Selbekk fortsetter å ødelegge avisen Dagen ved å fanebære politisk korrekthet i medias korstog mot Donald Trump

Redaktør Vebjørn Selbekk i avisen Dagen ut mot at Donald Trump løftet frem Bibelen under krisen

Vebjørn Selbekk har i løpet av sine år som redaktør gjort avisen Dagen om til ei politisk og religiøst korrekt blekke uten sjel og åndelig liv. Mens Dagen under menn som Arthur Berg, Finn Jarle Sæle, Odd Sverre Hove og Johannes Kleppa var en viktig alliert for bibelske og evangeliske kristne, har Selbekk tatt avisa som engang var talerør for kristenfolket, og gjort den om til en dårlig kopi av Dagbladet, hvor man aller helst bruker papir og trykksverte for å henge ut og skandalisere ulike personligheter i kristen-Norge. I sin aller siste leder, som kommer til å høste rikelig applaus hos Levi Fragell, venstresiden og det poltisk og religiøst korrekte etablisimentet. Imidlertid tror vi mange av Guds folk, spesielt dem som har respekt for Skriftens ord, nå feller noen tårer over hvor dypt frafallet er kommet i det som engang var en bastion for evangeliske kristne.

Forbudt for president Trump og løfte frem

Dagen, VG, Vårt Land, Dagbladet og Klassekampen har alle det til felles at de utgjør den politisk korrekte presse i Norge. I et gammelt uttrykk heter det at “død fisk følger strømmen” og det er nettopp det Vebjørn Selbekk gjør i sin leder “Når Bibelen blir en rekvisitt i Trumps sirkus.” I sin lederartikkel skriver Selbekk at “En uåpnet bibel i presidentens hånd hjelper ikke et USA i dyp krise,” og det er grunn til å spørre om Selbekk har kontroll på hvor mye eller lite tid presidenten bruker på å lese Bibelen. Et annet spørsmål Selbekk ikke har noe svar på er hvorvidt en åpen bibel hadde fått et annet resultat. Kanhende herr Selbekk i Dagen hadde foretrukket at Donald Trump hadde løftet frem Koranen foran en moske? Når Selbekk lirer av seg følgende setning: “Mens volden eksploderte i USAs storbyer besøkte Donald Trump mandag en kirke rett overfor Det hvite hus. For å skape tilstrekkelig sikkerhet rundt presidentens korte spasertur måtte politiet rydde plassen for demonstranter ved bruk av tåregass. Vel fremme foran St. John’s Episcopal Church holdt Trump en bibel i luften i en markering som har skapt store kontroverser,” skriver Selbekk som også trekker frem tidligere kjente skandalehistorier om den amerikanske presidenten. Historier vi alle har hørt flere ganger og her hjemme i Norge er vi vant til at media nærmest daglig gir oss vår dose av “Hat Trump propaganda”. For enkelte kan det kanskje være litt overraskende at Selbekk og Dagen slutter seg til det politisk og religiøst korrekte propaganda-apparater som maner oss alle til å hate og forakte den amerikanske presidenten. Det faktum at vi i Trump har en president som faktisk uredd løfter frem en Bibel i en kritisk situasjon er noe som gleder oss som holder Bibelen kjær, men for Selbekk ser det ut til å være for kontroversielt. Dette fordi Trump har en forhistorie og stil det sekulær-kristne Europa ikke er vant til. At det å løfte frem en Bibel er kontroversielt blant ugudelige mennesker og homobevegelsen, det forstår vi alle. At det er kontroversiellt også for Dagens redaktør forteller vel historien hvor dypt Dagen har falt under Selbekks ledelse. Enhver av oss som har lest litt i Skriftens ord vet indelig godt at Bibelens ord i vår tid er kontroversielt blant verdens mennesker. Bibelens ord og selve bibelboka er et tveegget sverd som kløyver og splitter mennesker. At det å løfte frem Bibelen skaper kontroverser blant ugudelige mennesker burde ikke komme som noe sjokk. Derimot syntes vi det er trist at Dagens redaktør reagerer på samme måte som redaktørene for “fri tanke” eller Dagbladet gjør. Full av fnysende forakt -og ikke minst vantro mot det symbolet Bibelen har vært for den kristne kultur. Vi må nok alle erkjenne at det i vår del av verden er Koranen eller politisk korrekthet som er i ferd med å bli symbolet på den vestlige kultur, inklusiv kulturen i avisen Dagen.

En som reagerer sterkt på redaktør Selbekks leder er Torgeir Tønnesen som skriver dette: “Det er dårlig gjort av Selbekk seg kaste seg på band-wagon-effekten i korsfestelsen av Trump, som verserer blandt verdens journalister. Hvorfor tar du parti i korsfestelsen, Selbekk? Er Trump skyld i denne krisen og drapet på Floyd?
Hvorfor vil du heller ha Barrabas fri? Hvorfor tror du Biden, eller Clintons eller Obama er bedre skikket til å styre USA med bibelen i hånd?
Og hvorfor drar du frem Trump sine kvinnehistorier, som er muligens tilgitt av Gud?
Hvorfor fastholder du Trump sine synder? Jeg og du har gjort verre synder enn Trump, iallefall jeg. Og når du er i lønnkammeret med dine nærmeste venner, Selbekk – hvor mange trøndervitser av grovere karakter, kommer ikke da frem i mørket? Sikkert litt truse og underbukse-humor,” skriver Tønnesen om Vebjørn Selbekks leder.

Fra ille til verre:  Pastor Frank Søgaard: Avisen Dagen – «best på forfølgelse av kristne»

“Det var neppe slik ment da redaktør Kari Fure ble utfordret til å beskrive avisen Dagens sterkeste side: «Forfølgelse av kristne» var svaret.  Avisens behandling av Sannhetens Ord Bibelsenter, Jan Hanvold, Visjon Norge og andre, fremstår som eksempel på forfølgelse av kristne. Dersom avisen fortsetter denne linjen har den utspilt sin rolle som forvalter av sannhet. Enhver journalist og redaktør må kontinuerlig spørre seg: «Hvem har noe å tjene på at denne saken kommer på trykk»? Stadig dukker det opp saker der avisen helt forlater Arthurs Bergs linje i disse spørsmål som slo fast at privat skal være privat, offentlig offentlig, og politi politi og domstol domstol. Avisen skal ikke usurpere hele vårt rettssystem og bli en gapestokk,” skriver Frank Søgaard i et innlegg publisert både i Norge i Dag og Dagen

frank-sogaardFrank Søgaard (foto You Tube)  som er pastor i menigheten M-40 i Oslo som er en del av De Frie Evangeliske Forsamlinger. I sitt innlegg går Søgaard kraftig i rette med avisen Dagens policy under Vebjørn Selbekks ledelse og deler dermed mye av den kritikk som er fremmet av pastor Jan-Aage Torp. “Avisen Dagen går, sammen med kollega Vårt Land, inn i rollen både som etterforsker, aktor, dommer og bøddel. En avis som var positiv, blir gapestokk. Mer enn noe annet advarte Arthur Berg mot dette. Skal noe politianmeldes, så må man politianmelde, ikke begynne amatørmessig etterforskning i avisen og leke alt sammen på en gang: Politi, dommer og straffeanstalt. Det kan virke som en lett løsning på ting. Men det koster oss selve rettsstaten, som er bygget av kristne, ved hjelp av maktfordelingsmekanismer.

Før jeg presenterer mine ytringer i saken vil jeg understreke at forfølgelse av kristne er svært alvorlig, en grusom trussel for millioner av brødre og søstre. Avisen Dagen er et av de få massemediene som tar problemet på alvor – i utlandet. Takk for det. Jeg benytter fra-dagenanledningen til både å rose og takke avisen for det. Medie-hverdagen er totalt forandret fra den tidsperioden jeg selv arbeidet som journalist og redaktør av vår bevegelses tidsskrifter i tillegg til at jeg utga andre magasiner og bøker i eget forlag. Men en ting har ikke endret seg. Det er grunnprinsippene i pressens etiske regelverk og selvjustis.         «Til tekster og bilder som foregir å rapportere om virkeligheten, må det stilles krav om virkelighetstroskap. Sannhetskravet er et grunnleggende objektivitetskrav, i den forstand at andre gode sider ved reportasjen blir irrelevante hvis rapporten er usannferdig», hevder tidligere førsteamanuensis i presseetikk, Odd Raaum.

Dette gjelder flere saker i Dagen – sist den grusomme uthengingen av Jan Hanvold og Visjon Norge. Igjen er gapestokken etablert – i pressen.

Tilbake til den presse-etiske gullstandarden om journalistisk atferd og forholdet til kildene i pressens egne etiske premisser i Vær varsom-plakaten:

§ 3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

§ 3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

Hvorfor tok dere ikke umiddelbart kontakt med Sannhetens Ord Bibelsenter da dere først fikk nyss om en mulig sak?

Dette er en sak som ikke hører hjemme i det offentlige rom, men i sjelesorgens rom. Dersom dere likevel hadde valgt å skrive om saken på et eller annet nivå, hvorfor skulle ikke menigheten inviteres inn i dialogen for å belyse saken?

Videre heter det i pressens regler:

§ 3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

Dersom noen ønsker å sette seg mer inn i konsekvensene av en pågående presse overfor personer som er i sjokk eller krise etter ulykker eller traumer, anbefaler jeg dem å lese Tom A. Kolstads bok: Medias makt – Ofrenes avmakt. (Institutt for journalistikk; 1994). Han gir rystende informasjon om sterke personer som etter å ha fått sin sak malt med krigstyper i mediene ikke lenger tør å gå for å hente inn avisen. Som lever i angst bak nedrullede gardiner. Dette er alvor!

Videre: § 4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.

Det kan være nyttig å lese Kari H. Slaattelids artikkel om kampanjejournalistikk, publisert 31. januar 2013 i avisen Nordlys’ nettutgave. Slaattelid er kommunikasjonssjef ved FAKT-programmet i Helse Nord, og har bred erfaring innen journalistikk og kommunikasjon:

«Kampanjejournalistikk er legitimt, men omstridt. Kjøres en sak i media med negativ vinkling gjentatte ganger over tid, kan det like godt vippe over til manglende tillit til media som nyhetsformidler. Da defineres gjerne journalistene som en blodtørstig hundeflokk».

«Vi som mottakere av nyhetene, forventer at journalistene har en vinkling som ivaretar alle parter i en sak. Også når saken går sin rundgang i media over tid».

Jeg tillater meg også å sitere fra en masteroppgave fra 2008 med tittel: Hva er kampanjejournalistikk? Oppgaven er forfattet av tidligere leder for Troms Journalistlag og daværende journalist i Nordlys, Stein Fredriksen;

«Mange pressefolk jobber dessverre ut fra konsekvensetikk. Det vil si at målet helliger middelet. Pressen generelt mener derfor at kampanjejournalistikk er legitimt, selv om de selv ikke ønsker å definere denne typen journalistikk som nettopp kampanjejournalistikk. En journalist angriper en sak, har på forhånd bestemt seg for hva svaret skal være og kjører saken fram videre – uavhengig om det er riktig eller ikke. Man er ukritisk».

«Mulighetene for å sette ansvarlige i gapestokken er stor gjennom mediemakt. Så da spørs det i bunn og grunn hvem som «eier» sannheten. Objektivitet er en illusjon, så journalistikk handler derfor om tolkninger. Når da tolkninger styres av en agenda og bestemt vinkling over tid, begynner det å lukte kampanje».

Velger Dagen å fortsette denne type kampanjejournalistikk har Dagen utspilt sin rolle som sannhetsforvalter. Det daglige kjør mot Jan Hanvold og Visjon Norge etter demoniseringen av bibeltro kristne i Brennpunkt gjør konklusjonen enda klarere: Dagen må slutte å være med på verdslige mediers brennemerking av andre kristne.

Innlegget er skrevet av Frank Søgaard

3 tanker om “Selbekk fortsetter å ødelegge avisen Dagen ved å fanebære politisk korrekthet i medias korstog mot Donald Trump

  1. Ja den bibelen den bibelen. Den er og forblir en pest og plage i Søkelys redaktørens liv.

  2. Det er bra det Søkelys her skriver. De skriver at media er på et korstog mot Donald Trump. Med dette mener selvsagt Søkelys at media er på Guds side og er salvet i striden, de er på et korstog, mot det onde og den hedenske Donald Trump, en mann som i denne overskriften Søkelys omtaler som satans tjener.
    Søkelys er helt på linje med med det vi andre mener og det er bra at Søkelys setter bjella på katten i overskriften. Ja, et korstog med den onde, Donald Trump, er det virkelig. Bra overskrift og det er fint at Søkelys også tar avstand fra Donald Trump og den satans hæren som støtter han.

  3. Dersom målet til Trump var og samle det amerikanske folk ved å fremholde bibelen, må dette kunne sies å være en god gjerning , jeg tror Trump løftet opp bibelen for å minne alle i USA om hvilke grunnlegende felles verdier USA har blitt bygget på og for å prøve å dra ned skillet mellom folk uavhengig av hud farge og etnisitet . Da synes jeg det blir ond sinnet og tillegg ham onde motiver for å løfte frem bibelen .
    Dersom Dagen med flere heller hadde sagt at på tross av alle våres uenigheter , våres ulikheter ol. og til tross for Trump sine mange svakheter , løgner , narsissistiske trekk osv. så velger han å løfte frem bibelen i ett forsøk på å skape fred og ro, ja dersom alle mediene hadde samlet seg og utalt seg sånn , da tror jeg amerikanere hadde startet med å forlike seg med hver andre,.

    Jeg tror at Trump hadde ett oppriktig ønske om å skape fred og forlik mellom amerikanere , ved å løfte frem bibelen , kan godt være att hans motiv var egoistiske og alt det, for selv en narsissist vil gjøre det rette om det gavner han .

Det er stengt for kommentarer.