Richard Tørresen: Kjærligheten til Ordet

“Emil Otto Syvertsen lar seg i avisen provosere av at noen kritiserer premissene for de liberales valg ang. homofilidebatten i DNK. Man må spørre seg om det er Bibelens Gud
flekkerøy-kirkeeller et gudebilde de har skapt selv de liberale forholder seg til. Det kommer tydelig frem i deres syn at hva Bibelen sier bør ignoreres dersom det ikke passer med tidsånden eller ens egen oppfatning. Bibelen er ikke en skrift som inneholder menneskers tanker om Gud, nei Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord som står evig fast. Joh. 1:1 og 14 viser oss hvordan dette henger sammen: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud… Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Tror man ikke på det Ordet som Gud har valgt å åpenbare for oss i Bibelen tror man heller ikke Gud. Derfor er det viktig at valget man tar samsvarer med Bibelen, fordi det er Guds vilje. Syvertsen indikerer at han har tatt sitt valg i bønn. Da må man huske på at den viktigste bønnen å be er: La Din vilje skje,” skriver Richard Tørresen fra Flekkerøy i et innlegg

Bibelen forteller oss i Matt. 22:35-40: Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Hør Jesu Ord i Joh. 14:15, 21 og 23-24: Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud… Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham… Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg.

De liberale henviser til kjærlighetsbudet. Problemet er at de tolker det som om det skulle være Kardemommeloven. Kjærlighetsbudet inneholder først kjærlighet til Gud, dernest kjærlighet til sin neste og seg selv. Den største kjærligheten vi kan gi våre medmennesker er å vise de Guds Ord fordi det finnes bare en vei til frelse og det er å ta sin tilflukt i troen på Jesus, som er Gud og som er Ordet, og ved å holde Hans bud viser vi at vi elsker Ham.

En kirke for folket bygger på Guds Ord, mens de liberales folkekirke bygger på mennesketanker.

Richard Tørressen Flekkerøy