Ragnar Larsen: Frp ser gjerne at jødene forlater Norge

Siv Jensen leder et jødefiendtlig parti
Foto Wikipedia

“Fremskrittspartiet har lenge sett på seg selv om den fremste Israel-venn i Norge. På landsmøtet i helgen vedtok partiet å si fra seg denne posisjonen.
Det skjedde da landsmøtet, riktignok med knapt flertall, vedtok å kriminalisere omskjæring av guttebabyer. Dette har skapt sterke reaksjoner blant jøder – ikke bare i Norge, men også i jødiske miljøer i utlandet. Rabbiner Menachem Margolin, som er leder i European Jewish Association, betegner vedtaket som «åpenlyst antisemittisk»,” skriver Ragnar Larsen, tidligere redaktør i Haugesund avis i dette innlegget. I følge Larsen er Frp  blitt advokat for antisemittisme

Lederen for Det mosaiske trossamfunn i Oslo, Ervin Kohn sier til Aftenposten at «Det virker som de ønsker å sende et signal om at vi er uønsket her i landet». Kohn, som er nestleder ved Antirasistisk Senter i Oslo, fremholder overfor Klassekampen at «omskjæring symboliserer pakten med Gud. Dette er en religiøs forpliktelse», sier han. Dette er et grunnleggende bud i jødedommen.
Det er lett å si seg enig med Ervin Kohn. Det er ikke mulig å praktisere jødisk tro uten omskjæring. Den symbolske handlingen er så sentral i Toraen (Mosebøkene) at det ikke vil være mulig for jøder å leve med et forbud mot omskjæring.

Jødiske samfunn har praktisert omskjæring i minst 4 300 år. På Guds ordre, formidlet av Abraham, skal gutter omskjæres på livets åttende dag. Jesus Kristus ble som jødisk gutt selv omskåret åtte dager gammel.

For det tilfelle at det blant leserne finnes folk som er like kunnskapsløse og uopplyste som flertallet på Frp-landsmøtet, kan vi opplyse at det vesle inngrepet består i å fjerne forhuden rundt penishodet – altså en hudfold og ikke noe annet. Inngrepet fører ytterst sjelden til komplikasjoner. Det er ikke bare jødiske guttebabyer som omskjæres. I USA og Canada er dette helt vanlig og et flertall av nordamerikanske gutter og menn er omskåret. Også muslimer praktiserer omskjæring, noe som skjer fra spedbarnstadiet og opp til 12-årsalderen. Det er mange leger som mener omskjæring er bra for helsa. En unngår plager og betennelser som følge av trang forhud. Derfor er omskjæring anbefalt av Verdens Helseorganisasjon (WHO) og f.eks. American Academy of Pediatrics, som organiserer de fleste amerikanske barneleger. Inngrepet er uten betydning for seksuelt velvære.
Men det er ikke av medisinske årsaker, men av religiøse grunner at omskjæring bør tillates. Det vil for jøder være umulig fortsatt å bo i Norge hvis en skal straffeforfølges for å utøve over 4 000 års religiøs praksis. Ervin Kohn sier at kriminalisert omskjæring betyr slutten på organisert jødisk liv i Norge.

Grunnlovsfedrene på Eidsvoll skrev inn i Grunnloven at jøder ikke hadde adgang til riket. Jødeparagrafen ble stående i flere tiår og først opphevet etter lang kamp hvor Henrik Wergeland var frontfigur.
Nå ønsker Fremskrittspartiet å innføre jødeparagrafen på ny – ikke med rene ord, men indirekte ved at det ikke lenger vil være mulig for jøder å leve sitt liv i Norge.
Partiet som ynder å fremstille seg som Israel-venn, har nå i all sin respektløse kunnskapsløshet blitt advokat for antisemittisme.
Frp har gjort seg til trussel mot trosfriheten og et jødisk liv i Norge.

Skrevet av Ragnar Andersen

15 tanker om “Ragnar Larsen: Frp ser gjerne at jødene forlater Norge

 1. Godt innlegg, FrP slår en nagle sin egen kiste og vil sannsynligvis gå kraftig ned på meningsmålingene. Om partiet skulle finne å snu i standpunktet, vil det ikke hjelpe, de har vist sitt sanne ansikt i forhold til jøder og muslimer

 2. “Nasjonen Israel innerst i Middelhavet er ikke lenger Jehova Guds eiendomsfolk”, skriver du. Da har du et forklaringsproblem når vi kommer til romerbrevet 11,1-11:
  Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme.  2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud?  3 «Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.»  4 Men hva er det guddommelige svaret han får? « Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal.»  5 På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt.  6 Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde.  7 Hva så? Det Israel søker, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet,  8 slik det står skrevet:
             Gud har gitt dem en sløvet ånd,
             øyne som ikke ser, og ører som ikke hører,
             helt til denne dag.
   9 Og David sier:
             La bordet deres bli en snare og en felle,
             en snublestokk og en straff for dem.
            
      10  La øynene deres bli formørket
             så de ikke kan se,
             og bøy deres rygg for alltid.
  11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?

 3. Fy for en elendig gjeng som mesker seg rundt på dette forumet. Støtter en foreldet, barbarisk og pervers skikk som er ren kjønnslemlestelse av forsvarsløse spebarn. Og dere kaller dere kristne ! Dere burde virkelig bruke energien deres på noe mer oppbyggelig enn dette grisete og perverse ritualet.

 4. Jeg skjønner ikke hvorfor denne ” Sadoks sønn ” fremdeles får sine innlegg ” på trykk ” her i sokelys.
  For det første påstår han at han IKKE er et menneske ( hva er han da ? )
  For det andre påstår han at israellittene ikke er Guds eiendomsfolk. Så langt jeg kan skjønner ; så tilhører han en eller annen utbrytergruppe fra Jehovas vitner. Jeg visste ikke at JV var splittet før denne ” Sadoks sønn ” forteller om det.

 5. En interessant og opplysende kommentar på verdidebatt;

  Jewish circumcision resource center

  Publisert rundt 3 timer siden

  Et lite utdrag fra” Jewish circumcision resource center

  “Omskjæring er uforenlig med vesentlige jødiske lover og verdier. For eksempel må menneskekroppen ikke endres eller merkes. Toraen forbyr også å forårsake smerte for enhvert levende vesen. Siden omskjæring gir ekstrem smerte, tror noen jøder at omskjæring ikke er etisk. De mener at Jødiske verdier står etisk over dogmene.
   
  Opprinnelig var det bare spissen av forhuden som ble kuttet, kalt “milah”. Denne tradisjonen varte i ca 2000 år. I den hellenistiske perioden skjulte mange unge jøder omskjæringen ved å dra forhuden fremover. Datidens rabbinere bestemte seg da for å endre prosedyrens krav slik at en omskåret mann ikke kunne endre noe for å virke uomskåret. Dette var begynnelsen til “peria”, der hele forhuden blir fjærnet.
   
  Ganske interessant å lese:   http://jewishcircumcision.org/index.htm

  http://jewishcircumcision.org/

 6. “Det Israel søker, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet,  8 slik det står skrevet:
  (…)
  Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?”
  Slik jeg forstår denne teksten, så er ikke Gud ferdig med sitt eiendomsfolk, Israel. Det står i Ezekiel og åpenbaringsboken at Herren vil samle folket sitt pånytt i de siste tider, for så å åpenbare seg for dem så de skal se sannheten i øynene. Det er knapt noen kristne som hevder at jødene er frelst i kraft av sin ættetavle eller religion uten Messias; Jesus Kristus er eneste mellommann mellom mennesket og Faderen, og uten troen på Ham går man fortapt.

 7. Gud har slett ikke forlatt sitt eiendomsfolk Pondus. Men på pinsedagen i år 33 e.v.t. konverterte Hans eiendomsfolk fra å være den kjødelige jødiske nasjonen til en ny åndelig jødisk nasjon av åndelige jøder av alle folk og ætter og nasjoner – kvinner og menn .

  Til dette Guds rike av 144000 hadde jødene førsteretten, men de fleste av dem avslo. Av den grunn gikk innbydelsen i år 36 e.v.t. ut til de åndelige etterkommerne av Abraham i verden rundt det daværende Israel.

  Det er dette folket Jehova nå samler inn resten av på ny i disse siste tider vi nå lever i. Det er altså de sanne kristne som er Guds jødiske eiendomsfolk. Skjønner man ikke dette vil man bli svært skuffet når Kristus på vegne av sin Far Jehova om meget kort tid lar englene slippe de fire ødeleggende vinder over den ugudelige menneskeheten.

  Det er derfor jeg i 40 år har benyttet min tid til å forkynne sannheten om “Guds hemmelighet”. Intet gleder mitt hjerte mer enn at noen forstår denne Guds vei. Men Bibelen er klar også her: “Få er de som går på den”, og “det blir ikke mange mennesker tilbake”.

 8. Sadoks sønns selvforelskede, kvasivitenskapelige utlegning om guddommelig sperm og kvinnemenneskelige eggceller blir en merksnodig eggedosis av ånd og materie, av bortforklaringer og feilslutninger, av ønsketenkning og blind overtro. En religiøs røre. Nu mangler bare Jehovas evigvarme vaffeljern, så er oblatene servert. Hu hei, hvor det “går” i Guds rike!

 9. Du glemte en vesentlig detalj Torstein. En evig pakt – “om dere holder mine bud”. 5, Mosebok 30:

  15 Se, i dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde. 16 Gjør du som jeg pålegger deg i dag, så du elsker JHVH din Gud og går på hans veier og holder hans bud, forskrifter og dommer, da skal du leve og bli tallrik. JHVH din Gud skal velsigne deg i landet du går inn i og legger under deg.
  17 Men om ditt hjerte vender seg bort og du ikke er lydig, men lar deg rive med så du bøyer deg og tilber andre guder og dyrker dem, 18 da kunngjør jeg dere i dag at dere skal gå fullstendig til grunne. Dere skal ikke få leve lenge i det landet du går over Jordan for å innta.”

  Det kan neppe sies om nasjonen som lot Jesus drepe og som idag hater Jesus og håner ham. De vil ikke engang uttale Guds navn Jehova/Jahveh. Til tross for at GT presiserer at “hver den som påkaller Jehovahs navn skal bli frelst.

  Du må lese alt Torstein, og ikke dra ut bruddstykker fra sin sammenheng. For “summen av ditt ord er sannhet”, sier Skriften.

  Pakten (berith,hebr.) er bilateral – en avtale med forutsetninger mellom begge parter. Om Kristus sies det at “Han er lovpaktens ende”. Han oppfylte lovpakten mellom Jehova og jødene.

  Det hebraiske ordet “evig” – ad olam – har dessuten en noe annen betydning enn vårt norske språk. På hebraisk ligger de ovenstående forutsetninger innebygget og betyr egentlig “til ubestemt tid” – altså mer “inntil videre”.

  Om du slår opp i 1. Mosebok 3:17 heter det eksempelvis:

  ” 17 Og til mannen sa han:
  «Fordi du hørte på kvinnen
  og spiste av treet
  som jeg forbød deg å spise av,
  skal jorden forbannet for din skyld.”

  Men allerede i 1. Mosebok 8:

  “Da sa JHVH i sitt hjerte: «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av.”

  Vi forstår av dette at Gud ikke vingler, men at det hebraiske språket i endel sammenhenger ikke kan oversettes direkte uten å skjele til betydningen av utsagnene.

  Vi finner idiomatikken også på gresk. Tenk bare når Jesus fra Lukas 17:20 i 1930-oversettelsen sa til de onde fariseerne:

  “20 En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. 21 Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. FOR GUDS RIKE ER INNENI EDER»

  Den greske preposisjonen “entos” kan ganske riktig oversettes “inneni”. Men sammenhengen viser at Jesus mente at han selv – kongen i Guds rike – var midt i blant fariseerne der og da. IKKE at de onde fariseerne Jesus dømte til Gehenna på noen måte hadde “Guds rike inni seg”. Dette

 10. Jeg blir mer og mer forundret over den anonyme ” Sadoks sønn ” – han er ikke et menneske – og han tør ikke stå frem med fullt navn.
  Nå forteller han oss andre at utenom ham selv ; så er det bare 11 andre slike skapninger på hele jorden.

  • “Nå forteller han oss andre at utenom ham selv ; så er det bare 11 andre slike skapninger på hele jorden” Etter å ha lest innlegget til Sadok minnes jeg en beretning om da Kong Olav besøkte et psykiatrisk sykehus. Han presenterte seg for en pasient og sa sitt navn og fikk til svar: “Det plukker de av deg Jeg var Napoleon
   da jeg kom hit” 🙂

  • Kostelig, Kjelden! Her er en annen:

   Den nye legen besøkte to pasienter som delte rom på asylet. Da legen spurte den ene om navnet svarte han selvsikkert:
   -Jeg er Napoleon.
   -Hvem har fortalt deg dette, repliserte legen?
   -Jesus Kristus, svarte han.
   -For noe tull! Det har jeg aldri sagt, brøt den andre pasienten inn…

 11. Sadoks sønn skriver at han er bror til Jesus – om jeg har forstått det rett. Så langt jeg vet , så hadde Jesus noen halvsøsken som var yngre enn ham. Disse hadde Josef til far. Om jeg husker rett, så bar en av disse navnet Judas.
  Når du Sadoks sønn er bror til Jesus, så har dere felles bestemor ( på mor-siden ).
  Bare et ørlite kontrollspørsmål : Hva var navnet på deres felles bestemor – altså mor til Maria ?

 12. Til : Sadoks sønn

  Du bestod denne vesle testen . Tydelig at du kjenner Bibelen ut og inn ; men dette er også et særegent varemerke for Jehovas Vitner ( JV ).
  Men du er tydelig irritert og går til personlig angrep på meg med karakteristikker – og ber andre be for meg. Jeg har på ingen måte vært ufin med deg – bare summert opp hva du har skrevet ; og på ny blir dette :
  – du er ikke et menneske ; men bror til Jesus
  – du er EN av de 12 utvalgte som skal styre jorden etter slaget ved Harmaggedon.
  sammen med de avdøde 12 disiplene som ble utvalgt av Jesus og som nå befinner seg i Himmelen.
  Da spør jeg :
  Kan du bekrefte at ovenstående oppsummering er korrekt ?
  Kan du bekrefte at du er en representant for Jehovas Vitner ?
  Hvem utropte akkurat DEG til en av de 12 som skal styre jorden etter Jesu gjenkomst på Oljeberget i Jerusalem ?
  Om du har rett, og har denne enorme posisjonen på jorden, kan du vel oppgi ditt fulle navn – som oss andre ?

 13. Til : Sadoks sønn

  Jeg har på ingen måte fordømt deg. Har bare sitert hva du selv har skrevet – og slikt må du tåle uten å komme med fordømmende karakteristikker av meg. Ditt siste innlegg er langt mer moderat i så måte. Du vet ikke hva jeg står for – og jeg kjenner ikke deg utover hva du skriver. Jeg har på ingen måte vært uforskammet mot deg. Det har du vært mot meg .

  Som Krigsskole-utdannet offiser i Hæren ; er vi spesielt utdannet i ” situasjonsbedømmelse ” ( grunnlaget for rett avgjørelse ) :
  Du er en eldre mann som er gift. Du har uvanlig innsikt i Bibelen ; og er i stand til å tolke tekstene på grunnspråkene. Du har også innsikt i andre skrifter som omhandler de hellige skrifter. Du er så vel-informert at man trolig har med en mann å gjøre – som har høyere utdannelse.

  Da kommer jeg med følgende forutsetning : Om du er en av de 12 personene som skal styre jorden, i lag med Kristus, etter slaget ved Harmaggedon og 1000 år senere ; så er dine råd og tilrettevisninger uhyre viktige for oss enkle kristne !
  Du må fortelle oss uvitende hva vi skal gjøre, i detalj , for å arve Guds Rike !

  Ture Andersen

Det er stengt for kommentarer.