Rick Warren, TD Jakes og Joel Osteen uttrykker glede over pave Francis besøk i USA

rick-warren-td-jakesDe tre religiøse figurene, Rick Warren, TD Jakes og Joel Osteen som alle har svært uklare teologiske synspunkter uttrykte alle stor glede og støtte til den pavelige pomp og prakt som preget Francis besøk i USA. På onsdag postet T.D Jakes et foto av seg selv og sin kone foran det hvite hus hvor de skrøt av å være blant VIP gjestene som skulle ønske paven velkommen til nasjonens hovedstad. En spesiell takk til Barack Obama for hans invitasjon VIP invitasjon til å delta under denne historiske hendelsen, skrev den falske læren som la til at de måtte be for pavens sikkerhet under besøket. Også de to falske lærerne Joel Osteen og Rick Warren uttrykte hyllelest til paven og Obama

Den falske læreren Rick Warren som blant annet har skrevet den kvasireligiøse boken “Purpose Driven Life” lot seg avbilde sammen med TD Jakes mens de sammen ventet på å ta del i lovprisningen av en av klodens største religiøse forførere som representerer en kirke som alle store reformatorer i tur og orden har joel-copytatt avstand fra. Rick Warren var som kjent en av talerne under en fellesreligiøs konferanse i Vatikanet i november, og Warrens deltakelse der skapte betydelig bestyrtelse blant bibelske kristne. Under hans besøk i Vatikanet ble han sitert av  Catholic News Service idet han oppfordret kristne og katolikker til å finne sammen. Noen protestanter tror at katolikkene tilber jomfru Maria som om hun er en Gud, men det er ikke et katolsk dogme, sa Rick Warren da. -Selv om det er enkelte forskjeller, er det viktigste at vi er på samme lag, uttalte den falske læreren da. Også Joel Osteen, som leder Lakewood kirka i Houston Texas uttrykte støtte til den romersk katolske paven som er sjefs-hyrden for den forførte kirke. “Jeg liker paven, jeg liker at han gjør den katolske kirke mer åpen og forsøker å inkludere alle,” sa Osteen til Christian Post. “Han er en folkets mann og jeg liker at han står for, blant annet ydmykhet, -sa Joel Osteen som er en av USAs mest betydningsfulle velstandsforkynnere.

Møter kritikk fra evangeliske 

De tre religiøse figurenes hyllest til paven har fått flere evangeliske kristne til å pave-francisuttrykke bekymring og direkte kritikk mot triaden av kirkelige ledere som syntes å bryte med reformatorisk kristendom. Pastor Jordan Standrige i Immanuel Bible Church i Springfield i Virginia skrev tidligere i denne uken en artikkel med tittelen “Hvorfor evangeliske kristne og katolikker ikke kan ha fellesskap” -hvor han pekte på en rekke problematiske dogmer i den katolsk tro og tradisjon. Også andre kristne uttrykker stor uro over at disse tre velkjente religiøse lederfigurene søker sammen med pavekirken i en økumenisk enhet basert på stemninger og god vilje fremfor Guds ord og den sanne lære gir stor grunn til bekymring, En rekke kristne anser den katolske kirke som den sentrale biten og “limet” i en fremtidig superkirke som har som mål og bringe alle religioner og folk av god vilje inn under det katolske mørket.

 

Facebook Comments

34 tanker om “Rick Warren, TD Jakes og Joel Osteen uttrykker glede over pave Francis besøk i USA

 1. Heile “suppen” er falsk.

  Paven er den falske profet som kjem til å støtta dyret – Antikrist på slutten.
  Predikantane er “Babylon” eller USA sine Baal-profetar som forkynner løgn.

  Paven har anerkjent Palestina og har med det vist kva side han står på.

  Gud har inngått denne evigvarande pakta med Abraham og etterkomarane hans.

  http://templemountfaithful.org/articles/an-urgent-warning-to-president-obama-the-eu-and-the-un.php

  “Since 1948 ce, the year that G‑d re-established the State of Israel and His Holy Kingdom, the G‑d and people of Israel have fought against the Arab Islamic enemies who have come again and again, especially in the last 67 years, to destroy Israel, and now they are using terror to do the same. G‑d judged them and defeated them exactly as He promised in His Word: “Then shall the LORD go out, and fight against those nations, as when he fought in the day of battle” (Zechariah 14:3). The enemies of Israel and their supporters in the world today deny this fact and now they want to establish a foreign anti-godly terror state in the heart of the Land and State of Israel, in the holy biblical areas of Judea, Samaria and Gaza”

  Guds oppgjer med nasjonane kjem.

  “To some of the European leaders and people who stated that it was a mistake to establish the State of Israel, we say today from Jerusalem, the capital of the G‑d and people of Israel — the State and kingdom of Israel — was re-established by the G‑d of Israel and not by any one of you.”

  Verdssamfunnet eller FN kjem til å tvinga Israel i kne på slutten, så lenge det varer.

  “Då skal Herren vera KONGE OVER HEILE JORDA. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans det einaste.
  10 Heile landet skal verta som Araba-sletta, frå Geba til Rimmon, sør for Jerusalem. Men byen skal liggja høgt på sin stad, frå Benjamins-porten til den staden der den gamle porten var, til Hjørneporten og Hananel-tårnet, heilt til vinpressene åt kongen. 11 Der skal det bu folk. Det skal ikkje vera noka bannlysing meir. JERUSALEM SKAL LIGGJA TRYGT.
  12 Dette er den plaga Herren vil senda over alle dei folka som går til strid mot Jerusalem:
  Kjøtet skal rotna på dei
  medan dei enno står på føtene.
  Augo skal rotna i holene sine
  og tunga rotna i munnen på dei.” Sakarja 14

  Gud kjem til å straffa slik det står.

  “The President of the US, the EU and the UN are including the holy city of Jerusalem in their definition of the “occupied territories” and they are putting pressure on Israel to negotiate with her Arab Islamic enemies the city of Jerusalem and to make it into the so-called “Palestinian” capital. How dare they try to do so while they know that Jerusalem, the beloved city of the G‑d and people of Israel, was always for thousands of years, even after the destruction of the Holy City by foreigners, the eternal capital of the G‑d and people of Israel and so it is, thanks to G‑d, now and forever.”

  Desse falske forkynnarane som støttar paven og hans erstatningsteologi kjem til å venda seg mot Israel.

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread107925/

  Erstatningsteologi er dette:

  Universialisering. Den mest omfattende refleksjon over løftene til Israel og deres betydning i den nye pakt, finner vi hos Paulus. I Galaterbrevet (3-4) og Romerbrevet (4) tar han sitt utgangspunkt i løftene som ble gitt til Abraham, der Herren lover ham at han skal arve landet, bli stamfar til et stort folk og til velsignelse for alle jordens slekter (1 Mos 12 + 15). For Paulus er dette nå oppfylt i Kristus, og alle som tror på ham er arvinger til løftene: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.» (Gal 3,28-29). Abrahams arvedel er derfor ikke et avgrenset landområde men«verden»(Rom 4,13).

  I det gammeltestamentlige Israel er Jerusalem sentrum i landet, og templet er sentrum i Jerusalem. Når templet kommer i en ny stilling i den nye pakt, får det følger for Jerusalem og for landet. Alle Israels løfter og privilegier, også landløftene, utvides nå til å gjelde både jøder og hedninger i Kristus. Landet som Guds folk skal arve er ikke lenger et territorium i Midtøsten, men noen langt større: en nyskapt jord og et nytt Jerusalem som i Guds time skal komme ned fra himmelen (Åp 21). Landløftene oppfylles i Kristus på universelt vis og på en måte som går langt ut over det som først var lovet!”

 2. Vi ser at “superkirken” begynner å ta form. Pastor David Wilkerson fikk dette fra Gud for svært mange år siden:

  “Jeg ser at en verdensomfattende superkirke vil bli dannet som består av en union av liberale økumeniske protestanter og den romersk katolske kirke, og som politisk går hånd i hånd og danner en av verdens mektigste religiøse faktorer. Denne verdensomfattende superkirke blir åndelig bare i navnet idet den åpent vil bruke Jesu Kristi navn, men i virkeligheten er den antikristelig og politisk i mange av sine aktiviteter. Denne mektige unionen kommer til å være meget opptatt med sosialt arbeid, omfattende veldedighetsprogram og medmenneskelig virksomhet. Deres ledere vil komme med storsinnede utsagn om hverandre, man skal møte menneskelige behov ved å sende ut opprop om fornyet sosial virksomhet, politisk inngrep og en større interesse for saker av internasjonal betydning.

  Nettopp når det synes som den økumeniske bevegelsen nesten er død vil en temmelig mystisk serie av begivenheter danne denne unionens ramme. Rom vil insistere på og få mang konsesjoner fra de økumeniske lederne. Paven vil bli ansett mer som en politisk enn som en åndelig leder av denne store unionen. Protestantiske ledere av den økumeniske bevegelsen vil forlange og få visse konsesjoner fra Rom i bytte. Det blir ikke krevet at de må betrakte paven som kirkens ufeilbarlige overhode, og de kommer til å akseptere hans politiske ledelse uten å måtte akseptere hans rolle som Peters etterfølger.

  Jeg forsøker på ingen måte å si at paven eller andre kirkeledere som er tilknyttet denne superkirke vil bli implisert i antikristelige aktiviteter. Bibelen har mye å si om den saken, men det er ikke min sak på dette tidspunkt å spekulere over dette emnet. Jeg ser imidlertid noe som skremmer meg. Jeg ser en hær av karrierejagende mennesker som trenger seg inn i denne superkirkens mest innflytelsesrike stillinger. Mange av disse er ugudelige, antikristelige mennesker, besatt av ideen om at denne superkirken må bli en politisk makt som blir mektig nok til å legge press på alle dem som står imot dens handlinger. Mens de i de høyere stillingene snakker om mirakler, kjærlighet og forsoning, kommer de ansatte som er underordnet dem til å forstyrre og forfølge de religiøse organisasjonene som setter seg imot deres ledelse.

  Dannelsen av denne verdensomspennende superkirke vil begynne smått. Det vil begynne med et uformelt samarbeidsvillig studie- og forskningsprogram. Andre samarbeidsprogram blir satt i gang uten lovbestemte eller bindende forpliktelser fra protestanter eller katolikker. Men liberale protestantiske ledere fra USA og England vil slå seg sammen med liberale katolske teologer fra Europa i et forsøk på å tvinge fram et ‘økumenisk mirakel.”

  • I Skrifta er Antikrist – dyret – den militære leiaren .
   Den falske profet er den religiøse leiaren.

   Saman vil dei prøva å knebla Israel – jødestaten.
   Gud kallar dette for eit stort gjestebod der fuglane får eta seg mette av alle dei drepne som ligg der etter HARmageddon.

   “Han ropa med høg røyst til alle fuglane som flyg under himmelkvelven: «Kom hit, samla dykk til Guds store gjestebod! 18 De skal få ETA KJØT AV KONGAR og hærførarar og heltar, kjøt av hestar og dei som sat på dei, kjøt av alle, frie og trælar, små og store.»
   19 Då såg eg dyret og kongane på jorda og hærane deira samla til krig mot han som sat på hesten, og mot hæren hans. 20 Men dyret vart gripe og saman med det den falske profeten, han som tente dyret og gjorde under og med dei forførte alle som tok merket åt dyret og tilbad biletet av det. Begge vart kasta levande i eldsjøen som brenn med svovel. 21 Dei andre vart drepne med sverdet til han som sat på hesten, det som gjekk ut or munnen hans. Og alle fuglane åt seg mette av kjøtet deira.”

   I Esekiel 38/39 finn ein akkurat det same beskrive.

   “Så seier Herren Gud: Var det ikkje deg eg tala om i gamle dagar gjennom tenarane mine, profetane i Israel? Dei tala den gongen om at eg skulle føra deg mot Israel. 18 Men når den tid kjem, når Gog går mot Israels-landet, då skal harmen stiga opp i meg, lyder ordet frå Herren Gud. 19 I min brennande iver og glødande harme seier eg: Den dagen skal det koma eit sterkt jordskjelv over Israels-landet. 20 Då skal alle skjelva for meg: fiskane i havet, fuglane under himmelen og dyra på marka, alt krypet som det kryr av på bakken, og kvart menneske som bur på jorda. Fjella skal styrta saman, bergveggene skal rasa ned og alle murane jamnast med jorda…..
   …….Den dagen lèt eg Gog få ein gravstad i Israel, i Abarim-dalen austanfor Daudehavet. Han skal stengja vegen for dei som fer framom. Der skal dei gravleggja Gog og heile flokken hans, og dalen skal kallast «Gog-flokkens dal». 12 I sju månader skal israelittane halda på med å gravleggja dei, så landet kan verta reinsa. 13 Alt folket i landet skal vera med på dette, og dei skal få ære av det den dagen eg viser mi guddomsmakt, lyder ordet frå Herren Gud.
   14 Dei skal velja ut nokre menn som støtt skal fara gjennom landet og sjå til at dei som ligg att på marka, vert gravlagde. Såleis skal dei reinsa landet. Når sju månader er lidne, skal dei sjå nøye etter. 15 Når dei fer gjennom landet og får auga på eit menneskebein, skal dei setja opp ein merkestein der. Så kan gravarane koma og gravleggja det i «Gog-flokkens dal». 16 Der er det òg ein by som heiter Hamona. – Såleis skal dei reinsa landet.
   17 Du menneske, så seier Herren Gud: Sei til fuglane og alt som har venger, og til alle villdyra på marka: Kom saman, ja, kom saman frå alle kantar, til det offeret eg slaktar for dykk, eit stort offer på Israels-fjella. De skal få ETA KJØT OG DRIKKA BLOD, 18 eta kjøtet av krigarar og drikka blodet av fyrstane på jorda. “….

   Gud vil visa si store makt.

   “Eg vil visa mi guddomsmakt mellom folkeslaga. Alle folk skal sjå den straffedomen eg fullfører, kjenna mi hand som eg har lagt på dei. 22 Då skal israelittane sanna at eg er Herren deira Gud, frå den dagen og i all framtid. 23 Og folka skal skjøna at israelittane vart bortførte fordi dei hadde synda. Fordi dei var trulause mot meg, løynde eg andletet for dei og gav dei i fiendehand, så dei alle fall for sverd. 24 På grunn av deira ureinskap og deira brot gjorde eg dette med dei; og eg løynde andletet for dei”.

   Grunnen til at Guds folk måtte lida var all styggedomen dei praktiserte.
   Det kallast ureinskap eller vederstyggeligheter.

   5 Mosebok 28 beskriv i detalj kva som vil skje.

   “Kva ulydnad fører til
   15 Men vil du ikkje lyda Herren din Gud, legg du ikkje vinn på å leva etter alle boda og føresegnene hans, som eg gjev deg i dag, skal alle desse forbanningane koma over deg og nå deg….Alle desse forbanningane skal koma over deg. Dei skal forfylgja deg og nå deg att til du vert utrudd, fordi du ikkje lydde Herren din Gud og IKKJE HELDT DEI BOD OG FØRESEGNER som han har gjeve deg. 46 Dei skal vera teikn og under for deg og etterkomarane dine til ALLE TIDER.
   47 Du tente ikkje Herren din Gud med glede og av hjartans lyst då du hadde rikeleg av alt”….

   Israel har prøvd å etterlikna dei andre landa og praktisert styggedomar som byr Gud imot.

   Tel Aviv er vorte homohovudstad.
   http://www.gaytlvguide.com/

   Guds heilage sabbat er vorte handledag.

   http://www.jta.org/2014/11/12/news-opinion/israel-middle-east/court-tel-aviv-supermarkets-can-remain-open-on-the-sabbath

   Dei truande jødane prøver å hindra det.

   http://www.i24news.tv/en/news/israel/society/82596-150819-jerusalem-to-enforce-by-laws-against-supermarkets-open-on-shabbat

   Dei et ureine dyr som Gud kallar ein styggedom.

   Dei sluttar å praktisera omskjeringa som er paktsteiknet Gud har gitt.

   “Du skal halda pakta mi, både du og etterkomarane dine, frå ættled til ættled. 10 Dette er pakta de skal halda, pakta mellom meg og dykk og etterkomarane dine: Alle menn og gutar hjå dykk skal omskjerast. 11 De skal la førehuda dykkar verta avskoren, og det skal vera teiknet på pakta mellom meg og dykk. 12 I ætt etter ætt skal kvart gutebarn hjå dykk omskjerast når det er åtte dagar gamalt, både dei som er fødde i huset, og dei som er kjøpte for pengar hjå framande, som ikkje er av di ætt. 13 Omskjerast skal både dei som er fødde i huset ditt, og dei du har kjøpt for pengar. Såleis skal pakta mi syna seg på kroppen deira, ei evig pakt. 14 Men den som ikkje er omskoren, den som ikkje har fått førehuda avskoren, den mannen skal rydjast ut or folket sitt; for han har brote mi pakt.»

   http://www.haaretz.com/weekend/magazine/even-in-israel-more-and-more-parents-choose-not-to-circumcise-their-sons-1.436421

  • Jeg har lest boken som inneholder dette David Wilkerson skriver om dette. Det er enten fra boken Visjoner eller hans bok nr 3 om endetiden som hadde tittelen “Festen er over” på norsk.
   Bøkene er mulig å bestille herfra: http://www.pilgrimen.no/

   De har et bok antikvariat og begge bøkene var på lager, visjoner var på svensk, men koster noe slikt 20-30 kr pr stk.
   Det er bare å søke på navnet David Wilkerson

  • rd. Det er fra boka Visjoner. Utgitt på Filadelfiaforlaget A/S i 1976.
   Mener å huske at Wilkerson fikk dette fra Gud i 1973, og at han en stund nølte med å gi det ut. Med god grunn, han ble latterliggjort og fordømt, men i dag er det ingen som ler.

 3. Hva er dette slags religiøst nettsted? Har lite med kristendom å gjøre, ihvertfall…Å kalle Osteen og Warren, som to svært anerkjente kristenledere for “figurer”, forteller alt om deg, Kjell!!
  Du skriver at ” de uttrykte stor glede over all den pomp og prakt…”
  Har de gitt uttrykk for det???
  Hva mener du med falske lærere? Hva, helt konkret er falskt med Osteen og Warrens forkynnelse? Og bøker? Hva mener du med kvasireligiøse?

  Nei, Kjell, her er det du som er en “religiøse figuren”, og med all respekt å melde, så virker det dessverre som om du lar deg bruke av djevelen til å rakke ned på sanne kristne forkynnere!!
  Skam deg!!!

  • Her må jeg si meg enig med Braut, selv om jeg aldri har hørt på de predikantene som omtales. Visse kommentarer i dette innlegget ble for tendensiøse, ensidige og unødvendige.

  • Har du aldri hørt om disse tre predikantene? TD Jakes leder noe som heter Potters house som forkaster treenighetslæren og har et uklart syn på likekjønnede ekteskap og eksponent for velstandsevangeliet. Joel Osteen har skrevet en masse bøker og leder USAs største megakirke som fremmer velstandsevangeliet og Rick Warren ble kjent gjennom boken “et målrettet liv” hvor han legger mulighetstekning til grunn samtidig som han dessverre ser ut til å trekke i inter-religiøs retning. Jeg er redd disse tre forkynnerne trekker i retning av den fremtidige skjøgekirke omtalt i Johannes åpenbaring.
   S

  • Jepp, de har uttalt dette. Deres hyllest av paven og søken etter fellesskap gjør dem til falske lærer da de med det formidler frafall fra Guds ord. Både Warren og Joel Osteen er i ferd med å fremskynde utviklingen av en fellesreligiøs superkirke og i tillegg undergraver de den refomasjon Martin Luther stod for. Joel Osteen forkynner en slags blanding av typisk new-age kristendom ispedd billig lykkeforkynnelse uten kors og hellighet, .og hva Warrens forkynnelse går helt åpent nå i retning av Chrislam og økumenikk basert på at lære er uviktig. Disse har begge forlatt reformatorisk tro og representerer akkurat det motsatte av hva evangelisk kristendom er. TD Jakes er en kjent bibellærer som avviser treenighetelæren og det er uhyre interessant at Rick Warren lar seg offentlig avbilde sammen med en åpenbar kjetter.

  • “Har du aldri hørt om disse tre predikantene?”
   Vil bare minne om at det er stor forskjell på å høre om, eller høre på:-) Så for å rette opp eventuelle missforståelser, jo, jeg har hørt om dem, men jeg har ikke hørt på dem.
   Ser ingen grunn til å gjøre det, jeg får god undervisning av Ordet selv, DHÅ, søskenfelleskapet og menigheten. Dessuten har jeg en god slipesten hjemme, og det er kona:-).

   Og for å nyansere min enighet med Braut litt lengre opp, det er helt ok å advare mot lære osv hvis man mener at mener at noe er feil, men av og til syntes jeg at det kanskje blir vel “krasst” her på Søkelys. Artikkelen i sin helhet ovenfor var tydelig nok selv om man hadde unnlatt å ta med visse karakteristikker.

  • Ærlig talt: dersom du kjenner Guds Ord og hele Hans råd og har satt deg grundig inn i hva disse 2 (og mange fler) lærer og står for og hvilke falske doktriner de har så kunne du aldri ha svart på dette dom du her gjør!!
   Derfor kan du umulig kjenne Guds Ord og heller ikke ha undersøkt nøye disse “forkynneres”egne bøker og egen lære og derfor burde du helle ha unnlatt å kommentere slik du her gjør.

  • Ansgar, disse figurene begynte kanskje i rett spor, men på fruktene skal treet kjenner, og her lukter det og smaker det religionssammenblanding og vi ser nå forskjellene mer og mer tydelig mellom reformatorisk evangelisk kristendom og den inter-religiøse plattformen disse figurene er med på å skape. Thoralf Gilbrandt sa det engang slik: En tomme i rota utgjør en favn i toppen, og det er det vi ser i forhold til det læreavvik vi ser i Warren og Osteen. Sistemann i gjengen, TD Jakes er jo på linje med grupper som Nardus og UPCI i synet på guddommen.
   Flere og flere evangeliske kristne ser nå at Warren, Osteen og Jakes gradvis tar lengre og lengre steg bort fra reformatorisk kristendom.

 4. Flott at Søkelys advarer mot den store skjøge og hennes døtre. Vi ser nå tydelig konturene av at skjøgens døtre, dvs frafalne protestanter søker sammen om moderhoren som den katolske kirke er. Kom ut av henne mitt folk, er Guds advarsel til kristenheten. Vi takker Gud for hver røst som advarer mot skjøgen. Denne Ansgar Braut har åpenbart smakt og drukket av skjøgevinen fra Rom

  • Her hagler det med ubegrunnet kritikk av Osteen, Warren og også av meg, som forsvarer dem… Fint om det kunne blitt presentert et snev av substans i kritikken…
   Enkelt sagt; vis hva som disse to gjør og sier som strider mot Ordet, eller hold kjeft!!!
   Skrevet fra Arne Breens IP og dermed ikke Ansgar Braut

 5. Flotte bilete frå Jerusalem og Sukkot.
  Prestane er klare for å innta eit nytt tempel.

  http://www.breakingisraelnews.com/49983/photo-essay-birkat-hakohanim-on-sukkot-jewish-world/?utm_source=Breaking+Israel+News&utm_campaign=b0b9713f60-BIN_evening_09_15&utm_medium=email&utm_term=0_b6d3627f72-b0b9713f60-86575721#AqUvWvI2EyJPv1mt.97

  “The mass blessing by the kohanim, who are the descendants of Aaron, the first High Priest, takes place twice a year, on Sukkot and Passover. The priestly benediction is found in Chapter 6 of the book of Numbers, where God instructs Moses to tell Aaron and his sons how to bless the Israelites.”

  “For i lang tid skal israelittane sitja der utan konge og hovding, utan offer og steinstøtte, utan efod og husgudar” Hosea 3

  Tida er inne for at tempeltenesta startar opp att.
  ..”utan offer”..

  I nesten 2000 år har templet vore borte, men profetordet må oppfyllast.

 6. Denne Braut hadde ikke gjenkjent en falsk profet om det sto skrevet i hans panne. Jeg ser han i tidligere innlegg forsvarer Joel Osteen..Da er det noe alvorlig galt.

  • Vegard; nøyaktig hva er galt med Osteen? Er det noe av det han forkynner som strider mot Guds Ord?

  • Ja. Osteen forkynner at evangeliet er at “Gud elsker deg”..Mens bibelens evangelie er Jesu død og oppstandelse i vårt sted. Guds kjærlighet er at han sendte sin sønn til soning for våre synder (1.Joh.4:10, Rom.5:8, Joh.3:16)
   Osteen forkynner penger og lykke, og tilbyr mennesker nøyaktig hva djevelen tilbudte Jesus i ørkenen, og snakker hverken om synd,omvendelse, eller korset .istedet alt denne verden kan gi oss. Bibelen advarer nøyaktig mot slike som Osteen. Som kun trakter etter det jordiske, og som formidler budskap som klør i øret. Hører du ikke at Osteen bryter med bibelen på det aller meste, er jeg redd du ikke er født på ny, men er religiøs .

 7. Sokelys: jeg reagerer på at anklager Osteen og Warren for å være falske forkynnere og profeter, uten å begrunne opp mot Guds Ord. Nøyaktig HVA er det de forkynner/lærer som strider mot Ordet? Hva mener du med “kvasireligiøse” boken? Hva i boken strider mot Ordet?
  Jeg vil også utfordre deg på å dokumentere at de gav uttrykk for; ” stor glede og støtte til den pavelige pomp og prakt”.

  Her er det veldig mye som ikke er greit, og bærer preg av å være skrevet av en religiøs person, som motarbeider levende kristen tro og alle som har fremgang i Guds rike!

  • Det virker som som søkelys tilhører en religiøs sekt, der man forkaster og latterliggjør all sann kristendom…Aner man at et medlem av Smiths Venner står bak?

  • Når det gjelder Osteen så er det enormt mye å reagere på. Hans teologi ligger svært nær det vi finner Summit Lighthouse og “Elisabeth Claire Prophets undervisning om kraften i ordene “jeg er”
   Vi snakker her om en New Age preget religion og Osteen tar faktisk etter i sin siste bok som har tittelen “kraften i jeg er” .
   Innenfor kristen tro er termen “jeg er” et værensbegrep som Gud brukte om seg selv og vi ser at Osteen overfører dette til vårt liv.
   Innenfor New Age skal man repetere “Jeg er i en tilstand av fiolett ild, jeg er den renhet gud ønsker” og jeg er den jeg er og jeg er har alltid god helse.
   Hans vranglære er grundig gjennomgått her http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=35628

   Den form for kvasi-religion vi møter hos disse personene er omtalt mange steder og man må være tildels enfoldig for ikke å se at her er det mye tvilsom teologi ute å går
   http://fgcp.org/content/sample-strange-teachings-rick-warren
   https://www.youtube.com/watch?v=0_TiVdYqteg
   https://theapologetic.wordpress.com/2011/06/26/is-rick-warren-a-false-teacher/
   https://carm.org/rick-warren-and-catholicism

   I følge Rick Warren dyrker kristne og muslimer samme Gud så det er mye å gripe tak når det gjelder disse falske lærere.
   https://www.youtube.com/watch?t=62&v=iiMYRzFR2ZM

   Tilslutt: Rick Warren og Joel Osteen siterer bibelen, Jehovas vitner siterer bibelen, Koranen siter bibelen, endel new-age litteratur siterer bibelen og bruker bibelske termer som magi.
   men hos Rick Warren og Joel Osteen ser man en heresi som er menneskesentrert og ikke kristologisk slik vi møter i klassisk kristendom. I tillegg ser vi driften mot det katolske.
   Som tradisjonell pinsevenn kjenner jeg godt til Emanuel Minos og Thoralf Gilbrands forkynnelse omkring den katolske kirkes posisjon i endetidens virkelighet så det må våkne og bruke tid på å systematisk undersøke hva disse står for. Det er alltid lett å lire av seg noen gode bibelsitater om å ha det godt og greit, mens man samtidig går glipp av hva Bibelen egentlig sier.

  • Du greier selv å finne ut hva som er galt med læren til de to falske profetene Osteen og Warren dersom du gidder, Bjarne.

 8. Kjell; kan du dokumentere at de sa at de ” uttrykte alle stor glede og støtte over all den pavelige pomp og prakt” slik du nå har hevdet to ganger?
  I motsatt fall lyver du jo…

  Hva er det nøyaktig du mener disse “falske profeter” forkynner som strider mot Guds Ord???
  Det kan du ikke, og det gjør deg også til en løgner!!!

  Du setter deg selv i en umulig situasjon, som lyver så åpenlyst på disse store Guds menn. Du er intet annet enn en religiøs, sekterisk løgner!!!
  Muligens ikke skrevet av Ansgar Braut

 9. Kjell; det var ikke dokumentasjon på noe som helst!!! Du ble utfordret på å vise hva Osteen forkynner som strider mot Ordet, og du har ikke vist til noe som helst! Du fremstår som en patetisk løgner! Du burde skamme deg, som så mye som antyder at det er et kristent nettsted du driver!!!

  Og til EVA; typisk kommentar du slenger ut, fullstendig uten substans og helt og holdent uten å holde forkynnelsen opp mot Ordet!

  Amerikanske forkynnere har en helt annet måte å tale på enn norske. Her er det janteloven som gjelder. Vi skal helst bare være 20 stykker på et bedehus, og vi skal kryle oss i stolen, mens vi hører budskapet synd og nåde bli repetert gang på gang.
  Hvor i Bibelen står det at vi ikke skal ha det bra? At vi ikke skal søke å ha overflod(slik at vi kan velsigne andre rikelig?), at vi skal være friske? At vi skal være optimistiske og ha fremtidstro? At vi skal søke å leve livet som Gud har skapt oss for? At vi skal nå vårt potensial, slik at vi kan være til velsignelse hvor vi går?

  Muligens ikke skrevet av Ansgar Braut
  Det er disse tingene Osteen ofte forkynner, og det er i aller høyeste grad oppbyggelig.

  Nei, da er det bedre å gå en gang på bedehuset dann og vann, og leve et tørt åndelig liv:-(

  • Kan du ikke se at Joel Osteen ikke har noen forkynnelse hr. Braut? Hyggelig at han ønsker å hjelpe folk “to feel good about them selves”, men det frelser ingen. Har du sett hvor unnvikende han svarer på direkte spørsmål fra Larry King?

  • Joel Osteen:
   – says what YOU want to hear
   – keeps you focused on the flesh
   – keeps you focused on the world
   – never preaches the gospel that saves
   – promises material gain and worldly blessings
   – does NOT teach sound doctrine

  • “Det er disse tingene Osteen ofte forkynner, og det er i aller høyeste grad oppbyggelig.”
   Joel Osteen forkynner en egotripp. Hører du ikke hva du selv sier, Braut?

  • “Vi skal helst bare være 20 stykker på et bedehus, og vi skal kryle oss i stolen, mens vi hører budskapet synd og nåde bli repetert gang på gang”.

   Synd, nåde, omvendelse og frelse. Et fantastisk budskap som vi aldri kan bli lei av å høre. De få på bedehuset som tar det alvorlig er nok nærmere Gud enn de 20.000 i megaforsamlingen til Osteen som kommer for å vite hvordan de skal pleie sitt ego.

  • Du har helt rett R.S. Jeg foretrekker å sitte i lag med den lille skare som holder fast på Guds ord og sannheten fremfor å søke til megaforsamlingene som forkynner et tannløst budskap som klør i øret på tilhørerne. Jeg er sikker på at hadde sluppet til en sann Guds mann i Lakewood Church som er Osteens egen plaskebalje hadde forsamlingen blitt redusert til en brøkdel. Folk hadde styrtet på dør i sinne over å bli konfrontert med et budskap til hellighet og overgivelse. En av de som regelmessig visiterer denne megakirke er ikke ukjente Oprah Winfrey som tilnærmet fremmer og dyrker alt Herren avskyr. Hun trives godt i Joel Osteens nærvær fordi hun der aldri konfronteres og kalles til omvendelse og bot. Det er ytterst tragisk at det er slike ulver folk slutter opp om i store skarer, mens de forakter Kristus og hans lille flokk. Det har alltid vært slik, Jesus erfarte selv å sitte igjen med en liten flokk når han sa sannheten, og det er kanskje ikke til å undres at Jesus kalte de troende “du lille hjord”. Angar burde gå i seg selv, søke Ordet og se at han må søke å komme løs fra det rottereiret av falske profeter han lytter til. Joel Osteen og Rick Warren søker åpenbart gradvis å lede sine etterfølgere tilbake til Rom og rett inn i endetidens superkirke som Guds sanne røster har advart mot.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.