Rettferdigheten seiret: Ruth og Marius Bodnariu får tilbake sine barn

seierRuth og Marius Bodnariu får tilbake sine barn. Det norsk-rumenske foreldreparet i Naustdal som ble fratatt sine fem barn av barnevernet, får nå barna tilbake. Saken har vakt sterke reaksjoner og ført til demonstrasjoner i en rekke land.  Barneverntjenesten i Naustdal kommune og de private partene har inngått avtale om tilbakeføring av barna til foreldrene og en avtale om samarbeid om hjelpetiltak for foreldrene og barna, opplyser advokatfirmaet Stiegler i en pressemelding. Avtalen innebærer at Naustdal kommune og foreldrene nå går inn i en ny fase hvor en forsøker å lage en stabil og trygg situasjon for familien.

Det var nettstedet Søkelys som først kunne fortelle norske lesere om den kristne søkelys-bodnariufamilien som ble fratatt sine barn av norsk barnevern. Allerede 6 desember, lenge før Vårt Land og Dagen hadde tatt i saken, omtalte Søkelys den triste saken om de fem Bodnariu barna. I ettertid ble saken slått stort opp i riksdekkende media, og over hele verden har det vært demonstrasjoner mot norsk barnevern etter at saken ble internasjonalt kjent. Foreldreparet er nå lettet og rørt til tårer. Over hele verden har kristne engasjert seg i bønn for familien, og det er med glede vi i dag mottok nyheten om at Bodnariu barna nå blir tilbakeført til sine foreldre. “Den rumensk-amerikanske støttegruppa for foreldra har organisert omfattande protestar mot barnevernet. No jublar dei og takkar Gud og støttespelarar for utfallet. – Vi takkar alle for kjærleiken, støtta, bønene og den aktive medverknaden i gjenforeininga av denne familien, Må Gud rikt signe dykk og gi dykk tilbake for alt de har gjort for å bringe saman denne familien igjen, skriv Chicago-pastoren Christian Ionescu i ei offisiell fråsegn. – Det er veldig viktig for oss alle å respektere at familien får ro og fred i tida som kjem då borna skal slå seg til ro igjen og bli integrerte på nytt i den naturlige familien sin og nærmiljøet, legg han til,” skriver avisen Dagen om reaksjonen til støttegruppen. Også Søkelys vil med dette uttrykke personlig glede over at denne saken nå er løst og at barna nå kommer hjem. Vi vil fortsatt be om Guds beskyttelse over familien.

3 tanker om “Rettferdigheten seiret: Ruth og Marius Bodnariu får tilbake sine barn

  1. Takk Jesus. All ære til Deg Herre! som har snudd situasjonen for denne familien.

Det er stengt for kommentarer.