Står vi foran slutten på kristendommen i Europa -islams mål er å dominere verden

I år 732 lykkes en relativt liten styrke av franske kristne ledet av  Charles Martel å bekjempe en muslimsk invasjonshær om Tours, som ligger nær Poitier i Frankrike.  Abd-ar-Rahman, den muslimske guvernøren av Cordoba i Spania ble drept under kampene. Maurere som kjempet for islam trakk seg tilbake og klarte aldri å etablere seg nord for Pyreneene. På søndag hadde franskmennene en lignende mulighet til å slå tilbake den muslimske invasjonen som søker å ødelegge vår 2000 år gamle kristne kultur som steg frem ut av asken til det romerske imperiet, men ingen fransk hær møtte opp på ved de franske valglokalene for å slå tilbake invasjonen

I stedet for, ble Emmanuel Macron, en “nyttig vantro” med overveldende flertall valgt til president i et Frankrike som har vært rammet av omfattende muslimske terroraksjoner og i motsetning til det som har skjedd i USA, Ungarn og Polen, hvor oppadgående politiske ledere, i hvert fall til en viss grad, -har forstått hva slags trussel islam utgjør for den vestlige kultur, har franskmennene i Macron gitt sin stemme til en brennende  “super-globalist” som åpent promoterer det multikulturelle samfunnet, -og som heller ikke anser islam som en nasjonal trussel, fordi fransk kultur i realiteten ikke lenger eksisterer. Gjennom å gi sin stemme til Emmanuel Macron, en politiker som helt  åpent proklamere tesen om et multikulturelt Europa, har franskmennene sagt ja til mer av det samme. Den multikulturelle ideologi som har preget våre hjernedøde politikere i flere tiår, har allerede krevd sine dødsofre i Europas hovedsteder -i form av terror utført av individer vi har ønsket velkommen til Europa.

At Emmanuel Macron ville vinne over høyrekandidaten Marine Le Pen var ingen stor overraskelse. Som kjent gikk nær sagt alle politiske miljøer, både i Frankrike og  andre EU land, -ut å oppfordret velgerne til å stemme mot Le Pen som blant den globalistiske elite anses som en større fare enn muslimsk terror. Også i Holland så vi noe av det samme da Geert Wilders tapte for Mark Rutte. Også her gikk globalistene anført av den tyske Angela Merkel ut å tegnet et skremmebilde av hvordan ting ville bli dersom de islamkritiske skulle vinne. For dem ville en seier for Le Pen eller Geert Wilders være en større trussel enn massiv islamistisk terror, for når terroren rammer, er maktelitens kvinner og menn godt beskyttet av sine livvakter og tungt bevæpnet politi. Verken Børge Brende, Angela Merkel som begge uttrykket takknemlighet over at Geert Wilders og Le Pen tapte valget, er bland dem som er først i skuddlinjen når terror rammer. Vi har sett det fra europeiske byer igjen og igjen.

Det er sivile som må betale med sitt blod for elitens multikulturelle samfunn

Det er sivile og ubeskyttede barn, kvinner og menn som blir dem som ofrer livet og blir liggende igjen under et teppe i gatene som må betale den høyeste pris for våre politikeres multikulturelle prosjekt. Vi har sett det i Paris, i London, i Stockholm, i Nice, i København, mot et julemarked i Berlin, i Brussel, i St. Petersburg og Tyrkia. Det store spørsmålet er ikke om det vil bli flere slike angrep, men heller når og hvor?  Vil det bli innbyggere i Roma, Madrid eller Oslo som skal betale prisen neste gang?  Vil neste blodbad i Allahu Akbars navn utspille seg på Karl Johan og vil det være gråtende familier i Oslo som vil måtte identifisere sine kjære på likhuset? Vil det være norske fedre og mødre som neste gang vil motta kondolanser og krokodilletårer fra politiske ledere -som nå burde vite langt bedre -og faktisk ta inn over seg at islam er vår fiende og en trussel?

Vil dominere og herske

I svært mange muslimske land er kristne under massiv forfølgelse. Arrestasjoner, tortur og korsfestelse er blant de virkemidler troende muslimer tar i bruk for å knuse den kristne tro, dette fordi islam hevder at Allah er større en bibelens Jahve.

Mens kristendommen og bibelens primære budskap og mål er å proklamere evangeliet om Guds Sønn som gav sitt liv for å frelse syndere -og slik gjøre alle til disipler idet de skal døpes til Faderens og Sønnen og Den Hellige Ånds navn, for så å gjøre mennesker delaktig i et rike som ikke er av denne verden, -er islams hovedmål og dominere verden og tvinge mennesker til å underkaste seg demon-guden Allah. Det er nettopp for å spre frykt for Allah at terrorister og islamister bruker å skrike “Allahu Akbar” når de gjennomfører sitt oppdrag for Allah og koranen. Uttrykket “Allahu akbar” betyr egentlig  «Allah er større» og gjennom denne proklamasjonen uttrykker muslimene sin tro på at Allah er større enn kristendommen og Bibelens Gud som vi ærer og tilber som Fader, Sønn og Ånd.

Forblindet av noe

På tross av at Frankrike har vært rammet av en rekke brutale terroraksjoner med mange døde og skadde de siste årene, har dette åpenbart ikke vært nok til å stemme frem ledere som vil forsøke å få en stopp på naiv europeisk politikk. Det kan nesten fortone seg som om et flertall av franske velgere er mer skremt over Le Pen med makten, enn av den terror vi ser islam fører med seg. Man skulle etter alt som har skjedd nesten ha trodd at franskmennene hadde sagt “nok er nok”,  -og stemt inn ledere som vil snu utviklingen. Det franske valgresultatet søndag bærer bud om at franskmenn må stålsette seg på mer terror, flere “no go zoner” og flere lik og lemlestede skadede som må identifiseres. Det både Frankrike og resten av Europa nå desperat trenger, er modige politikere som i hvert fall får på plass løsninger som kan begrense den trussel islam er. Å ta inn stadig flere muslimske innvandrere som blir gående arbeidsledige, må leve på sosialhjelp og bor trangt å dårlig i ghetto-lignende bydeler er en god oppskrift på å radikalisere unge muslimer slik at de begår terrorhandlinger. Frankrike har i likhet med mange andre europeiske land høy arbeidsledighet, noe som betyr at svært mange av de som immigrerer til Frankrike, vil gå rett ut i lediggang og fattigdom. Dermed skapes det stor misnøye og frustrasjon, og historien burde ha fortalt våre hjernedøde politikere at det nettopp under slike kår, at ekstreme ideologier vokser å vinner frem. Europiske ledere og velgere, i hvert fall et flertall av dem -ser ut til å være forblindet, så forblindet at de ikke øyner å se de farer islam utgjør. Europa trenger modige politikere, politikere som vil verne om vår kristne kultur og som modig våger å utfordre den dødskultur islam er. Sannheten er at islam sprer hat og død der den går frem, og dette er noe politikerne må våge å se, erkjenne og utfordre.

 

5 tanker om “Står vi foran slutten på kristendommen i Europa -islams mål er å dominere verden

 1. Jeg tillater meg å sitere et offentlig leserinnlegg på Document.no som i all sin enkelhet beskriver hvordan det brukbare sosialdemokratiet i Europa konverterte til global-utopi:

  ” Opprinnelig bygget sosialdemokratiet på en nasjonalistisk selvfølgelighet. Alle som tilhørte nasjonen hadde et likeverd, uavhengig av økonomi, rang og arv. Å tilhøre nasjonen betydde at man tilhørte et kollektiv, en folkefamilie, der man delte etter evne, løftet hverandre i fellesskap.

  Denne ideen fenget. Skapte en bevegelse som ledet mot makt og styring. Men sosialdemokratiet inkorporerte tidlig en marxistisk tanke om at nasjonen bare er første mål, deretter følger resten av verden. Sosialdemokratiet inneholder et krav om verdensherredømme.

  Dette elementet påvirker i en radikaliserende retning. Vi har sett det i unioniseringen der sosialdemokratiet har påtatt seg rollen som dirigent og kastet alle hemninger overbord. Hele Europa skulle bli et stort sosialdemokrati. Og vi ser det også innenfor masseinnvandringen der nybyggere skal utvide nasjonen og bli gode sosialdemokrater.

  Sagt med andre ord: Utopistene vant over de mer jordnære sosialdemokratene, de som først og fremst så på sosialdemokratiet som et nasjonalt prosjekt.”

  Dette innlegget tangerer med all tydelighet nettopp det kretsen rundt Marx, Engels og Lenin ga uttrykk for: ”I de land vi ikke makter å oppnå systemskifte ved hjelp av revolusjon, må vi gå veien om sosialdemokratiet og kontinuerlig nøre opp under arbeiderklassens iboende misnøye”.

 2. Problemet har aldri vert ateisme, kommunisme eller islam. Dette er helst fenomener som oppstaar etter hvert som kristendommen gaar i opplosning. Og kristne trossamfunn kan kun odelegges innenifra.

  At saa mange ikke forstaar dette er deprimerende. Jo mer de fokuserer paa yttre fiender, jo mindre blir antagelig evnen til aa gaa i seg selv.

  Jeg er redd hykleri, religios egenraadighet og stahet vil undergrave den siste rest av evangelisk kristendom. Akkurat som naar fariseernes “tradisjoner” hindret dem i aa se hvem Jesus var.

 3. Vestens ateist-sosialistiske venstreradikale 68ere hater kristendommen så intenst at de bruker muslimsk innvandring til å utrydde kristendommen. Hele EU er bygd opp rundt dette. De aksepterer den islamske, barbariske, menneskefiendtlige, politiske onde religiøse ideologi , så lenge de kan knuse kristendommen. Hykleriet kjenner ingen grenser blant feministene. I den ene enden roper den vestlige ateistiske feminist kvinne etter likestilling og respekt og fri abort, mens i den andre enden ser de bort, når dere kvinnelige muslimske medsøstre hundses som dyr av sin mannlige muslimske motpol. De er dørmatte og sex objekt for den mannlige muslim som kan drepe eller vansire kvinnen etter eget forgodtbefinnende. Europa og vestens etniske kristne kulturarv med demokrati og frihet vil gå til grunne pga av abort og masseinnvandring fra muslimske land.

 4. Det hele er nøye planlagt, men historiske fakta er kanskje ikke så godt kjent her i Norge.

  “Tracing the Occult Masonic/Pharisaic Origin of EU through EU-founding Father Count Coudenhove Kalergi”

  http://new.euro-med.dk/20150619-tracing-the-occult-masonicpharisaic-origin-of-eu-through-eu-founding-father-count-coudenhove-kalergi.php

  Gro Harlem Brundtland
  mottok “Coudenhove-Kalergi Prize” også kaldt “Charlemagne Prize” eller “Internationaler Karlspreis zu Aachen” i 1994.
  Se også listen over andre mottakere.

  https://www.geni.com/projects/Recipients-of-the-Charlemagne-Prize/12120

Det er stengt for kommentarer.