Snart mer smitte enn under Corona-nedstengningen i mars -229 nye smittede siste døgn

229 nye smittede er registrert i Norge siste døgnet. Vi nærmes oss nå det samme smittetall som førte til full shutdown av alt i Norge i mars og april. I og med at regjeringen ikke har planer om å gjeninnføre de strenge smittetiltakende igjen, men snarere har planer om å lette på restriksjonene, er det god grunn til å stille spørsmål ved klokskapen regjeringen og stortinget i beslutningen om å stenge ned alt i mars. Sett i lys av hva de gjør og ikke gjør nå i høst, vil ettertiden komme til å dømme vinteren og vårens nedstengning hardt. På samme måte som i mars og april blir stadig flere smittet av viruset som har skremt mange inn i dyp isolasjon. Den nye normalen ser ut til å være at folk må leve med frykt for lokale smitteutbrudd og lokale nedstengninger i månedene som ligger foran oss..