Se hvor dypt enkelte amerikanske baptistkirker har falt

Bibeltroende kristne konfronterer her en amerikansk baptistkirke som har blitt en del av den verdensomspennende apostatkirken som fornekter Guds ord og forkaster evangeliet om frelse, omvendelse fra synd og et nytt liv og levnet.