Rebel News: Josh Alexander (16) kjemper for å redde Canada fra den voldelige LGBTQ agendaen

Sodomitter går til fysiske angrep på den snart 17 år gamle Josh Alexander hvis slagord er “Save Canada -Jesus Saves”

Josh Alexander som er 16 år gammel er i ferd med å bli en troens helt. Gutten ble utvist fra en katolsk skole fordi han protesterte på at menn som innbiller seg at de er damer skulle kunne benytte jentegarderoben. I Canada har Sodoma ånden nesten tatt fullstendig over, men det finnes noen få troende som ennå ikke har bøyd seg for Baal og våger å trosse de åndsmaktene som med myndighetenes velsignelse får kontrollere skoler og barnehager.

Det er svært voldelige og totalitære element broder Josh kjemper mot. Disse LGBTQ  aktivstene er ikke redd for å bruke vold og den toleranse og “kjærlighet” de snakker om har ikke rom for dem som ikke støtter LGBTQ. Noe Rebel News video fra hendelsen klart og tydelig viser. Fra Guds hellige ord leser vi: “Før de ennu hadde lagt sig, kom byens folk, mennene i Sodoma, både unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset. Og de ropte på Lot og sa til ham: Hvor er de menn som er kommet til dig inatt? Før dem ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!  Men de ropte: Gå av veien! Og så sa de: Her er denne ene mann kommet for å bo som fremmed her, og så vil han alltid opkaste sig til dommer! Nu vil vi fare verre med dig enn med dem. Så trengte de hårdt inn på mannen, på Lot, og stormet frem for å sprenge døren.” Allerede i Guds ord ser vi de voldelige elementene som kjennetegner Sodoma ånden. Det var tvang, vold og trusler. Det samme ser vi nå skje når LGBTQ aktivistene samler seg for å fronte sin sak. Man har bare med å godta det, ellers er man ille ute. Josh Alexander kjemper i mot og åndsmaktene som driver LGBTQ aktivistene skriker. Og politiet står som vanlig på gudløshetens side og arresterer ofrene fremfor overgriperne. Dermed er politiet blitt lovløshetens håndhevere og urettens tjenere. Vi berømmer Josh og de andre unge som kjemper for rettferd og Guds Ord og ordninger. “Jesus Saves!”