Renee Moses: Har utsatt bortrykkelsen med 10 år -til 2033 og stengt sin nettside

Den omstridte YouTube profeten Renee Moses som gjennom sitt “Rapture Puzzle” har fremsatt en serie spådommer om bortrykkelsen som alle har slått feil, har nå valgt å utsette oppfyllelsen av sitt “bortrykkelses-puslespill” med ti år, til 2033. Etter at hennes siste spådom om at bortrykkelsen skulle ha skjedd 27 eller 28 mai 2023, har hun nå lagt ut en video som forteller at Gud har gitt en 10-års utsettelse på bortrykkelsen. Hun har også stengt sine videoer for kommentarer slik at skuffede troende ikke kan uttrykke sin frustrasjon over at de nok en gang er blitt holdt for narr med falske spådommer og løfter.

Reene Moses som var en av de mest aktive profetene i fjor, i år har hun slettet alle sine feilslåtte spådommer om bortrykkelsen

Renee Moses som gjennom de siste 10 år har fremsatt et stort antall datoer for når bortrykkelsen ville skje, har nå erkjent at hennes spådommer og utregninger har vært feil. Alle videoer som hevder at bortrykkelsen skulle skje den 27 eller 28 mai, eller 6 eller 7 ende juni er nå fjernet. Hun har i tillegg lagt ut en video hvor bortrykkelsen er utsatt med 10 år, til 2023. I tillegg er hennes nettside: http://www.rapturepuzzle.com/ tatt ned. En mer enn ti år lang epoke med falske profetier om en hemmelig bortrykkelse i strid med Guds Ord som tydelig lærer at “vår samling med Jesus først vil komme etter det store frafall har skjedd og syndens menneske (Antikrist) bli åpenbart. Paulus er svært tydelig på nettopp dette:  “La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,  han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.  Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder?  Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;  og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.  Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,  og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten. (2 Tess 2,3-12) Renee Moses som i mer enn ti år har forført mennesker med datoer ber i sin siste video halvhjertet om unnskyldning for å ha gitt folk falske forhåpninger. Hun har også valgt å stenge for kommentarer slik at skuffede tilhengere ikke kan fremsi sin frustrasjon over å være blitt holdt for narr av den falske profetinnen. Avslutningsvis i sin siste video sier hun at hun planlegger å komme tilbake om 7-8 år for å gjenta sitt bedrag.

Mario Brisson advarte for sju år siden mot Renee Moses og hennes falske profetier. I følge Brisson er hun en satanist og bedrager.

4 tanker om “Renee Moses: Har utsatt bortrykkelsen med 10 år -til 2033 og stengt sin nettside

 1. Den falske «profetiinnen» vil ikke bli savnet. Det er mye på YouTube på samme nivå både om bortrykkelsen, 3 verdenskrig osv

  7
  1
 2. Alle som tror på det overnaturlige uten bevis og belegg fra virkeligheten «er blitt holdt for narr med falske spådommer og løfter». Overtroen er vel like stor i innlegg og kommentarer på Søkelys som hos selvforelskede amerikanske dommedagsprofeter? Troen på mirakler, åndevesener, profetier og himmelske budskap skjult i eldgamle metaforer er og blir teologisk akrobatikk og gjettelek. Og alt er del av den menneskelige kultur. Ja, de villeste religiøse konspirasjonsteoretikerne og den mest hatefulle svovelpredikantene er både underholdende og skrekkinnngytende i all sin tragikomiske galskap. Også slike tilhører virkelighetens verden. Mennesket er i sannhet et meget interessant dyr.

  😘😘😘

  4
  1
 3. Øyvind Andersen= falsk profet. Hvorfor lytte til disse kalkede grave? Dette er en mann som sprer den lutherske forførelse om spedbarnsdåp og andre gamle katolske riter.
  Vil advare sterkt mot disse gamle fariseere som har sin utdannelse fra MF i Oslo. Det er den institusjon som har utdannet et flertall av prestene i homokirken.
  Han tilhører Eli presteskapet som forkynner frafall fra Herren.

  2
  5
 4. Viss det er Øyvind Andersen f.1905 var det en solid forkynner av Jesu frelsesverk og om Jesu stedfortreder gjerning. Har skrevet en andaktsbok «Ved kilden»

Det er stengt for kommentarer.