Richard Tørresen: Frafallskirken

richard“Den Norske Kirke har forkastet Bibelen som sin autoritet og er i dag å regne som en apostatkirke. Det hele er bare utrolig trist!! Hvordan kan såkalte konservative mene at det er bedre å kompromisse og holde sammen enn å følge Guds Ord. Hvor i Bibelen finner vi belegg for dette? Nei, Gud forteller oss i sitt ord det stikk motsatte. Bibelen forteller oss at vi skal bryte med vranglæren. Bibelen forteller oss at vranglæren (surdeigen) vil fortære hele menigheten dersom vi slipper den inn. At ikke Biskoper har lest og forstått detter er forunderlig. De må ha blitt åndelig forblindet, for lese og skrivevansker nekter jeg å tro at samtlige har,” skriver Richard Tørresen i et innlegg

Hva er grunnen til at Agders biskop i utgangspunktet er imot homofile ekteskap? Grunnen må jo være at han leser i Bibelen at det er synd! Men, hvorfor vil han kompromisse med frafalls-bispsynd? Hvorfor tar han ikke til seg Guds Ord som forteller oss at vi ikke skal ta del i vranglæren? Tror han at han redder sin sjel ved at han selv ikke vil utføre likekjønnede vigsler? Han gir jo selv gitt sitt samtykke til at andre skal få utføre disse ugudelige handlingene? Troverdig? Har han glemt Jesu ord om de som forfører og kvernsteinen rundt halsen? (Mat. 18:6-7) -En utmeldt prest uttalte nylig: «Dette er en fryktelig forførelse! Det får homoseksuelle og lesbiske til å tro at det som er perverst og galt, er godt og rett. Det vil forhindre dem i å omvende seg fra sin synd.».
Problemet i DNK er at det har sneket seg inn en forførende lære som har avskaffet helvete og som forkynner at alle som er blitt døpt i DNK og står som medlemmer der er “innenfor”. Utover det er kristenlivet privat og kun et anliggende mellom den kristne og Gud.
Tiden er inne for at bibeltroene kristne forlater DNK. Hør Jesu ord i Åpenbaringen 18:4:
Fra himmelen hørte jeg en annen røst: «Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke tar del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager.
Richard Tørressen

Én tanke om “Richard Tørresen: Frafallskirken

Det er stengt for kommentarer.