Skjedde intet under årets Shemitah? Virkelig?

2015 er nå på hell og en av de temaer som opptok mange var årets Shemitah presentert blant annet av Jonathan Cahn. Mange mennesker hadde ulike forventninger til hva som skulle skje, og slo ting fra seg når tingene ikke skjedde slik man forventet og man fastslo “falsk profet” -falsk profeti. Skjedde det virkelig intet under årets Shemitah? La oss ta et lite tilbakeblikk på de ting som ulike media rapporterte om under sensommeren og høstens turbulente krise. Oljeprisene er mer enn halvvert og i Europa blir stadig flere arbeidsledige. Noe skjedde og 2016 vil kunne bli tøffere

https://www.youtube.com/watch?v=fgjAl5HkYY0

7 tanker om “Skjedde intet under årets Shemitah? Virkelig?

 1. Torstein Langesæter har mistet all troverdighet. En ting er å kalle Paulus for en vranglærer, men når man kaller Jesus for vranglærer og ikke verdens frelser, da er det virkelig fare på ferde. Jesus sa noen enkle linjer. ” Ingen kommer til Faderen uten igjennom meg.” Da nytter det ikke snakke i det vide å breie om GUD og hva han skal gjøre i fremtiden. Ingen mennesker kommer til GUD og hans rike uten igjennom Jesus Kristus.

  • Jeg har til min sorg konstatert at Torstein har forlatt den klassisk kristne tro og han uttaler seg dermed ut fra sitt religiøse ståsted. Det at Torstein har byttet ut sin kristne tro, med noe annet gjør jo at han selv har satt seg på utsiden av det kristne fellesskapet av mennesker som tror og bekjenner Jesus Kristus som verdens frelser og Messias. Jeg beklager dypt Torsteins valg og vil mane alle til å fortsette å forkynne Jesus som Messias, at Han er den eneste veien til Gud. Jeg anbefaler alle Jesus Kristus. Han er den som er utsendt av Gud, og den som bringer liv og håp. Joh 17,3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

  • Torstein skjønner ikke prinsippene i de ulike paktene i Bibelen. I f.eks Mosespakten var det å holde loven og dyreoffer som frelste deg. Frelse ved troen på Messias var selvsagt uaktuelt i og med at Messias ikke var kommet til jord ennå og derfor ikke gitt sitt offer for frelse for menneskeheten.
   Nå lever vi i Messiaspakten i og med Jesu offer på korset, og frelse fordrer troen på nettopp dette offeret. Torstein henger igjen i Mosepakten, og tror det han leser i Tanakh gjelder for all tid. Det han til stadighet refererer til gjelder Mosepakten. Men Tanakh ble oppfylt/fullendt ved Jesu offer, og det er Messiaspakten som gjelder nå, og vil gjelde til Jesus kommer igjen. Håper og ber om at Torstein engang ser dette.

 2. Torstein. Har du lyttet til messianske rabbier? De har stor kunnskap i GT og sett klart at hele GT peker på Jesus.

 3. Langeseter skrev:

  Denne setninga er grunnlaget for den kristne trua.
  Kva skjer med jødane som ikkje trur på Jesus?

  Pat Robertson sa det tydeleg. Så lenge dei ikkje bekjenner Jesu namn, så går dei fortapt.
  ———————

  Pat Robertson er ikke Gud. Grunnlaget for den kristne trua er at nettopp paa grunn av Jesus, saa kan Gud frelse hvem han vil. Som Paulus skriver i brevet til Timoteus 4.10: Vi har satt vaart haap til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, men forst og fremst de troendes. Dette skal du paalegge og lere.
  Lignelsen i Matt 25,31 sier noe om hva som vektlegges paa dommens dag. Hva vi sier om oss selv betyr ingen ting hvis det ikke faar konsekvenser i det praktiske liv. Men det vi sier om, eller til andre kan faa store konsekvenser for oss selv. Og dette gjelder for alle mennesker til alle tider.

  De som har studert Bibelen uten aa tillegge det man leser andres meninger, ser Jesus mange steder i GT. Som “Herren” og “paktens engel” osv. “Herren selv gaar jo foran dere, og sist i toget gaar Israels Gud”, skrev Jesaja. 52,12.

  Det som skiller hjemmesnekkrede og/eller dode etablerte religioner, dod kristendom inkludert, fra den evangeliske kristne tro er at de ikke er i stand til aa forandre folks hjerter. Derfor maa de ogsaa vere veldig liberale i forhold til synd og gjerne kalle de som omvender seg for “lovtreller”.

  Den som har studert den evangeliske kristendommens historie kan vel ikke annet enn aa bli fasinert av dens utrolige paavirkningskraft. Det som ofte begynnte med en eller noen faa enslige mennesker kunne utvikle seg til noe som rystet hele nasjoner og spredte seg fra land til land. Eksemplene er mange. Patric f.eks er kjent fra Irland. Han ble kidnappet og levde som slave i Ireland i 6 aar. Etter aa ha blitt ledet hjem av Gud dro han etter en stund tilbake til Ireland som evangelist. Paa kort tid falt hele den eldgammle keltiske religionen med alle sine druider og menneskeoffringer sammen under hans virke og Ireland ble kristnet. Ireland forble en kristen hoyborg gjennom aarhundrer. Det var faktisk irske misjonerer som kristnet England. Det var nok ikke teologisk teori de forkynte!

  Ti tusenvis av boker har blitt skrevet som slike eventyrlige hendelser. Finnes det en eneste hjemmesnekkret religion som kan vise til noe lignende? Ikke saa vidt jeg vet. Og som Jesus sa, han som har staatt i sentrum i all evangelisk virksomhet, vurder dette ut fra hva som kan observeres i det virkelige liv.

  Det som mangler i dag er at noen trekker opp grensene mellom etablert vranglere, dod “kristelig” religiositet og levende evangelisk tro. Mange forstaar ikke ordtaket om at evangelisk tro ikke er en religion men en rellasjon.

  Mange av de kjente nazistene gikk utrolig nok for aa vere “troende” kristne. De bad, gikk paa gudstjenester og bekjente sin tro. Joseph Goebbels f.eks, var faktisk “ganske from”. Troen var til stor hjelp for ham sa han, men det han trodde paa var nok en religion. For plutselig en dag fant han ut at troen hans ikke var avhengig av HVA han trodde paa, men AT han trodde paa NOE. Han byttet ut sin katolske tro med troen paa Hitler. Og den troen ble faktisk til en rellasjon.

 4. Langeseter skrev:
  Torstein. Har du lyttet til messianske rabbier?
  —————
  Ja, eg har studert det grundig.

  http://www.whatjewsbelieve.org/explanation1.html

  “Jews believe that one person’s death
  cannot atone for the sins of another.
  ——————

  Akkurat denne nettsiden er vel laget utelukkende for aa forsvare jodedommen mot kristendom, koste hva det koste vil. Noe som faktisk er forstaaelig etter alt som har skjedd opp gjennom historien.

  Joder har nok aldri hatt en slik klar og entydig tro som man kan faa inntrykk av her. De spenner fra ultraortodokse til totalt sekulere tradisjonsforvaltere, fra kabala til absolutt alt annet man kan tenke seg. En grundig studie av dette vil sikkert kreve mange tiaar. Det finnes forresten et ganske artig eksempel paa hvordan noen joder greide aa takle sin uenighet naar de diskuterte religiose sporsmaal. De bestemte seg for at alle maatte synge sine argumenter naar de diskuterte. Ikke saa lett aa gi utrykk sinne da.

  At jodene har hatt like store problemer som kristne kan vel sannsynliggjores med det faktum at baade templet og Israel, dvs menigheten, opphorte og eksistere for to tusen aar siden. Og mye tyder vel paa at dette snart vil skje med den nytestamentelige menigheten snart ogsaa.
  ——————————

  Langeseter skrev:
  IN SHORT… The Bible is clear, and it is consistent: one person cannot die for the sins of another. In other words, the sins committed by one person cannot be wiped out by the punishment given to another.

  ‘Every man shall be put to death for his own sin.”
  —————————–

  Men likevel sier Moseloven at bukker og okser kunne sone Israels synder som “skyldofferet” og “syndoffer”, og at blodet fra disse spillte en spesiell rolle. Har de en forklaring paa det? Ja, det har de selvsagt. Noe jeg har lert av jehovas vitner er at “absolutt alt kan forklares”. Hvis man bare gjor ting litt kompliserte og setter alt sammen paa nytt, saa kan man faa frem alle de “sannhetene” man vil.

  Nesten….

  For det virkelig store problemet er at disse offrene i folge Moseloven kun var gyldige saa lenge tjenesten i moteteltet eller templet eksisterte. Hvis ikke maatte synderne do for sin synd.

  Men siden Guds Ord skal bestaa til evig tid, og loftene til Israel fremdeles gjelder, saa er det nok trolig at det eksisterer et “annet offer”. Hvis Bibelen skal vere troverdig, saa maa det faktisk vere slik.

 5. “Daniel 9 fortel oss at det einaste Gud krev er bekjennelse av synd og at ein prøver å leva i samsvar med Guds krav.
  Hebrearbrevet er eit skikkeleg anti-jødisk dokument.”

  Hva skulle de da med offersystemet som begynte med at Abraham skulle ofre Isak og som fortsatte både i ørkenen og i templet? Det peker frem mot Jesu endelige offer. Er ikke dette tydelig?

Det er stengt for kommentarer.