Norgesdemokratene med brev til Helse- og omsorgsdepartemenetet vedrørende den politisk motiverte tvangsinnleggelsen Trond Harald Haaland 

Pågående politisk psykiatri i Stavanger!
Norgesdemokratene har sendt brev til Helse- og omsorgsdepartemenetet vedrørende den, etter min mening, politisk motiverte tvangsinnleggelsen av min venn Trond Harald Haaland 19 juli, og har publisert en pressemelding om dette i dag.
Mange mener at dette er en psykiatrisk tvangsinnleggelse av en politisk dissident.
Dette er også min vurdering, og jeg vil argumentere hvorfor:
TROND HARALD ER DEN SAMME SOM ALLTID FØR
I går var jeg og besøkte Trond Harald i avdelingen på SUS. Både for meg og andre besøkende jeg har pratet med framstår han som den samme som alltid.

SYLTYNNE INNLEGGELSESPAPIRER
Jeg fikk lov å lese innleggelsespapirene datert 20 juli som er på vei i posten til advokat Barbro Paulsen, og jeg har fått tillatelse av Trond Harald til å kommentere dem offentlig.
Det står ingen sted i dokumentet hva som konkret har vært, eller kan bli farlig for pasienten selv eller for andre.
Skal man gjennomføre en alvorlig frihetsberøvelse og krenkelse på dette nivået, må fagfolk innen psykisk helsevern kunne konkretisere hva de mener er så farlig at de kan bruke tvangsparagraf.
DERES EGET UTTALTE FORMÅL MED INNLEGGELSEN SLÅR BEIN UNDER ALVORLIGHETSGRADEN EN TVANGSINNLEGGELSE FAKTISK INNEBÆRER
Sitat:
“Sett under ett er det til det gode at en her klarer å sette inn tiltak tidlig for å kupere en manisk psykotisk utvikling.”
Man innrømmer med andre ord at tvangsinnleggelsen er ment som tidlig intervensjon i et mulig psykoseforløp.
ALT DU GJØR KAN BLI BRUKT MOT DEG
Hvis man føler seg urettferdig og usaklig behandlet har vi mennesker et naturlig reaksjonsmønster for dette. Hvis en (svært) ung lege og noen politikonstabler, banker på døren din hjemme og sier de vil tvangsinnlegge deg på psykiatrisk klinikk på grunn av ting du har postet på Facebook er det høyst normalt å bli litt frustrert.
I innleggelsespapirene står det at pasienten er “tildekkende” som er et vanlig begrep å bruke innen psykiatrien. Det kan bety at Trond Harald synes det hele er en smule tåpelig eller at han uansett ikke klarer å forklare det hele på svært avmålt tid.
Det nevnes at ved en anledning hadde pasienten vært “sint” og “ufin” mot innleggende lege. Ser man dette med Trond Haralds “briller”; at han blir tvangsinnlagt uten grunn. Da er det vel kanskje ikke så rart at han ved èn annleding var litt “sint” og “ufin”? En normalreaksjon er ingen signal om en diagnose.
FALSKT Å GI EN HALVSANNHET MEN UTELATE NOE VESENTIG
Trond Harald har hele tiden vært tydelig på at han vil ha advokat til stede, enten pr telefon eller fysisk under samtale med utreder, noe han har krav på.
I innleggelsespapirene står det at han “er avvisende til samtale” uten å nevne at han faktisk ønsker samtale, men på premisser han har krav på, og som sykehuset enda ikke har klart å arrangere.
Også dette mener jeg er å gi et særdeles falskt bilde av situasjonen for å, på feilaktig grunnlag, legitimere tvangsinnleggelsen.
GRUPPETENKNING
Det har blitt moteriktig med såkalt “guilt by association” i dagens polariserte samfunn. Noe psykiatrien ser ut til å ha fanget opp som et instrument man kan bruke til å sverte noen basert på hvem man kan puttes i kategori med.
Jeg har pratet med noen av de fire gode vennene av Trond Harald som var de eneste som hadde besøkt ham da innleggelsespapirene var datert.
Disse er mine venner også som jeg kjenner veldig godt. De er velkledde og skiller seg ikke ut i klesveien. Ingen av dem drikker, har rusproblemer, eller psykiske problemer. De har gode jobber. En av dem har fagutdanning og de tre andre har høyskole- og universitetsutdanning.
Innleggeren spekulerer i at Trond Harald muligens har invitert personer inn fra sosiale medier, og omtaler en situasjon som ga mildt sagt hakeslepp da de fire vennene nevnt over, ble konfrontert med denne beskrivelsen av sin visitt. Sitat:
“Han mottok et fargerikt knippe personer til besøk i avdelingen, en gruppe personer som opptrådte helt ukritisk og ikke i tråd med dekorum; det var latter og skrål og feststemning i avdelingen da de var her. Dette var personer pasienten hadde invitert, mulig via sosiale medier som han har vært aktiv på i det siste. Denne aktiviteten har blitt fanget opp av bekjente av pasienten, som har blitt alvorlig bekymret”.
Av siste setning framgår det også at det ikke er hverken venner eller pårørende som har stått bak bekymringsmeldingen som ledet til tvangsinnleggelse, men rett og slett “bekjente”.
Det kan nevnes at Trond Harald også har det man godt kan kalle uvenner p.g.a. sitt politiske syn. Potensielt kan det altså være noen av disse som har sendt bekymringsmeldingen som førte til pågripelse.
KONSPIRASJONSTEORIER OG VRANGFORESTILLINGER
Det framgår bekymring i teksten omkring “paranoide vrangforestillinger”, og det skrives videre:
“Konspirasjonsteoretiske forestillinger er gjerne et varselsignal om forverring.”
Det framgår altså helt tydelig fra innleggelsespapirene at bekymringen stammer fra noen som har et perifert forhold til Trond Harald, som godt kan være politiske motstandere av ham, og at det dreier seg om “psykotiske konspirasjonsteoretiske vrangforestillinger”.
HVIS HAN HAR RETT I DET HAN SKRIVER PÅ FACEBOOK ER DET JO IKKE VRANGFORESTILLINGER MEN REALITETSFORESTILLINGER
Trond Harald er, om ikke den beste til å formulere seg i ord, en tallknuser med universitetsutdanning i matematikk.
Noe av det mest alvorlige han har vært opprørt og fortvilet over er statistikk som viser at de enkelte partinumrene på mRNA-vaksinene som har blitt rullet ut de siste årene har hatt ekstrem forskjell i bivirkningsprofil.
Dette gjør at det, hvis dette stemmer, er nesten som russisk rulett å ta vaksinen. Et ekstremt lite antall doser i prosent viser seg å være nesten giftige.
For de som velger å ikke sette seg inn i dette, slik som evt. en psykiater, kan dette framstå som “vrangforestillinger”.
Det Trond Harald har pratet om her, og i lang tid, ble det utgitt en dansk fagfellevurdert studie på senest i mars som sier det samme. I sist uke så jeg et videointervju med den ledende danske forskeren som er en av forfatterne bak studien som ser like fortvilet ut som Trond Harald over at disse tallene ikke blir tatt på alvor.
En annen bekymring jeg vet Trond Harald har vært opptatt av er at overdødeligheten vi har sett i vaksinerte land i tidsrelasjon til vaksinen i større og større grad ser ut til å skyldes mRNA-vaksinen.
Han er fortvilet over at dette ikke blir tatt på alvor og at ikke vaksineringen stopper helt til man har funnet ut av det.
Vi trenger ikke reise lenger enn til vår egen professor i økonomi Jarle Aarstad som har forsket på dette, og har en vitenskapelig artikkel i preprint som også understøtter at vaksinen er årsaken og ikke bare en tilfeldig samvariasjon i tid.
Kunne nevnt mer.
Jeg tviler sterkt på at innleggende lege har satt seg inn i om det er hold i Trond Haralds politisk/faglige synspunkter, eller om det er psykotiske vrangforestillinger det dreier seg om.
Han kunne for eksempel tatt en telefon til en av de mange norske forskerne som stort sett mener det samme som Trond Harald.
I en podcast for noen dager siden ble den kjente norske vaksineforskeren Birger Sørensen intervjuet om vaksinekatastrofen vi står over for nå, der han mente at legitime vitenskapelige bekymringer har blitt avfeid underveis som “konspirasjonsteorier”.
Psykiatrien har tilsynelatende blitt radikalisert inn i massemedienes overfokus på “ett-perspektiv-samfunnet”, politisk uenighet som “konspirasjons-sykdom”, og har allerede begynt å sperre inne politiske dissidenter slik jeg ser det.
Dette er ekstremt alvorlig for Trond Harald, for landet vårt og for oss alle mener jeg.