Slik minnes de Billy Graham

Billy Graham Evangelistic Association som er en organisasjon som ble grunnlagt av Billy Graham som onsdag i denne uken avgikk med døden 99 år gammel har i forbindelse med Grahams bortgang lagt ut en video hvor vi minnes Billy Grahams 80 år lange tjeneste i Guds rike. Billy Graham var en sjelevinner av de helt store, og tusener på tusener har funnet frelse og liv etter å ha blitt kjent med Jesus Kristus som en følge av Billy Grahams forkynnelse. Vi slutter oss i dag til alle dem som er takknemlige over hva denne trofaste tjeneren har brakt til oss som utgjør Kristi legeme på jorden