Såkalt kristen rapper Jahaziel offentliggjorde at han forkastet sin kristne tro

Tre dager før jul kunne media fortelle at den “kristne” rapperen Jahaziel nå forkastet sin Facebook-Jahazielkristne tro, melder Charisma magazine. Den nå frafalne artisten er blant annet kjent for sin låt “help me God”. “For en kort tid siden vendte jeg meg bort fra mine 20 år som en bekjennende kristen. Jeg hadde en god jobb med en kirkelig organisasjon, et hus finansiert at kirken, en stor sosial omgangskrets, en karriere innen gospelmusikk og fans over hele verden. Jeg hadde et godt rykte både i kristne og ikkekristne kretser, skrev Jahaziel på Facebook.

Jahaziel er med dette en av dem som har tatt skrittet bort fra den kristne tro, og er bare en av flere innenfor den kristne musikkbransjen som offentlig har bekjentgjort sitt frafall fra kristentroen. Vi lever i den tiden som Bibelen omtaler som “det store frafall”, og dette ser vi gjenspeile seg i kirkesamfunn og enkeltindividers liv. Når denne artisten nå har valgt å forlate den kristne tro, skyldes ikke det motgang i livet, men snarere medgang. Det er trist når noen forlater sin kristne tro og igjen blir vi påminnet om sannheten i Jesu egne ord; Mange er kalt, men få er utvalgt”.

56 tanker om “Såkalt kristen rapper Jahaziel offentliggjorde at han forkastet sin kristne tro

 1. Det slaar aldri feil!

  Langeseter skrev:
  “For meg er det ubegripeleg at kristne med opne auger praktiserer desse vederstyggelighetene og trur dei har Guds velvilje.”
  —————

  Til tross for at Langeseter selv har “levd i dette bedraget” i mange aar kan han naa helt plutselig, “som en god fariseer”, heve seg over alle som ikke oyeblikkelig underkaster seg hans nye visdom.

  Det han selv har brukt mange mange aar paa aa finne ut burde selvsagt andre ha forstaatt med en gang.

 2. Torstein er stadig på hugget! Fint det, men nå har han fått et problem.
  “Hvem tror du at jeg er,” spurte Jesus Peter. Da svarte Peter: “Du er Kristus, Guds Sønn!”

  Hvorfor svarte Peter dette? Jo, fordi det var det rette svaret, og…”Hvem skal vi ellers gå til, det er du som har det evige Livs ord!” sa Peter til Jesus…

  Spørsmålet til Torstein blir da: “Hvem skal du nå gå til, siden du ser ut til å ha forkastet Jesus som Guds Sønn?”

  • Jeg orker ikke å lese det Torstein skriver. Jesus er og blir veien, sannheten og livet!!!! Hvis det er noen som bygger på en annen grunnvoll enn Jesus, har han/hun en falsk lære som jeg ikke vil fylle meg med.

 3. Det står at det skulle bli et stort frafall, og det er det vi er vitne til i dag. Det er skremmende, for frafallet kan ramme oss alle om vi ikke våker og lever nær Jesus. Det er en stor endring i kulturen i vårt samfunn, som er med å påvirke dette frafallet. Nå blir betydningen av Jesu ord om å finne troen på jorden når han kom, litt klarere.

 4. Det er farlig når man lever for å bli kjendis og bli populær i stedet for å leve for å gi Gud ære selv om dette veldig ofte koster at vi mister status og popularitet her i denne verden. Det er akkurat som de som ville bygge babels tårn for å gjøre seg selv et navn. Det er flere kristne artister som har falt bort fra troen fordi de rettet fokus på seg selv i stedet for Gud. Det er noe vi alle må passe oss for, tror jeg. Viktig å granske hjertet for å holde seg på den rette vei!

  • Det er sant, det ligger i menneskets natur å søke ære av mennesker. Vi trenger å bli minnet om Guds ord som formaner oss om ikke å trakte etter tom ære. Det står tydelig at pengekjærhet er roten til alt ondt. Det er ikke galt å ha penger, det er galt å elske penger og sette sin lit til rikdom og tom ære.

  • Hvordan kan Jesus være Messiah når det ikke en gang står i bibelen?

   Messiah must be from the Tribe of Judah and a Descendant of King David and King Solomon. (Genesis 49:10) (2 Samuel 7:12-14; 1 Chronicles 22:9-10). Genealogy in the Bible is only passed down from father to son (Numbers 1:1-18).

   Hallo Jesus var jomfrufødt og har ingen biologisk far som bibelen krever. Han er dikskvaliksifert og han mislykkes sin misjon.

  • Mennesker som forkaster Jesus har i virkeligheten aldri kjent han og kraften av hans oppstandelse. De har aldri tatt seg tid til å bli kjent med Jesus, og har derfor heller aldri vært rotfestet i Ordet.
   Så, er de egentlig frafalne?

  • At Messias Jesus har en grav i Japan er rent oppspinn. Den Messias vi tror på og følger er oppstanden, graven hans var tom. Og vi som har møtt og erfart Jesus, vet at Han lever og sitter ved Faderens høyre hånd.
   Johannes som var en av Jesu tolv disipler sa det slik: ” Joh 17,3 og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.” Å kjenne Jesus er selve livet. “Å kjenne” i dette verset går på langt mer enn å ha teoretisk kunnskap om ham. Vi kjenner Ham ut fra vårt fortrolige koinonia med ham, fra å ha vandret i lag med Ham og fra å bli kjent med hans jordiske liv og historie gjennom det apostoliske vitnesbyrdet vi finner i Skriften. Jeg tror denne artisten aldri har kjent Jesus skikkelig, for da vil man ikke forlate ham. Polykarp sa det slik rett før han ble brent på bålet: “I 86 år har jeg tjent Herren, og aldri har han gjort meg noe ondt – hvordan skal jeg kunne svikte min konge og frelser?” og i møtet med det frafall fra kristentroen vi i vår tid ser rundt oss, vil i hvert fall min bekjennelse være nokså lik. Om ikke i alder. Jeg vil ikke svikte min konge og frelser. Om så alle kaller det eventyr eller falsk religion. Jeg kjenner Jesus og bytter han aldri bort.

  • Tar du ABC.nyhetene som sannhetsvitne på at NT.er falskt? Ville veier er det nok av, men Jesus er veien, sannheten og livet. Takk og pris for det!

  • Jeremiah og Langesæter har en meget varm evighet i vente..etter disse blasfemiske og spottende utsagn om Herren Jesus og hans ord. Stakkars arme sjeler.

  • Etter jeg leste det Lars Evensen tenkte jeg på denne her

   Kristendommen er basert på frykt. Mens det i dag er liberale prester som forkynner et evangelium om kjærlighet, ignorere de mesteparten av kristne lære, og ikke minst hoveddelen av kristen historie. Gjennom nesten hele sin tid på jorden, har motoren som driver kristendommen vært i tillegg til frykten for døden-frykt for djevelen og frykt for helvete. Man kan bare forestille seg hvor potent disse truslene virket før fremveksten av vitenskap og rasjonell tenkning, som i stor grad har ranet disse bogeys av deres makt for å inspirere terror. Men selv i dag, eksistensen av djevelen og helvete er kardinal læresetningene i nesten alle kristne trosbekjennelser, og mange fundamentalistiske predikanter fortsatt åpent tyr til terrorisere sine tilhengere med uhyggelig, sadistiske portretter av de som lider av ikke-troende etter døden. Dette er ikke et forsøk på å overbevise gjennom logikk og fornuft; det er ikke et forsøk på å appellere til bedre karakter av enkeltpersoner; snarere er det et forsøk på å piske flokken i tråd gjennom trusler, gjennom appeller til en base del av menneskets natur-frykt og feighet.

 5. Jeg forstår ikke at du skriver lange avhandlinger i alle innlegg du publiserer. Kanskje det hadde vært en ide om du startet din egen blogg, sånn at du får poengene dine frem der.

 6. Sporsmaalet er vel om ikke din “tammuzteori” kan kalles “tro” i mye storre grad enn troen paa Jesus. Den har sannynliggjort seg selv gjennom mirakulose hendelser i to tusen aar. Tammuzteorien er derimot en paastand tatt rett ut av lufta.

  1.Mosebok 18 handler som nevnt tidligere, om den gang Herren gjestet Abraham. Abraham fikk se tre menn. Den ene av dem ble kalt “Herren”. (med stor H)

  “Saa snudde mennene seg og gikk av sted til Sodoma. Men Herren ble fremdeles staaende hos Abraham”, staar det. Og forst i kap 19 blir de to siste kalt “englene”. Men det var tydelig at dette ikke kunne sees paa dem.

  Kan du forklare hvorfor Herren blir omtalt som en av tre menn? Som til og med spiser brod og kalvekjott?

  Har du noen tanker om hvorfor det motet Moses hadde med Gud paa Sinaifjellet var saa veldig andeledes?

  Kanskje dette kan gi det Jesaja skriver i jes 52,12, om hjemmereisen fra Babylon, mening (fra usa)?

  “Herren selv gaar jo foran dere, og sist i toget gaar Israels Gud”.

  Utrolig at noen ikke kan se at Messias, Guds salvede, har et gudommelig opphav.

  Hvorfor er folkeslag i opprør,
  hvorfor legger folkene unyttige planer?
  Jordens konger reiser seg,
  fyrstene rådslår sammen
  mot Herren og hans salvede:
  «La oss sprenge deres lenker
  og kaste repene av oss!»
  Han som troner i himmelen, ler,
  Herren spotter dem.
  Så taler han til dem i sin vrede,
  med brennende harme skremmer han dem:
  «Det er jeg som har innsatt min konge
  på Sion, mitt hellige fjell.»
  Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt.
  Han sa til meg: «Du er min sønn,
  jeg har født deg i dag.
  Be meg, så gir jeg deg folkene til arv
  og hele jorden til eie.
  Du skal knuse dem med jernstav
  og slå dem i stykker som leirkar.»
  Vær nå forstandige, konger,
  ta imot advarsel, herskere på jorden!
  Tjen Herren med ærefrykt og glede,
  kyss skjelvende jorden for hans føtter,
  så han ikke skal bli vred
  og dere gå til grunne på veien!
  For lett kan hans vrede bli tent.
  Salige er alle som tar sin tilflukt til ham.

 7. En kan sammenligne Langesæters (TL) lange innlegg med det som populært blir kalt politikerprat. De som bruker politikerprat og TL har en ting felles. De har ikke noe poeng, ingen sak, ike noe som gir mening eller substans til en konkret sak. De bygger kort sagt en sak på sin engen (vrang)forestilling, og må finne en teknikk for ikke å avsløre seg. De bruker derfor følgende teknikk; drukne innlegget i mest mulig ord uten konkret mening for å hindre at leseren henger med og for å unngå et kort og konsist poeng som kan gi mening. Jo mer forvirring jo bedre. Ikke vær konkret. Forhold deg gjerne til flere ting samtidig, men for all del ikke kople de sammen eller sett de i sammenheng slik at det kan gi mening! Underbygg i (TL sitt tilfelle) med bibelvers som heller ikke gir mening eller dokumenterer noe som helst for å skape mer forvirring og mangel på substans. Dermed kan du kverulere i det uendelige, men husk; er du konkret er du ferdig, for da kan du motbevises.

 8. Langesæter sier: “Gud aksepterer oss slik me er. Det einaste Han ber om er at me prøver å leva etter lovene Hans.”

  Dette er ikke sant!
  Ifølge GT (som du stadig siterer) var det ikke nok å “prøve” å leve etter Guds lover, for det greide ingen, og synden skilte dermed mennesket fra Gud. Derfor krevde Gud ofringer, blodet fra offerdyret skulle dekke over synden, men kun for en periode. Det måtte ofres igjen og igjen. Offerdyret måtte være lytefritt og presten måtte følge Guds forordninger til punkt og prikke, ellers overlevde ikke presten, men ble slått ned av Gud. Ved utgangen fra Egypt var det blodet på dørkarmene som beskyttet og berget Guds folk. Adam og Eva ble kledt i skinn av Gud da de måtte forlate Edens hage. Dyr måtte med andre ord slaktes for å skaffe skinnet. Abel forsto blodets hemmelighet og ofret et lam til Gud. Kain derimot ofret av markens grøde, og det står at Gud hadde motvilje mot han. I ødemarken la jødene årlig sine synder på syndebukken og sendte den ut i villmarken for å dø. Om og om igjen kan man lese at det kun er ved blodet at synd blir slettet ut, og alt peker fremover mot Jesu endelige offer.

  Langesæter, etter Guds standard har du ingen sjanse til å få et evig liv uten gjennom Jesu dyrebare blod. I deg selv er du slett ikke bra nok for vår Gud som ikke tåler noe av synd. Dette må du jo selv se ut fra GT. Den eneste veien til faderen er å ved å være skjult i Jesu blod.

  Bildene i GT som peker fram mot Jesus er mange. Håper du kan revurdere ditt syn.

  • Leser at stadig flere jøder tar imot Jesus som sin Messias. Gud er i ferd med å åpne deres øyne, slik det står i Skriften. Her er en av dem:
   Helen Shapiro, en kjent sangerinne, forteller at da hun første gang slo opp i det nye testamentet, var hun imponert over hvor jødisk det var. Hun startet et grundig studium, fikk tak i en engelsk oversettelse av de hebraiske skriftene (Tenach), og sammenlignet denne med den kristne Bibelen, for å undersøke om hun ble lurt på noen måte. I to og en halv måned satt hun og sammenlignet tekstene og slukte denne nye kunnskapen helt til det gikk opp for henne at det var ingen mulighet til å fornekte sannheten; Jesus var jødenes Messias!

  • Torstein. Her er profetier om Jesus fra det gamle testamentet :

   · Bli mishandlet og plaget.
   · Rammes av vår skyld.
   · Føres bort for å slaktes – som et får.
   · Bli revet bort med trengsel og dom.
   · Bli plaget på grunn av folkets misgjerninger.
   · Bli utryddet av de levendes land.
   · Bli knust for våre misgjerninger.
   · Bli gjort til skyldoffer.
   · Regnes som en overtreder.
   · Bære manges synd.
   · Være uten jordisk herlighet.
   · Bli foraktet.
   · Bli forlatt av mennesker.
   · Være en smertens mann.
   · Aktes som intet.
   · Bære vår pine.
   · Bli såret for våre overtredelser.
   · Bli ille tilredt
   · Uttømme sin sjel til døden.
   · Straffes i vårt sted.
   · Bli aktet som slått av Gud.
   · Gjennombores i sine hender og føtter.
   · Bli utryddet.
   Være mottaker av onde råd.
   · Bli avskydd av folkene.
   · Bli pisket på ryggen.
   · Bli hånet og spyttet på.
   · Være vitne til at de kastet lodd om hans kjortel.
   · Bli et offer som ikke protesterte.
   · Akseptere sin skjebne uten protest.
   · Be for dem som plaget ham.
   · Få en grav blant ugudelige.
   · Legges i en rik manns grav.

  • Du er definitivt ikke kjent i bibelen ser jeg. Her skal du få bevis for det

   Foregiveness Without Sacrifices!
   Who needs blood!
   Psalm 51:16-17 Hosea 6:6
   Psalm 40:06 Proverbs 28:13
   Psalm 34:18 1.King 8:38-39
   Hosea 14:2 Job 33:26
   Micah 6:6-8 Numbers 16:47
   Jeremiah 7:22-27 Leviticus 5:11-13
   Jonah 3:5-10 Hosea 14:03

   Hva sier Herren i Deuteronomy 12:31 Human sacrifice is an abomination og det er veien til frelse i NT?
   Dere som tror at blodoffer er nødvendig for synder. Hvordan får en fattig sine synder tilgitt dersom en må slakte et dyr hver gang en har syndet?
   Er tilgivelse bare for forbeholdt de rike? Jeg er sjokkert over den elendige kunnskapen kristne har. Skremmende

  • Jeremiah: “Dere som tror at blodoffer er nødvendig for synder. Hvordan får en fattig sine synder tilgitt dersom en må slakte et dyr hver gang en har syndet?”

   Du har tydeligvis misforstått Skriften. Les 3. Mos. som gir utførlige forordninger for ofringer, blant annet ofring for SYND.
   Synes du ikke det er merkelig at Gud forlangte Syndoffer dersom det var tilstrekkelig for jødene å gjøre sitt beste?

   3.Mos. 16,5 – ypperstepresten ofrer en geitebukk uten lyte for FOLKETS overtredelser og synder. Blodet ble stenket i det Aller Helligste. Senere stenket Jesus, som vår yppersteprest, sitt blod i selve himmelen for ALLES synder (Heb. 11).

   Trist at du og Langesæter ikke forstår dette.

 9. Marie både jeg og Torstein forstår mye mer enn det du bare kan forestille deg og her skal du visselig få det bevist..

  “Is Blood Necessary for the Atonement of Sin?” that it is NOT required, and that only two fairly minor forms of wrongdoing could be atoned for with blood sacrifices, the missionary may often retort “but although SOME sins may be atoned for with out blood you need blood to atone for the SOUL.” At which point they quote Vayikra / Leviticus 17:11 (mistranslated):

  ” For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it is the blood that maketh an atonement for the soul.” King James Version translation.

  Their point being that your immortal soul cannot be forgiven without blood (see Romans 9:22) — even though the T’nach tells us time and again that the sin sacrifice ( חַטָאת קָרבָּן chatat qorban), teshuva (repenting of your sins and returning to G-d) and tzedakah (doing good for other people, aka “charity”) atone for sins. The Torah also tells us that the חַטָאת קָרבָּן (sin sacrifice) only atoned for mistakes (a “missing of the mark” — you tried to do the right thing and “missed.” Intentional sins could be forgiven with acts of charity and repenting — but not with blood (sin) sacrifices).

  The only other type of blood sacrifice which atoned for wrongdoing was the אָשָׁם / asham (guilt / trespass) sacrifice.

  A third sacrifice people think had to do with sin (but it did not) was the עֹלָ֖ה / olah.

  An עֹלָ֖ה / olah was not a טָּאת / sin sacrifice or a אָשָׁם / guilt sacrifice. An עֹלָ֖ה / olah, translated as “burnt sacrifice,” was a voluntary sacrifice generally brought to G-d as a donation to G-d or to seal a vow. . . but sometimes brought for impure thoughts, not deeds).

  The חַטָּאת / cḥattat (accidental sins) and אָשָׁם / asham sacrifices were PRIVATE offerings brought by INDIVIDUALS, not “atonement” offerings on behalf of the entire nation. Also, no individual sacrifice could be brought for someone else or in advance. The type of offering was specified (female goat or lamb being the most common, but sometimes a bull, birds or flour) — only domesticated (not wild) kosher animals were fit for sacrifice. Human sacrifices (Jesus anyone?) are totally forbidden by the Torah. Read Vayikra / Leviticus chapter 5 to learn about the אָשָׁם / asham (guilt / tresspass) qorbanot (sacrifices) and the very few things they covered:

  Read Vayikra / Leviticus chapter 5 to learn about the אָשָׁם / asham (guilt / tresspass) qorbanot (sacrifices) and the very few things they covered:
  Vayikra / Leviticus 5:1 If he is bound by an oath [to give evidence in court], where he was a witness who saw or knew [something], and he does not testify
  Vayikra / Leviticus 5:2 The same is true] if a person touches anything ritually unclean, whether it is any dead non-kosher animal, wild or domestic, or any dead unclean creeping animal, and then commits a violation while forgetting that he was unclean.
  Vayikra / Leviticus 5:3 if he comes in contact with any ritual uncleanliness stemming from a human being, which renders him unclean, and then forgets about it,
  Vayikra / Leviticus 5:4 if a person makes a verbal oath to do good or bad, no matter what is expressed in the oath, and then forgets about it.

  The אָשָׁם / asham (guilt / tresspass) qorbanot also atoned for stealing things from the altar.

  You also brought an אָשָׁם / asham if you weren’t sure if you’d sinned — or what sin you might have committed. If you weren’t sure you’d sinnd you’d bring an asham, instead of a חַטָּאת / cḥattat (accidental sins). This is because a חַטָּאת / cḥattat (accidental sins) means an admission of the sin, and you’d be punished for it. If a person brought an asham (because they weren’t sure they’d sinned) and later discovered that he had in fact committed the sin, he would have to bring a chatat at that time.

  Those are IT as far as blood sacrifices for individual sins, so what about that claim mentioned in the first paragraph? What about the missionary assertion that ONLY blood atones for the soul?

  Wrong.

  First of all, the word in Vayikra / Leviticus 17:11 is not “soul.” This is a mistranslation. Some more modern Christian translations are correcting this mistranslation. The NIV has “it is the blood that makes atonement for one’s life” — which is more accurate.

  Not immortal soul, but rather the “life force.” What is the life force? It is the blood coursing through your veins, carrying oxygen to your body — it is the “stuff” that keeps your body alive — in Hebrew this is the נפש / nefesh.

  נפש / Nefesh translates to life force, not immortal soul. Yet most missionaries think that Leviticus (Vayikra) is speaking of the immortal “soul” since many of their translations do translate נפש / nefesh as “soul.” This misleads innocent Christians into thinking that the atonement spoken of in Vayikra / Leviticus 17:11 is for the immortal soul, when in reality it is for your life-force.

  To understand Vayikra / Leviticus 17:11 being with line 10 and ending at 14. “If any person, whether of the family of Israel or a proselyte who joins them, eats any blood, I will direct My anger against the person who eats blood and cut him off [spiritually] from among his people. This is because the life force of the flesh is in the blood; and I therefore gave it to you to be [placed] on the altar to atone for your lives. It is the blood that atones for a life, and I therefore told the Israelites, ‘Let none of you eat blood.’ A proselyte who joins you shall [likewise] not eat blood. If any man, whether of the family of Israel or a proselyte who joins them, traps an animal or bird that may be eaten and spills its blood, he must cover [the blood] with earth. [All this] is because every living creature has its blood associated with its life-force. Tell the Israelites not to eat any blood, since the life-force of all flesh is in its blood. Whoever eats it shall be cut off [spiritually].” Vayikra / Leviticus 17:11-14.

  To paraphrase, it is saying that no one should eat blood because the thing that keeps you alive is the blood coursing through your body. Therefore the only use for blood is to bury it in the dirt or use it for one of the few blood sacrifices permissible in the Torah (none of which allow human blood or human sacrifice).

  Did you notice that it says “only blood atones for the life force?”

  Neither did I.

  Because it does not say that at all.

  Did you also notice to be [placed] on the altar ? This clearly says that a kosher animal’s blood only “makes atonement” when it is “applied to the altar. Jesus was not a kosher animal and his blood was not placed on the altar (which is the only way blood can atone at all).

  Hebrews 9:22 misleads Christians into thinking you need blood to atone because it says “without the shedding of blood there is no forgiveness.” This is not biblical — Vayikra / Leviticus 17:11 isn’t speaking of the immortal soul, and it nowhere says that sins can’t be forgiven without blood.

  Read most Christian translations and you’d never know this.

  Jewelry atones (exact same word) for the life force (nefesh) as does blood. “We therefore want to bring an offering to G-d. Every man who found any gold article [such as] and anklet, a bracelet, a finger ring, and earring, or a body ornament [wishes to bring it] to atone for our souls (life force) before G-d.” Bamidbar / Numbers 31:50.

  Notice that Bamidbar / Numbers 31:50 uses the exact same word as Vayikra / Leviticus 17:11, לְכַפֵּ֖ר. Thus both the blood of a kosher animal on the altar and jewelry atone for the nefesh (the life force).

  The Hebrew word that is translated as “atonement” is כַּפָּרָה, from the verb-stem כפר and is related to כִּפּוּר kippur and its plural כִּפֻּרִים kippurim (“atonement”), and also כֹּֽפֶר kofer (“atone,” “pitch”, “tar”, and “ransom”). The term occurs 18 times in Sh’mot / Exodus, 7 times in Vayikra / Leviticus, once in B’midbar / Numbers and once in Divrei Hayamim / Chronicles. The root כפר is usually used in the pi’él and pu’al conjugations in the sense of “to atone” or “to effect atonement”, but it also occurs occasionally with meaning of “to cover” (in the physical sense), e.g. in B’réshıt / Genesis 6:14.

  The Hebrew verb כפר “atone” is related to כֹּֽפֶר kofer which is often translated as “ransom” (which occurs in Sh’mot / Exodus 21:30, 30:12; B’midbar / Numbers 35:31,32). “Ransom” in ancient times had a different meaning than it does today, and in modern English this is not a good translation for the term. Thus, most modern Jewish translations often translate it also as “atone.”

  Another related word is וְכָפַרְתָּ v’chafarta “and you are to cover it with a layer of…” in B’réshıt / Genesis 6:14; for this reason, the word כֹּֽפֶר kofer is also used for “pitch”, the tar-like substance formerly used for caulking (water-proofing) ships.

  Translating כֹּֽפֶר kofer as “ransom” is very misleading — the words are not really identical (translations rarely have an exact “match” in meaning). In modern English “atone” is a better translation for כֹּֽפֶר kofer than “ransom.” Take a look at the following Christian translations of Sh’mot / Exodus 30:12 (which use “ransom”) and contrast them to two modern Jewish translations which use the word “atone.”

  “When thou takest the sum of the children of Israel after their number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the L-RD, when thou numberest them; that there be no plague among them, when thou numberest them.” King James Versions Exodus 30:12.

  “When you take a census of the Israelites to count them, each one must pay the L-RD a ransom for his life at the time he is counted. Then no plague will come on them when you number them.” NIV Exodus 30:12.

  Among the Christian translations reviewed only Young’s Literal translation gets it right “atonement for his soul.” Now here are some Jewish translations:.

  “When you take the sum of the children of Israel according to their numbers, let each one give to the L-rd an atonement for his soul (nefesh – life force) when they are counted; then there will be no plague among them when they are counted.” Judaica Press Translation Sh’mot / Exodus 30:12.

  “When you take a census of the Children of Israel according to their numbers, every man shall give HaShem an atonement for is soul when counting them, so that there will not be a plague among them when counting them.” Artscroll Stone Edition, Sh’mot / Exodus 30:12.

  Translations are tricky things — it is hard to translate something from Hebrew into English with accuracy — but when a translator chooses a different word which changes the meaning for no good reason (other than to make a “proof text” appear to apply to their theology) it should make a bible reader question that particular translation, and perhaps begin to learn Hebrew to ensure they are not being misled (either by accident or purposefully).

  The Christian concept of sacrifice is very different from what the Torah tells us and what Judaism teaches. Sacrifices did not begin with the Temple or at Mount Sinai — they go much farther back than that. Noah brought more pairs of kosher animals to sacrifice to G-d on board the ark than he did non-kosher animals (not fit for sacrifice). Sacrifices are not a snare — they are a gift from G-d to mankind.

  The purpose of sacrifice is to give up something of value and feel badly about what we did. The PROCESS of sacrifice brings us to a realization and a cleansing. In other words — sacrifices are a gift from G-d to us as ONE way to atone.

  Stop thinking of קָרְבָּן – qorban (sacrifices) in terms of sin. Sin has very very little to do with sacrifices. Start reading the Jewish bible about sin, repentance and atonement for what IS there and you will see for yourself that what I’ve told you is true. Most qorban is given as an offer to G-d (it actually means drawing nearer to G-d), and has nothing to do with sin or atoning for sin.

  When we speak of sins that qorban does atone for we must separate communal sins from individual sins (Jews are judged both as a nation and individually). Here is a short list of things that atone for wrongdoings.

  REPENTANCE
  2 Samuel 12:13-14 is a cheit (David admits to sin before Nathan the prophet and repents)
  Jonah 3:10 has to do with the sins of Nineveh (unspecified, just identified as “evil” in 1:2), the people repented and G-d forgave
  Leviticus 26:40-42 speaks of avon and repentence atoning for it
  Ezikiel 18:21-32 speaks of chatat (21), pesha (22), chatat (24), pesha (28), pesha and avon (30) are all atoned through repentance

  KINDNESS
  Proverbs 16:6 an avon is atoned for with kindness
  Daniel 4:24 is chatat and avon by showing mercy and kindness

  PRAYER (accompanied by repentance)
  Hosea 14:2-3 teshuva (turning to G-d) and 1prayer atones for avon
  1 Kings 8:46-50 include chatat, avon, rasha (wicked or evil) and pesha are atoned for by prayer
  Daniel 9:5-19 include chatat, avon, and rasha are atoned by prayer

  REMOVING IDOLATRY
  Isaiah 27:9 both chatat and avon are atoned by removing idolatry

  PUNISHMENT
  Isaiah 40:1-2 avon is removed by punishment
  Lamentations 4:22 avon is removed by punishment

  DEATH
  Isaiah 22:14 avon will surely not be atoned until you die.

  FLOUR OFFERING
  Leviticus 5:1-13 for specific ashams (guilts including not testifying honestly, touching something ritually unclean, if one makes an oath one doesn’t keep, he must confess, and he must bring a guilt offering which should be a female sheep or goat, but if he can’t afford it he may bring two turtle doves (one as a chatat and one as an olah). If he cannot afford the turtle doves he may bring flour as a chatat (sin offer)

  MONEY
  Exodus 30:15-16 to atone for the life-force (similar to blood in Leviticus 17:11)

  JEWELRY
  Numbers 31:50 to atone for the life-force (similar to blood in Leviticus 17:11)

  INCENSE
  Numbers 17:11-12 atonement for the Israelites “for there is wrath” Per Rashi (a Jewish sage) this secret was given over to him by the angel of death when he went up to heaven, that incense holds back the plague… as is related in Tractate Shabbath (89a).

  Read King Solomon’s dedication of the first Temple found in 1 Kings 8. King Solomon is dedicating the very place for sacrifices, and he mentions that there will be a time when the Temple will not exist, or Jews will not be near it and can not bring qorban (sacrifices) — and says that without sacrifices HaShem will hear our prayers: “When your people Israel. . . turn back to you and confess your name, praying and making supplication to you in this temple, then hear from heaven and forgive the sin of your people Israel. . ” Without blood. Without a Temple. . .

 10. Finner man Jesus i Tanakh?
  På hebraisk har navn en betydning. For eksempel betyr Noah “Trøst”.
  Moses betyr “Dratt opp” (av vannet). Det finnes mange eksempler for den
  som vil studere dette.
  Navnet JESHUA (Jesus) er det hebraiske ordet for “Frelse”. Engelen sa til
  Josef, mannen til Maria: “Og du skal kalle hans navn FRELSE (JESHUA) for
  han skal frelse sitt folk fra deres synder”.

  Jesus er så absolutt til stede i Tanakh. Slik leses disse skriftstedene på
  hebraisk:
  1.Mos 49,18 “Etter din JESHUA bier jeg.”

  Salme 91,14-16: “For han henger fast ved meg, og jeg vil utfri ham. Jeg vil
  føre han i sikkerhet, for han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden, jeg vil utfri ham og føre ham til ære. Med
  et langt liv vil jeg mette ham, og la ham skue min frelse. Og jeg vil la ham skue
  min JESHUA”.

  Jes. 12,2-3: “Se, Gud den allmektige er min JESHUA. Jeg er trygg og frykter
  ikke, for Herren er min styrke og lovsang og han blir min JESHUA”.

  Jesaja 62,11: “Se, Herren har proklamert til dere verdens ende. Si til Sions
  datter, se din JESHUA kommer. Se hans lønn er med ham og hans
  gjengjeldelse går foran ham”.

  Habakuk 3,13: “Du drar ut (frem) med JESHUA for ditt folk, med JESHUA din Messias knuser du hodet på den onde.

  Det nye testamente:
  Gamle Simeon fikk løfte om at han ikke skulle dø før han hadde fått sett
  Messias. Ledet av den Hellige Ånd kom han til templet, løftet opp det lille Jesubarnet og sa: Luk. 2,29: “Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred etter
  ditt ord, for mine øyne har sett din JESHUA.

  • Jesus is not his name according to Matthew. His name is Immanuel

   names, nor do they understand Hebrew names.

   First, let us understand names. In most languages, every name has a meaning. The name ‘Anthony’ means ‘priceless,’ and the name ‘Alexander’ means ‘protector.’ If we were to give a child the first and middle names of Anthony Alexander, would that mean that we are saying that this child is ‘a priceless protector?’ Would we call out to them, “Hey, Priceless Protector, how are you?” Of course not

  • I følge din forståelse der du bytter ut Gd med Jesus er veldig spottende og den verste blasfemi jeg har sett. Nå blir det bare klarere og klarere for meg at kristendommen er en ren blasfemisk religion en avgudsdyrkende religion.

   Jeg har flere kapitler og vers som advarer mot slike Gd’s bespottelset fra den avgudsdyrkende kristendommen. 1 Samuel 15:29 numbers 23 :19 Deuteronomy 4:15-18 og flere andre bekrefter det motsatte. De som tilber et menneske er djevelens barn

  • Dette var sterke ord Jeremiah. Den tradisjonelle kristne kirke fastholder troen på JHWH (Jahve) som Gud Fader, Jesus Messias som Guds sønn og Den Hellige Ånd som er Guds Ånd. Jesus Messias brukte store ord der han identifiserte seg som Gud (Ego eimi) som er oversatt som “jeg er” fra gresk. Dette er å oppfatte som både et værens-uttrykk men også som at Jesus her identifiserer seg som Gud.
   den universelle kristne kirke forklarer guddommen som en treenig Gud (å være en og tre samtidig) -som selvfølgelig er en umulighet å forestille seg rent menneskelig, mens andre retninger i kristenheten mener at den ene JHWH har åpenbaret seg først som “fader og skaper” i Gt, deretter som Sønnen Jesus Messias i evangeliene og tilsist som “Den Hellige Ånd” etter Kristi død og oppstandelse.
   Den siste lære kalles i vår tid “Jesus Only” eller “Modalisme” -men la meg si det slik: Vi som er kristne står sammen med det jødiske folk i troen på den ene Gud. Tradisjonelt sett og ennå er vi de varmeste støttespillere av Israel og vi gir vår støtte til Israel og derfor kan dine litt harde ord faktisk medføre at kristne lar slike ord påvirke deres støtte til det jødiske folk. Forøvrig er det veldig sjeldent jeg møter slike sterke ord mot den kristne tro fra jøder og ingen av mine israelske kontakter ville drømme om å bruke slike ord om kristne. Vi ser også nå en tendens til at stadig flere jøder nå finner at Jesus er Messias og som kristne gleder vi oss over dette. En av dem som regner som Messianske jøder er Michael Brown som svarer her på en ung jødes spørsmål
   Sjekk ut: https://www.youtube.com/watch?v=PuzR_DqOOrU
   MVH Kjell

  • Jesus er ikke Gd. Gd blir ikke menneske og menneske blir ikke Gd. Kristendommen er så utrolig blasfemisk. Dere kristne synes å fullstendig ignorere Gd’s ord på Sinai. Hva står i Torahen?

   Deuteronomy 4 :15-18
   1 Samuel 15:29
   Numbers 23:19
   Hosea 11:09
   Nehemiah 9:6

  • Her er en forklaring som forteller det meste,

   Throughout the Hebrew Scriptures, there is a sharp contrast made between Gd on one hand, and human beings on the other. First of all, there is always a reprimand against any human being who claims to be Gd, or Divine, as we read in Ezekiel 28:2:

   Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Etrnl Gd; Because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am Gd, I sit in the seat of Gd, in the midst of the seas; yet thou art a man, and not Gd, though thou set thine heart as the heart of Gd. [Ezekiel 28:2]

   Then there is the verse from Hosea in which Gd specifically tells us that Gd is not a human being:

   I will not execute the fierceness of mine anger, I will not return to destroy Ephraim: for I am Gd and not a man; the Holy One in the midst of thee: and I will not enter into the city. [Hosea 11:9]

   In Numbers 23:19, Gd specifically tells us that if Gd were a human being, then He would be a liar, as all human beings do lie on occasion. Furthermore, this verse tells us that if Gd were a human being, He would be in need of repentance because all human beings sin at some point in their lives. Finally, this verse also tells us that if Gd were a human being, then He would make promises, but not keep them:

   Gd is not a man that he should lie; neither the Son of Man that he should repent: hath he said, and shall he not do it? or hath he spoken, and shall he not make it good? [Numbers 23:19]

   Gd is the same, Gd does not lie, and Gd is Gd and Human Beings are Human Beings, and Gd does not become a Human Being, and Human Beings do not become Gd.

   There are three Jewish Holy Days that express this idea, most dramatically in the well-known Jewish holiday of Passover. Let’s examine it first.

   Passover is the celebration of the Exodus of the Jews from slavery in Egypt. Gd brought the Jews out of slavery by performing miracles, which were in the form of plagues. These plagues were not against the Egyptians, as most people think. They were actually against the gods of the Egyptians, as we are explicitly told in Exodus:

   For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast; and against all the gods of Egypt I will execute judgment: I am the Etrnl. [Exodus 12:12]

   The Egyptians worshipped the Nile — but Moses, on behalf of Gd, struck the Nile and it bled. The Egyptians worshipped the sun-god, Ra — but one of the plagues of Gd was darkness for three days. The plagues of the locusts and the hail which destroyed the crops were against the Egyptian gods of the harvest. The tenth and final plague was against the first-born sons, who had or would become the priests of these Egyptian gods. Remember that Pharaoh was held to be a god by the Egyptians. That is why the text in Exodus 11:5 tells us that the plague of the death of the firstborn went all the way to the throne of Pharaoh.

   And all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sitteth upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill; and all the firstborn of beasts. [Exodus 11:5]

   The holiday of Passover has a way of saying, ‘Sorry, Pharaoh, you are not Gd!’

   The next holiday we will look at is Chanukah. Antiochus of Syria wanted to unify his empire by making all of the inhabitants of his empire into Hellenists, followers of Zeus. But the Jews refused to assimilate, of course, because they believed in only One Gd. Antiochus saw this as insurrection, and began persecuting the Jews. He called himself Antiochus Epiphanes, which means, ‘Antiochus who is Gd manifested.’ Through commemorating the Maccabee rebellion, the holiday of Chanukah is a way of saying, ‘Sorry, Antiochus, you are not Gd!’

   Finally, let us look at Purim, the holiday that celebrates the events of the Book of Esther. In this story, there is a character named Haman (boo! hiss!). He hated the Jews because the Jewish hero, Mordechai, would not bow down to him. The holiday of Purim has a way of saying, ‘Sorry, Haman (boo! hiss!), you are not Gd!’

   Each of these three holidays has, as part of its theme, the idea that Gd is Gd, humans are humans, and Gd does not become a human, and humans do not become Gd.

   Perhaps this idea of confusing Gd and man also explains Christian belief in the Virgin Birth — the joining of Gd and the human woman Mary, who supposedly became pregnant without the sex act in some mysterious way not related to reality as we know it. Numerous gods and heroes in the ancient world were the product of a human mother and a god for a father. As we have noted elsewhere in this website, Heracles’ mother was the human woman Alcmene and his father was Zeus. Dionysus’ human mother was Semele and his father was Zeus. Perseus’ human mother was Danae and his father was Zeus. As a matter of fact, Zeus made Danae pregnant without the sex act, and therefore her pregnancy was a form of immaculate conception.

   This confusion, the mixing of man with gods, was common in the ancient pagan world.

   But in the Hebrew Bible, all of the Jewish greats — the three Patriarchs Abraham, Isaac and Jacob, the Matriarchs Sarah, Rebecca, Rachel and Leah; Joseph, Moses, King David, etc. — are never portrayed as being divine or free of sin; they are shown as fully human, with all the passions and flaws of human beings. They are all born in the natural, non-miracle way, and all die, returning to the dust, just as all humans do

  • Over Jesu kors sto det: Jesus fra Nasareth jødenes konge:

   Yeshua
   HaNatserat
   VaMealech
   HaYehudim

   Tar vi den første bokstaven i hver ord får vi Guds navn: JHVH

  • “Jeremiah
   on 09/01/2016 at 23:12 said:
   Over korset sto det fire bokstaver
   INRI som betyr Im nailed riktig in lol”

   Og DU ber om FOLKESKIKK?

 11. Langesæter sier: “Matteus har denne misjonsbefalinga om å døypa folk i desse 3 gudane sitt namn”.

  Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, Matteus 28:19

  Tillater meg å gjengi dette som forklarer dilemmaet: “Det er mange forskere som mener at Matteus opprinnelig var skrevet på hebraisk, og at det opprinnelige manuskriptet er i Vatikanet. Man mener også at dette spesielle Skriftstedet ble endret for å støtte treenighetslæren som snakker om TRE GUDER. Det er en STOR forskjell mellom Treenighet (tre separate guder) og Tre – Enighet, som er
  en Gud som manifesterer seg på tre forskjellige, men helt harmoniske måter
  som Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Elohim på hebraisk er flertall, men
  det er Echad – ETT

  Echad er et hebraisk ord som brukes i bibelen og viser til tre enigheten og foreningen mellom mann og kvinne. Det betyr en (ett) i enhet og ikke i antall.

  5. Mosebok 6:4 “Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er èn (Echad) – på
  hebraisk: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.

  1. Mosebok 2:24 Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til
  sin hustru, og de skal være ett (Echad) kjød.

  Det hebraiske ordet som betegner en /ett i betydningen antall, er yachid – i grunnteksten brukes dette ordet aldri i forbindelse med Gud.)

  Dette er det eneste Skriftstedet i Det nye testamente som taler om å bli døpt i Faderens (YHVH), Sønnens (Yeshua) og den Hellige Ånds (har ikke et navn,
  men er snarere en funksjon) navn.

  ALLE de andre Skriftstedene gjennom hele Apostlenes gjerninger omtaler dåp
  ved full neddykking til navnet Yeshua! Til Hans død, begravelse og
  oppstandelse! Faderen døde ikke, ble heller ikke begravet eller gjenoppsto!
  Heller ikke den Hellige Ånd døde, ble heller ikke begravet og oppstanden!
  Den eneste som døde var Sønnen, Yeshua, Messias og vi identifiserer oss med Ham og vi blir ett med Ham ved dåpen for å tilbe Faderen i Ånd og Sannhet
  mens vi adlyder og blir ledet av den Hellige Ånd. (Johannes 4, Romerne 8)

  Vi ble altså begravet med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Messias ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. For hvis vi er blitt forenet med Ham i likhet med Hans død, da skal vi også bli
  det med oppstandelsen. Romer brevet 6:4-5

  Utallige kristne har blitt døpt på feil premisser på grunn av en fatal løgn, basert
  på målbevisst feiloversettelse av ett Skriftsted som er gjort på grunn av
  doktriner som er skapt av demoner og mennesker.

  Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe i Yeshua Messias’ navn til syndenes forlatelse, og dere skal få den Hellige Ånds gave. Apostlenes gjerninger 2:38.

  Og han befalte at de skulle bli døpt i Yeshua Messias’ navn.
  Apostlenes gjerninger 10:48

  Da de hørte dette, ble de døpt til (eng: i) Herren Yeshua’s navn. Apostlenes gjerninger 19:5

  • Ja det står Sh’ma Yisra’eil Adonai Eloheinu Adonai echad og ikke shalosh
   Er det så vanskelig?

  • Greit å være høflig. jeg er ikke uhøflig. Men dere skjønner jo ingenting. Det er virkelig skremmende hvor dårlig det står til med deres kunnskap. Jeg hadde ikke våget å debattert med den dårlige kunnskapen en gang. Vet ikke hvor ofte jeg har kommet med klare bevis fra skriften men dere ignorerer det fullstendig.

 12. Kanskje bør man ha i bakhodet at Langesæter har skrevet uendelig mange innlegg på ganske mange forskjellige nettsteder og forum gjennom mange mange år. Tror faktisk ikke teologi eller trosspøsmål har vært den viktigste motivasjonen for dette. Da hadde han kommet i mål for lenge siden og slått seg til ro med det.

  Trolig ønsker han seg oppmerksomhet, et publikum og en diskusjon på sine egne betingelser, slik at ingen motargumenter kan bite på ham.

  Det kan virke som om han liker at folk prøver mate ham med motargumenter på samme måte som når man mater spebarn med teeskjer. Og på samme måte som et spebarn spytter ut grøten hele tiden, spytter han ut alt det folk pøver å fortelle ham. “Det stemmer ikke med Tanakh”.

  Det er tre problemer med dette. De kan undergrave troen hos uerfarne kristne. De suger energien ut av folk gjennom å gi inntrykk av å ville diskutere men kun responderer på andres argumenter som om de var av teflon. Og når noen til stadig legger inn samme type innlegg hele tiden, år etter år, uten annet mål og mening enn å holde det igang, kan enkelte til slutt bli trett av nettstedet.

  • Torstein. Vi er mange som tror at Gud er en, (og som ikke tror på den falske treenigheten), men vi forkaster ikke Sønnen. Alt er skapt VED ham (ikke av han), og han er av faderen JHWH gitt all makt i himmel og på jord.

  • Kristne som tror Gd er en er en løgn. Kristendommen er en ren Avodah Zarah
   Det er ikke noe nytt

  • Marie jeg skjønner du reagerer på Norsken. Jeg bruker mobilen og noen ganger endrer ord seg automatisk og teksten er små pluss ➕ at det ikke er mulig å redigere feil

  • Ansgar med slike fordummende argumenter har du fullstendig tapt debatten. Personangrep er et godt kjent triks da man har gått tom for folkeskikk

 13. Jeremiah sier: ” “I følge din forståelse der du bytter ut Gd med Jesus er veldig spottende og den verste blasfemi jeg har sett”.

  Bibelen sier at den som har Sønnen har livet. Den som ikke har Sønnen drar straff over sitt hode og går fortapt. Ingen blir frelst ved egen hjelp, men kun gjennom tro på Jesus som er vår frelser. Jesus adlød den evige Gud og ga seg selv, for vår skyld, som et offer til Gud en gang for alle. Dette var Faderens plan og vilje for Jesus. “For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men få et evig liv.

  Etter det er det ikke lenger behov for ofringene som Gud påbød jødene i Mos.3.
  Ofringene hadde en hensikt, de slettet ut synd, men ikke permanent. Du ser vel at ofringene ble innstiftet av Gud selv?

  Må mange få øynene opp for Jesu store verk på Golgata kors!

  • Dette sier den greske bibel som kom etterpå. Gd’s ord er hellig evig og uforanderlige. NT contradict hele tanach og torah og er ugyldig etter min mening

  • Jeremia. Du har skrevet at Gud i gammeltestamentlig tid ikke trengte ofringer for synd. Hvordan forklarer du Mos 3, der Gud ga påbud om ofringene?

  • Det gjaldt når templet var der. Det opphørte når ble ødelagt. Men blir igjen innført i det tredje templet. Hvorfor skal man begynner å ofre igjen dersom jsus er offeret?
   Kan du svare på det??

   Hva gjør man dersom man ikke har templet. Hvem tilgir synd?
   Jeg vil utfordre din kunnskap

 14. Langesæter og Jeremiah burde få komme til Lakewood og tale hos min favoritt teolog Joel Osteen..De fyller hverandre ut så flott synes jeg. (Gisp av beundring)

  • Tørr ikke du å stille opp? Det eksisterer ikke noen kristne som har vunnet noen debatt over rabbinere. De blir totalt satt på plass den ene etter den andre. Kristendommen bygger ikke på logikk.

  • Lol Brown. Han der har ikke vunnet noe som helst.
   Jeg får en god latter av han der.ridiculous. Fyr

  • Jeremiah..tror du burde se debatten. James White og Michael Brown setter virkelig rabbinerne på plass. Rabbinerne har ikke mye annet å komme med enn logikk..som om Gud kan forstås med logikk?☺ Ved kun bruk av GT og NT viser de klart at Jesus er Gud.. Tror du burde se debatten og ærlig uttale deg etterpå..

  • Hvor i Tanach står det at Messias er Gd? Hvor i Tanach står det at et menneske er Gd? Bevis din påstand så skal jeg bevise det motsatte.

  • Isaiah 53 handler om Israel ikke Jesus overhodet. Isaiah 41. 42. 43. 44. 45. 47. 48. 52 sier helt klart Jacob min tjener og Israel Er min utvalgte. 53 begynner med 52:13 hvordan får du dette til å bli Jesus. Ikke en gang en messiansk profeti. Noe mer du lure på? Sett deg ned å studer den teksten på hebraisk så vil du se.

Det er stengt for kommentarer.