Rick Warren, TD Jakes og Joel Osteen uttrykker glede over pave Francis besøk i USA

rick-warren-td-jakesDe tre religiøse figurene, Rick Warren, TD Jakes og Joel Osteen som alle har svært uklare teologiske synspunkter uttrykte alle stor glede og støtte til den pavelige pomp og prakt som preget Francis besøk i USA. På onsdag postet T.D Jakes et foto av seg selv og sin kone foran det hvite hus hvor de skrøt av å være blant VIP gjestene som skulle ønske paven velkommen til nasjonens hovedstad. En spesiell takk til Barack Obama for hans invitasjon VIP invitasjon til å delta under denne historiske hendelsen, skrev den falske læren som la til at de måtte be for pavens sikkerhet under besøket. Også de to falske lærerne Joel Osteen og Rick Warren uttrykte hyllelest til paven og Obama

Den falske læreren Rick Warren som blant annet har skrevet den kvasireligiøse boken “Purpose Driven Life” lot seg avbilde sammen med TD Jakes mens de sammen ventet på å ta del i lovprisningen av en av klodens største religiøse forførere som representerer en kirke som alle store reformatorer i tur og orden har joel-copytatt avstand fra. Rick Warren var som kjent en av talerne under en fellesreligiøs konferanse i Vatikanet i november, og Warrens deltakelse der skapte betydelig bestyrtelse blant bibelske kristne. Under hans besøk i Vatikanet ble han sitert av  Catholic News Service idet han oppfordret kristne og katolikker til å finne sammen. Noen protestanter tror at katolikkene tilber jomfru Maria som om hun er en Gud, men det er ikke et katolsk dogme, sa Rick Warren da. -Selv om det er enkelte forskjeller, er det viktigste at vi er på samme lag, uttalte den falske læreren da. Også Joel Osteen, som leder Lakewood kirka i Houston Texas uttrykte støtte til den romersk katolske paven som er sjefs-hyrden for den forførte kirke. “Jeg liker paven, jeg liker at han gjør den katolske kirke mer åpen og forsøker å inkludere alle,” sa Osteen til Christian Post. “Han er en folkets mann og jeg liker at han står for, blant annet ydmykhet, -sa Joel Osteen som er en av USAs mest betydningsfulle velstandsforkynnere.

Møter kritikk fra evangeliske 

De tre religiøse figurenes hyllest til paven har fått flere evangeliske kristne til å pave-francisuttrykke bekymring og direkte kritikk mot triaden av kirkelige ledere som syntes å bryte med reformatorisk kristendom. Pastor Jordan Standrige i Immanuel Bible Church i Springfield i Virginia skrev tidligere i denne uken en artikkel med tittelen “Hvorfor evangeliske kristne og katolikker ikke kan ha fellesskap” -hvor han pekte på en rekke problematiske dogmer i den katolsk tro og tradisjon. Også andre kristne uttrykker stor uro over at disse tre velkjente religiøse lederfigurene søker sammen med pavekirken i en økumenisk enhet basert på stemninger og god vilje fremfor Guds ord og den sanne lære gir stor grunn til bekymring, En rekke kristne anser den katolske kirke som den sentrale biten og “limet” i en fremtidig superkirke som har som mål og bringe alle religioner og folk av god vilje inn under det katolske mørket.

https://www.youtube.com/watch?v=–tDikA22iw

 

31 tanker om “Rick Warren, TD Jakes og Joel Osteen uttrykker glede over pave Francis besøk i USA

 1. Vi ser at “superkirken” begynner å ta form. Pastor David Wilkerson fikk dette fra Gud for svært mange år siden:

  “Jeg ser at en verdensomfattende superkirke vil bli dannet som består av en union av liberale økumeniske protestanter og den romersk katolske kirke, og som politisk går hånd i hånd og danner en av verdens mektigste religiøse faktorer. Denne verdensomfattende superkirke blir åndelig bare i navnet idet den åpent vil bruke Jesu Kristi navn, men i virkeligheten er den antikristelig og politisk i mange av sine aktiviteter. Denne mektige unionen kommer til å være meget opptatt med sosialt arbeid, omfattende veldedighetsprogram og medmenneskelig virksomhet. Deres ledere vil komme med storsinnede utsagn om hverandre, man skal møte menneskelige behov ved å sende ut opprop om fornyet sosial virksomhet, politisk inngrep og en større interesse for saker av internasjonal betydning.

  Nettopp når det synes som den økumeniske bevegelsen nesten er død vil en temmelig mystisk serie av begivenheter danne denne unionens ramme. Rom vil insistere på og få mang konsesjoner fra de økumeniske lederne. Paven vil bli ansett mer som en politisk enn som en åndelig leder av denne store unionen. Protestantiske ledere av den økumeniske bevegelsen vil forlange og få visse konsesjoner fra Rom i bytte. Det blir ikke krevet at de må betrakte paven som kirkens ufeilbarlige overhode, og de kommer til å akseptere hans politiske ledelse uten å måtte akseptere hans rolle som Peters etterfølger.

  Jeg forsøker på ingen måte å si at paven eller andre kirkeledere som er tilknyttet denne superkirke vil bli implisert i antikristelige aktiviteter. Bibelen har mye å si om den saken, men det er ikke min sak på dette tidspunkt å spekulere over dette emnet. Jeg ser imidlertid noe som skremmer meg. Jeg ser en hær av karrierejagende mennesker som trenger seg inn i denne superkirkens mest innflytelsesrike stillinger. Mange av disse er ugudelige, antikristelige mennesker, besatt av ideen om at denne superkirken må bli en politisk makt som blir mektig nok til å legge press på alle dem som står imot dens handlinger. Mens de i de høyere stillingene snakker om mirakler, kjærlighet og forsoning, kommer de ansatte som er underordnet dem til å forstyrre og forfølge de religiøse organisasjonene som setter seg imot deres ledelse.

  Dannelsen av denne verdensomspennende superkirke vil begynne smått. Det vil begynne med et uformelt samarbeidsvillig studie- og forskningsprogram. Andre samarbeidsprogram blir satt i gang uten lovbestemte eller bindende forpliktelser fra protestanter eller katolikker. Men liberale protestantiske ledere fra USA og England vil slå seg sammen med liberale katolske teologer fra Europa i et forsøk på å tvinge fram et ‘økumenisk mirakel.”

  • Jeg har lest boken som inneholder dette David Wilkerson skriver om dette. Det er enten fra boken Visjoner eller hans bok nr 3 om endetiden som hadde tittelen “Festen er over” på norsk.
   Bøkene er mulig å bestille herfra: http://www.pilgrimen.no/

   De har et bok antikvariat og begge bøkene var på lager, visjoner var på svensk, men koster noe slikt 20-30 kr pr stk.
   Det er bare å søke på navnet David Wilkerson

  • rd. Det er fra boka Visjoner. Utgitt på Filadelfiaforlaget A/S i 1976.
   Mener å huske at Wilkerson fikk dette fra Gud i 1973, og at han en stund nølte med å gi det ut. Med god grunn, han ble latterliggjort og fordømt, men i dag er det ingen som ler.

 2. Hva er dette slags religiøst nettsted? Har lite med kristendom å gjøre, ihvertfall…Å kalle Osteen og Warren, som to svært anerkjente kristenledere for “figurer”, forteller alt om deg, Kjell!!
  Du skriver at ” de uttrykte stor glede over all den pomp og prakt…”
  Har de gitt uttrykk for det???
  Hva mener du med falske lærere? Hva, helt konkret er falskt med Osteen og Warrens forkynnelse? Og bøker? Hva mener du med kvasireligiøse?

  Nei, Kjell, her er det du som er en “religiøse figuren”, og med all respekt å melde, så virker det dessverre som om du lar deg bruke av djevelen til å rakke ned på sanne kristne forkynnere!!
  Skam deg!!!

  • Her må jeg si meg enig med Braut, selv om jeg aldri har hørt på de predikantene som omtales. Visse kommentarer i dette innlegget ble for tendensiøse, ensidige og unødvendige.

  • Har du aldri hørt om disse tre predikantene? TD Jakes leder noe som heter Potters house som forkaster treenighetslæren og har et uklart syn på likekjønnede ekteskap og eksponent for velstandsevangeliet. Joel Osteen har skrevet en masse bøker og leder USAs største megakirke som fremmer velstandsevangeliet og Rick Warren ble kjent gjennom boken “et målrettet liv” hvor han legger mulighetstekning til grunn samtidig som han dessverre ser ut til å trekke i inter-religiøs retning. Jeg er redd disse tre forkynnerne trekker i retning av den fremtidige skjøgekirke omtalt i Johannes åpenbaring.
   S

  • Jepp, de har uttalt dette. Deres hyllest av paven og søken etter fellesskap gjør dem til falske lærer da de med det formidler frafall fra Guds ord. Både Warren og Joel Osteen er i ferd med å fremskynde utviklingen av en fellesreligiøs superkirke og i tillegg undergraver de den refomasjon Martin Luther stod for. Joel Osteen forkynner en slags blanding av typisk new-age kristendom ispedd billig lykkeforkynnelse uten kors og hellighet, .og hva Warrens forkynnelse går helt åpent nå i retning av Chrislam og økumenikk basert på at lære er uviktig. Disse har begge forlatt reformatorisk tro og representerer akkurat det motsatte av hva evangelisk kristendom er. TD Jakes er en kjent bibellærer som avviser treenighetelæren og det er uhyre interessant at Rick Warren lar seg offentlig avbilde sammen med en åpenbar kjetter.

  • “Har du aldri hørt om disse tre predikantene?”
   Vil bare minne om at det er stor forskjell på å høre om, eller høre på:-) Så for å rette opp eventuelle missforståelser, jo, jeg har hørt om dem, men jeg har ikke hørt på dem.
   Ser ingen grunn til å gjøre det, jeg får god undervisning av Ordet selv, DHÅ, søskenfelleskapet og menigheten. Dessuten har jeg en god slipesten hjemme, og det er kona:-).

   Og for å nyansere min enighet med Braut litt lengre opp, det er helt ok å advare mot lære osv hvis man mener at mener at noe er feil, men av og til syntes jeg at det kanskje blir vel “krasst” her på Søkelys. Artikkelen i sin helhet ovenfor var tydelig nok selv om man hadde unnlatt å ta med visse karakteristikker.

  • Ærlig talt: dersom du kjenner Guds Ord og hele Hans råd og har satt deg grundig inn i hva disse 2 (og mange fler) lærer og står for og hvilke falske doktriner de har så kunne du aldri ha svart på dette dom du her gjør!!
   Derfor kan du umulig kjenne Guds Ord og heller ikke ha undersøkt nøye disse “forkynneres”egne bøker og egen lære og derfor burde du helle ha unnlatt å kommentere slik du her gjør.

  • Ansgar, disse figurene begynte kanskje i rett spor, men på fruktene skal treet kjenner, og her lukter det og smaker det religionssammenblanding og vi ser nå forskjellene mer og mer tydelig mellom reformatorisk evangelisk kristendom og den inter-religiøse plattformen disse figurene er med på å skape. Thoralf Gilbrandt sa det engang slik: En tomme i rota utgjør en favn i toppen, og det er det vi ser i forhold til det læreavvik vi ser i Warren og Osteen. Sistemann i gjengen, TD Jakes er jo på linje med grupper som Nardus og UPCI i synet på guddommen.
   Flere og flere evangeliske kristne ser nå at Warren, Osteen og Jakes gradvis tar lengre og lengre steg bort fra reformatorisk kristendom.

 3. Flott at Søkelys advarer mot den store skjøge og hennes døtre. Vi ser nå tydelig konturene av at skjøgens døtre, dvs frafalne protestanter søker sammen om moderhoren som den katolske kirke er. Kom ut av henne mitt folk, er Guds advarsel til kristenheten. Vi takker Gud for hver røst som advarer mot skjøgen. Denne Ansgar Braut har åpenbart smakt og drukket av skjøgevinen fra Rom

  • Her hagler det med ubegrunnet kritikk av Osteen, Warren og også av meg, som forsvarer dem… Fint om det kunne blitt presentert et snev av substans i kritikken…
   Enkelt sagt; vis hva som disse to gjør og sier som strider mot Ordet, eller hold kjeft!!!
   Skrevet fra Arne Breens IP og dermed ikke Ansgar Braut

 4. Denne Braut hadde ikke gjenkjent en falsk profet om det sto skrevet i hans panne. Jeg ser han i tidligere innlegg forsvarer Joel Osteen..Da er det noe alvorlig galt.

  • Vegard; nøyaktig hva er galt med Osteen? Er det noe av det han forkynner som strider mot Guds Ord?

  • Ja. Osteen forkynner at evangeliet er at “Gud elsker deg”..Mens bibelens evangelie er Jesu død og oppstandelse i vårt sted. Guds kjærlighet er at han sendte sin sønn til soning for våre synder (1.Joh.4:10, Rom.5:8, Joh.3:16)
   Osteen forkynner penger og lykke, og tilbyr mennesker nøyaktig hva djevelen tilbudte Jesus i ørkenen, og snakker hverken om synd,omvendelse, eller korset .istedet alt denne verden kan gi oss. Bibelen advarer nøyaktig mot slike som Osteen. Som kun trakter etter det jordiske, og som formidler budskap som klør i øret. Hører du ikke at Osteen bryter med bibelen på det aller meste, er jeg redd du ikke er født på ny, men er religiøs .

 5. Sokelys: jeg reagerer på at anklager Osteen og Warren for å være falske forkynnere og profeter, uten å begrunne opp mot Guds Ord. Nøyaktig HVA er det de forkynner/lærer som strider mot Ordet? Hva mener du med “kvasireligiøse” boken? Hva i boken strider mot Ordet?
  Jeg vil også utfordre deg på å dokumentere at de gav uttrykk for; ” stor glede og støtte til den pavelige pomp og prakt”.

  Her er det veldig mye som ikke er greit, og bærer preg av å være skrevet av en religiøs person, som motarbeider levende kristen tro og alle som har fremgang i Guds rike!

  • Det virker som som søkelys tilhører en religiøs sekt, der man forkaster og latterliggjør all sann kristendom…Aner man at et medlem av Smiths Venner står bak?

  • Når det gjelder Osteen så er det enormt mye å reagere på. Hans teologi ligger svært nær det vi finner Summit Lighthouse og “Elisabeth Claire Prophets undervisning om kraften i ordene “jeg er”
   Vi snakker her om en New Age preget religion og Osteen tar faktisk etter i sin siste bok som har tittelen “kraften i jeg er” .
   Innenfor kristen tro er termen “jeg er” et værensbegrep som Gud brukte om seg selv og vi ser at Osteen overfører dette til vårt liv.
   Innenfor New Age skal man repetere “Jeg er i en tilstand av fiolett ild, jeg er den renhet gud ønsker” og jeg er den jeg er og jeg er har alltid god helse.
   Hans vranglære er grundig gjennomgått her http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=35628

   Den form for kvasi-religion vi møter hos disse personene er omtalt mange steder og man må være tildels enfoldig for ikke å se at her er det mye tvilsom teologi ute å går
   http://fgcp.org/content/sample-strange-teachings-rick-warren
   https://www.youtube.com/watch?v=0_TiVdYqteg
   https://theapologetic.wordpress.com/2011/06/26/is-rick-warren-a-false-teacher/
   https://carm.org/rick-warren-and-catholicism

   I følge Rick Warren dyrker kristne og muslimer samme Gud så det er mye å gripe tak når det gjelder disse falske lærere.
   https://www.youtube.com/watch?t=62&v=iiMYRzFR2ZM

   Tilslutt: Rick Warren og Joel Osteen siterer bibelen, Jehovas vitner siterer bibelen, Koranen siter bibelen, endel new-age litteratur siterer bibelen og bruker bibelske termer som magi.
   men hos Rick Warren og Joel Osteen ser man en heresi som er menneskesentrert og ikke kristologisk slik vi møter i klassisk kristendom. I tillegg ser vi driften mot det katolske.
   Som tradisjonell pinsevenn kjenner jeg godt til Emanuel Minos og Thoralf Gilbrands forkynnelse omkring den katolske kirkes posisjon i endetidens virkelighet så det må våkne og bruke tid på å systematisk undersøke hva disse står for. Det er alltid lett å lire av seg noen gode bibelsitater om å ha det godt og greit, mens man samtidig går glipp av hva Bibelen egentlig sier.

  • Du greier selv å finne ut hva som er galt med læren til de to falske profetene Osteen og Warren dersom du gidder, Bjarne.

 6. Kjell; kan du dokumentere at de sa at de ” uttrykte alle stor glede og støtte over all den pavelige pomp og prakt” slik du nå har hevdet to ganger?
  I motsatt fall lyver du jo…

  Hva er det nøyaktig du mener disse “falske profeter” forkynner som strider mot Guds Ord???
  Det kan du ikke, og det gjør deg også til en løgner!!!

  Du setter deg selv i en umulig situasjon, som lyver så åpenlyst på disse store Guds menn. Du er intet annet enn en religiøs, sekterisk løgner!!!
  Muligens ikke skrevet av Ansgar Braut

 7. Kjell; det var ikke dokumentasjon på noe som helst!!! Du ble utfordret på å vise hva Osteen forkynner som strider mot Ordet, og du har ikke vist til noe som helst! Du fremstår som en patetisk løgner! Du burde skamme deg, som så mye som antyder at det er et kristent nettsted du driver!!!

  Og til EVA; typisk kommentar du slenger ut, fullstendig uten substans og helt og holdent uten å holde forkynnelsen opp mot Ordet!

  Amerikanske forkynnere har en helt annet måte å tale på enn norske. Her er det janteloven som gjelder. Vi skal helst bare være 20 stykker på et bedehus, og vi skal kryle oss i stolen, mens vi hører budskapet synd og nåde bli repetert gang på gang.
  Hvor i Bibelen står det at vi ikke skal ha det bra? At vi ikke skal søke å ha overflod(slik at vi kan velsigne andre rikelig?), at vi skal være friske? At vi skal være optimistiske og ha fremtidstro? At vi skal søke å leve livet som Gud har skapt oss for? At vi skal nå vårt potensial, slik at vi kan være til velsignelse hvor vi går?

  Muligens ikke skrevet av Ansgar Braut
  Det er disse tingene Osteen ofte forkynner, og det er i aller høyeste grad oppbyggelig.

  Nei, da er det bedre å gå en gang på bedehuset dann og vann, og leve et tørt åndelig liv:-(

  • Kan du ikke se at Joel Osteen ikke har noen forkynnelse hr. Braut? Hyggelig at han ønsker å hjelpe folk “to feel good about them selves”, men det frelser ingen. Har du sett hvor unnvikende han svarer på direkte spørsmål fra Larry King?

  • Joel Osteen:
   – says what YOU want to hear
   – keeps you focused on the flesh
   – keeps you focused on the world
   – never preaches the gospel that saves
   – promises material gain and worldly blessings
   – does NOT teach sound doctrine

  • “Det er disse tingene Osteen ofte forkynner, og det er i aller høyeste grad oppbyggelig.”
   Joel Osteen forkynner en egotripp. Hører du ikke hva du selv sier, Braut?

  • “Vi skal helst bare være 20 stykker på et bedehus, og vi skal kryle oss i stolen, mens vi hører budskapet synd og nåde bli repetert gang på gang”.

   Synd, nåde, omvendelse og frelse. Et fantastisk budskap som vi aldri kan bli lei av å høre. De få på bedehuset som tar det alvorlig er nok nærmere Gud enn de 20.000 i megaforsamlingen til Osteen som kommer for å vite hvordan de skal pleie sitt ego.

  • Du har helt rett R.S. Jeg foretrekker å sitte i lag med den lille skare som holder fast på Guds ord og sannheten fremfor å søke til megaforsamlingene som forkynner et tannløst budskap som klør i øret på tilhørerne. Jeg er sikker på at hadde sluppet til en sann Guds mann i Lakewood Church som er Osteens egen plaskebalje hadde forsamlingen blitt redusert til en brøkdel. Folk hadde styrtet på dør i sinne over å bli konfrontert med et budskap til hellighet og overgivelse. En av de som regelmessig visiterer denne megakirke er ikke ukjente Oprah Winfrey som tilnærmet fremmer og dyrker alt Herren avskyr. Hun trives godt i Joel Osteens nærvær fordi hun der aldri konfronteres og kalles til omvendelse og bot. Det er ytterst tragisk at det er slike ulver folk slutter opp om i store skarer, mens de forakter Kristus og hans lille flokk. Det har alltid vært slik, Jesus erfarte selv å sitte igjen med en liten flokk når han sa sannheten, og det er kanskje ikke til å undres at Jesus kalte de troende “du lille hjord”. Angar burde gå i seg selv, søke Ordet og se at han må søke å komme løs fra det rottereiret av falske profeter han lytter til. Joel Osteen og Rick Warren søker åpenbart gradvis å lede sine etterfølgere tilbake til Rom og rett inn i endetidens superkirke som Guds sanne røster har advart mot.

Det er stengt for kommentarer.