Selbekk: Det neste slaget om ekteskapet kommer til å stå i frikirkeligheten

Redaktør Vebjørn Selbekk mener i likhet med Søkelys at homofilidebatten snart vil feie inn over de norske frikirkene,

Sjefsredaktør Vebjørn Selbekk i avisen Dagen hadde tirsdag en leder hvor han ettertrykkelig slår fast at det neste slaget om homofile ekteskap vil komme til å stå i norske frikirker. Søkelys forstod tidlig hvor det bar hen og slo fast det samme allerede i april 2016 da vi fastslo at homofilidebatten og problematikken om homofile ekteskap også ville komme til å bli tema for norske frikirker i årene som kommer. I sin leder artikkel skriver Selbekk dette: ” 2017 vil for alltid stå som året da Den norske­ kirke avkristnet sin egen ekteskapsforståelse. Frivillig og med simpelt flertall på Kirkemøtet i Trondheim. For den som står utenfor Den norske kirke, er det lett å riste på hodet over dette åpenbare frafallet som kirkelig vielse av likekjønnede representerer.

“Kampen om ekteskapet (som ikke er en kamp omkring temaet gjengifte) vil snart komme til å utkjempes i frikirkeligheten. -For de samme ideene som har forårsaket problemene i Den norske kirke er nå også på full fart inn i frikirkelige miljøer. Ingen sammenhenger er immune mot den massive påvirkningen fra liberalteologiske tanker i samlivsetikken. Det neste slaget om ekteskapet kommer til å stå i frikirkeligheten,” slår Selbekk fast, og dersom man leser den kristne kirkes frafallshistorie er det ikke vanskelig å se hvor kursen nå går

Pinsebevegelsen viser svakhetstegn

Hadde vridd seg i grava over de holdninger Egil Svartdahl uttrykker

“Dessverre begynner vi allerede å se tegn på at den tiden kan nærme seg i Norges største frikirkelige bevegelse, pinsebevegelsen,” slår Selbekk fast og viser til en rekke egne oppslag hvor forskjellige liberale pinsevenner har fremmet synspunkter som hadde fått pinsebevegelsens gamle høvdinger til å vri seg i grava. Det skulle altså ikke engang gå to år fra gamle Emanuel Minos ble lagt i grav til pinsebevegelsens unge og populære røster, Egil Svartdahl nå er på full gli i homofilisaken. Pastoren som tidligere betjente Filadelfia Kristiansand har gjennom de siste årene foretatt betydelige teologiske kvantesprang og er knapt til å kjenne igjen. “Konservative og bibeltroende pinsevenner vet nok å styre unna Svartdahls listige og menneskeskapte forkynnelse,” skriver en konservativ pinsevenn i en kommentar.

“Vi lever i en forskrudd og underlig tid. Frafall begynner alltid med at vi tar ting opp til debatt – har Gud virkelig sakt – istedet for å søke Herren i bønn og innvielse. Første gang en person tok homofili opp til debatt i Kirken – har Gud virkelig sakt – vakte det bestyrtelse og avsky. I neste kirkemøte var motstanden mindre, og slik fortsatte det inntil Den Norske Kirke nå skal velsigne det Gud så krystallklart kaller vederstyggelig – noe jeg oppfatter som verre enn å spotte Gud, det er som å spytte Gud rett i ansiktet. Frafallet har allerede begynt i frikirkene også. Korsets Seier har jo åpnet for debatt – har Gud virkelig sakt. Og jo mer menneskene “debatterer” jo raskere frafall. Egil Svartdals knefall for de homoliberale er derfor ingen overraskelse, og mange vil følge ham. Om noen år med “debatter” vil deres etterfølgere velsigne det vederstyggelige slik Kirken nå gjør. Efersene 5 3-7 sier:  Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige.  Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud! For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse.  La ingen narre dere med tomme ord! For slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige.” Og i vers 7 står det: “Bli derfor ikke delaktige med dem,” skriver Henry Østhassel som takker redaktør Selbekk for tydelig tale.

Egil Svartdahl Foto John Erling Blad (Wikimedia Commons)

“Ingenting overrasker meg lengre,” skriver Henry Østhassel som kaller de synspunkter Egil Svartdahl nå proklamerer for  “en tragisk utvikling, frafallet skjer alltid gradvis, skritt for skritt – og det begynner alltid med at noen tar en synd opp til debatt. Etterhvert modnes synden…..La meg gjøre det helt klart, jeg dømmer ingen – jeg forkynner bare dommen Gud allerede har forkynt over verden. La meg bare sitere Efeserne 5, 3-7:  “Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige.  Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud!  For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse.  La ingen narre dere med tomme ord! For slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige.  Gjør ikke felles sak med dem!” “Romerne 1, 24-32 er jo krystallklar:  De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre.  De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige.  På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.  De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige.  De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det. Så sier Guds ord som er er mitt fundament – og det er dette jeg forholder meg til. Fengselsevangelist Jan Eriksen forkynner Evangeliet om omvendelse til mordere, voldtektsforbrytere, narkosmuglere i de aller værste fengsler i verden, han “menger” seg ikke med dem slik de libelrale kristne nå gjør med de homofile. Forkynn de homofile evangeliet om tilgivelse og omvendelse – omvender de seg vil heller ikke Jesus fordømme dem,” skriver Østhassel

Selbekk: Læremessig sammenbrudd

“For et slikt læremessig sammenbrudd skjer ­nemlig ikke over natten. Det er ikke gjort i en håndvending å omskape noe som Bibelen kaller synd til noe presten i Guds navn skal velsigne ved alteret. Det er snakk om en lang utvikling der den klassiske, bibelske forståelsen av ekteskapet svekkes steg for steg. Og det er akkurat det som har skjedd i Den norske kirke. Også der var utgangspunktet – slik det nå også er i pinsebevegelsen og andre frikirkesamfunn – en ­total avvisning av tanken om at to personer av ­samme kjønn skal kunne inngå ekteskap. Men så begynner disse tankene å krype sakte, men sikkert inn. Det kirkelige lederskapet kommer på defensiven og aksepterer prinsippet om at uenighet i ekte­skapsspørsmålet «ikke er kirkesplittende», som det så fint heter. Deretter er veien kort til å godta premisset om at man «kan leve med to ulike syn». For man er jo tross alt enige om det viktigste, frelsen i Jesus Kristus, ikke sant?,” skriver Selbekk og peker videre på at  “-Siste stadium er at minoritetssynet forvandles til majoritetssyn. Så kan likekjønnede par begynne å vandre opp kirkegulvet. Det begynner med enhetssnakk. Men det ender i teologisk totalhavari. Hvor er så pinsebevegelsen på vei? Vi skal ikke overtolke uttalelsene fra Egil Svartdahl, som vi siterte i Dagen i går. Men det er vanskelig å lese dem på noen annen måte enn at det er et anliggende for ham å påpeke at ulike syn på homofile ekteskap ikke er kirkesplittende.”

Pinsevennen Svartdahl – som nå er best kjent som hele Norges TV-pastor, men fortsatt har stor innflytelse i pinsebevegelsen – understreker selv i det omtalte seminaret at han verken sitter i bevegelsens lederråd eller dens teologiske refleksjons­gruppe. Nettopp dette siste organet har gjort en betydelig innsats for å forhindre en fremtidig ­teologisk glideflukt i pinsebevegelsen på det samlivsetiske området. Derfor advarer de pinsevenner blant annet mot å dele talerstol med forkynnere som støtter likekjønnet ekteskap Men det standpunkt markerer nå dessverre Egil Svartdahl tilsynelatende avstand til.

Hele Selbekks kommentar kan leses her

9 tanker om “Selbekk: Det neste slaget om ekteskapet kommer til å stå i frikirkeligheten

 1. Selbekk går baklengs inn i fremtiden.
  Gjengifte er problemet, alt det andre som NÅ KOMMER ER AT EN HAR ÅPNET OPP FOR GJENGIFTE.
  Egentlig så skjedde kampen i statskirken på 70-tallet og i frimenighetene på 80-tallet.
  Dette vi ser nå er etterdønninger at Åndskampen om ekteskapet er tapt, desverre eneste som kan forandre dette er noe helt spesielt og ekstraordinært.
  Ikke en leder artikkel med full av fakta feil!

 2. Enig i at det begynte med å akseptere gjengifte. Vi må nå våge å kalle en spade en spade. Være tydelig på hva Guds ord krystallklart sier.

  • Da er det bare så synd at slike som f.eks Jan Kåre Christensen ikke er i mot gjengifte men bare bruker gjengifte som en unnskyldning og alibi for å bedrive andre ting.

   Men akkurat det er en debatt som er helt ferdigdebattert. Og nei, dette starter ikke med gjengifte. Men for mennesker med bare en tanke i sitt hode, og bare den, begynner alt med gjengifte.

   Siden vi har en bussjåfør i Unibuss her vil jeg bare peke på at det er usømmelig mye banning i de bussene i år. Det er stort sett bare banning man hører der og det ikke fra bussjåførene som selvsagt er vennlige og høflige.
   Men Jan Kåre Christensen kan i sin religiøse iver begynne å kaste av passasjerer som sjenerer og terroriserer andre passasjererer med sine stadige bruk av banneord og navn på kjønnsdeler. Slike mennesker burde heller gå enn å ta buss.
   Dette er noe for bussjåføren Jan Kåre Christensen.

  • Knut dette har du ingen forståelse og innsikt i.
   Gå å ta deg et wienerbrød.
   Dette er åndelige lover og mekanismer.
   Akkurat som en lite rift i en stor demning.
   Åpner en først opp for synd, så er ragnaroket løs!

  • Det kan hende at jeg ikke har fått med meg mye. Men jeg har fått med meg at du ikke er i mot gjengifte og at du har politianmeldt Søkelys fordi de omtalte et par som lever sammen som gjengiftet.

   Og i motsetning til deg vet jeg hva Bibelen sier om gjengifte.

 3. Jeg undrer meg litt over Vista Bella, slik jeg har oppfattet henne/ham så er vedkommende ikke kristen, men likevel følger med her på siden.

  Vedkommende kommer med noen friske fraspark av og til. Noe er jeg uenig i, noe er ganske skarpsindig observasjoner av kristne og de religiøse miljøene rundt forbi.

  Er det mulig å få vedkommende i tale, og få høre om ham/hennes synspunkter på ting vedkommende liker/missliker med kristne/kristendommen?

  Mvh RJ

Det er stengt for kommentarer.