Richard Tørressen: Er Bibelen ukristelig?

“Er det ukristelig å vise til hva Bibelen forteller oss om utøvende homofili, slik politisk
richardredaktør Vidar Udjus antyder i sin lørdagskommentar 14. Mai? Det har aldri vært populært for «verden» eller de «skriftlærde» når mennesker opp igjennom historien har pekt på hva Guds Ord sier. Dersom det kan likestilles med drapstrusler å henvise til Jesu egne ord om alvorligheten av å forføre mennesker til evig fortapelse er vi ikke langt unna at man må forby Bibelen.  Dersom det å henvise til Bibelen oppfattes som forakt og trakassering av homofile, vil det medføre at Bibelen må sensureres,” skriver Richard Tørressen  i et innlegg sendt Fædrelandsvennen, etter at avisens politiske redaktør, Vidar Udjus gikk hardt ut mot kristne som holder fast på Guds Ord.

Jeg har ennå ikke sett at det tales nedlatende om homofile i avisens leserinnlegg, nei det kirken-er-dødtales mot det som oppfattes som ulydighet mot Guds Ord begått av kirkens kvinner og menn. «Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere skal dømme?» 1. Kor 5:12,” Udjus kaller oss feilaktig for den tapende part. Den tapende part vil til syvende og sist alltid være den som vender Guds Ord ryggen. Videre kalles kristne som har Bibelen som trosfundament, for fundamentalister. Egentlig riktig betydning, men ordet fundamentalist har en negativ klang og er i dag nærmest et synonym for en terrorist eller en potensiell terrorist. Er det slik Udjus oppfatter oss? Bibelen har forutsagt dette og oppmuntrer de som tror Guds Ord: «Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.» Matt 5:11-12 (foto fra kirkemøtet)

Oddbjørn Iglebækk antyder i et innlegg 18. Mai at det kan virke som om enkelte kristne likestiller drap med utøvende homofili. Det tror jeg ikke noe på! Et hvert oppegående
homofil-vielse-fvnmenneske vet at drap er ulovlig og får dramatiske konsekvenser for offeret og de pårørende. Utøvende homofili er fullt lovlig og er et frivillig valg mellom to personer. Det kristne peker på er hva Bibelen sier. Begge deler er synd og kan ikke velsignes. I et evighetsperspektiv er resultatet det samme som med all uoppgjort synd: «Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære.» 1. Tim 1:8-10

Skrevet  av Richard Tørressen, Flekkerøy