Sjekk ut: “Nok en forsamling av Jehovas Vitner blir konfrontert med påstandene om at det styrende råd aksepterer pedofile i organisasjonen

Jehovas Vitners styrende råd har innført en “to vitners regel” hvor det kreves at minst to vitner kan bekrefte anklagene dersom noen i sekten har forgrepet seg på barn. En rekke lokale forsamlinger av “Rikets Sal” blir nå utfordret av tidligere medlemmer og utstøtte om denne demoniske regel som i realiteten betyr at pedofile kan opererer innenfor organisasjonen. “Det finnes hundrevis av pedofile medlemmer av Jehovas Vitner som blir beskyttet av det styrende råds policy der det kreves at minst to vitner kan bekrefte at pedofili har foregått og dette betyr i realitene at organisasjonen beskytter de pedofile,” sier det tidligere medlemmet Zeb Leatherman i en epost. 

Tidligere Jehovas Vitner utfordrer organisasjonens policy I denne videoen konfronteres nok en forsamling av Jehovas Vitner med påstandene om at organisasjonens styrende råd holder sin hånd over pedofile overgripere.

Er det ingen som bryr seg med at Vakttårnet skjuler pedofile?

20 tanker om “Sjekk ut: “Nok en forsamling av Jehovas Vitner blir konfrontert med påstandene om at det styrende råd aksepterer pedofile i organisasjonen

 1. Det er Bibelen som sier at “på to eller tre vitners ord skal en sak stå fast”. Men dette er jo en ikke lett å administrere når seksuelle overgrep finner sted. Overgripere tar jo neppe med seg vitner til sine forbrytelser.

  Hadde denne organisasjonen hatt Jehova Guds og Kristi ånd hadde de jo skjønt at et teknisk bevis – som DNA – også er “vitner” i en sak. Men også her er de på villspor. Seksuelle synder forekommer i alle deler av samfunnet. Derfor burde enhver anklage oversendes politiet som er de eneste som har utstyr til å avdekke en god del av disse overgrepene. Politiet kan også avhøre andre eller bruke andre teknikker som fingeravtrykk m.m.

  Og en uskyldig anklaget burde ha all interesse av at slike ting ble behørig tatt hånd om av dertil egnede folk og laboratorier. Dessverre kan ikke alltid politiet heller avsløre alt. Men da må man legge saken i Guds og Kristi hender. Kommer det flere anlager mot samme person bør for Guds navns skyld vedkommende fratre posisjoner der han/hun har særskilt ansvar for barn. Dette bør på en skånsom måte også videreformidles til en mulig ny menighet om vedkommende flytter.

  Desverre finnes det urettferdighet på jorden i dag som mennesker må bære inntil Gud frifinner.

 2. Jehovas Vitner (JV) har gjort så mye galt mot barn og kvinner at det burde aktivt bli drevet misjon ovenfor denne organisasjonen slik at deres medlemmer kan bli frigjort fra dets lenker.

  De er ikke kristne og de respekterer ikke menneskerettigheter. De som blir utstøtt av JV opplever helvete og det kan bare ikke aksepteres.

  Som kristne er det vår oppgave å frigjøre dets medlemmer fra den terroren som JV bedriver.

  • Jeg tror nok misbruk og overgrep finner sted i alle samfunnslag – også i karismatiske pinsemenigheter m.fl. For ikke å snakke om i politikken. Jeg sier bare Vågå (AP) og Voss (FrP).

   Vakttårnvitnenes generaltabbe er at de ikke benytter “Guds tjener” staten når slike saker oppstår. Dessuten bruker de og skader Guds navn. Men også dette er et endetidstegn.

  • Hei Josef. Det finnes dessverre misbruk av barn også i andre kristne sammenheng og også innenfor politikk og idrett. Det hersker ikke tvil om det.
   Når det gjelder Jehovas Vitner -la meg si det slik: Jeg støtter deres rett til å forkynne sitt budskap, og tar selvfølgelig avstand fra måten russiske myndigheter nå forfølger dem. Samtidig tar jeg avstand fra Vakttårn selskapets måte å behandle utstøtte og policyen med å kreve to vitner i overgrepssaker, gjør at det kan være vanskelig å nå fram med sin historie. Her bør virkelig Jehovas Vitner gå i seg selv.

  • Bibelen er klar på at en menighet kan støte ut en som ikke angrer. Problemet hos JV er at dette middelet benyttes også til å fjerne “brysomme” personer som stiller spørsmål ved eksempelvis ledelsen eller enkelte læresetninger – som vitne-saken. Derved konverteres deres gudstilbedelse til menneketilbedelse. Ledelsen der er nok også kuppet av mennesker med feil motiver – akkurat som i mange andre religiøse foreninger samt i politikken. Derfor er det viktig å benytte sin kristne frihet til selv “å granske daglig for å se om det stemmer det vi blir fortalt” slik “berøanerne med et edelt sinn” ble berømmet for.

 3. Det er et faktum at Jehovas Vitner fikk totalforbud mot å drive sin virksomhet i hele Russland. Undertegnede mener at alle må ha lov å tro hva de vil – så lenge det ikke går ut over andre – altså religionsfrihet. Jeg har ikke hørt at Islam er forbudt i dette landet ; og flere av de tidligere Sovjet-republikkene er muslimske områder.

  • De viktigste grunnene til dette russiske forbudet er at de forkynner fra dør til dør at kristne ikke kan delta i det militære eller delta i politikken. Det blir en rød klut for Putin.

  • Sitat Ture: ” Jeg har ikke hørt at Islam er forbudt i dette landet ; og flere av de tidligere Sovjet-republikkene er muslimske områder.”

   Det er nok fordi de har dårlig erfaring med muslimsk terror og krig i Afganistan. Vakttårnvitnene er neppe voldelige. Tror nok at kunne Putin velge på øverste hylle hadde han valgt å bli kvitt islam.

  • Jeg oppfatter ikke Jehovas Vitner som voldelige, men jeg er ikke fornøyd med måten de ser ut til å håndtere dette med pedofili.

  • Det jevne Vakttårnvitne avskyr selvsagt pedofili like mye som folk flest. Det er ledelsens doktriner om minst to vitner til ethvert kriminelt overgrep som akkurat i barne-sex-saker bærer galt avsted. Et teknisk DNA-bevis er også et “vitne” i en sak, akkurat som Gilead – (betyr vitnerøys) – ifølge 1. Mosebok 31:47-48 vitnet om at Jakob og Laban møttes der og inngikk en avtale og etterlot en steinrøys til vitne om avtalen.

   “51 Så sa Laban til Jakob: «Se denne steinrøysen og støtten som jeg har reist mellom meg og deg! 52 Denne røysen skal være VITNE, og støtten skal være VITNE: Jeg skal ikke passere denne røysen på vei mot deg, og du skal ikke passere røysen eller støtten på vei mot meg for å gjøre noe ondt.”

  • Politikken har ingenting med sann kristendom å gjøre. Hva enten de kaller seg det ene eller andre. Samtlige partier administrerer Satans systemer inklusive fostermord, krig på andre kontinent og islamimport.

  • AT Listhaug er blitt kritisk til Hanvold er jo bra, men for homofile ekteskap og abort trekker i andre retning.
   Jeg anser FrP totalt uspiselig for min del og vil aldri stemme Frp. Det er i hvert fall sikkert.

  • OBSERVASJON FRA SIDELINJEN:

   Majoriteten av nordmenn er vel i realiteten moderate sosialdemokrater. Grunnen til at såpass mange stemmer FrP tror jeg skyldes en fortvilet protest mot ikke-kompatibel innvandring fra MENA-landene. Men de glemmer at den nasjonal-konservative fløyen tapte for de ny-liberale kapitalistene helt tilbake til landsmøtet på “Dolkesjø”.

   Siv Jensen er imidlertid strategisk smart og drar alltid frem Per Sandberg fra “nachspielet” foran hvert valg til å komme med noen utvalgte nasjonalistiske anti-innvandringsgloser. Dette hjelper på oppslutningen blant mange, men de glemmer at FrP er liberalister og i grunn passer godt sammen med det nye Høyre’s globalistiske rike onkler.

   På samme måte er det med Sylvi Listhaug, som gir partiet et skinn av kristen-tilhørighet og trekker velgere fra det frafalne Krf der “guttungen” selv deltar i homoparader. Alt dette er taktikk i det store maktspillet.

   Det hele skyldes at “Arbeider”-partiet også er konvertert til en forening for skap-kapitalister som ikke skyr noen midler for å tilrive seg makten under tåkefyrsten, globalkapitalisten, multimillionæren og skatteparadis-mannen Jonas Gahr Støre.

   Om ikke de borgerlige veltes av Venstre/KrF tror jeg AP’s beste trekk er å rense ut hele ledelsen for selviske multimillionærer og anti-nasjonale globalister og vende tilbake til trygt og stabilt sosialdemokrati. Da spretter de nok kjapt tilbake til 35-40 prosent. Men det vil vel neppe skje, for nå bærer det mot den bibelske enden i hurtigtogsfart.

   Jesus ville ikke selv delta i politikken og trakk seg raskt vekk da noen i folket ville ha ham til konge. Men han observerte selvsagt det som hendte og kalte blant annet Herodes for ”den reven”.(Lukas 13:31,32) Romerne var også slue som rever da de satte edomittene av Herodes-slekten til å styre over jødene som klient-konger. Edomittene var etterkommere av Esau som solgte førstefødselsretten sin til Jakob for en velling. De hadde mye å hevne og trivdes nok godt med å herske over jødene. Og slik holdt de smarte romerne jødene i sjakk.

 4. Til Josef

  Du har hatt svært mange innlegg på denne nettsiden den siste tiden. Så vidt jeg husker, nevnte du at noe alvorlig vil skje med verden våren 2018. Kan du utdype dette nærmere ?

  • Ingen kjenner dagen og timen, men slik verden nå utvikler seg vil det ikke forbause meg om Kristus velger 2018 som året med stor Å. En dag kommer det.

   Men at vi lever rett foran enden er jeg sikker på. Det kan ikke være lenge igjen. Jeg har også hatt en følelse av at religionenes
   (Babylon den store jvnf. Åpb.) ødeleggelse starter i en påske. Påsken er kristenhetens største høytid og det første Babylon falt midt under en religiøs feiring. Stay tuned.

  • Samtidig vet vi at Jesus sa at ”det skulle være slik i de siste dager som i Noahs dager”. Noah og de syv familiemedlemmene skjønte helt sikkert at det å bygge en massiv ark på tørre land innebar noe helt spesielt fra Guds side.

   Samtidig fikk ikke Noah vite den endelige dagen for vannflommen før syv dager før ”himmelens sluser åpnet seg”. Men da var det også tut og kjør.

   Vi ser også alle de 27 tegnene fra de synoptiske evangelienes endetidsforutsigelser hope seg opp samtidig. Å lese disse er nå som en blåkopi av nyhetsmediene. Demonene ”flyr nå lavt” og Jesus formante oss å ”tyde tidenes tegn”.

   Vi må huske på at verden skulle ”spise og drikke og ta og gi til ekte” når enden kom. Altså leve relativt vanlig. Og Anglo-amerika, den syvende og siste verdensmakten, skulle ”gå levende ned i dødsriket” – som det siste.

   Samtidig ”skal ikke denne generasjon forgå” som hadde liv da Djevelen – draken – ble kastet ut av himlene og ned til jorden ved utbruddet av første verdenskrig. Disse er nå 104 år gamle og selv om de fortsatt er noen titusener tilbake dør de jo i hopetall i en slik alder.

   Hele verdenscenariet ligger vel til rette for Guds inngripen ved Kristus. Men det siste Han venter på er at ”englene ved de fire verdenshjørner skal slippe de fire ødeleggende vinder løs”. Det skjer ”når de siste av Guds jordiske tjenere med himmelsk håp er endelig beseglet”.

  • Matteus 24:14 sier “Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.”

   Hvor mye av evangeliet har nådd ut til denne verden i dag ? Hvor mange folkeslag har ikke hørt om Jesus؛ Guds ord sier at før enden kommer må dette skje og etter noend bergning så kan det ta noen år til så man må forstå at det er bibelens ord mn må følge og ikke menneskenes tolkninger som gir rom for tvil og utålmodighet

  • Jesus viser oss at vi aldri vil nå alle “Israels byer” – forkynnelsespotensialet vårt – før enden kommer:

   “For sannelig sier jeg eder: I skal IKKE komme til ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer.” (Matteus 10:23)

  • viktig å forstå tegnene på endetiden Jesus oppfordrer oss til å være våkne å ha olje på våre lamper vi er alle unike i Guds øyne og ingen menneske er mer verd enn andre. Troende, og ikke troende er like mye elsket. alle er kalt til frelse men ikke alle tar i.mot. så valget står på oss helt til vå4 livsånde ebber ut Vi mennesker tar til stadig feil på Jesu igjenkomst det vil ikke skje i 2018 elle 2019 for de er enda noen ting som først må oppfylles.

Det er stengt for kommentarer.