Russland tror USA planlegger en provokasjon -for deretter å anklage Russland for å bruke masseødeleggelsesvåpen

Ettersom ukrainske styrker i Donbass nå får juling og står i fare for å miste regionen og hele kystlinjen mot Svartehavet, tror russiske analytikere at USA nå planlegger en falsk flagg operasjon, en provokasjon -som gjør at de kan anklage Russland for å ha brukt kjemiske, biologiske eller kjernefysiske våpen. I løpet av de siste dagene har russiske styrker hatt rask fremgang på slagmarken og bare i løpet av 24 timer har Ukraina mistet 42 territorier og store mengder ammunisjon og våpen. Russlands fremgang har vært omfattende i Donbass og dette har skapt stor frustrasjon i Washington og London. Våpensystemer og kampfly donert av NATO land er skutt ned, og bildet er dystert for regimet i Kiev. -Det trengs nå nye sjokkbilder fra Ukraina for å skape fornyet og forsterket russerhat i den vestlige opinionen -og hva er da bedre enn å iverksette en falsk flagg operasjon for å skylde på Russland.

Bilder av mennesker som er ofre for kjemisk eller biologiske våpen eller en taktisk atombombe kan dermed bli den neste provokasjonen som vil bli tatt i bruk for å tromme sammen Natolandene til ytterligere innsatt for Ukraina. “Forsvarsdepartementet har informasjon om at USA forbereder provokasjoner i Ukraina for å anklage Russland for å bruke masseødeleggelsesvåpen – kjemiske, biologiske eller kjernefysiske, sier Igor Kirillov, leder av forsvarsstyrken for stråling, kjemisk og biologiske, i det russiske forsvarsdepartementet. Det er tre scenarier det russiske forsvarsdepartementet nå advarer om. “Den første er en “iscenesettelseshendelse under falskt flagg”, den mest sannsynlige, sa generalen. I dette tilfellet, forklarte han, kan vi snakke om den reelle bruken av kjemiske og biologiske våpen med ofre blant befolkningen, eller om en iscenesatt “sabotasje” tilsynelatende utført av Russland – for eksempel ved kjemiske og biologiske anlegg i Kharkov og Kiev. Det andre alternativet er «den mest skjulte bruken av masseødeleggelsesvåpen i små volumer for å undertrykke viljen og evnen til å gjøre motstand innenfor rammen av å løse en spesifikk operasjonell oppgave», fortsatte generalen. Han understreket at dette scenariet skulle brukes på Mariupol-anlegget “Azovstal”, men ordren fra Vladimir Putin , som kansellerte angrepet på bedriften, forstyrret planene for implementeringen.
Kirillov kalte det tredje alternativet det minst sannsynlige: «Åpen bruk av masseødeleggelsesvåpen på slagmarken i tilfelle konvensjonelle våpen ikke lykkes», mest sannsynlig i en kampsone. Dette scenariet vurderes for Slavyansk og Kramatorsk , omgjort til festningsbyer, forklarte generalen.

“Fabrikker bevis”
Sannsynligheten for at USA vil organisere en iscenesettelse av bruken av kjemiske våpen bekreftes av fakta om tilførselen av giftige motgift til Ukraina – mer enn 220 000 ampuller med atropin ble levert der bare i år, sa Kirillov. Ifølge ham vitner dette om målrettet tilrettelegging av provokasjoner med giftige stoffer med nettopp den nervelammende effekten. I tillegg, sa generalen, har utenriksdepartementet allerede bestemt prosedyren for å etterforske saker om bruk av masseødeleggelsesvåpen. For kjemiske hendelser er det derfor planlagt å bruke den attributive mekanismen til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen , som vil gjøre det mulig å fremstille nødvendig bevis og utpeke gjerningsmennene etter eget skjønn, slik tilfellet var i Syria . Mulig bruk av biologiske våpen vil bli undersøkt med sanksjon fra FNs generalsekretær , som bestemmer sammensetningen av ekspertgruppen basert på sine egne preferanser. Det er det russiske medier RIA Novosti som melder dette.