Så er Q42 og Filadelfiamenighetens drøm historie

Pinsemenighetens drømmekompleks, Q42 i Kristiansand er nå historie. I følge avisen Fædrelandsvennen er skiltet med teksten Q42 tatt ned. “Her tas skiltet ned, Q42 er nå historie” står det å lese i avisen. Filadelfiamenigheten i Kristiansand hadde en drøm, nemlig Q42. “Q42:Kristenfolkets signalbygg i Kristiansand,” het det i en artikkel i Norge i Dag. Nå har dette signalbygget blitt tatt over og selv navnet Q42 er fjernet. I følge kongress-senterert som tidligere var Q42 vil det bli en avduking av nytt navn på lokalen 2 juni.

Medlemmene i Filadelfia Kristiansand har fått en dyr lærepenge. Bygg ikke større enn du har økonomi til å bære. Ta dere ikke vann over hodet. Et materielt byggverk kan aldri bringe ære til Gud. Vi trenger ikke “signalbygg for Jesus”. Det som vi trenger er mennesker som gjennom sine liv et et signalbygg av levende steiner som ikke har sin ære i flotte bygninger eller “slott” men som er Herrens enkle vandringsmenn i det daglige livet. Mennesker som ikke er redd for å fronte at de tror på Jesus Kristus, at de tror på hele Skriften og setter Guds vilje foran sin egen vilje. Byggingen av Q42 og fruktene av pinsemenighetens drøm om storslåtthet har brakt skam på Jesu navn i Kristiansand. Filadelfia-menigheten vil for mange år fremover ble forbundet med det å ta seg vann over hodet, bygge for flott og ha urealistiske visjoner.

3 tanker om “Så er Q42 og Filadelfiamenighetens drøm historie

 1. Såkalte signalbygg for Jesus (eller Gud) er egentlig signalbygg for byggerne. De er bygd med en åndelig grunnstein av hovmod og selvdyrkelse. “Se på oss! Se hva vi får til! Bøy deg i beundring over våre monumenter over oss selv!” (Enkle funksjonelle bygg er selvsagt noe helt annet).
  Tenk på alle midlene som kunne bli brukt til evangelisering og andre gode formål, i stedet for å gå i lomma på verdslige banker. Bibelen er veldig klar på hvordan en Gudsdyrkelse skal foregå. Og det er ikke ved å bygge store og dyre monumenter over seg selv. Tvert imot så er det nøysomhet, ydmykhet, kjærlighet til Gud og medmennesker (og ikke til monumenter over sitt eget ego) m.m.

  5
  1
 2. Mange har ment mye om dette. Jeg også.

  Triste greier når det er slik at medlemmene menigheten tror på disse visjoner og gir og gir. Og så ender det ofte opp med noen for og noen i mot, med mye trist. Ødelagte vennskap og menighet splittet. Pga de høye Herrer. Som har «fått» noe fra Gud. Når skal de studere Ordet? DER får de det de trenger av Gud.

  Skal det aldri lyttes til de som advarer? Nei.

  Husker søkelys hadde noe om en kjent kristiansander som uttalte seg. Ser ham aldri i kristne blader men han setter Jesus først. Han var motløs på hva som skjedde i Filadelfia og Q42. Men ble selvfølgelig ikke hørt. Han var nok ikke god nok for de høye herrene i Q42.

  De kunne lært mye av ham.

  Håper de eldste gjør opp med mennesker de skal gjøre opp med. Kun da kan de komme videre. Men de er sikkert spredd rundt i pastorjobber allerede…

  5
  1
 3. Vel – er ikke radioprogrammet 3:16 endel av pinsemenigheten der nede? Der er det iallefall utrolig lite musikk med salt i seg – sjelisk – så det er nesten befriende å høre verdens musikk isteden – der er det iallefall “liv” og rytme i tekstene, men endog råttent å høre på i lengden.

  Men Filadelfia har ikke det som de en gang hadde – altså det som de startet med i begynnelsen av 1900 tallet. Det er nok frelste brødre og søstre der – men det er veldig ulikt hvilket nivå de er – at de gir folket brød – så ikke fårene sulter. Ofte er det kjedelig å gå på møter – og så tenker du at du har kastet bort 2 timer til ingenting.

  Jeg tenker på dette:

  Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord.
  Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa: Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg!

  Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.
  Luk 10:39-42

  Å sitte med Jesu føtter – dvs. de Guds ild tjenere, som gir manna rett fra himmelen, ikke så mange av de – men de kan man lytte til i timer – fordi de kommer med Jesu Ord, der og da – rett fra Himmelen. Men mange serverer helt andre ting – jeg kaller det spiker suppe og brenneslesuppe – man går tommere ut fra møtet – enn når man kommer dit. Det er vel Laodikeas menighetenes forbannelse – man har alt av rikdom, fysisk overflod – men lite av det sanne åndelige kledningen – og da vil Herren spy oss ut av sin munn.

Det er stengt for kommentarer.