Rabalder og utmeldinger i Med Israel For Fred

Det er nå bråk og rabalder blant norsk Israel-venner knyttet til organisasjonen Med fra-dagenIsrael For Fred (MIFF) Det er avisen Dagen som i dag kan fortelle at organisasjonen har vedtatt og oppløse  lokallagsstyret i Trondheim etter at de skal ha opptrådt illojalt mot ledelsen. “Noe av kjernen i konflikten skal ha vært at styret i Trøndelag inviterte Dr. Michal Rachel Suissa til å holde foredrag i mai i år. Hun er i dag leder for Senter mot antisemittisme, men var medlem i MIFF for rundt 15 år siden. Hun prøvde den gang å få organisasjonen til å endre profil, men lyktes ikke. Resultatet ble at hun forlot MIFF sammen med sin daværende ektemann og startet opp organisasjonen hun nå leder,” skriver Dagen. Uroen ser nå ut til å føre til utmeldelser fra organisasjonen og flere navn har allerede i Dagens kommentarfelt gitt uttrykk for at de vil melde seg ut. Les hele saken fra avisen Dagen her