Skjedde intet under årets Shemitah? Virkelig?

2015 er nå på hell og en av de temaer som opptok mange var årets Shemitah presentert blant annet av Jonathan Cahn. Mange mennesker hadde ulike forventninger til hva som skulle skje, og slo ting fra seg når tingene ikke skjedde slik man forventet og man fastslo “falsk profet” -falsk profeti. Skjedde det virkelig intet under årets Shemitah? La oss ta et lite tilbakeblikk på de ting som ulike media rapporterte om under sensommeren og høstens turbulente krise. Oljeprisene er mer enn halvvert og i Europa blir stadig flere arbeidsledige. Noe skjedde og 2016 vil kunne bli tøffere

Facebook Comments

14 tanker om “Skjedde intet under årets Shemitah? Virkelig?

 1. 2015 har vore eit tubulent år.
  I Norge har me opplevd oljenedturen brått og litt uventa.
  2016 vert eit konkursår der mange vil mista jobben.

  http://www.dn.no/nyheter/2015/12/23/2100/nho-etterkrigstidenes-hyeste-ledighet-neste-r

  Statens inntekter vil minka drastisk og alle velferdsgodene må tilpassast ei ny tid.
  Året 2015 er snart omme og J.Cahn har definitivt teke feil om kor grusomt alt villE verta.
  Jubelåret i Skrifta kjem ikkje før år 2028.
  Sist jubelår var 1978. Nummer 120 er snart her.

  «Min ande skal ikkje for alltid bu i menneska; for dei er berre veike skapningar. Levetida deira skal vera 120 år.» 1 Mosebok 6

  Guds rike kjem snart til jorda.

  Gud vil gripa inn og gjennom Folket Sitt -Israel læra dei andre nasjonane korleis me bør leva for å skapa lykke og fred.
  Jerusalem skal vera senteret på kloden.

 2. Torstein Langesæter har mistet all troverdighet. En ting er å kalle Paulus for en vranglærer, men når man kaller Jesus for vranglærer og ikke verdens frelser, da er det virkelig fare på ferde. Jesus sa noen enkle linjer. ” Ingen kommer til Faderen uten igjennom meg.” Da nytter det ikke snakke i det vide å breie om GUD og hva han skal gjøre i fremtiden. Ingen mennesker kommer til GUD og hans rike uten igjennom Jesus Kristus.

  • ” Ingen kommer til Faderen uten igjennom meg.”
   ——————-
   Denne setninga er grunnlaget for den kristne trua.
   Kva skjer med jødane som ikkje trur på Jesus?

   Pat Robertson sa det tydeleg. Så lenge dei ikkje bekjenner Jesu namn, så går dei fortapt.

   “Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er ALLEREDE DØMT fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.” Joh 3,16

   Johannes gjer trua på Jesus til det avgjerande spørsmålet.
   ———————–
   Stemmer det med Tanakh eller Guds ord i GT?

   På ingen måte. Gud lærer at det finst berre ein måte å verta frelst på. Den er veldig enkel.
   Det er å bekjenna HERREN GUD, den einaste GUD og venda seg vekk frå styggedomane som byr Han så mykje imot.Herren Gud sjølv er Frelsaren. Han har makt til å gløyma syndene dersom me vender oss bort frå dei.
   Han treng ikkje eit menneskeoffer på korset for å blidgjerast. Det er Baal-dyrking.
   ———-
   No har heile den kristne verda feira Tammus sin fødselsdag i jula.
   I GT var Baal-tilbeding noko GUD vart spesielt rasande over.

   I det kristne evangeliet er det same leksa igjen.

   Folket tilber eit falsk bilete av GUD, ei etterlikning av den sanne Gud.

   Gud kallar folket Sitt Israel for “sin fyrstefødde son”.
   Han har ikkje nokon annan son.

   Det er dette jødane har fortalt oss heile tida.
   Gud viste seg for Moses og Israel og påpeikte dette enkle – HERREN GUD ER EIN.
   Difor lyder det fyrste bodet.

   “Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset.
   Du skal ikke ha andre guder enn meg.
   Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden…” 2 Mosebok 20

  • Jeg har til min sorg konstatert at Torstein har forlatt den klassisk kristne tro og han uttaler seg dermed ut fra sitt religiøse ståsted. Det at Torstein har byttet ut sin kristne tro, med noe annet gjør jo at han selv har satt seg på utsiden av det kristne fellesskapet av mennesker som tror og bekjenner Jesus Kristus som verdens frelser og Messias. Jeg beklager dypt Torsteins valg og vil mane alle til å fortsette å forkynne Jesus som Messias, at Han er den eneste veien til Gud. Jeg anbefaler alle Jesus Kristus. Han er den som er utsendt av Gud, og den som bringer liv og håp. Joh 17,3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

  • Torstein skjønner ikke prinsippene i de ulike paktene i Bibelen. I f.eks Mosespakten var det å holde loven og dyreoffer som frelste deg. Frelse ved troen på Messias var selvsagt uaktuelt i og med at Messias ikke var kommet til jord ennå og derfor ikke gitt sitt offer for frelse for menneskeheten.
   Nå lever vi i Messiaspakten i og med Jesu offer på korset, og frelse fordrer troen på nettopp dette offeret. Torstein henger igjen i Mosepakten, og tror det han leser i Tanakh gjelder for all tid. Det han til stadighet refererer til gjelder Mosepakten. Men Tanakh ble oppfylt/fullendt ved Jesu offer, og det er Messiaspakten som gjelder nå, og vil gjelde til Jesus kommer igjen. Håper og ber om at Torstein engang ser dette.

 3. Kjell sitat:
  Jeg beklager dypt Torsteins valg
  ——————–
  For å sagt det så er Kjell ein kjempekar.
  Eg ynskjer han all lykke til i framtida.
  Diverre skiljest våre vegar her, sidan eg har landa på “jødedommen”.

 4. Oddgeir.
  “Torstein skjønner ikke prinsippene i de ulike paktene i Bibelen.”
  ————————
  Det som har vorte klart for meg den siste tida er at Herren GUD åleine er både Skaparen og Frelsaren.

  Ofringane vil halda fram i 1000-årsriket slik Esekiel 46 fortel.

  “Folket i landet skal tilbe Herren ved inngangen til denne porten på sabbatene og nymånedagene.
  Brennofferet som fyrsten bærer fram for Herren på sabbatsdagen, skal være seks lam uten feil og en vær uten feil. Grødeofferet skal være en efa mel til væren,..”

  Hosea 3 fortel oss at Israel lenge ikkje skal praktisera tempelteneste med ofringar.

  “For i mange dager skal israelittene bo uten konge og høvding, UTEN OFFER og uten steinstøtte, uten efod og terafer. 5 Siden skal israelittene VENDE OM og søke Herren, sin Gud, og David, sin konge. Skjelvende skal de komme til Herren og hans gode gaver i dager som kommer.”

  Me er inne i dei siste 12 åra før Gud grip inn og opprettar riket for Israel.

  Esekiel 47 fortel korleis det vert i det bokstavlege Israel.

  Sakarja 14 fortel om HERREN GUD sitt kome.

  Folkeslaga skal gradvis koma til erkjenning om at Himmelens Gud er den einaste.

  Tammus/Astarte- tilbedinga som i dag har namnet “Jesus og Maria” skal for alltid avslørast. Gud vil ta eit oppgjer med Baaltilbedinga.
  ——————–
  Gud er rettferdig. Han kjem ikkje til å senda nokon inn i eit brennande helvete slik me vert fortalt i Matteus, osv.

  Menneske skal leva i fred og harmoni HER på jorda slik Esaias 2 fortel oss.

  “Mange folk skal dra av sted og si:
  «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell -TEMPELHØGDA,
  til Jakobs Guds hus,
  så han kan lære oss sine veier
  og vi kan ferdes på hans stier.
  For lov-TORAH skal gå ut fra Sion,
  Herrens ord fra Jerusalem.»

  4 Han skal dømme mellom folkeslag
  og SKIFTE RETT for mange folk.
  De skal smi sverdene om til plogskjær
  og spydene til vingårdskniver….

  Esaias 66.

  “For slik den nye himmel
  og den nye jord som jeg skaper,
  alltid skal bestå for mitt ansikt, sier Herren,
  slik skal deres ætt og navn bestå.

  23 Og det skal skje:
  Fra nymånedag til nymånedag,
  fra sabbat til sabbat,
  skal alle mennesker komme
  og tilbe for mitt ansikt,
  sier Herren.”

  Framtida er ljos for alle menneske som oppfører seg skikkeleg.

  • Torstein. Har du lyttet til messianske rabbier? De har stor kunnskap i GT og sett klart at hele GT peker på Jesus.

 5. Langeseter skrev:

  Denne setninga er grunnlaget for den kristne trua.
  Kva skjer med jødane som ikkje trur på Jesus?

  Pat Robertson sa det tydeleg. Så lenge dei ikkje bekjenner Jesu namn, så går dei fortapt.
  ———————

  Pat Robertson er ikke Gud. Grunnlaget for den kristne trua er at nettopp paa grunn av Jesus, saa kan Gud frelse hvem han vil. Som Paulus skriver i brevet til Timoteus 4.10: Vi har satt vaart haap til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, men forst og fremst de troendes. Dette skal du paalegge og lere.
  Lignelsen i Matt 25,31 sier noe om hva som vektlegges paa dommens dag. Hva vi sier om oss selv betyr ingen ting hvis det ikke faar konsekvenser i det praktiske liv. Men det vi sier om, eller til andre kan faa store konsekvenser for oss selv. Og dette gjelder for alle mennesker til alle tider.

  De som har studert Bibelen uten aa tillegge det man leser andres meninger, ser Jesus mange steder i GT. Som “Herren” og “paktens engel” osv. “Herren selv gaar jo foran dere, og sist i toget gaar Israels Gud”, skrev Jesaja. 52,12.

  Det som skiller hjemmesnekkrede og/eller dode etablerte religioner, dod kristendom inkludert, fra den evangeliske kristne tro er at de ikke er i stand til aa forandre folks hjerter. Derfor maa de ogsaa vere veldig liberale i forhold til synd og gjerne kalle de som omvender seg for “lovtreller”.

  Den som har studert den evangeliske kristendommens historie kan vel ikke annet enn aa bli fasinert av dens utrolige paavirkningskraft. Det som ofte begynnte med en eller noen faa enslige mennesker kunne utvikle seg til noe som rystet hele nasjoner og spredte seg fra land til land. Eksemplene er mange. Patric f.eks er kjent fra Irland. Han ble kidnappet og levde som slave i Ireland i 6 aar. Etter aa ha blitt ledet hjem av Gud dro han etter en stund tilbake til Ireland som evangelist. Paa kort tid falt hele den eldgammle keltiske religionen med alle sine druider og menneskeoffringer sammen under hans virke og Ireland ble kristnet. Ireland forble en kristen hoyborg gjennom aarhundrer. Det var faktisk irske misjonerer som kristnet England. Det var nok ikke teologisk teori de forkynte!

  Ti tusenvis av boker har blitt skrevet som slike eventyrlige hendelser. Finnes det en eneste hjemmesnekkret religion som kan vise til noe lignende? Ikke saa vidt jeg vet. Og som Jesus sa, han som har staatt i sentrum i all evangelisk virksomhet, vurder dette ut fra hva som kan observeres i det virkelige liv.

  Det som mangler i dag er at noen trekker opp grensene mellom etablert vranglere, dod “kristelig” religiositet og levende evangelisk tro. Mange forstaar ikke ordtaket om at evangelisk tro ikke er en religion men en rellasjon.

  Mange av de kjente nazistene gikk utrolig nok for aa vere “troende” kristne. De bad, gikk paa gudstjenester og bekjente sin tro. Joseph Goebbels f.eks, var faktisk “ganske from”. Troen var til stor hjelp for ham sa han, men det han trodde paa var nok en religion. For plutselig en dag fant han ut at troen hans ikke var avhengig av HVA han trodde paa, men AT han trodde paa NOE. Han byttet ut sin katolske tro med troen paa Hitler. Og den troen ble faktisk til en rellasjon.

 6. Torstein. Har du lyttet til messianske rabbier?
  —————
  Ja, eg har studert det grundig.

  http://www.whatjewsbelieve.org/explanation1.html

  “Jews believe that one person’s death
  cannot atone for the sins of another.

  IN SHORT… The Bible is clear, and it is consistent: one person cannot die for the sins of another. In other words, the sins committed by one person cannot be wiped out by the punishment given to another.

  ‘Every man shall be put to death for his own sin.”

  https://www.facebook.com/140313412984092/photos/a.140319149650185.1073741828.140313412984092/160855294263237/?type=3&theater

  • Langeseter skrev:
   Torstein. Har du lyttet til messianske rabbier?
   —————
   Ja, eg har studert det grundig.

   http://www.whatjewsbelieve.org/explanation1.html

   “Jews believe that one person’s death
   cannot atone for the sins of another.
   ——————

   Akkurat denne nettsiden er vel laget utelukkende for aa forsvare jodedommen mot kristendom, koste hva det koste vil. Noe som faktisk er forstaaelig etter alt som har skjedd opp gjennom historien.

   Joder har nok aldri hatt en slik klar og entydig tro som man kan faa inntrykk av her. De spenner fra ultraortodokse til totalt sekulere tradisjonsforvaltere, fra kabala til absolutt alt annet man kan tenke seg. En grundig studie av dette vil sikkert kreve mange tiaar. Det finnes forresten et ganske artig eksempel paa hvordan noen joder greide aa takle sin uenighet naar de diskuterte religiose sporsmaal. De bestemte seg for at alle maatte synge sine argumenter naar de diskuterte. Ikke saa lett aa gi utrykk sinne da.

   At jodene har hatt like store problemer som kristne kan vel sannsynliggjores med det faktum at baade templet og Israel, dvs menigheten, opphorte og eksistere for to tusen aar siden. Og mye tyder vel paa at dette snart vil skje med den nytestamentelige menigheten snart ogsaa.
   ——————————

   Langeseter skrev:
   IN SHORT… The Bible is clear, and it is consistent: one person cannot die for the sins of another. In other words, the sins committed by one person cannot be wiped out by the punishment given to another.

   ‘Every man shall be put to death for his own sin.”
   —————————–

   Men likevel sier Moseloven at bukker og okser kunne sone Israels synder som “skyldofferet” og “syndoffer”, og at blodet fra disse spillte en spesiell rolle. Har de en forklaring paa det? Ja, det har de selvsagt. Noe jeg har lert av jehovas vitner er at “absolutt alt kan forklares”. Hvis man bare gjor ting litt kompliserte og setter alt sammen paa nytt, saa kan man faa frem alle de “sannhetene” man vil.

   Nesten….

   For det virkelig store problemet er at disse offrene i folge Moseloven kun var gyldige saa lenge tjenesten i moteteltet eller templet eksisterte. Hvis ikke maatte synderne do for sin synd.

   Men siden Guds Ord skal bestaa til evig tid, og loftene til Israel fremdeles gjelder, saa er det nok trolig at det eksisterer et “annet offer”. Hvis Bibelen skal vere troverdig, saa maa det faktisk vere slik.

 7. baade templet og Israel, dvs menigheten, opphorte og eksistere for to tusen aar siden
  ——————–
  Mange har fokusert på at tempelet var rive ned 40 år etter Jesus skulle levd.
  Hugs på at tempelet og vart rive ned år 587 f kr og fyrst vart bygd opp att mange år etter.
  Jødane var utan offersystem i lang tid.
  Fyrst ved Kyros fekk jødane lov til å venda heim og starta gjenoppbygginga.
  Korleis var det med tilgjeving i denne tida då jødane ikkje kunne ofra dyr?
  Daniels bok fortel oss om dette. Daniel levde i perioden utan offersystem og tempel.

  “Jeg vendte meg til Herren Gud for å søke ham i ydmyk bønn. Jeg fastet, kledde meg i botsdrakt og strødde aske på hodet.
  4 Jeg bad til Herren min Gud, bekjente vår synd og sa: «Å Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og viser miskunn mot dem som elsker deg og HOLDER SINE BUD. 5 Vi har syndet og handlet ille, vært ugudelige og trassige; vi har veket av fra dine bud og lover. 6 Vi har ikke hørt på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre, og til alt folket i landet. …..

  ….Min Gud, vend ditt øre hit og hør, lukk opp dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner fram for deg, men i tillit til din store barmhjertighet. 19 Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt på vår bønn!…
  …Mens jeg ennå talte og bad og bekjente min egen og mitt folk Israels synd og bar fram for Herren min Gud en inderlig bønn for min Guds hellige fjell, 21 ja, mens jeg ennå holdt på å be, kom Gabriel, den mannen jeg tidligere hadde sett i synet, og fløy helt bort til meg. Det var ved tiden for kveldsofferet. Han ville lære meg og sa: «Daniel, nå er jeg kommet for å gi deg full innsikt. Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle deg det; for du er elsket av Gud. Så merk deg ordet og gi akt på synet…”.
  ——————–
  Daniel 9 fortel oss at det einaste Gud krev er bekjennelse av synd og at ein prøver å leva i samsvar med Guds krav.
  Hebrearbrevet er eit skikkeleg anti-jødisk dokument.

  • “Daniel 9 fortel oss at det einaste Gud krev er bekjennelse av synd og at ein prøver å leva i samsvar med Guds krav.
   Hebrearbrevet er eit skikkeleg anti-jødisk dokument.”

   Hva skulle de da med offersystemet som begynte med at Abraham skulle ofre Isak og som fortsatte både i ørkenen og i templet? Det peker frem mot Jesu endelige offer. Er ikke dette tydelig?

 8. Harald-sitat.
  Det peker frem mot Jesu endelige offer. Er ikke dette tydelig?
  —————————-
  Om Jesu offer var det endelege offer, kvifor skal ofringane halda fram i 1000-årsriket?
  Esekiel 46 seier:

  “Så sier Herren Gud: Porten til den indre forgård, den som vender mot øst, skal være lukket på de seks arbeidsdagene. Men på sabbatsdagen og nymånedagen skal den være åpen. Da skal fyrsten, når han kommer utenfra, gå inn gjennom forhallen i porten og stille seg ved en av dørstolpene der, mens prestene bærer fram brennoffer og måltidsoffer for ham. Han skal bøye seg og tilbe på terskelen i porten og så gå ut. Men porten skal ikke lukkes før om kvelden. Folket i landet skal bøye seg og tilbe Herren ved inngangen til porten, både på sabbatsdagene og nymånedagene.
  Brennofferet som fyrsten bærer fram for Herren på sabbatsdagen, skal være seks lytefrie lam og en lytefri vær. Og som grødeoffer skal han sammen med væren gi en efa og sammen med lammene det han har for hånden, og en hin olje til hver efa.
  På nymånedagen skal han ofre en lytefri okse av storfeet, seks lam og en vær som er uten lyte. Som grødeoffer skal han sammen med oksen gi en efa, sammen med væren en efa og sammen med lammene det han har for hånden, og en hin olje til hver efa.
  Når fyrsten kommer, skal han gå inn gjennom forhallen i porten, og samme veien skal han gå ut igjen….
  ….Nå førte han meg gjennom inngangen ved siden av porten, til de rommene i helligdommen som er for prestene, og som ligger på nordsiden. Og se, der var det et rom lengst mot vest. 20 Han sa til meg: Dette er det stedet hvor prestene skal koke skyldofferet og syndofferet og bake brød av grødeofferet. De skal ikke bære det ut i den ytre forgård, for da kunne de føre helligheten over på folket.”

  I kpt 47 vert det detaljert forklara korleis vatnet går ut frå tempelhøgda i Jerusalem.

  “Mannen førte meg nå tilbake til tempelinngangen. Og se, det rant vann fram under terskelen på østsiden av huset. Templets forside vender jo mot øst. Vannet rant ned på sørsiden av templet, sør for alteret. …”
  ———————

  Tanakh er heilt tydeleg på at ofringane skal halda fram ved Herrens kome. I den kristne tankegangen er dette utelukka. Mange ser faktisk på det som ein styggedom. Dei trur Jesu offer har fjerna nødvendigheten av å halda fram med tempeltenesta og offersystemet.

  Hosea 3 fortel at israelittane kjem til å venda om og igjen starta med tempeltenesta.

  “For i lang tid skal israelittene sitte der uten konge og høvding, UTEN OFFER og steinstøtte, uten efod og husguder. 5 Siden skal israelittene vende om og søke Herren sin Gud, og David, sin konge; og skjelvende skal de komme til Herren og hans gode gaver, i de siste dager.”

  Alt er gjort klar for at det jødiske templet skal koma på plass. Gjenstandane er ferdiglaga.
  Eg trur det vil vera på plass innan 2020.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *