Rentene opp igjen -Norges bank skrur opp renten med 0,25 prosent

Norges bank følger i fotsporene til den amerikanske sentralbanken og skrur opp renten med 0,25 prosent. Dermed blir boliglånene igjen dyrere. Sentralbanken signaliserer videre renteoppgang frem mot sommeren slik at styringsrenten da vil ligge på 3.5 prosent. Målet med hevningen er et forsøk på å dempe inflasjonen som globalt fortsetter å øke. I Storbritannia er det massiv inflasjon som tross flere renteøkninger har økt til 10,4 prosent i forrige måned. De vestlige sentralbanker befinner seg mellom en stein og en hard plass hvor inflasjonen fortsetter å spise opp forbrukeres kjøpekraft.

Kursen sentralbankene ser ut til å ha valgt er å kvele folks økonomi med å skru opp rentene samtidig som våre politiske ledere fortsetter å kvele tilgangen av billig kraft og energi gjennom meningsløse sanksjoner mot russisk gass og olje. Dette kveler langsomt folks private økonomi og vil ha destruktiv effekt på lengre sikt. Det grønne skiftet vil ha sin pris og det er du og jeg og vanlige folk som vil betale prisen. Nordmenn er et allerede et gjeldstynget folk hvor vi allerede nå ser stadig flere tegn på at folk sliter. Det meldes om at stadig flere ikke klarer å betjene alle lån de måtte ha og det har vært en betydelig økning både i inkassosaker og lån som blir misligholdt og man frykter en økning i tvangssalg. Det meldes om en kraftig økning i biler som går på tvangssalg meldte TV2 nylig. (https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/kraftig-okning-bileiere-klarer-ikke-a-betale/15551136/) Det er vel bare folk med IQ på høyde med romtemperaturen som ikke skjønner hvor vi er på vei. Men dette som nå skjer er åpenbart en villet politikk fra våre folkevalgte. Stikkordet er det grønne skiftet og Agenda 2030. Gjennom å begrense folks økonomi begrenser de også vår handlefrihet. Dersom de virkelig ønsket lavere inflasjon ville det første de gjorde være å fjerne alle barrierer de ha har satt opp mot fri flyt av varer og kraft fra Russland. Billig kraft og fri flyt fra Russland ville senke energiprisene i Europa og frigjort folk kapital til forbruk. Ideen må være å øke tilgangen av alt -og slik skape konkurranse slik at varer og tjenester blir billigere. Økt tilgang av alt vi bruker vil føre til prispress nedover. Men det er ikke det den herskende elite ønsker. Deres mål er “The Great Reset” hvor folk flest eier lite eller intet fordi deres private økonomi ikke vil tillate “forurensende eller energikrevende biler” og unødvendig forbruk. Et fattig folk med begrenset handlefrihet og begrensede økonomiske muskler er lettere å kontrollere.