San Francisco og Californias krig mot kristne -tyranniet rår -truer pastorer og gudstjenestedeltakere med bøter og fengsel

Kirke truet med beslagleggelse og rivning av lokale myndigheter

Det Demokratiske partiets krig mot kristne i delstater som er kontrollert av venstreliberale fortsetter i mange av de “blå” delstatene. I San Francisco har lokale myndigheter anført av borgermester London Breed (D) lagt seg på en svært tøff og hard linje overfor kirker, pastorer og kristne. Under dekke av å skulle holde smitten nede har lokale myndigheter lagt ned totalforbud mot gudtjenester og møter. Man har også vedtatt å kunne beslaglegge og rive ned bygninger som blir brukt til “helseskadelig virksomhet”. Siden kirke og gudstjenester av demokratene anses som uviktige, risikerer menigheter som trosser demokratenes tyranni -å få sine forsamlingshus og møtelokaler beslaglagt og ødelagt.

Som mange vet har demokratisk kontrollerte delstater satt i verk en serie av angrep på forskjellige kristne forsamlinger som holder åpne gudstjenester i strid med Corona-lovgivningen -som mange frykter vil bli permanent. Som tidligere omtalt er både Grace Community Church og pastor John MacArthur, Godspeak Calvary Chapel i Thousand Oaks og pastor Rob McCoy, Harvest Rock Church i Pasadena med pastor Che Ahn,  Life Tabernacle Church og pastor Tony Spell samt North Valley Babtist kirke og pastor Jack Trieber i Santa Clara. “Også i Chicago har myndighetene iverksatt en serie angrep mot kirkene og både Elim Romanian Pentecostal Church og Logos Baptist Ministries har blitt utsatt for sjokkerende antikristelig tyranni fra myndighetene. Chicago har truet med å ta i bruk tvangs-prosedyrer mot kirker dersom de fortsetter med å la flere enn ti mennesker være tilstede samtidig i kirkene. I følge lovverket i  Illinois kan man etter først å ha gitt et skriftlig varsel beslaglegge og rive eiendommer man beslutter kan utgjøre en helsefare for offentligheten. Dersom kirkene fortsetter å kalle sammen til samlinger rundt Guds ord vil kirkene kunne bli erklært som en helsetrussel for almenheten. Et slikt tvangsvedtak kan besluttes uten at saken behøver å være prøvd i retten,” skriver en representant for Liberty Counsel i en artikkel publisert av Charisma-News. Liberty Counsel vil fortsette å kjempe for kirkenes grunnlovsfestede rett til religions frihet, og i løpet av denne måneden vil vi sende en anmodning til USAs høyesterett om å behandle en sak hvor vi kjemper for kirkens grunnlovsfestede rett til religionsfrihet.

San Francisco følger i fotsporene til Chicago

De mange skogbrannene og tett røk gjør himmelen apokalyptisk rød over San Francisco. (foto: tv.22)

Den 13 juli besluttet California å forby alle former for gudstjenester som også inkluderer et forbud mot bibelstudier og fellesskap i private hjem. Dermed får ikke menighetene heller mulighet til å komme sammen i hjemmene for å tilbe og ha fellesskap om Guds ord. Den andre september sendte myndighetene i San Francisco et skremmende brev til menigheten “Lighthouse Church”—hvor beskjeden var klar: Stopp gudstjenestene eller ta risken med at bygningen skal bli erklært som en trussel mot folkehelsen. I realiteten kan myndighetene beslaglegge og eventuelt rive forsamlingens lokaler. I brevet fra San Francisco by heter det “at vi forbyr innendørs gudstjenester med tilhørere, men at det ennå er tillatt med friluftsgudstjenester hvor det maks kan være 12 personer totalt. Utendørs gudstjenester i store deler av California umuliggjøres mange steder av hetebølgen med over 45 grader og tett røyklukt fra de mange branner i delstaten. Økt kriminalitet, stadig flere mennesker som må bo på og gjøre sitt fornødne på gatene demonstrerer at byråkratene i San Francisco er de siste man skal stole på når det gjelder befolkningens helse og trygghet.

San Franciscos ordfører London Breed (Demokrat) er villig til å gå svært langt for å undertvinge evangeliske kristne til blind lydighet. Samtidig som hun er hard mot kirker møter ikke Black Lives Matter og Antifa aktivistene de samme restriksjoner når de protesterer og skaper opptøyer i krigen mot den store stygge Donald Trump.

Istedet for å gå etter destruktive demonstranter og dem som organiserer opptøyer og ødeleggelse, velger San Francisco og true pastoren og gudstjenestedeltakere i Lighthouse Church med bøter og fengsel dersom de fortsetter med å tilbe Gud sammen innendørs eller utenfor med flere enn 12 deltakere i den klamme og røykfulle varmen. Her er litt fra myndighetenes brev til menigheten: “Å ikke etterkomme helse-myndighetenes ordre og direktiver er forseelser  som kan straffes med enten bøter eller fengsel, eller med begge deler. Folkehelse-etaten kan for å fjerne helsetrusselen mot den offentlige helse vedta og beslaglegge og rive den helsefarlige trusselen. De avgifter, gebyrer og omkostninger som påløper ved en tvangsfjerning av folkehelsetrusselen vil bli belastet eier. Dersom dere fortsetter å ikke etterkomme direktivene fra helsemyndighetene, kan dere bli holdt ansvarlig for administrative kostnader, bøter og utgifter til advokater. Myndighetene kan ta i bruk alle nødvendige midler for å sette en stopper for lovstridig eller helseskadelig virksomhet som skjer i bygningen. Dette kan bety å permanent stenge eller rive bygningen,” heter det i brevet fra San Francisco by. “San Francisco har med dette gitt opp å late som on de følger grunnloven. I 1947 slo Høyesterett fast at en delstat eller lokale myndigheter ikke kan tvinge noen til å holde seg borte fra kirken mot sin egen vilje, i saken “Everson versus  Board of Education.” Det er tydelig at San Francisco by ikke bryr seg. For akkurat som Chicago er San Francisco så fast bestemt på å stoppe gudstjenester, til å beslaglegge og ødelegge og endog sende bulldosere mot kirkebygninger, -for å tvinge gjennom en ulovlig og grunnlovsstridig ordre. Og byen er frekke nok til å si at kirken selv må betale for deres grunnlovsstridige ødeleggelse av kirkelige bygninger, Liberty Counsel fører nå fem saker i føderale domstoler hvor vi forsvarer kirker mot de antikristelige guvernørene i California, Illinois, Kentucky, Virginia og Maine. Vi kommer også til å gå til sak mot en sjette delstat og vil annonsere det når søksmålet er sent. I mellomtiden vil Liberty Counsel fortsette å kjempe for kristnes religionsfrihet og retten til å komme sammen for å tilbe Gud i fellesskap, -og vi vil føre sakene helt til høyesterett, skriver Liberty Counsel i en uttalelse hvor den kristne kirke oppfordres til å stå opp og slå tilbake anslaget mot religionsfriheten som lokale Covid-19 forskrifter nå truer.

NB Ordet “ikke” var utelatt med en feil i første versjon. Red beklager

 

 

 

Facebook Comments

16 tanker om “San Francisco og Californias krig mot kristne -tyranniet rår -truer pastorer og gudstjenestedeltakere med bøter og fengsel

 1. 15/09/2020, kl. 04:12 sa Birgir Hermansen:

  Hvorfor er JVhedningene så opphengt i Harmageddon, tru? Er det på mangel av troverdighet?

  Svaret er enkelt.
  Det var en svindler og en falsk profet som het Rutherford som konstruerte religionen til JV. Han trengte en religion han kunne skremme folk med og den måtte være så forskjellig fra vanlig evangelisk tro at han kunne si at alle som ikke påkalte hans jehovah ville havne i harmageddon. Han tjente mye penger på stadig å spå om en snarlig harmageddon.

  Og dessverre noen trodde på ham, og gjør det fremdeles… .

 2. Bøter og fengsel… Ting gikk fort siden koronaen! Og nå kan de også noen steder beslaglegge eller fjerne bygninger. De virkelig hater kristne…

  • Selvfølgelig. Dette er jo akkurat det Bibelen forutsier om endetiden. Men hedningene ser ikke forskjell på sanne kristne og den bunnfalske kristenheten.

 3. “guds sønn” sa:
  “Til orientering er alle mennesker Jehova Guds sønner dersom de vedkjenner seg sin himmelske Far.”

  Alle vet at det å leve som evangelisk troende er noe helt annet enn bare dette. De som har lest Bibelen vet at folk som dømmer andre slik som du gjør, neppe lever som en troende. Ei heller folk som er så uhøffelige og innpåslitne som deg kan anntas å leve i tråd med det som står i Bibelen.

  Det var ikke lenge siden du “overlot oss alle til harmageddon”. “Det var ikke lenger håp for oss”. “Tiden var ute”.

  Men nå er du på’n igjen. Det er vel helt åpenbart at det er dømmesyke og behovet for å være påtrengende som kontrollerer deg.

  2
  1
  • Du kjenner ikke ham du mener deg å tjene du heller nei. Manglende bibelkunnskap i bøtter og spann:

   Jesus Kristus, som ba oss ta ham til forbilde:
   ”Dere har Djevelen til far. Hvem skal fri dere fra Gehennas dom”.
   ”Slanger og ormeyngel!”
   ”Vik bak meg Satan”, overfor Peter som narret av Djevelen forsøkte å forkludre hensikten med Jesu liv – å dø for å oppfylle loven.
   Og ikke minst da han erklærte at de salvede skulle dømme Israels 12 (åndelige) stammer og allerede nå dømme folk i menighetene som i verste fall skulle støtes ut.
   Du har Djevelen til far, men dette kan du endre på før det er for sent. Lykke til!

   1
   2
  • Ser at djevelens avkomm opererer under enda et nytt nick. Ikke rart han skjuler sin identitet. Han/hun er på vei inn i fortapelsens avgrunn.

  • Blir trist å høre de argumentløse pipene dine i Harmageddon. Men du kan omvende deg til Jehova mens det ennå er tid.

   1
   3
  • Hvorfor er JVhedningene så opphengt i Harmageddon, tru? Er det på mangel av troverdighet? Det virker i alla fall slik. Hver gang jeg har hatt JVer på døra, er det omtrent bare Harmageddon det går i. De har ALDRI et godt ord å si om Jesus. Hva Jesus har gjort for dem. Sist de var her, sendte jeg dem av gårde med en oppfordring om at “Dere er velkomne tilbake når dere har noe godt å fortelle om Jesus. Hva Jesus har gjort i deres liv.” Nå er det over ett år siden de var her. For de har ikke lov å tro på Jesus som verdens Frelser. For JV er Harmageddon deres frelse.

 4. Mangelen på bibelkunnskap blant kommentatorer her inne er frapperende. Til orientering er alle mennesker Jehova Guds sønner dersom de vedkjenner seg sin himmelske Far. Helt fra Adam som omtales som “Guds sønn”.

  Jesus kalte også disiplene for sine brødre. Han sa også at de skulle regjere SAMMEN med ham.Ergo er også sanne kristne med himmelsk håp Jesu brødre.

  Sanne kristne er altså alle Jehova Guds SØNNER, og Jesu BRØDRE. Grunnen til at kristenheten faller pladask er at de gjør om Jesus Kristus til Jehova Gud selv. De lar seg derved lede av falske religiøse ledere som i virkeligheten er redskaper for Satan Djevelen in person.

  Falske kristne tror den greske etymologiske grammatikken rundt begrepet “like” betyr at Kristus og Jehova er samme person. Men samme ordet benyttes jo om både ektefolk og kristne, åndelige brødre, og betyr bare at disse er fast forent i samme sinn og samme mening i åndelige spørsmål.

  Når Kristus “er gitt all makt i himmel og på jord” betyr dette at noen har GITT ham denne makten. Giveren er Jehova Gud. og makten er også tidsbegrenset til kun å vare ut det tusenårige riket der jorden og dens innbyggere skal få reetablert det som gikk tapt i Edens hage. Når paradiset er gjenskapt og hele jorden priser Gud Jehova vil både Kristus og alle hans brødre – Jehovas sønner – frasi seg makten og Jehova Gud skal være alt i alle:

  1. Korinterbrev 15:

  24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

  3
  2
 5. Jaja. Nå greide ikke jehovas amassadør og holde seg lenger. Det var vel for mye å vente. I tillegg har han skaffet seg en enda høyere tittel. Jeg blir ikke overrasket om han snart presenterer seg som guds nye stedfortreder på jord i stedet for paven.

  Alt tyder på at demokratene gjennom mange år har ansatt politiske aktivister i alle viktige roller og tatt kontroll over mesteparten av de statlige institusjonene.

  Ganske mye tyder på at det samme har skjedd i Norge. Men siden de har kontrollert mediene har de greid å kamuflere det helt. De tre grunnpillarene i demokratiet er borte for lengst. Frie objektive medier, en lov som er lik for alle og politikere som representerer velgerne.

  Det vil faktisk oppleves som landsforæderi for meg å stemme på noen av dagens partier. De har fanget seg selv inn i et globalt politisk system som tvinger dem til å nå visse politiske mål. Men de kan selvsagt ikke være åpne på dette. I stedet må de finne på masse løgner som skal legitimere det som ligner stadig mer på diktaturet i østtyskland i sovjettiden, DDR.

  En gang var det noe som het “misjon bak jernteppet”. De smuglet Bibler til sovjettstatene. For sovjettkommunistene var bibeler like farlig som våpen og narkotika. Og i vesten var yttringsfrihet, trosfrihet og frie demokratiske nasjonalstater det vi satte høyest av alt. Men alt dette bekjempes idag av de såkalte “valgte politikerne”. Men den evangeliske troen ser ut til å dø ut av seg selv.

  Bare svært få forstår at den vestlige verden er på vei mot sin egen undergang.

  3
  2
  • “Bare svært få forstår at den vestlige verden er på vei mot sin egen undergang.”

   Enig med deg Ture. Men enda færre forstår at storparten av menneskeheten er på vei mot sin egen undergang mot dommedag. Og bra er det, for da går snart de siste rester av profetiene i oppfyllelse og slutten kan komme.

 6. Dette er alvorlig forfølgelse av kristne , det er rett og slett absurd å leses om , dessverre så står det at de hellige skal lide nederlag i så måte bekrefter dette rytteren på den hvite hesten som skal ri ut for å seire , for det er akkurat de som skjer nå.

  • “Alt som før er skrevet er skrevet til oss til hvem de siste tider er kommet”, sier skriftene. Vi kan derfor være helt sikre på at de sanne kristne til sist vil stå like presset av verdens nasjoner som jødene da de sto foran Rødehavet med Faraos hær i ryggen.

   For å makte dette presset etter at verdens religioner er knust er det bare ved hjelp av Guds hellige ånd noen kan bli stående i troen. Og da sier det seg selv at bare de som har Jehova Guds og Kristi godkjennelse som vil seire. For lik Faraos hær blir nasjonene i motbildet også knust.

   Det er spennende tider og enden for denne ordningen nærmer seg med stormskritt. Husk at “nådens år” er nå, for på den dagen vil jeg ikke høre bønner, sier Jehova hærskarenes Gud”.

  • Du har rett, Covid-19 misbrukes for å undertrykke Jesu Kristi kirke, og dette begynner å gå opp for stadig flere kristne ledere i Amerika og Australia.
   I Australia kommer Covid-19 politiet nå på døren og arresterer folk som uttrykker tvil på Corona-reglene på Facebook, og gamle damer risikerer å bli arrestert dersom de sitter i parken uten munnbind og for nærme andre mennesker. I Melbourne bruker politiet så mye ressurser på å forhindre folk fra å komme sammen mens kriminelle fritt kan gjøre innbrudd og ødelegge.
   Kirkene er stengt og kriminelle er løs i gatene og kirker blir utsatt for innbrudd og blir frastjålet alt av verdier. Den siste kirken som er rammet av at politiet er omgjort til Covid-19 politi er menigheten til pastor Steve Cioccolanti som ble frastjålet utstyr for hundretusener av kroner under lockdownen de følger.
   Den hvite hest rir nå over verden og den er ridd ut med seier for å seire.

  • “Sett ikke din lit til mennesker.Menneskebarn i hvem det IKKE finnes frelse”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *