Religiøs forfølgelse (i regi) av Barnevernet

Facebook-Bodnariu-Family“Religion er dårlig for barn, synes barnevernets protokoller å si, og for mye religion er lovlig begrunnelse for å snappe barn borte fra sine foreldre, sier advokat Costea, presidenten for de allierte rumenske familier. Senator Ben-Oni Ardelean hadde rett da han sa at Bodnariu saken inneholder elementer av religiøs forfølgelse, sier han. Den kristne Post melder at Bodnariu religion kan ha vært en viktig faktor i å inndra de fem barna. Nylig avslørte informasjon fra saksdokumentene at kommunen var opptatt av at foreldrene var radikale kristne,” skriver bloggen “Barnets beste” og Søkelys velger å poste hele blogginnlegget som et innspill i  Bodnariu saken her på Søkelys

Dokumenter og møtereferater som har dukket opp siden bortføringen viser at så tidlig som 13 oktober 2015, mer enn en måned før barna ble tatt på akuttvedtak, så godkjente ikke de ansatte ved Naustdal kommunes barnevern foreldrenes oppdragelses stil, etter avhør barna, fordi den var var basert på bibelen,

De sier tydelig at barnevernet er bekymret for denne måten å oppdra på som er begrunnet i Bibelen. Myndighetene begrunner sin planlagte fjerning av barna på ‘holdningen’ som foreldrene har til sin egen tro og måten oppdragelsen utføres på når det kommer til religion.

Dokumentene nevner også at barna ble oppdratt til å respektere Gud og foreldrenes verdier. Barnevernet tolket dette som en mulig konflikt mellom barnas antatte manglende evne til å leve opp til foreldrenes verdi forventninger og tro og at foreldrenes religion kan skape en «indre konflikt» i barna og et stressende familiemiljø, Religion er dårlig for barn, synes barnevernets protokoller å si, og for mye religion er lovlig begrunnelse for å snappe barn borte fra sine foreldre.

Liberale forsvarere av barnevernet fortsetter å si at denne saken har ingenting med religion å gjøre. De fortsetter å si det har ingenting å gjøre med menneskerettigheter.

Men sannheten vil ikke bli skjult lenger.

Det er viktig å merke seg at denne informasjonen har blitt undertrykt i de senere rettsmøter. Barnevernet hadde håpet at dette ikke ville komme ut fordi det ville avsløre det norske barnevernsystemets religiøs trakassering, om ikke forfølgelse.

Bevis for trakassering på grunn av religion løfter denne saken til et annet nivå. Ytringsfrihet, trykkefrihet, religionsfrihet, osv, er grunnleggende menneskerettigheter som ikke kan ignoreres, og de vil ikke bli ignorert når BBC vil offentliggjøre deres kommende program på Norge sitt barnevernet.

Innlegget er opprinnelig postet på denne bloggen: http://www.barnetsbeste.com/religios-forfolgelse-av-barnevernet/