Sannheten om Joel Osteen er først og fremst penger og attert penger

The truth about Joel Osteen. His true convictions. Money is his only priority. He doesn’t care about Houston