Mener Facebooksiden “Stans Jan Hanvold” bryter med norsk og internasjonal lovgivning om mobbing og sjikane

Gruppen går langt utover ytringsfrihetens grenser, og bryter med norsk og internasjonal lovgivning imot sjikane og mobbing. Ingen tvil om at medlemmer av en slik gruppe er kollektivt medskyldige i strafferettslig forstand,” skriver Jan Aage Torp om Facebookgruppen

Jan Hanvold, pastor, tv-sjef, programleder og apostel har helt siden tidlig på 1980 tallet gjort seg bemerket i pressen. Etter at NRK sendte dokumentaren “Pengepredikanten” har problemene og negativ omtale nærmest blitt noe dagligdags for Jan Hanvold som svarer med å kalle det hele “fake news”. All den negative omtale har gjort at den kontroversielle sjefen for Visjon Norge har fått mange kritikere og motstandere. Nå har motstanderne av Jan Hanvold funnet sammen i Facebook-gruppen “Stans Hanvold” der blant annet Anders Torp er aktiv. Jan Aage Torp i Oslokirken er blant dem som er kritisk til gruppens aktivitet.

 

“Aina & jeg ber Herren om å velsigne Inger & Jan Hanvold og deres barn, samt hele deres tjeneste,” skriver pastor Jan Aage Torp om sin bror og venn. (Foto You Tube)

Anders Torp som gjennom de siste årene har markert seg som en motstander av karismatisk kristendom gjennom sin bok “Jesus soldaten” er også blant dem som er engasjert i Facebooksiden “Stans Hanvold” med sine 7593 medlemmer befinner seg nok en gang i opposisjon til sin far som mandag kveld gikk ut mot gruppen. I sitt innlegg skriver Jan Aage Torp dette: “Jeg kikket på Facebook-gruppen «Stans Hanvold» med sine 7000+ medlemmer. Jeg har oppdaget at mange, mange er medlem der som slett ikke har meldt seg inn selv, men de er blitt lagt inn av andre. Meld deg ut fortest mulig!  Jeg har knapt noen sinne sett en gruppe med et sånt lavmål av kommunikasjon. At Biskop Per Arne Dahl og KrF-leder Knut Arild Hareide har latt seg presse av en sånn gruppe, er rystende. Gruppen går langt utover ytringsfrihetens grenser, og bryter med norsk og internasjonal lovgivning imot sjikane og mobbing. Ingen tvil om at medlemmer av en slik gruppe er kollektivt medskyldige i strafferettslig forstand. Aina & jeg ber Herren om å velsigne Inger & Jan Hanvold og deres barn, samt hele deres tjeneste,” skriver pastor Torp som oppfordrer folk til å melde seg ut av den omstridte Facebookgruppen hvor hans sønn, Anders Torp er aktiv.

Søker å stanse Jan Hanvold med alle midler

Den Jan Hanvold fiendtlige gruppen som ser ut til å vokse fra time til time ser ut til å sanke “medlemmer” både blant kristne og ikkekristne. Felles for disse er ikke troen på Jesus Kristus, men heller forakt eller det hat de måtte føle mot Jan Hanvold og hans virksomhet. Facebookgruppen selv har til formål å stanse Jan Hanvold og Visjon Norge og beskriver seg selv slik:  “Denne gruppen har til formål å stanse pengepredikanten Jan Hanvold og Visjon Norges virksomhet. For å stanse Hanvold, må vi blant annet nå frem til den kretsen som støtter Hanvold og Visjon Norge. For at vi skal klare å nå frem, så må vi bruke et så presist språk som mulig, for å unngå at Hanvolds sympatisører går i forsvarsmodus. Hanvold og enkelte andre kristne ledere er rutinerte på å gå i forsvarsmodus og å få berettiget kritikk, til å bli til “forfølgelse av den sanne kristne tro i Norge”. Derfor er det viktig at motivet for engasjementet i bevegelsen som skal stanse Hanvold, kommer ut av medmenneskelighet, og ikke av å “ta religiøse”.

Mener Hanvold bruker kristendom til å berike seg selv

Om vi møter Hanvold selv og hans tilhengere med religionskritikk – så vil de automatisk gå i forsvarsmodus – ettersom religionskritikk kan oppfattes som et angrep på personen selv. Derfor er det heller bedre å påpeke overfor Hanvolds tilhengere, hva Hanvold gjør som bryter med fornuft, moral, og Bibelen. Hanvold beriker seg selv med 1,8 millioner årlig, mens andre av hans ansatte får luselønn eller jobber frivillig. Hanvold fremsetter religiøst betingede trusler til sine tv-seere, sier gjerrige ender i helvete og at Gud ikke har behag i late og dvaske folk. Hanvold utøver åndelig manipulasjon på sine tv-seere og mot kritikere. Hanvold ber heller givere beholde krøsta femtilapper selv og ber tv-seere donere summer på opp til 50 000 for å motta velsignelse fra Gud. Hanvold sier tv-kanalen bidrar til menneskers helbredelse og frelse, men han bidrar heller til vranglære og fremstår som er ukristelig tv-pastor. Flere av de tingene Hanvold sier står ikke i Bibelen. Vi ber alle se videoene som er lagt ut på denne gruppen og dele med andre kristne som støtter Hanvold. Hanvold svartmaler media, roser Donald Trump, sparker mot LHBTmiljøet, stempler fagpersoner som idioter og journalister som “beep-drittsekker” -med henvisning til det beklagelige faktum at Jan Hanvold ved flere anledninger har liret av seg banneord -uten å beklage i ettertid. Videre skriver gruppen at “maktpersoner som åpent gir legitimitet og støtte til tv-kanalen må avsløres og utfordres til åpent å ta avstand fra Hanvolds virksomhet. Denne gruppen er ikke imot religion, men ønsker tvert om at så mange religiøse som mulig blir med i denne gruppen. Vi trenger kristne med oss for å nå frem til de mange kristne som donerer penger til denne virksomheten,” heter det videre i gruppens presentasjon av seg selv.

Anders Torp: “Vi har det moralske overtaket 

Anders Torp engasjerer seg i omstridt Facebookgruppe (Foto Søkelys)

“I denne saken har vi det moralske overtaket. Vi har videobevis (se slutten av postet video) av at Jan Hanvolds virksomhet er umoralsk – samt at hans religiøst betingede trusler til seere og lovnader om velsignelser – grenser over i hva som kan kalles svindel. På denne gruppen og på Nei til TV Visjon Norge ligger det videoer og budskap som kan deles videre. Alle facebook brukere som blir henvist til disse stedene, som ser på videoene, vil effektivt forstå at dette er en grisk og hensynsløs virksomhet som maktpersoner burde ta avstand fra og som alle burde advares imot. Vi snakker om å etter hvert lage en oppropsliste vi kan sende inn til Stortinget. Jeg tror vi minst kan få 100 000 signaturer fra det norske folk som uttrykker de ønsker virksomheten stanset,” skriver Anders Torp i et innlegg på den omstridte Facebooksiden.

Søker å påvirke folk med makt og penger

Anders Torp som er mest kjent for boken “Jesus soldaten” og sitt oppgjør med sin egen far, pastor Jan Aage Torp er svært aktiv i Facebook-gruppen “Stans Hanvold” Foto: Skjermfoto fra gruppens Facebook-side

“Jeg har tro på at vi vil ha media med oss i denne saken, og at vi på den måten også vil kunne få langt flere medlemmer. Så er det mange kristne der ute og andre religiøse som er sterke motstandere av Hanvold. Vi må ha de med oss på laget, ettersom de vil være viktige for å nå ut til alle de som støtter Hanvold. Telenor Norge, Get og Canal Digital Kabel må også få sin motbør for at de gjør TV Visjon Norge tilgjengelig i norske hjem. Men de som må få mest motbør er politikere og maktpersoner som åpent bidrar til å styrke Visjon Norges troverdighet og tillit. Ta gjerne kontakt med politiske partier å uttrykk misnøye med legitimeringen de bidrar til av denne virksomheten – ved at de største partiene stiller opp på valgkampdebatt i regi av TV Visjon Norge. Etter hvert som engasjementet mot Visjon Norge sprer seg på facebook og maktpersoner begynner å trekke seg å markerer avstand til Visjon Norge – så vil denne «kristne» tv-kanalen merke at de står svakere stilt. Når engasjementet har kommet noen hakk lenger, og bidratt til at økonomiske støttepartnere trekker seg, så har ikke tv-kanalen annet alternativ enn å slå seg konkurs. Visjon Norge har allerede problemer med å få lån i banken etter avsløringen til NRK Brennpunkt (“Pengepredikanten, 2016), så det er god sannsynlighet for at vi sammen skal klare å knekke ryggen til Visjon Norge,” skriver Anders Torp som er blant dem som søker å stanse Jan Hanvold og Visjon Norge. En som stiller seg bak ønsket om å stanse Visjon Norge og Jan Hanvold er sokneprest Runar Foss Sjåstad i den norske frafallskirke, som mener Jan Hanvolds skadelige kristendomsform må stanses.

Jan Aage Torp: Mener gruppens aktivitet kan føre til straffeansvar og oppfordrer troende til å melde seg ut fortest mulig

Pastor Jan Aage Torp: ” At Biskop Per Arne Dahl og KrF-leder Knut Arild Hareide har latt seg presse av en sånn gruppe, er rystende.” Skjermfoto fra Facebook

Mens den Jan Hanvold fiendtlige Facebookgruppen ser ut til å vokse fra time til time, er oppslutningen om “Vi som støtter Visjon Norge” heller laber. Den Jan Hanvold positive Facebooksiden har i følge de selv 114 følgere, mens Facebooksiden “Nei til Visjon Norge” ser ut til å bli fulgt av rett over 4000 personer. Med litt andre ord ser det ut til å være de Jan Hanvold fiendtlige gruppene som har mest oppslutning på Facebook. En som ikke er videre fornøyd med de massive angrepene som Jan Hanvold og Visjon Norge må tåle, er pastor Jan Aage Torp som mandag kveld skrev dette på Facebook: “Jeg kikket på Facebook-gruppen «Stans Hanvold» med sine 7000+ medlemmer.
Jeg har oppdaget at mange, mange er medlem der som slett ikke har meldt seg inn selv, men de er blitt lagt inn av andre. Meld deg ut fortest mulig! Jeg har knapt noen sinne sett en gruppe med et sånt lavmål av kommunikasjon. At Biskop Per Arne Dahl og KrF-leder Knut Arild Hareide har latt seg presse av en sånn gruppe, er rystende. Gruppen går langt utover ytringsfrihetens grenser, og bryter med norsk og internasjonal lovgivning imot sjikane og mobbing. Ingen tvil om at medlemmer av en slik gruppe er kollektivt medskyldige i strafferettslig forstand. Aina & jeg ber Herren om å velsigne Inger & Jan Hanvold og deres barn, samt hele deres tjeneste!,” skriver pastor Jan Aage Torp som mener at gruppen går langt utover ytringsfrihetens grenser og bryter med norsk og internasjonal lovgivning om sjikane og mobbing.

 

Facebook Comments

52 tanker om “Mener Facebooksiden “Stans Jan Hanvold” bryter med norsk og internasjonal lovgivning om mobbing og sjikane

 1. Det er enkelte som vil gjøre butikk av kristne. De tre Jan (gjett hvem jeg mener) er blandt disse der disse som pastorer søker å berike seg selv istedet for å berike Himmelen med nye sjeler.

  Det er ikke slik jeg forstår Bibelen. Slik jeg forstår Bibelen hadde Jesus Kristus ikke vært usympatisk til Facebook gruppen “Stans Jan Hanvold”. Kanskje han også selv hadde blitt medlem av den ? Bibelen gir antydninger om dette.

  Jeg ville kanskje ikke ha brukt uttrykket “stans Jan Hanvold”. Men det er klart at det må gjøres ett oppgjør med han og det må komme fra oss kristne. Ikke fra ateister og andre. Vi må selv rydde opp i vårt tempel.

  • Bibelen er rimelig restriktiv med hensyn til det å ta betalt for kristne, åndelige ytelser:

   “For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.” (Matteus 10:8)

   Det legges til at “vi er ikke av den sorten som driver handel med Guds ord” for å berike oss. Men felles husleie, strøm etc. til møtelokalet må jo kristne dele på.

   Ellers “arbeider den kristne med sine hender og ligger ingen til byrde”, står det også. Paulus jobbet som teltmaker, Jesus som tømmermann, mens en var toller, noen var fiskere og en var lege.

  • Eksempel på brev fra Hanvold til partnere av Visjon Norge. Og krise er det i kanalen hele tiden. Ikke det minste rart når Hanvold forvrenger et bibelord som han mener oppfordrer til å handle uten penger. Regningen sendes som vanlig til partnerne av kanalen.

   Kjære Partner og Venn
   Guds Fred! Tusen takk for all din støtte. Håper alt er bra med deg. (Salme 23) Nå er vi 14 år, å har oppfordret våre seere å gi en gebursdag gave til Visjon Norge. Det er nå 11000 som har gitt kr 1400,- Så da trenger vi bare 8000 til, så kan vi gå med glede inn i det 15 året. Nå har vi stor krise her i Visjon Norge og trenger et økonomisk mirakel! Mirakelet er at de 8000, gir kr 1400,- Vær med, å be om at det skjer. Takk for at vi sammen kan tro for dette mirakelet. Tusen takk, at du står med oss.
   Vennlig hilsen Jan Hanvold

  • Riktig Knut! Guds folk burde søke å formane Hanvold til å endre kurs. Videre mener jeg at både Hanvold og andre kristne ledere, bør ta seg tid til å lytte til kritikk. Stanse opp litt og evaluere seg selv og sin egen virksomhet og spørre seg selv. Vil dette tjene Guds sak akkurat nå og også på litt lengre sikt? Selv om disse kanskje ikke aner eller senser det selv, så risikerer enhver kristen leder å bidra til å ødelegge kristendommens omdømme gjennom å fremstå som pengegriske i verdens øyne. Når det er sagt, tror jeg ikke at vi kristne skal sette i gang eller delta i en kampanje for å stanse Visjon Norge. Spesielt dersom det er ikketroende som står bak og leder. For min del er det uaktuelt å delta i en slik kampanje som har et så begrenset mål.
   Rent personlig ønsker jeg å se en endret Hanvold med en annen profil på sin virksomhet.

 2. Jeg er ikke motstander av Visjon Norge. Mener ar vi trenger kanalen. Men
  med en annen leder enn Hanvold. En leder som fremstår på en seriøs måte, en som ikke bruker utspekulerte metoder for å fravriste folk penger. En leder som ikke oppfører seg som en bajas, men som blir respektert.
  Skeptisk til at Anders Torp m.fl. har som mål å få kanalen nedlagt. Trist om denne kristne kanalen legges ned på grunn av Hanvold. Den trenger bare en ny leder. Håper de ansatte i kanalen ser det.

  • Jepps Bolivar. Visjon Norge trenger en ny leder, en som har troverdighet i hele kristenheten, en som setter foten ned for overdreven trosforkynnelse, og som er litt mindre intens i snakket om penger og ikke mist holder igjen for velstandsevangeliet.
   Mange av vår tids kristne ledere, ser ut til å ha glemt broder David Wilkersons advarsel mot lykkeprofetene som hoster opp positive budskap i bytte mot penger.

  • Helt enig med deg!
   Problemet er bare det at Jan Hanvold har gjort seg avhengig av en årsinntekt på nesten 2 millioner kroner, som i sin helhet er betalt av VNs givere. Og med et boliglån på 6-7 millioner, er det ikke et alternativ for ham å gå av med pensjon, og plutselig stå med 1/6 av inntekten han har blitt vant til.
   Derfor klorer han seg fast, og panisk avviser enhver kritikk. Som en diktator i et rikt land i Midt-Østen, tviholder han på makten, da han vet, at dersom han går av, så raser hele korthuset sammen, med påfølgende økonomisk kollaps privat og mulig straffeforfølgelse.

 3. Man er nødt til å stille spørsmålet; Har Jan Hanvold “sådd inn” penger til Torp og Sæle, i bytte for ukritisk rosende omtale av VN og Hanvold på blogger, facebook, innlegg i Dagen og i Norge IDAG?
  Jeg nekter å tro at Torp og Sæle er så naive og enfoldige, at de ikke klarer å se de åpenbare bevisene på at Hanvold er en kjeltring, ledet av andre åndskrefter!

  • Jeg tror personlig at fordelene man opplever seg å ha med et godt forhold til Jan Hanvold, oppveier alt det negative.
   Videre så tror jeg nok at mange Visjon Norge tilhengere opplever all kritikk som en form for forfølgelse, eller fariseersk, og derfor velger flere å være døv for kritikk som kommer mot Hanvold.
   Jeg er selv kritisk til mye av det Hanvold står for og forkynner, -men jeg har sans for at han ikke alltid er politisk korrekt i sine uttalelser.
   Hanvolds problem nr 1 er at han aldri er villig til å ta en skikkelig debatt om temaene, ei heller sette seg ned å spørrende evaluere om jeg gjør noe galt slik jeg driver på.

  • Jeg ser at Finn Jarle Sæle ble innsatt som styremedlem i Visjon Norge AS.
   Her lukter det kameraderi på kryss og tvers, mellom den “gufne treenigheten”, Torp, Sæle og Hanvold.
   Dette må vi komme til bunns i…

 4. Det mest triste her er at ytringer ikke blir møtt med mot-ytringer.
  Hanvold legger lokk over mot-ytringer.
  T mener alle mot-ytringer skal straffes.
  Eneste rette er at ytringer blir møtt med mot-ytringer ?

  • Ikke for å fortsette en eldgammel diskusjon. Men du har selv politianmeldt, terrorisert, sjikanert og grovt mobbet de som dristet seg til å ha en annen oppfatning om Jan Kåre Christensen enn den du selv har. Jeg synes ikke det er å være for ytringsfrihet. Ei er det å være for ytringsfrihet når man politianmelder Søkelys for å forkynne Guds ord.

   Da er det sagt. Denne debatten handler om denne Facebook siden mot Jan Hanvold. La oss holde oss der.

  • Skriver du Jan Kåre? De fleste som legger igjen kommentarer på din nettside blir sensurert av deg før de blir lagt ut.
   Så du tillater ikke motytringer på din blogg.
   Der er det kun din stemme som skal bli hørt.

  • Og det har du gjort her ? Møtt min ytring med mot-ytring ?

   Men nå diskuterer vi Jan Hanvold.

  • JKC sier:

   “Det mest triste her er at ytringer ikke blir møtt med mot-ytringer.
   Hanvold legger lokk over mot-ytringer.
   T mener alle mot-ytringer skal straffes.
   Eneste rette er at ytringer blir møtt med mot-ytringer”.

   Jeg har flere ganger lagt inn saklige svar og kommentarer på innlegg i bloggen din, uten at du legger det ut, så her skyter du deg selv ettertrykkelig i foten.

 5. Det man sår høster man. Det som ikke bærer frukt vil ikke utvikle seg på det åndelige planet, men i stedet fore kjødets gjerninger og det faller i dårlig jord.

 6. Korreksjon: Hanvolds bolig var pantsatt for kr. 7.500.000,-, pr. 20.06.16. For et hus han kjøpte for 2,6 mill.
  Han har ikke hatt annet en økonomisk forbannelse over hele sitt liv og virke, både gjennom næring og privat.
  Hans “så og høst” teologi, virker beviselig ikke på ham selv!

  • Tøv Braut, Hanvold har mange andre ting. Bl. å. er leilighetskompleks han eier, leier ut til bibelskole elever og andre. Hanvold har skjønt at han kan låne på en eiendom, investere i en annen.
   Får noen på nesten frivillig basis pusset opp ting.
   Hanvold har ordnet det for seg selv, han er en stor egoist.
   Men at han er gjengifte og vil være forkynner, det er totalt ubibelskt!

   1
   1
  • Digresjon:

   Det er totalt ubibelsk å gifte seg igjen uansett hvilken posisjon man har i samfunnet. Enten man er en sykepleier, flyver, kokk, konge eller forkynner. Bibelen skiller ikke her. Det er totalt ubibelsk å hevde noe annet.
   Nok om det da Guds ord er ufravikelig.

  • Mitt syn er at i et kristent.ekteskap der den ene begår seksuelt ekteskapsbrudd er den uskyldige parten fri til å gifte seg igjen. Men den rene må selvsagt ikke skille seg. Det er bare hor eller død som kan oppheve ekteskapet.

  • “Får noen på nesten frivillig basis pusset opp ting.”
   Ikke så ulikt deg Jan Kåre. Du gjorde akkurat det samme.

  • Jan Kåre:
   Dette har du IKKE greie på! Gjennom de siste 15 årene har ikke Hanvold tjent en eneste krone på private investeringer.
   Han har og har hatt to inntektskilder: en årslønn på ca. 900.000 kr fra Visjon Norge AS og ca 950.000 kr i året fra en fiktiv stilling i Øvre Eikervei 126 AS, eiendomsselskapet som VN eier brorparten i og som de har sine lokaler i.
   Dette er de enkle FAKTA!

  • 1 million 850 tusen for å forkynne sin tro pr. år..!? På grunn slikt som dette blir Bibelen spottet av hele den verdslige verden. Det er vel så langt fra Kristus som det er mulig å komme. “Selg alt du har og følg meg”.

  • Braut, Hanvold har ikke som andre to hender, to lommer og to føtter.

   Han trikser og mikser, kan du forklare f.eks. de hybelhuset han har i Drammen som han leier ut mener jeg 4 boenheter. Om dette hvis du har greie på alt?
   Jeg bryr meg fint lite om Hanvolds penger, men han har også beriket seg, forklar!

  • Jan Kåre; Ja, jeg kan forklare deg alt. Dersom du virkelig er interessert? Dersom du er interessert, så kan jeg prøve å forklare det på en lettfattelig måte.
   Kjell kan forøvrig bekrefte at jeg har 100 % inngående kjennskap til dette!

  • Jan Kåre: Jan Hanvold eier ingenting av Visjon Norge. Eier av Visjon Norge, er Visjonskirken, som er en stiftelse!
   Jan Hanvold er styreleder i Visjon Norge, men Daglig leder er Leif Inge Sandnes.
   Dersom Jan Hanvold går personlig konkurs, så har det ingen som helst betydning for Visjon Norge AS eller Visjonskirken.
   Det har heller ingen negativ økonomisk betydning for VN om Hanvold slutter eller blir avskjediget.

   Imidlertid:
   Det er et selskap som heter Øvre Eikervei 126 AS,
   https://www.proff.no/roller/øvre-eikervei-126-as/drammen/eiendomshandel-og-utleie/Z0IBYQSV/

   Dette er eiendomsselskapet der VN leier lokaler. Jan Hanvold har her en fiktiv stilling, som han hvert år hever en lønn på nærmere en million i året(i 2016 kr. 965.000)
   Jeg har i hende en mail, der Hanvold bekrefter at han er eneste ansatte i dette selskapet.

   I tillegg hever han en lønn på noenlunde det samme, som redaktør i VN.

   Konklusjon: Hanvolds inntekt på ca 1.900.000 kr pr år, kommer utelukkende fra VNs givere!

   ANDRE EIERINTERESSER:
   Her er en oversikt over Hanvolds roller og eierinteresser i næringslivet:

   https://www.proff.no/roller/jan-kaare-hanvold/mj%C3%B8ndalen/209349/

   Han har eierandeler i et par andre aksjeselskaper, som driver med utleie av eiendom. Men, disse har gått i minus de aller fleste år. Hanvold har aldri fått ut en eneste krone i lønn eller utbytte fra disse.

   Holdingselskapet, som eier eiendomsselskapene, der Hanvold eier 50 % og Idar Tangen 50 %, har en negativ egenkapital på 814.000. Det vil si at de skylder 814.000 mer enn de har av verdier.
   De er det man kaller “Teknisk konkurs”

   KONKLUSJON:
   Hanvold tar 1.900.000 kr i året fra giverne til VN. Hans påstander om at store deler av inntekten kommer fra eiendom er løgn!

   Man kan videre konstatere at “så og høste” ikke fungerer for Jan Hanvold!

   Men, dersom han blir avskjediget, får det enorme og negative konsekvenser for ham. Ingen netto verdier i aksjeselskapene sine, og skal betjene en boliggjeld på kr. 7.500.000.
   Men, for VN ville det blitt en gedigen økonomisk opptur. For med Hanvold ute av bildet, vil giverne komme tilbake!

  • Tror ikke du har det hele og rette bilde Braut.

   Hanvold eier flere ting som Hallingskarvet. Flere biler, Visjons gjestegård og enda mer.
   En eller flere boliger i Drammen der han leier ut både til privatpersoner, firmaer og Visjon Norge.
   Den mannen vet å sko seg og loppe andre for penger.

   Hans reelle inntekt regner jeg er et sted mellom 5 – 10 millioner i året da han får mer og mer jordisk gods og flere koner har han også, he-he!

   Som sagt, har ikke noe særlig interesse av dette, det er Hanvold som forkynner eller mangel på å være det som er min interesse felt!

  • Jeg “tror” ingenting om dette, jeg VET. Og jeg har hele bildet!
   Han eier ikke lenger noe av Hallingsskarvet, og det gikk også med underskudd da han eide det!

   Visjon Gjestegård er også en stiftelse, der ingen privatpersoner har eierinteresser.

   Da tror jeg vi er i mål??

  • Vi er ikke i «mål» Braut da du ikke har fremlagt noe bevis for dette.

   Under programmet som NRK sendte kom det frem at han eide og drev bl.a. et hybel/leilighetskompleks i Drammen med tror jeg fire eller seks leiligheter der personer tilknyttet Visjon Norge leide og Hanvold stappet pengene i egen lomme.
   Han reiser rundt i verden både USA, Israel og andre steder, hvem betaler?
   Visjon Norge så klart. Den mannen evnet å loppe penger av alle, over alt der han kommer og er!
   Nei Braut, jeg stoler ikke på noe av det du kommer med før du gir ut en bok om ham og hans økonomi. Det er alt for tynt det du kommer med.

   Du tror du har grei også på min økonom, men du aner ikke overhode hvor mye penger og på hvilken måte jeg får inn penger!
   Du har mye enda å lære!

 7. De fleste som kan lese norsk, 5 millioner mennesker, forstår at samrøret mellom Sæle, T og Hanvold ikke er basert på et ønske om å tjene Gud.
  Og dette samrøret gjør mye for å ødelegge for Guds rike. Det gir også det inntrykket at kristne forkynnere og pastorer bare forkynner for å berike seg selv med penger og gull. Dette ødelegger for de genuine kristne som faktisk tjener Gud og har latt sitt eget ego fare i sin tjeneste for Gud. Slike forkynnere som jeg beundrer. Slike forkynnere som Gud vil ha.

  • Feil, statskirken eller andre kristne menigheter er ikke et dugg bedre enn Visjon Norge.
   Hele kristen Norge vill ha det som klør i øret, bare i forskjellige former.
   N
   Men egentlig, det er det samme, bare i forskjellig form.

  • Det ser dessverre ut til at der mennesker organiserer seg dukker det alltid opp noen som ønsker å berike seg på medlemsmassen. Derfor er det viktig at en kristen alltid trener seg opp til å kunne stå alene i onde tider.

  • Vi er ikke i «mål» Braut da du ikke har fremlagt noe bevis for dette.

   Under programmet som NRK sendte kom det frem at han eide og drev bl.a. et hybel/leilighetskompleks i Drammen med tror jeg fire eller seks leiligheter der personer tilknyttet Visjon Norge leide og Hanvold stappet pengene i egen lomme.
   Han reiser rundt i verden både USA, Israel og andre steder, hvem betaler?
   Visjon Norge så klart. Den mannen evnet å loppe penger av alle, over alt der han kommer og er!
   Nei Braut, jeg stoler ikke på noe av det du kommer med før du gir ut en bok om ham og hans økonomi. Det er alt for tynt det du kommer med.

   Du tror du har grei også på min økonom, men du aner ikke overhode hvor mye penger og på hvilken måte jeg får inn penger!
   Du har mye enda å lære!

  • Jan Kåre; det eneste jeg vet om din økonomi er hvor stort det siste pantet i din eiendom var. Det kan du finne på seeiendom.no(Kartverket), samt dine offentlig tilgjengelige ligningstall.
   Analysen min av Hanvold er bygget på offentlig tilgjengelig informasjon.
   Dersom du hadde kunnskap om økonomi/regnskap, ville du fort funnet ut det samme som meg?

   Du ville at jeg skulle prøve å forklare deg dette, og det har jeg gjort etter beste evne.
   Beklager, dersom mine pedagogiske egenskaper ikke er gode nok.

  • Braut, Hanvolds økonomi er basert på å eie en ting, benåde det mest mulig. Så ervære seg noe nytt med penger belånt fra det en eier fra før.

   Hanvold har klart seg tålig godt økonomisk om han også har rundlurt andre spesielt eldre mennesker som mange av de personene egentlig er gått konkurs.
   Se Pengepredikanten en gang til, det er flere ting der som du ikke har fått med deg.

   1
   1
 8. Hanvold kjøpte Hallingskarvet høyfjellshotell på impuls og ut fra et skriftssted han har radbrukket; om å kjøpe uten penger. I kjølvannet av Pengepredikanten forklarte Hanvold at hotellet ble kjøpt fordi de ansatte i VN trengte en bedrifthytte. Hotellet ble registrert som et aksjeselskap i 2013 og Hanvold var en av to aksjonærer i «hytta» med 49 prosent av aksjene. Hanvold leide ut bedriftshytta, eller deler av den, til Visjon Norge for 20.000 pr. måned, altså 240.000 pr. år. Dette ifølge Hanvold. Hvem betalte dette? Partnerne, selvfølgelig.

  Hallingskarvet høyfjellshotell har hele tiden gått med underskudd. Se purehelp.no. Når det stormet rundt Pengepredikanten fikk Hanvold tydeligvis en god ide, for på VN kunngjør han med brask og brann at han vil gi bort sine aksjer til Visjon Norge. Helt Gratis!
  Bravo, Hanvold. Du har blitt kvitt et problem, for hotellet var dårlig butikk. Men det er også dårlig butikk for V.N. Ikke en særlig god gave.

  Siste innlevert regnskap i 2016 viser en omsetning på NOK 175 000, et driftsresultat på NOK -109 000 og hvor egenkapital var negativ med NOK -1 142 000. Hanvold har ikke lenger aksjer i hotellet, men har ikke helt sluppet taket. Han er registrert som styremedlem i aksjeselskapet.

  • Helt korrekt beskrivelse.

   Sannheten er at ingenting av det Hanvold har foretatt seg, har gitt ham økonomisk velsignelse.
   Alt han har tjent, er tatt fra penger som naive uføre og pensjonister har “sådd inn”.

   “alibiet” med å gi til fattige i Moldova er et narrespill, skapt for å skape sympati hos de naive! ” Jamen, Hanvold gjør jo så mye godt…”
   Gi heller til Misjon Uten Grenser eller Misjonsalliansen m.fl.

 9. Jan Aage Torp snakker om “internasjonal lovgivning om sjikane og mobbing.”

  Hva er det ? Det finnes ingen internasjonal lovgivning om dette. Her bare babler han over seg i et syltynt forsvar for Jan Hanvold. Som de fleste vet har hvert land sine respektive lovgivninger om dette. Og jeg tror ikke at lovene i Tyskland, Namibia og Bhutan er identiske her. Vel, jeg vet at disse lovene ikke er identiske.
  Og her i Norge setter man sine egne lover om mobbing uten å spørre EU, FN og EFTA om å få lov til dette.

  • Jeg er usikker på hva han mener med internasjonal lovgivning. Kanhende han støtter seg på at JKCs sak ble avvist av menneskerettighetsdomstolen.

  • Torp snakker i store ord, som han ikke forstår betydningen av…
   Han har vist i alle ting at han er naiv og enfoldig. Hans håndtering av saken med hans sønn, ved å stille til debatt mot ham på NRK, hans ensidige og tanketomme korstog mot barnevernet, hans tvilsomme håndtering av JKC og nå hans ukritiske støtte til Hanvold.
   Jeg ser at det er et samrøre mellom Torp, Hanvold og Sæle. En guffen treenighet, med den tvilsomme figuren Svært Mange Pengersen hengende på slep. Her er det mye som lukter uggent!

   Jeg prøvde å sende ham en mail før helgen, der jeg gjorde ham oppmerksom på endel FAKTA-INNFORMASJON om Hanvold, som jeg syns det var fair å gjøre ham oppmerksom på.
   Jeg ble avvist med en kort: “vennligst ikke kontakt meg igjen, “Braut”.
   Vel, “pastor” og “apostel” Torp; jeg syns det var mer redelig å gi deg denne informasjonen pr mail, fremfor å knuse deg, og latterliggjøre deg for hele kristen-Norge gjennom et faktabasert motinnlegg i Dagen.
   Derfor undres jeg om det er noen her som ikke har rent mel i posen.
   1. Finn Jarle Sæle fikk en styrepost i Visjon Norge AS i mars i år.
   Avisen Norge Idag støtter og roser Hanvold i ett og alt! Da er
   spørsmålene: Hvor mye får Sæle i styrehonorar? Og hvor mye
   “sår” Hanvold/VN inn i den slunkne kassen til Norge Idag?
   2. Jan Aage Torp poster plutselig en mengde innlegg med kunstig
   mye ros av Hanvold og forsvarer ham i alle retninger. Da er
   Spørsmålet: Hvor mye har Hanvold “sådd inn” i Oslokirken?

   PS! Dette er ikke anklager, men kun betimelige spørsmål.

 10. Det kan godt være at Hanvold har gjort noen dårlige innvesteringer også.
  Men han vet å melke mennesker, instruksjoner, uføretrygde, arbeidsledige, minstepensjonister og andre.

  Jeg kjenner så mang tilfeller at dere vil bli skremt!

  For å avslutte med et eldre ektepar på Sunnmøre som jeg har inngående kjennskap til.

  De har gitt absolutt alt til Hanvold og Visjon Norge, pantsatt huset og får bo i huset bare fordi at banken er snille.
  De er ikke bare konkurs, de er lutfattige selv om de har jobbet og slitte hele livet.
  Han jobbet i industrien med samme jobb som jeg hadde i 10 år, og tjente gode penger. Alt er nå sølt bort til Visjon Norge. Når dattera har ringt til Visjon Norge er standard svaret at Gud elsker de og skal velsigne de etc.

  Nei, så lenge Visjon Norge består, vil Hanvold og Fam. berike seg.

  Braut, du kan ikke lese deg til alt, ta deg et år på bibelskolen der og studer forholdene fra innsiden. Du blar opp noen hundretusener, og f,eks. kjøper den siste Audi a 8 til Hanvold. Så får du bli venn med han, og du lærer han bedre å kjenne. Selv T støtter han flere ganger nå på nettet, og holder store taler og ønsker nok å få komme enda mer på Visjon Norge!

  4
  1
 11. Det som er trist her, er at Jan Aage Torp ikke har oppdratt barnet (Bla. Anders) sitt som han skulle ha gjort. Om han har oppdratt han på samme måte som han ledet tidligere trosmenighetene han var leder i, så skjønner jeg at Anders jobber aktivt mot all form for karismatisk kristendom.

  Jeg har ikke noe personlig mot Jan A. Torp. Men det viktigste for han, er nok å forsøke å samle opp trådene etter en familie som er brukket, og spredt for alle vinder. Jeg vet at han hadde karismatisk makt over folk i sin tid i trosmenigheten, bla. Seierskirken i Lillestrøm. Og ligger mange sårede sjeler i kjølevannet av hans lederskap. Og jeg opplever at han har gjengiftet seg med en mye yngre kvinne, kanskje en av de han hadde makt over(? bare teori fra min side, men…). Så føles det noe grunnleggende galt her.

  Da jeg var på besøkt i Seierskirken, og vi kom litt forsent, så høvlet han over de som kom forsent, men presiserte at det gjaldt bare forsamlingsmedlemmer. Det føltes ikke godt ut for meg og min venn som var på møte.

  Jeg vet at han har bedt om unnskyldning. Men jeg tror heller at han trenger å angre på dypet av sitt hjerte, og så vende om. Det er ett utrolig kaos han har etterlatt seg, og Bibelen er veldig klar over at ledere i menigheten skal ha orden på familien og mye annet, ellers kan man ikke lede Guds menighet.

  Jeg vet at Hanevold ønsker vekkelse. Men jeg vet at det kommer bare når Ånden får fritt spillerom, og får tak i hjertene, skiller ut og vekk de falske kristne, og hvor Helliggjørelse blir mer sentralt. Gud er interessert i de små løgnene våres, som vi gjømmer så godt for andre mennesker: Kontroll, manipulasjon, mindreverdighet, forkastelse, sexuelle synder/pornografi, øynenes begjær, okkultisme, alkohol etc. etc.

  Vi må ikke glemme, at når vi blir frelst, så har vi en sjel, som vi må jobbe med hele livet. Ånden frelser vår ånd. Men om sjelen ikke retter seg etter Guds Ord og Åndens virke, så kan man miste livet som går ut ifra hjertet, og gå fortapt. Mange, mange kristne i dette landet, ligger nå på vektskålen. Og Gud utfordrer den enkeltes hjerte og motiver. Det er det Gud ser på, ikke hvor heftig du er når du profeterer eller lovsynger Gud etc. Det er når du er med Gud i ensomhet, som er din viktigste tid.

  4
  4
  • Egentlig er dette et vanskelig innlegg å lese for dem det gjelder. Som troende må vi alle først og fremst vende oss til Gud i bønn for enhver situasjon. Bibelen sier at “alle har syndet og fattes Guds ære” og egentlig har vi alle gått konkurs i livet -fordi vi ikke maktet å leve opp til lovens krav.
   Dersom det ikke hadde vært for Jesus Kristus, så hadde mitt liv også etterlatt seg et kaos -som bare Gud selv kunne fikse med å sende sin enbårne sønn til å dø på korset. Nå er det jo slik at mange kristne foreldre med beklagelse må erkjenne at noen av barna ikke forble i den tro som er overgitt Guds menighet. Vi kan ikke alltid skylde på foreldrenes gode eller dårlige oppdragelse, og det er sikkert at Anders Torp hadde forblitt i troen dersom han ble anerledes oppdradd. Det som rammet pastor Torp kan også ramme andre, så her tror jeg vi alle gjør klokt i å være ydmyke.

   4
   1
  • Har du mer å fortelle?
   Mener du alt dette?
   Til bedrift bl.a. er medlem slik at han sto på bar bakke, så det du forteller er egentlig et mønster hos apostelen.
   Utnytter andre, så er det andre som han fortsetter å bruke/misbrukke.

   1
   1
  • Å skremme mennesker til og gi penger, har jeg virkelig ikke sansen for. Selv ser jeg fint lite på VN, og har aldri gitt noe dit. Før så jeg litt på kanalen, men det var for det meste bare pengemas og opptellinger på hvor mye som kom fra den og den på det og det stedet. Selv tror jeg at Gud velsigner en glad giver og at Han gir langt mer enn vi har forstand til å be om, men denne lykkeforkynnelsen som florerer har jeg ikke sansen for.

   Det følger et stort ansvar med det å forvalte store pengesummer, og fristelsene som kommer med mye penger er farlig, da penger gir en mulighet til å utøve makt. Undrer meg også over forkynnere som er blitt så rike at de ikke kan bevege seg uten livvakter. Hva med å kvitte seg med endel av denne rikdommen og heller bevege seg uten livvakter? Kan man kjøpe seg fri fra forfølgelse for sin tro, virker det meget tvilsomt.

 12. Hanvold er sterkt influert av amerikanske megapredikanter med millionlønn
  i dollar, privatfly og all verdens luksus. Pastor Howard Brown profeterte over Hanvold at Visjon Norge skulle nå ut til en mengde land. Problemet er at
  dette må finansieres, og måten det gjøres på er å legge utilbørlig press på partnerne.

  Apostel Maldonado kom med privatfly for å hjelpe Hanvold med å få inn
  penger. Men til tross for 2 megastevner med apostelen og store lovnader om velstand til givere, er Visjon Norge i økonomisk krise. Siste innlevert
  regnskap i 2016 viser et driftsresultat på minus 7.552 000.

  Apostel Maldonado profeterte over Hanvold: (Herren sier) «Jeg har brukt
  TV til å bringe vekkelse til denne nasjonen. Vær klar! Vær klar! Penger,
  penger, penger, mer penger, mer penger, mer penger, mer penger
  kommer inn i dine hender. Ikke vær redd for å gå til mitt folk og spørre etter penger, fordi Herren sier: Jeg skal velsigne mitt folk og jeg skal velsigne din tjeneste. Vær klar!,”
  Les resten av den falske profetien her: https://www.sokelys.com/?p=9334

  Jeg tror at Hanvolds imperium begynte å rakne da han legitimerte ubibelsk velstandsforkynnelse, ved å invitere manipulerende dollarpredikanter.

 13. Veldig fornøyd med at Jan Åge Torp kritiserte Facebook gruppa «Stans Hanvold Han tenkte sikkert ikke på at den informasjonen virket mot sin hensikt. Da er flere gjort oppmerksom på at den finnes. Takk til Torp!

  14
 14. Jan Hanvold er en renspikket svindler, ille så mye å diskutere der vel? Hvordan skulle han ellers eie alt han eier, hvis pengene gikk til de som trenger det?
  Bruk hodet folkens! God jul!
  Mvh Steinar

  12
 15. Javel!? Så når folk kommer med fakta om Hanvold så er det “mobbing”?

  Noen troende ser på fakta som sine verste fiender… 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.