Renessanse for en falsk lærer og en ubibelsk forkynnelse som er prøvd, erfart og som ikke virker

Det skal nå være en slags renessanse for bøkene til den kjente kjetterske læreren haginKenneth Hagin, melder avisen Dagen søndag. I følge avisen skal forlaget Agape som utgir den gamle vranglæren som fikk fotfeste i deler av norsk kristenhet på 1980 tallet nå selge Hagin bøker i bøtter og spann. I følge avisen Dagen selger bøkene med Kenneth Hagins ubibelske doktriner spesielt godt i bokhandelen til Credokirken (tidligere Levende Ord Bibelsenter) i Bergen. Bakgrunnen for at man nå lesser ut undervisningsmaterialet til den avdøde vranglæren skal være at Tanja Rønhovde, kona til Olav Rønhovde skal ha blitt kurert for “sceneskrekk” etter å ha lest en andaktsbok til Kenneth Hagin. Det man gjerne ikke forteller er at Kenneth Hagins gamle falske lære er blitt utprøvd av mange, som har funnet at Kenneth Hagins lære rett og slett ikke virker.

Kenneth Hagins lære ser ut til å ha fått en slags renessanse i deler av norsk kristenhet. Igjen selges det forholdsvis mange bøker til den kjente amerikanske trosforkynneren som igjen har plagiert mange av tankene til den okkulte læreren Essek Wiliam Kenyon som på mange måter var Kenneth Hagins “åndelige far”. Det var etter at Credokirken som tidligere het “Levende Ord Bibelsenter” i Bergen inngikk et slags samarbeid med Rhema menigheten ved å tillate at menigheten kunne starte opp en Rhema-skole i menighetens lokaler. Dermed åpnet Credokirken
opp for at den samme falske lære som forførte titusener da trosbevegelsen etablerte seg i Norge tidlig på 1980 tallet gjennom menn som Jan Hanvold, Åge Åleskjær og ikke minst Ulf Ekman i Uppsala. Sporene etter dette falske lærdomsvær kan vi se i tusener på tusener av mennesker som har oppgitt sin gudstro fordi de snart skjønte at Kenneth Hagin serverte en utgave av kristendommen som ikke virker.

morten-trolldalenEn som smertelig fikk erfare dette, var den tidligere junior-Norges mesteren i sjakk, Morten Trolldalen.  I ung alder ble han grepet av trosforkynnelsen til Kenneth Hagin og han var selv over i Tulsa Oklahoma hvor han mottok sin helbredelse for kreft i Jesu navn. Han ble bedt for av selveste Kenneth Hagin, og vel hjemme i Norge praktiserte han sin tro og proklamerte sin helbredelse åpent. Han var faktisk så gira på det hele at han oversatte en av Kenneth Hagins bøker til norsk, nemlig “Guds medisin” og i menighet stod han virkelig på for å fremme dette som hadde grepet ham. Som kjent lærer dette ubibelske tankegodset at man skal proklamere og bekjenne for ta det ut. En tid gikk det tilsynelatende bra. Derfor var desto tristere å lese nekrologen etter Morten Trolldalen. Han døde av den kreften han var helbredet for, bare 24 år gammel, og det hele var åpenbart så pinlig for Kenneth Hagins virksomhet, at i senere utgaver av “Guds Medisin” som droppet man helt hvem som hadde oversatt boken til norsk. Virkelig patetisk av Kenneth Hagin og hans virksomhet.

Prøvd, erfart og virker ikke

Mange nordmenn ble på 1980 og tidlig på 1990 tallet grepet av denne nye vin fra USA. Tusener på tusener flokket seg rundt autoritære ledere som Åge Åleskjær, Ulf Ekman i Uppsala og Enevald Flåten i Levende Ord i Bergen. Kenneth Hagins plagiat av Essek William Kenyons skrifter ble lest og studert av tusener, men stadig flere forstod at Hagin og Kenyons åndelige prinsipper ikke virket.  En skriver det slik: “En ting kan jeg fortelle – Kenneth Hagins lære er ikke Guds Ånd.  Jeg blir trist hver dag, når jeg tenker på alle jeg har sett falt fra troen de siste årene pga Hagins lære. Jeg må bekjenne at jeg sniktitter på facebook – og der ser jeg kjente fjes som ikke lenger lever med Gud. De er gått helt ut i synd og uti verden. Noen har fortsatt navnet sitt i menighetsprotokollen -men glimtet i øyet er vekk, gleden er vekk, vitnesbyrdet er vekk -mennesker som jeg sto ved siden av og lovsang Gud. Idag er de borte fra Gud fortapt – fordi de forspiste seg på dødelig gift – feil lære og feil bøker. Jeg må fortelle at jeg tror jeg har mistet hundre venner de siste ti årene – de har mistet kjærligheten,” og jeg tror Torgeir Tønnesen som deler dette har rett. Mange i denne bevegelsen er endt opp som frustrerte, åndelig døde og endog frafalne fra denne teologien -som lover langt mer enn den innfrir. Stadig flere som vokste opp og ble foret av sine lærere med Hagins tankegods oppdaget raskt at kart og terreng ikke gikk overens -og at det Kenneth Hagin forfektet av religiøst tankegods -rett og slett ikke virket.

En rekke alvorlige avvik fra bibelsk lære

navnet-jesus-haginSelv om trosforkynnelsen verden over har resultert i flere dødsfall blant mennesker som har prøvd ut forkynnelsen til det ekstreme, eksempelvis sluttet med nødvendig medisin fordi de angivelig var blitt helbredet, så finnes det i Hagins undervisning en rekke alvorlige læreavvik som jeg her bare kort vil nevne. Et slik læreavvik finner vi i den såkalte “JDS -læren” som forteller oss at Jesus død på korset ikke var nok til å frelse mennesker fra synden. I følge denne lære gikk Jesus etter sin død på korset, til helvete, hvor han ble gjort til ett med djevelen i åndelig død, og Han fikk videre Satans natur og karaktertrekk. Etter tre dager i helvete som Satans fange og slave,
sa Gud,” nå er det nok” -og så ble Jesus reist opp fra de døde. En slik tanke innebærer et soleklart brudd med den bibelske frelses og forsoningslæren og må mildt sagt omtales som blasfemisk. Denne lære blir blant annet fremmet i Kenneth Hagins bok “Navnet Jesus” som igjen er et plagiat av en bok av Essek William Kenyon. Mer om JDS læren kan du lese her: (https://www.sokelys.com/?p=9515#more-9515) Et annet punkt man finner kimen til hos Kenneth Hagin er ideen om at mennesket selv kan være Guder. Denne ideen ble blant annet proklamert offentlig på Livets Ord på slutten av 1980 og tidlig på 1990 tallet er bygd på utsagn til en rekke av de kjente trosforkynnerne, deriblant Kenneth Hagin som skriver dette i en av sine bøker: “Når vi snakker om at en synder er i åndelig død, mener vi ikke at hans ånd ikke eksisterer. Hans ånd eksisterer, og vil eksistere for evig, fordi den delen av et menneske, enten han er frelst eller ufrelst, -er lik Gud! Mennesket er en evig ånd. (Sitat fra Navnet Jesus. Side 26 Logos forlag) “Mennesket er i samme kategori som Gud. For både du og Gud er Ånd!” (Sitat fra “Mennesket i tre dimensjoner, side 8.  Livets Ord forlag) Mer om denne lære kan du finne her: https://sokelys.com/MONO/arkiv/guder.htm

Passer som hånd i hanske til tiden

At Kenneth E Hagins bøker og lære igjen finner et marked i Norge er ikke overraskende. Vi lever nå i en tid der det materielle igjen ser ut til å prege samfunnet og menneskene, og sånt sett passer trosforkynnelsen som hånd i hanske til sekulære mennesker som søker lykke, overflod og enkle løsninger. Problemet med denne type religiøs doktrine er at den virker over tid. Mange kan nok stemme i dette kvadet, “Prøvd, erfart og virker ikke” når det gjelder de prinsipper og lover som legges til grunn i Kenneth Hagins undervisning. Og når tingene ikke virker, helsen uteblir, pengene uteblir og ting syntes å ikke virke, så gjem ikke at Kenneth Hagin i boken “8 Syner av Jesus” slår fast at Jesus ikke kan hjelpe deg, fordi han har gitt fra seg nøklene til deg. Dersom helbredelsen eller bønnebegjæret du har uteblir, så er det bare din egen feil, fordi Jesus allerede har gitt deg autoriteten og makten og dermed også nøkkelen til å fikse alt selv.

20 tanker om “Renessanse for en falsk lærer og en ubibelsk forkynnelse som er prøvd, erfart og som ikke virker

 1. Vi husker jo med skrekk Åge Åleskjærs ord:”dersom du er syk, er du ikke frelst”.

  Jesaja 53,5, blir fortsatt ofte misbrukt. “ved hans sår har vi fått legedom”.
  Her mener de som har gransket grunnteksten, og setter alt inn i riktig sammenheng at det er snakk om “åndelig legedom”.

  • Jepp, denne forkynnelsen er livsfarlig. Hadde alle syke tatt Hagin på ordet, og sluttet med medisinen de er avhengige av, da hadde det blitt mange unødvendige dødsfall. Vist kan Gud helbrede, og han er suveren til å gjøre hva han vil, men han virker ikke gjennom de prinsipper og lover Kenneth Hagins undervisning legger opp til.
   Jeg har et femtitalls Kenneth Hagin bøker i bokhyllen min, det er noe som er bibelsk og sant i det han skriver, men også mye åndelig gift.

  • Ta en titt på Kenneth Hagins bøker. I boka “Navnet Jesus” presenterer han JDS læren ned til minste detalj.Sjekk side 25 – 28 som er et plagiat av Kenyons okkulte tanker. Hele kapittel 3 som har tittelen “Ved arv” avdekker den blasfemiske læren om at Jesus døde åndelig.
   Her kan du lese at korsets død ikke vil fjerne synder. Hagin sier: “En fysisk død vil ille fjerne våre synder. Han smakte døden for alle mennesker -en åndelig død. Videre sier Hagin at Jesus gikk til helvete i vårt sted, og på side 26 i denne klassiske Hagin boken, slår han fast at “åndelig død betyr å ha Satans natur. Jesus fikk videre djevelens natur som er hat og løgn.
   Hele denne grusomme og ubibelske lære er å finne i Hagins bok “Navnet Jesus” hvor han henter inspirasjon fra Kenyons okkulte skrifter.

   Kenneth Hagin viser i sin bok til EW Kenyons bok “The wonderfull name of Jesus” som Hagin skriver er “åpenbaringskunnskap” og ennå verre skriver han dette om Kenyons bok: “Det er Guds Ord”.

 2. Jeg tror trosbevegelsens viktigste “gift” var mangelende fokus på “synd”. Mistenker at det var dette som fikk Ekmann til å spore av. På den andre siden så er jo synd årsak til mye sykdom hvis man skal tro på Bibelen. Da hjelper det vel uansett ikke så mye med tro. Sjekk f.eks hva mange “kristne” sitter og underholder seg på TV!

  Synd og falskhet er noe som gjennomsyrer hele den norske kristenhet. Hvorfor spesiellt fokus på Hagin? Det er jo så utrolig mye å ta tak i.

  En synd som er langt mer alminneliggjort i det “religiøse norge” enn i mange trosmenigheter er at man helt har opphevet grensene mellom klart ikke-kristne, falske kristne og vanlig kristne. Forkynnelsen er så til de grader utydelig at folk ikke vet forskjellen på dette selv.

  “Ha ikke noe med dem å gjøre”, sa Paulus.

  Her syndes det så grovt og voldsomt at menigheter langt på vei kan kalles helt verdsliggjorte.

  • Det er mye som kan fokuseres på blant norske kristne, men i denne saken var det Hagin som var tema etter oppslaget i Dagen.

 3. Hvorfor denne hetsingen av K.H? Da jeg ble frelst leste jeg endel av K.H. Han skriver at man ikke skal tro noe bare fordi han har sagt det, men undersøke med Guds ord. Skjønner hva K.H. prøver å formidle, det er også helt på linje med hva ordet sier. Ordspråkene: 4/v 20-23…. Min sønn! Akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale!
  La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte!
  For de er liv for HVER den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. For min egen del har jeg oppsøkt lege for mange ting, også når det gjaldt mine barn da de var små. Ble de ikke helbredet da jeg ba, da var det ikke et nederlag å oppsøke lege, så enkelt er det. Nå skal jeg legge til at jeg også har opplevd det K.H. snakker om når det gjelder å gå i tro, så det ligger en ” nøkkel ” her, og nå mener jeg ikke luksus som mange forbinder med selve budskapet. Det står da vitterlig i min bibel at tungen kan tale både død og liv. Det er mye rart som skjer i dag, og det er desto viktigere å tenke selv og ikke bare godta alt man hører. Tror man skal være forsiktig med å bastant hevde at den og den er en falsk forkynner, men heller se om det stemmer med ordet.

  • Det er ingen som hetser Kenneth Hagin, men hans lære er det grunn til å være kritisk til. Jeg har selv drøssevis av Hagin bøker i mitt bibliotek, og la meg si det slik: Hagin skriver noe bra, men mesteparten er ren vranglære og livsfarlig tankegods for dem som prøver det ut. Jeg ser du siterer et løsrevet sitat som ikke nødvendigvis sier det som Hagin legger i det. Ta et eksempel som brukes ofte for å fremme ideen om at tingene blir slik den troende sier:Og jeg siterer fra “Ordsp 6,2 har du latt dig binde ved din munns ord, har du latt dig fange i din munns ord,” og dette verset har blitt brukt for å illustrere at positiv bekjennelse er viktig fordi et menneske er bundet av sin bekjennelse. Bekjenner man helbredelse og helse blir man frisk osv osv heter det i et av Kenneth Hagins hefter hvor han bruker nettopp Ordspråket 6,2 for å gjøre påstanden bibelsk. Det Hagin her “glemmer” er at verset rett før dette ordet sier: “Min sønn! Har du gått i borgen for din næste, har du gitt en fremmed ditt håndslag,”…………..
   Det verset her sier er at dersom vi har borget (kausjonert) for sin neste -da er man bundet av ordet man gav.

   Hagin fremstiller ting slik at det nærmest er ordmagi, at våre ord har skapermakt…men i en bibelsk kontekst er det bare Guds eget ord som skaper hva det nevner. Hagins teser her har ingen bibelsk støtte.

 4. Sokelys sa: “Det er mye som kan fokuseres på blant norske kristne, men i denne saken var det Hagin som var tema etter oppslaget i Dagen.”

  OK. Jeg synes bare Hagin og trosbevegelsen gennerellt virker veldig perifer i forhold til det som har skjedd og fremdeles skjer i Norge i dag. Det er ikke Hagin som har avkristnet landet, men alle de politisk styrte “statskirketendensene”, all likegyldigheten og liberaliseringen som har grepet om seg gjennom i lang tid, avskaffelsen av både synden og fortapelsen. Det handler om å vektlegge. Det er nesten som med myggen og kamelen. Eller å ta fokuset bort fra “elefanten i rommet”. Det som virkelig betyr noe.

 5. Boken ” Navnet Jesus ” har jeg liggende, + en andaktsbok og noen hefter. Har også lest åtte syner av Jesus en gang for lenge siden, men drøssevis av literatur fra han har jeg ikke. Jeg skriver ikke at man skal tro på alt man leser eller hører, slutte med medisiner ol, uten at man er sikker på at man er helbredet. Har selv erfart at det ikke bare er å uttale bibelvers og vips så er man frisk, men det er mange løfter i Guds ord som taler om helbredelse. Hvorfor noen blir helbredet og andre ikke, har ikke jeg svar på. Forsvarer heller ikke all slags lære som forkynnes! Det som er fakta er, det er mange løfter i Guds ord og mange skriftsteder som taler om helbredelse, så da får man leve i håpet så lenge man lever, ellers ville det blitt ganske stusselig om man ikke hadde håpet. Om K.H. var en falsk lærer/forkynner, kan ikke jeg uttale meg om. Som sagt så bør man prøve alt som det står, men holde fast på det gode!

 6. Skriftstedet fra ordspråkene var ikke linket til K.H. men det taler om å holde fast på, og holde blikket festet på ordet. Leser det mer som en oppmuntring og løsrevet var det vel heller ikke.

  • Det skriftsstedet jeg brukte var linket til en utleggelse av Kenneth Hagin. Han brukte et løsrevet sitat til å fremme ideen om at våre ord styrer omstendighetene.

 7. Har lest flere av Hagins bøker. For meg har det vært oppbyggelig og til velsignelse. Alt må prøves på Ordet og Vitnesbyrdet. Guds Ord og løfter er ikke noe trylleformular, som man lever ut fra sinnet, men i følge med Ånden, og Ordets og Åndens vitnesbyrd i de forskjellige livsaspekter.

  • Jeg har nå og det, og det er ikke mye som er til oppbyggelse og troverdig, Boken 8 syner av Jesus fratar jo Jesus all makt, og det er en stusslig Jesus figur som åpenbarer seg for Hagin der og sier: “Godt du drev bort den onde ånden, for jeg kunne ikke ha gjort det”. Har boken i hylla og la meg si det kort. Et menneske som kjenner Guds Ord vet at den Jesus som åpenbarte seg for Hagin ikke er bibelens Jesus. For Bibelens Jesus sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord.”

  • Stusselig Jesus? Ja det er riktig at Han er gitt all makt, men les videre: gå derfor ut og gjør…. Driv ut onde ånder – i Mitt navn, Legg hendene på de syke osv. Hvilken erfaring har man med det? Jesus har sagt vi skal gjøre det, eller rettere Han skal gjøre det gjennom oss. Det handle om et samspill med Guds Ånd der Herren får virke sine gjerninger gjennom oss.

 8. Flott artikkel om gamle Hagins falske lære. Jeg husker hvordan brødrene i pinsebevegelsen advarte mot disse dogmene som Hagin forkynte om Jesu åndelige død. Det er mye rart i Hagins litteratur som i mitt hjem blir betraktet som bannlyst gods.

 9. “I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel: Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.”

  “For if he that cometh preaches another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him”…

  “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God”.

  “Thus saith the LORD of hosts, Hearken not unto the words of the prophets that prophesy unto you: they make you vain: they speak a vision of their own heart, and not out of the mouth of the LORD. They say still unto them that despise me, The LORD hath said, ‘Ye shall have peace; and they walketh after the imagination of his own heart, No evil shall come upon you’. For who hath stood in the counsel of the LORD, and hath perceived and heard his word?”

  “I have not sent these prophets, yet they ran: I have not spoken to them, yet they prophesied. But if they had stood in my counsel, and had caused my people to hear my words, then they should have turned them from their evil way, and from the evil of their doings”.

  “Behold, I am against them that prophesy false dreams, saith the LORD, and do tell them, and cause my people to err by their lies, and by their lightness; yet I sent them not, nor commanded them: therefore they shall not profit this people at all, saith the LORD”.

  “My people are destroyed for lack of knowledge: because though hast rejected knowledge, I will also reject thee”…

  -Much can be told about “the voice” who told Mrs Rønhovde that she should recommend the book of Kenneth Hagin.

  -When God speaks, He speaks by His Words.

  -Sad to tell that Credokirken has open up for another spirit by let their flock went through the firetunells, were a man who comes out from the teaching of New Apostolic Reformation (do some research), laid his hands upon them, and weird manifestations like kundalini, from Hinduism and the occult world, appeared. And the flock been told that this was the holy spirit…

  -God would NEVER recommend the false teaching of Kenneth Hagin!!

  People, do your OWN research, and AWAKE!

  Now, is the time of grace!

  • True, Kenneth Hagin preach another gospel, Kenneth Hagins “gospel” is not the gospel that save mee.

  • michaelsenministries.com/2016/07/what-your-church-needs-to-know-about-the-nar/

Det er stengt for kommentarer.