Russland innfører forbud mot import av ferdigprodukter av fisk og sjømat fra uvennlige land

Russland stopper i dag all import av ferdige produkter av fisk og sjømat fra det vårt østlige naboland opplever som uvennlige land – der inngår Norge (blant annet pga sanksjoner mot Russland og våpen-støtte til Ukraina fra Norges regjering).
I følge undersøkelser fra det russiske departementet for landbruk og økonomisk utvikling, kan russerne nå selv produsere all ferdig sjømat de trenger.
Samtidig oppdaterer IMF prognosene for den russiske økonomien.
“MOSKVA, 25. juli – RIA Novosti. Regjeringen har innført forbud mot import til Russland av ferdige produkter fra fisk og sjømat fra uvennlige land, ifølge Departementet for økonomisk utvikling.
– Det innføres forbud mot import til Russland av ferdige produkter fra fisk og sjømat med opprinnelse fra uvennlige land.
Ifølge informasjonen fra Landbruk, vil avslag på import fra EU, USA og Norge frigjøre visse markedsnisjer som vil bli fylt av innenlandske produsenter.
Innenlands kapasitet tillater dem å fullt ut møte behovene til det innenlandske markedet, heter det i uttalelsen.”
Kilde: RIA Novosti/RIA Nyheter 25.juli. Det russiske departementet for økonomisk utvikling.