Russiske bombefly utenfor norskekysten

Russiske bombefly fløy langs hele norskekysten uten at Luftforsvaret fikk sine kampfly på vingene. To russiske Tu-160 bombefly fløy mandag langs hele norskekysten og ned til Storbritannia og Nederland. Norske F-16-kampfly kom seg ikke på vingene, mens betydelige kampflyressurser ble mobilisert fra andre NATO-land for å møte og identifisere flyene, og om nødvendig avskjære russerne. Langs norskekysten fikk imidlertid russerne fly uforstyrret,” melder nettstedet aldrimer.no 

To britiske Typhoon kampfly ble sendt opp fra Lossiemouth-basen i Skottland klokken 1026. En knapp time senere ble to belgiske F-16 sendt på vingene fra Florennes-basen sør i landet. Men langs norskekysten kunne de russiske flyene fly uforstyrret.

Aldrimer.no har bedt Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) om å bekrefte hendelsen. Vi ba også FOH bekrefte om det stemmer at norske jagerfly aldri kom seg på vingene.

Oberstløytnant og talsmann Ivar Moen forklarer at det i dag var ekstrem vind som hindret norske F-16 i å komme seg på vingene.

«FOH bekrefter at det var russisk utflygning i dag. Norske fly som står på NATO-beredskap tok ikke av pga ekstreme vindforhold. Det ble målt 50-60 knop vind i kastene fra Finnmark i nord til sør av Stadt. I tillegg til sterk vind så var det en krevende vindretning. Mao, det var ekstreme forhold, både i Bodø og på Ørland i dag. Det ble derfor vurdert som ikke forsvarlig å sende F-16 på vingene.»

De russiske flyene ble ikke fulgt av jagerfly, men sensorer ga et bilde av hvor de var, utdyper FOHs talsmann.

«De russiske flyene ble fulgt langs kysten med andre sensorer. Det var ingen indikasjoner eller tegn til at de russiske flyene skulle fly inn i norsk luftrom og de har heller ikke krenket norsk luftrom.» Det skriver FOH i en epost til Aldrimer.no.

Følg nettstedet aldrimer.no: https://www.aldrimer.no/

Én tanke om “Russiske bombefly utenfor norskekysten

  1. Denne ruten har russiske bombefly benyttet mange ganger før – og Bodø samt GB har sendt jagerfly opp for å se de russiske pilotene inn i øynene. Ofte har det vært mange fly i følge : Russiske bombefly , jagerfly og tankfly. Så slik framferd er ikke noe nytt. Men det er nytt at den amerikanske forsvarssjefen frykter aggresjon fra to hold : Russland og Kina.
    Videre er svenskene ” på tå hev ” når det gjelder russisk invasjon av Sverige. I 2016 ble 150 soldater i all hast sendt til Gotland – og ytterligere 150 soldater skulle komme senere. Sveriges forsvar er svært nedbygd og allmenn verneplikt avsluttet.
    Men plutselig oppdaget svenskene den russiske trusselen – og har nå innført allmenn verneplikt igjen.
    Svenskene skal våren 2018 sende ut 4,7 millioner brosjyrer til sin befolkning der de forteller hva den enkelte familie bør gjøre i tilfelle krig eller krise ( mat , vann , medisiner osv. ).

Det er stengt for kommentarer.