Senatsledere Mitch McConnell: “Null sjanse for at Trump vil bli avsatt fra makten”

Demokratenes og alle Donald Trump hatere her hjemme vil gå på en gigantisk skuffelse dersom de ennå lever i den villfarelsen at Donald Trump vil bli avsatt ved riksrett. Snarere bør disse stålsette seg for at Senatet raskt kommer til å behandle riksrettsanklagene og konkludere med at presidenten ikke har gjort noen lovbrudd som skulle tilsi en fellende riksrettsdom. Senatsledere Mitch McConnell sier til Sean Hannity at han ser for seg en rask gjennomgang av saken og han understreker at saken er svært svak og at vi alle vet hvordan dette ender. “Det er ingen sjans for at presidenten vil bli avsatt og mitt håp er at det ikke vil være en eneste republikaner som kommer til å stemme for noen av disse to anklagepunktene,” sier den svært innflytelsesrike senatslederen til Fox News

 

Demokratenes “riksretts-sak” er svært svak og det finnes bare en mikroskopisk sjanse for at Demokratenes push for riksrett vil føre til annet enn fullstendig nederlag i Senatet. Det er mer sannsynlig at noen av demokratene vil stemme mot riksretts-saken enn at noen republikanere vil gjøre det, sier McConnell som mener at hele prosessen er en politisk markering uten reell juridisk substans da demokratene ikke har vært i stand til å bevise at presidenten har begått lovbrudd som skulle tilsi riksrett. Demokratene har forsøkt å presse frem en riksrett i tre år, og sannheten er at flere demokratiske kongressmedlemmer tok til orde for riksrett allerede før presidenten ble tatt i ed som presidenten. Allerede fra dag en av Donald Trumps presidentskap har demokratene vært fullstendig oppspist av hat mot Donald Trump og de har aldri tatt inn over seg at Hillary Clinton faktisk tapte valget i 2016. Selv de politisk korrekte mediahus her hjemme har forlengst nedproritert dekningen av den pågående riksretts-farsen i visshet om at dette ikke vil føre til ønsket resultat. Nettsidene til NRK og TV2 inneholder fredag ettermiddag har ikke et eneste oppslag omkring torsdagens viktige riksrettshøring fra kongressen. Det demokratiske flertallet vil ventelig tvinge gjennom en riksretts-sak allerede fredag kveld, og dermed går saken videre til senatet som etter all sannsynlighet vil sette endelig punktum for saken med å stemme den ned i senatet.