Har fått inn 50 000 fra støttespillere til sin klagesak -ønsket å sparke Jan Hanvold og Jan Aage Torp i skrittet

Blogger Jan Kåre Christensen kjemper for retten til å sjikanere gjengifte pastorer  og kristenledere samtidig som han selv ikke er en prinsipiell motstander av gjengifte

“Christensen saken dreier seg ikke om gjengifte da det er beviselig at Christensen ikke er i mot gjengifte” Den straffedømte bloggeren Jan Kåre Christensen er ennå ikke mann nok til å ta ansvar for sine egne skriverier. Som kjent ble bloggeren funnet skyldig i å ha sjikanert og hetset pastor Jan Aage Torp i Oslokirken, og idømt et forelegg på 12000. Christensen hadde i flere hundre blogginnlegg hetset og sjikanert Jan Aage Torp gjennom å omtale ham som “horebukk,” “psykopat”, “ekkel gammel gris”, “horkarl”, “narsissist”  spedalsk og narreapostel. På egen nettside opplyser nå Christensen at han har fått (samlet) inn 50 000 kroner fra folk som er blitt forledet til å tro at Christensen ble dømt fordi han forkynte i mot gjengifte. Imidlertid er dette så langt fra sannheten som det er mulig å komme, da Christensen selv har en teologi som aksepterer gjengifte.

Domfeldte er ingen motstander av gjengifte slik han selv ynder å hevde

Det er en stor mengde sjikanerende bloggartikler som ligger bak det faktum at blogger Jan Kåre Christensen ble dømt både i tingretten og deretter i lagmannsretten. Under rettssaken kom det frem at bloggeren hadde skrevet et stort antall blogginnlegg hvor den navngitte pastoren blir utsatt for omfattende sjikane og hetsing fra bloggeren.  “Egentlig er dommen mot Christensen altfor mild, fordi den bare legger til grunn en liten del av det Christensen har skrevet om pastoren. “Hadde alt av hans skriverier blitt tatt med,  ville det ha resultert i et betydelig høyere forelegg,” mener folk som har fulgt med på Christensens psykotiske kampanje mot pastor Torp. “Beklageligvis er ikke alt av Christensen skriverier blitt tatt med og lagt til grunn i dommen,” og det er regelrett patetisk å se hvordan Christensen nå syter og bærer seg på egen nettside -der han hevde at han ikke har skrevet så mye som dommen hevder. “Fakta i saken er at Christensen gjennom flere år har skrevet flere hundre artikler om den profilterte pastoren og i årevis omtalt ham som “psykopat, kriminell, spedalsk, horebukk, ekkel, gammel gris og horkarl” på nettsiden “himmelske blogg” hvor det er fint lite av himmelen og finne.

Massiv omtale av pastor Torp

Uttrykket at han ønsket å sparke pastor Torp i skrittet

Blogger Jan Kåre Christensen som selv ynder å kalle seg “bibellærer” eller “evangelist” mener selv at dommen mot seg er “Norges historiens verste justismord og han har tidligere sammenlignet seg med Hans Nielsen Hauge, som i motsetning til Christensen var en mann som ble forfulgt fordi han proklamerte det kristne evangeliet. Christensen på sin side er ene og alene dømt fordi han gjennom flere år har sjikanert og hetset pastor Jan Aage Torp på det aller groveste. I dommen kommer det frem at Christensen har omtalt pastor Torp i ondsinnede vendinger mer enn 3000 ganger.Hans kone er nevnt rundt 900 ganger, herunder er hun omtalt som en “hore” 167 ganger. Videre er Torp omtalt som en “gammel gris” over 30 ganger, “horebukk” over 110 ganger, “narcsissist/narresist” over 30 ganger, “psykopat” over 200 ganger og “falsk pastor/profet/apostel” over 400 ganger. Antallene er ikke bestridt, og retten legger dem til grunn som bevist.

Ønsket å sparke Jan Hanvold og Jan Aage Torp i skrittet!

“Skulle jeg fått det til, hvis det hadde hjulpet, så
skulle jeg tatt piggsko eller arbeids skoene mine fatt og sparket Hanvold, Torp og
alle andre gjengiftede mitt i skrittet

I tillegg til dette er Torp flere ganger kalt “spedalsk”, at han “lever i hor” og er en “horkarl”, er “selvsentrert, ekkel, frekk og narsissistisk”, at han fremstår som “syk, ukontrollert og presset”, at han “er og blir forblindet og styrt av demoner”, at han er “en gammel gris som skiller seg og gifter seg med barnepiken akkurat som Todd Bentley”, at mennesker som Torp “ikke er ledet av Gud, men av kjødet sitt, og at demonene får da fritt spillerom”, at Torp er et “sykt maktmenneske og opptrer som en hensynsløs psykopat” og at han er en “taper”. Videre har tiltalte uttalt at “Skulle jeg fått det til, hvis det hadde hjulpet, så skulle jeg tatt piggsko eller arbeids skoene mine fatt og sparket Hanvold, Torp og alle andre gjengiftede mitt i skrittet for det som de holder på med bringer ikke vekkelse eller fremgang med seg. Men dom død og fordervelse!”. Videre har han lagt ut et bilde av en gris med vinger, og skrevet at “Bilde av griser som sikter til hva folk kaller en person som gifter seg med ei dame som kunne vært hans datter. Dette er bare et Illustrasjonsbilde på et forhold der en kaller noen for å være en gammel gris, men dette er bare et Illustrasjonsbilde. Selv griser kan se “hellige” ut, men en gris er en gris!,” skrev Christensen som mener at det er pastor Torps “enorme hat til min forkynnelse imot gjengifte som ligger til grunn for alt i denne saken!”  “Og tro noe annet er å tro på løgn,” hevder Christensen som gjennom sin nettside har lykkes  med å forlede noen godtroende fjols til å støtte seg økonomisk.

Har skrevet et stort antall artikler etter dommen

Blogger Jan Kåre Christensen har tydeligvis tatt lærdom av Joseph Goebbels når han om og om igjen repeterer sine feilaktige påstander om dommen for å forsøke å hjernevaske sine tilhengere til å støtte ham.

Etter at dommen ble rettskraftig har Christensen skrevet et stort antall blogginnlegg hvor han forsøker å skape det inntrykk at dommen mot ham er basert på overdrivelser i tallet på bloggartikler han har skrevet mot Oslopastoren og ektefelle. Igjen og igjen bruker Christensen sin “Paul Joseph Goebbels strategi” for å omgjøre sine løgnaktige påstander til sannhet. “Christensen ser i likhet med Goebbels ut til å tro at bare en løgn gjentas mange ganger nok, blir den til slutt oppfattet som sannhet av massene. På Christensens blogg ser vi at den straffedømte på alle måter forsøker å ufarliggjøre dommen ved å henge ut både politi og dommere i saken med navn og bilde. Blant annet bruker Christensen ordet «fuske-dom» eller «en dom ala Nord Korea eller Kongo» som det heter i Christensens siste blogginnlegg. I dommen som er riktig slås det fast at “Christensen har drevet med unødvendig og urimelig sjikane, og han synes å ha vært drevet av et personlig forfølgelsesmotiv. Slik denne saken ligger an, er Christensen ikke vernet av ytringsfriheten”. Til dette svarer Christensen dette: “Hele dommen imot meg er oppkonstruert, latterlig og full av løgn!,” og på skikkelig Goebbels vis avslutter Christensen sin tirade mot dommen mot å omtale den som “en juksedom”.

Klager og sutrer som en femåring

“Denne dommen imot meg er ikke noe annet enn en «lyge-dom»! Ikke verd papiret den er skrevet på etter min mening da egentlig alt er og forblir løgn og fabrikkerte sannheter,” skriver bloggeren som nå forsøker å få folk til å betale advokatregningen for sin meningsløse klagesak til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hilttil har Christensen og hans eventuelle støttespillere svidd av 15 000 kroner til advokat Meling for å sende en skriftlig klage på kongeriket Norge til domstolen. Skal vi tro lokale advokater Søkelys har snakket med er sjansen for at domstolen vil behandle en slik tåpelig klage lik null. “Advokat Meling er rett og slett bare ute etter raske penger,” sier Kristiansandsadvokaten som mener Meling burde ha veiledet sin klient til å ikke kaste bort mer penger på dette. “Saken er på ingen måte spesiell da vi rett og slett står overfor en blogger som under dekke av å være mot gjengifte, fritt har kunnet lire av seg de styggeste karakteristikker mot den profilerte Oslopastoren som betjener en reell og levende menighet.

Ikke vanskelig å avsløre at Christensen i realiteten er for gjengifte

Den omstridte bloggeren har en teologi som innebærer et ja til gjengifte og parforhold som Jesus selv omtalte som “hor”.

Blogger Christensens hovedforsvar i etterkant av det rettslige nederlaget i norsk rettsvesen har vært at han er dømt for å ha skrevet langt mer enn han har gjort, og at dommen derfor er uriktig. Et annet moment Christensen blander inn er at han nå “forfølges” fordi han er i mot gjengifte, men også dette er beviselig feil, da Christensen selv har en teologi og praksis som i realiteten tillater gjengifte. Som kjent sier Jesus at den som gifter seg med en fraskilt (mann eller kvinne) driver hor, men som flere tidligere har påpekt, sier Christensen noe helt annet -da han tillater ekteskap i strid med Matteus 5,32 og Matteus 19,9. Christensens argument og alibi for å holde på slik han har gjør faller dermed på sin egen urimelighet da det er et uomtvistelig faktum at det ikke er pastorens gjengifte som er problemet. I advokat Melings ankeskriv snakkes det blant annet om begrepet “berettiget harme” -som om domfeldte skulle ha rett til å skrive slik han har gjort om offeret -fordi han angivelig skal være “harm” over livsførselen til pastoren, er med all respekt det rene og skjære sludder.

Mot endelig punktum i belastende sak

Christensen elsker å stø om seg med et nedbrytende ord og vendinger når han snakker om andre mennesker

Den som i denne saken har grunn til å være “berettiget harm” er den stakkars pastoren som gjennom mange år har måttet leve med å bli hengt ut på bloggerens nettside daglig. Dette har vært en personlig belastning og vi forstår godt for pastoren til slutt fikk nok, og gikk til politiet. Selv om det helt klart satt langt inne å anmelde Christensen -som selv svarte med å anmelde både Søkelys som er prinsipiell motstander av gjengifte, og en rekke forskjellige individer som har argumentert mot Christensen på nettet. Politiet forstod tidlig at disse som ble anmeldt ikke hadde gjort noe straffbart, og dermed ble sakene henlagt uten reell etterforskning. Når bloggeren nå ønsker å fremme saken til mennekerettighetsdomstolen i Strasbourg er  vi overbevist om at dette er nok et blindskudd som ikke vil føre frem. Denne saken nærmer seg nå sin endelige slutt, og med avvisningen i menneskerettighetsdomstolen er Christensen gått tom for muligheter. Kanskje det er på tide å svelge dommen Jan Kåre, ta den til etterretning og deretter legge ned hele din useriøse kjefteblogg. Som skjermfotoet under illustrerer har ikke Christensen annet enn skjellsord og servere på sin “himmelske blogg”. Måten bloggeren omtaler andre mennesker på er totalt forkastelig og viser  at Vebjørn Selbekk hadde rett når han omtalte Christensen som et  slags “kristent” nettroll.

Et bibelsk syn på gjengifte

I motsetning til blogger Christensen som i realiteten har en teologi som både godtar og oppmuntrer til gjengifte,  finnes det ennå kristne som har et konsekvent syn på gjengifte problematikken. Det faktisk fullt mulig å være i mot gjengifte på bibelsk grunnlag, uten å dermed bruke livet på å sjikanere og mobbe pastorer og hyrder som har foretatt et valg vi selv uenig i. Søkelys har tidligere skrevet flere artikler om dette, blant annet https://www.sokelys.com/?p=3725 og i denne saken her går Søkelys i dybden av problematikken: https://www.sokelys.com/?p=17631

Hele dommen mot Jan Kåre Christensen kan leses her: http://kristenkoalisjon.no/_service/352778/download/id/353125/name/Dom+av+27.04.17.pdf

Denne saken er oppdatert og redigert på nytt.

18 tanker om “Har fått inn 50 000 fra støttespillere til sin klagesak -ønsket å sparke Jan Hanvold og Jan Aage Torp i skrittet

 1. Et 100 % sant oppgjør med denne vrøvlebukken Jan Kåre Christensen.
  Jeg har lest hans kommentarer i hans egen blogg og de er 100 % ubibelske og vrøvl. Og han til og med får seg til å skrive at et gjengiftet par som lever i hor lever et hellig og edelt liv !!

 2. Jeg var inne å så på kloakkbloggen i dag, alle kommentarer med kritikk mot JKC var nå slettet på den ene saken. Christensen tillater ikke kritiske spørsmål om egen teologi eller villfarelse. Søkelys har ettertrykkelig slått fast at blloggeren har andre motiv for sitt hat mot Torp enn gjengifte, da Christensen selv er for gjengifte.

 3. Ja, Jan Kåre er en ivrig fotograf, ja. I hans siste innlegg i bloggen sin, innlegg nr. 2084 har han fotografert underholdnerene i den strippeklubben han besøkte mens de underholder Jan Kåre og deres andre klienter.
  Andre steder i hans blogg kan man se hans egne bilder fra de andre strippeklubbene han besøker.

  Ellers er jeg enig med Søkelys og denne oppdatert artikkelen.

 4. Jeg er 120 % imot gjengifte av forkynnere som er et mønster og forbilde for alle.
  Eneste gangen en eventuelt kan tillate at gjengitede ikke må forlate sin ektefelle selv om de er oppadgiftet er hvis det har foregått før de ble troende.
  Dette har jeg alltid trodd og ment.
  At søkelys og Kjell Sverre Andersen maser om dette er bare for å dea Guds ord og mine motiver i tvil.
  Men dette kommer de ingen vei med da Skriften sier det samme.

  • Her er det du som farer med løgn og ren bedrageri om det Gud sier.

   Hva Gud og hans ord Bibelen sier om gjengifte kan du lese i bibelversene Luk 16,18, Matt 19,6, Matt 19,7, Matt 19,9, Rom 7,2-3, 1. og Kor 7,10-11.

   Det er fint og greit at forkynnere skal være forbilder for alle. MEN Gud mener utfra Bibelen at hans ord om gjengifte gjelder ALLE mennesker. Det gjelder også de gjengiftede som du mener er edle og hellige fordi de lever i hor.

   Det er overhodet ingen tvil om at du er for gjengifte. Bibelen, som er Guds ord, er i mot gjengifte. Og det er det også mange andre som er.

   Noe mer er det ikke å si om dette. Så får du drømme om å sparke menn i skrittet så mye du vil.

  • Christensen har ingen troverdighet når det gjelder gjengifte. Jeg tror ikke lenger at Christensen er i mot gjengifte.

  • Jan Kåre. Det er ikke meg som sier dette. Det er Bibelen som sier det. Du som “bibellerer” mener altså at Bibelen, Guds ord, er nonsens.

  • Din egen tolkning av Guds ord er nonsens.
   At hedninger som lever og vandrer i mørke.
   Wr Sarans tjenere skal følge Guds ord er nonsens.
   Det en gjør før en kommer til tro, alt det blir en tilgitt for.
   Null ekteskap eller ti, en var en Satans tjener og levde i mørke med sitt liv.

  • Jeg har ikke tolket Guds ord i det hele tatt. Jeg bare gjengir til deg hva bibelversene Luk 16,18, Matt 19,6, Matt 19,7, Matt 19,9, Rom 7,2-3, 1. og Kor 7,10-11 sier.
   Og de er rett frem og helt umulig å misforstå. De sier at ALLE mennesker lever i hor hvis de gifter seg igjen. Det er direkte gjengivelse av det Gud sier gjennom Bibelen.

  • Synden for verden og hedningene er at de ikke tror på Jesu navn til frelse, du og dere på Søkelys, som er egentlig ulver i fåreklær.
   Forstår selvfølgelig ikke bibelen, da dere er bare ute etter å bråke og lage kvalme på nettet.
   Uansett, at en apostel som Jan Aage Torp er. Oppadgiftet er det som er horeri etter Guds ord. Da han har forpliktet seg å leve etter Guds ord men følger Satan som også denne verden gjør!

  • Jeg har notert meg, og det har sikkert alle andre også gjort, at du ikke argumenterer ut fra Bibelen men ut fra din egen teologi. En teologi som er ubibelsk.
   Alle som leser de bibelversene jeg har gitt deg forstår at du er for gjengifte.

   Og din konflikt er ikke med meg og Søkelys. Din konflikt er med Gud og hans ord; Bibelen.

  • “Skriften er gitt til oss troende, ikke verden.” skrev Jan Kåre.

   Hæh ??? Nå forstår du ingenting av Bibelen, Guds ord, Jan Kåre. Som Gud gjennom Bibelen sier utallige ganger: Bibelen og hans ord er for hele verden. Men du mener altså at Gud ikke er verdens skaper og den allmektig når du mener dette.

   Du er virkelig på ville veier i din legitimering av din sjikane og terror av Jan Aage Torp.

  • Verdens mennesker gjør kun en synd, det er ikke å tro på Jesus.
   For oss troende er lovbrudd imot Guds ord, synd.
   Ekteskapet er livslangt for oss troende.
   Gifter vi oss på nytt, blir vi lovovertreddere.
   Verdens mennesker er det konstant, de lever i mørke.

 5. Jan Kåre. Det sies i dette oppdaterte innlegget til Søkelys at du har klart å samle inn penger til betaling av bot og advokat honorar til Strasbourgh eventyret.

  På hvilket grunnlag fikk du bidrag av disse til ? Hva var grunnene giverene ga for å gi deg penger ?

 6. Hva synes Søkelys om denne new-age religionen Christensendommen ? Har den en sjanse blandt oss nordmenn i vårt flora av religioner ?
  Fra før av har vi islam, kristendom, hinduisme, buddisme, odinisme, starwars, animalisme og annet. Men alle disse er i mot gjengifte så Christensendommen kan i det minste profilere seg på at den er for gjengifte.

  Hva synes Søkelys om denne new-age religionen ?

Det er stengt for kommentarer.