørs om ikke man etter hvert heller burde satse på å isolere utsatte grupper som ikke må ut. Pensjonister, trygdede og sykemeldte får etter hvert i stedet tåle karantene. Andre må jo ut for å produsere mat etc. Ellers kan vi jo pakke sammen hele bunten.

Det er stengt for kommentarer.